14 Ekim 2008 Salı

nat nedir Monat-varlıklara monat( fantan, lezyon, nusret, kombi, zigot, kombinat, koordinasyon, senton vs. ) dersek tin taneciği hariç tüm varlıklar ünitel bütündür, sistematik mekanizmadır.büyüklük sırasına göre sıralarsak evren, galaksi, yıldız, molekül, iyon, atom, çekirdek8 POTON, ELEKTRON, NÖTRON VS. ) ve foton. BİLİMSEL OLARAK tirilyon x tirilyon x onbin tane poton 1 cm küp- bir gr.benim felsefeme göre mega sayıdaki foto 1gr. Çekirdekten mega sayıda küçük. Mega sayıda tin taneciğin kilitlenmesinden foton oluşmuştur. Bilim dünyasında tin kütle patlar tanciklere bölünür, yine bilim d ünyasında tin kütle bir damla sudan daha küçüktür, tirilyonlarca küçük. Benim kaba hesaplarıma göre 500- 700 km küptür. Bir damla udan küçük denmekteki amaç başkadır, teolojik zihniyete dayanır.bilim dünyası şöyşle der- kütle parçalandı bugünkü galaksilerin anası olan toz bulutları meydana geldi.--EVREN---Somut varlıklar – proton, elektron, bnötron gibi ışık çekirdek kütlelerden ve ışın liflerden mürekeptir.örneğin- atomlar. çekirdeksiz varlıklar fotonlardan mürekeptir, örneğin varlıklardan yansıyan, varlığın fotokopisi olan ışın monat.rüyalar, beyindeki varlıklar.her varlığa monat, fanton, senton, lezyon, nusret, zigot, kombinat, kombi, kombinat, koordinasyon dersek, monatı oluşturan eksenlerin şekilsel, hacimsel, sayıyasal, hareketsel fonksiyonları tüelü monat ve fenomenler oluşturur, örneğin met- cezir olayı ay kütleyi oluşturan monatların fenomenidir. -------------------26-mart****devletin, milletin parasını, hakini hortumlayan hırsız, hilebaz,fetfaz,fesat, fitne,hoyrat,fodul,korsan, eşkıya, haydut, barbar, hunhar, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz,İffetsiz, izzetsiz şeytan fıtratlı marjinal monatların fenomen kolları dokulara kilitlenir sert bağ lifi olur,sert basınçlar, baskılar, sert ve şiddetli etkiler dokunun esnek elastiki zarını ve hücredeki gen ve tüm elemanları örseler, hırpalar, ezer, kırar, parçalar monatların estetik vasfını bozar, varisli yapar, zarın esnek elastiki niteliği yok olur, hücrenin bağışıklık, üretme, onarma, gibi fenomenleri kavmatik olur, marjinal dallar plazmadaki genler ve diğer elemanlara kilitlenir kavlı, hormonlu, marazlı, kireçli, kilsi, paslı, tümürlü,kanserli, ülserli,, hezeyanlı, deprejli,stresli,fırtınalı,azaplı,gazaplı,tufanlı fenomen katar, bu mikroplar, vürisler genlere kilitlenir,nesle kader katar, marjinal ferasetler plazma elemanlarını şeytan fıtratlı monatlarla donatırlar.dürüst, çalışkan,basiretli, zarafetli, feyizli, onurlu,şerefli, İffetli, İzzetli, merhametli, şevkatli, nazlım, mülayim, vakur, mütevazi karakterli monatların fenomenleri dokulara orijinal bağ lifi olur, elastiki dengeye Ahenk katar, plazmaya kilitlenir şifa, gıda, bereket olur, insanların, çiçeklerin evrenin nevrine zarafet katar, olacağa, geleceğe, atiye kader, başarı, kalite, feyiz, ömür katar, muradın, amacın, idealin gerçekleşmesi için erdemli monatlar referans, koordinat, motivans, potansiyel olur.marjinal bilgi monatların şeytani fenomenleri olur, erdemli monatların rahmani fenomenleri olur, yapıtlara kalite katar, buluta,bitkilere bereket, şifa, gıda, feyiz katar, çiçekleri, dürüst vicdanları gül endamlı, yetenekli, marifetli yapar, nasıl ki çiçekten yansıyan güneş fenomenleri ruhu, dokuları ihya ederse, dokuları, kalbi sevgi monattı ile donatırsa, sevgi monat’ının erdemli, basiretli, zarafetli, merhametli, onurlu, şerefli fenomenler insanların erdemli monatlarla donanmasına sebep olur. Güçlü pozitif ( erdemli ) monatlar marjinal monatları eritir, etkilerini pasife eder, kalkan olur, güçlü marjinal monatlarda zayıf erdemli monatları eritir, feyizlerini pasife edr, kalkan olur, Çilede ferasetler alarma geçer feyizli monatlar irade olursa erdemli monatları fenomen yapar, marjinal feraset irade olursa şeytanlık yapar.öfke,şiddet, kin gibi marjinal duygular şeytani feraseti irade yapar, erdemli duygular beşeri feraseti irade yapar.kaza, acı, azap gibi belagat monatların işlevidir.beşeri monatlar belagat fenomenlerini enceler, iyilik monatlarını fenomen yapar.tüm bu monatlar, fenomenler altıncı iradeye ircadır.6. ferasetler ger duyguyu, düşünceyi, niyeti, maksadı kısaca tüm bilgi monatlarını fenomen yapar tüm bunlar mucize dediğimiz fenomenlerdir EVREN Özgür ortamda her kütlelenin tüm noktaları aynı anda, aynı yerde aynı konumda olmak zaruretinden ,zıtlık farklı durumdan zıtlık oluşur, denge olmaz kütle dönmeye başlar ışık hızına ulaşır basınçtan parçalanır.büyük patlama teorisine göre tin kütle parçalanır taneciklere dönüşür, tanecikler ışık hızında, falsolu yolda 700 bin ışık yılı yol alır galeksinin anası toz bulutları oluşur, bilimsel- 100 milyar tane galeksi vardır, ışın tozlar konkav hareketten ışın yörünge olur, yörüngeler doğrusal hareketen yan yana gelir proton, elektron, nötron gibi çekirdek kütleler oluşur, yötüngeler bir biri ile kilitlenmesinden manyetik (metafizik ) varlıklar oluşur, manyetik yörüngeler çekirdeklere kilitlenir, çekirdekleri bir birine bağlar kütle (fiziki ) varlıklar oluşur, manyetik lifler varlıkları bir iplik yumağı gibi içten ve dıştan kuşatır, ışık yumak kütlenin manevi ruhudur, varlığn manyetik kollarıdır, örneğin ay kütlenin manyetik kolları denizleri met- cezir yapar, bu olay ay mekanik ferasetin fonksiyonudur .tirilyon çarpı tirilyon- çarpı bin tane proton 1cmküp/ grm. Dır protonun 10 bin katıdır bu veriler bilimseldir.göz, kulk , burun-tad biyo dalgalarından beyinde metafizik varlıklar oluşur rüyamisali.nasılki ay manyetik dalgaları denizi met- cezir yaparsa, çiçekten yansıyan zerafetli ışnlar ruhu ihya ederse, basiretli, zerafetli, hasiyetli pozitif iyonların dalgaları iyilikyapar, kötülükleri önler, zararını azaltır, hırsız, hilebaz, hasin gibi negatif iyonların şeytan fıtratlı marjinal dalgaları kötülük yapar, zarar verir pozitif iyonları pasife eder. ……FERASET : tüm varlıklar kozmik ışınlrdan meydana gelmiştir, tin kütle parçalanır ışınlara dönüşür.fotonik lifler çekirdekleri bir birine bağlar, ünitel tümler oluşur.eksenlere kilitlenen mega sayıdaki fotonlar ekseni etrafında hızla döner, manyetik yörünge çizer, manyetik alan oluşur, metafizik eler ve çenberler oluşur örneğin: güneş sistemi,galaksiler denizleri met cezir yapan ay kütlenin eleri, metafizik elerboyutları bir birine bağlar, bütün oluşur, manyetik eler yay olur boyutların çarpışmasını öler, dengeyi oluşturur, ahengi korur. metafizik eler mekanik ferasetin fonksiyonunu icra eder varlığı oluşturan kollektif eksenlerboyutunmekanik ferasetidir. ……..ÖZ: Evreni oluşturan kin kütle dönersel ivmeden parçalanır,ışınlara dönüşür.ışık hızında, falsolu fırlayıştan 600-700 milyon yıl elips yol aldıktan sonra kırık çenberimsi dalgalara dönüşürfır fır misali dönesel ve doğrusal ivmeden fırfır dalgalar kilitlenir a- elektron, nötron gibi çekirdek kütler ve manyetik elpis daireler oluşur. Manyetik elpis dalgalar çekirdeklere kilitlenir, çekirdekleri bir birine bağlar, oluşan kombi varlığı bir iplik yumağı gibi kuşatır, manyetik yumak varlıgın manyetik ruhudur, fotonik hacmidir, kozmik plazmasıdır, örneğin ayın manyetik sarmar koları dünyayı kuşatır, denizleri met- cezir yapar, dünya iyon sarmar koları ay. I sabit yörüngede tutar. Bilgi iyonların sarmar koları insanı bir iplik yumağı gibi kuşatır, sanal yumak insanın manevi ruhudur, , soyut hacmidir, sanal plazmasıdır, sanal yumak binlerce km. alanı kapsar.rüyalar, beyindeki tüm varlıklar soyut nusretlrdir aynadaki görüntü misali, fotonik ışınlardan oluşur.bilgiler, hayaler, göz kulak, burun ve tadlar fotonik ışınlardan oluşan soyut sentonlardır.sentom nusret lezyon koordinasyon kombi gibi ünitel varlıkları katokoriye ayırırız a. Somut( metafizik ) varlıklar b.soyut varlıklar. Manyetik iyonların kilitlenmesinden ünitel soyut varlıklar meydana gelir kütle iyonların kilitlenmesinden somut varlıklar meydna gelir, manyetik fotonlar soyut iyonları bir birine bağlar. iyonların manyetik dalgaları endeksiyona gizli şifre katar kordinat degişir kondoksiyon şakulü farklılaşır, rota hedefi şaşar. Otantik dalgalar olaylara kazandırdıgı gizemli kader muttaki olur hilebaz dalgalar şeytani etki yapar örnegin tuccarın süte su katan bilgi iyonları çok para kazandırır.fakat marjinal dalgaları da zengin olur ruha dokulara atisine yuvasına genetik yoldan nesline kötülük yapar. Tüm beşeri olaylar,otantlar insanın icat ettiği bilgi iyonlarına dayanır,bilgi nüvelerin akıllı beyin dalgaları olacağa,geleceğe gizemli şifre olur,gizemli kater katar.otantik dalgalar muttaki şifrelere kilitlenir,marjenel ( kavmatik )dalgalar kara şifrelere kilitlenir.Otantik dalgalar plazmadaki marjinal nüveleri söker atar,Boşalan hacme muttaki nusretle ihya edilmeli ruhu çileli ortamda olsada.Tüm varlıklar tin elpis dalgaların kilitlenmesinden oluşan komtümlerdir,manyetik dalgalar çekirdek kütleleri,oluşan somut varlığı bir iplik yumağı gibi kuşatır örneğin mıknatıs misali,ayı kuşatan dünyanın manyetik sarmar kolları ayı sabit yörüngede tutar,ayın manyetik kolları denizleri met, cezir yapar, varlıkların manyetik koları bir birini sarar galaksi bütünü meydana gelir, 100 milyar galaksinin manyetik dalgaları bir birine kilitlenir evren bütünü meydana gelir. Dua ve bilgi iyonların otantik beyin dalgaları ruhu, dokuları, yuvayı, çocukları, genleri ,nesli ihya eder, olacağa, geleceğe mutaki şifre katar , hilebaz( kavmatik ) bilgi nüvesi çok nema kazanır.Marjinal bilgi iyonları zengin olur,marjinal şifreli dalgalar ruha dokulara her şeye zarar verir,kötülük yapar,olacağa,geleceğe şeytani şifre katar.beyin dalgaları dünyaya kilitlenir,dünyayı bir iplik yumağı gibi kuşatır.Milyonlarca yıllık canlı mahlukatın beyin dalgaları dünyaya kilitlenmiştir,çok zengin bilgi yumağı oluşmuştur,dürüst vardanlara feyzli ifre dalgalar kilitlenir,hilebaz vardanlara şeytani şifreler kilitlenir.Tüm dünya dürüst töreye hızla kavuşmalı aksi taktir de marjinal dalgalar kıyamete neden olur.Dürüst törede insanlık evrene hükmeder zararlı boyutlardan sıçrar,istediği boyuta geçer,insanlık baki olur,evreni oluşturan enerji trilyonlarca insana bol bol yeter.dünyayı kuşatan manyetik bilgi yumağından Muttaki iyonlara ve endeksiyona feyzli dalgalar kitlenir,hilebaz vardanlara marjinal dalgalar kilitlenir.bilgi iyonların fiziksel ve manevi (manyetik ) gücü vardır, bilgi ve kütle iyonların sarmar koları varlığın kozmik ruhudur, manevi ve manyetik kollarıdır, gizemli vizyonlara, olaylara neden olur örneğin:nazar, kazada zarar görmeyen çocuklar vs.alahım tüm kalpleri muhteşem nusretinle ihya eyle sevgili allahım tüm kalpleri ilahi himetinle ihya eyle.. Sevgili allahım ilahi hidayetinle tüm kalpleri ihya eyle.---TEZLERİM 1-bedava enerji, 2- yerçekimi yoktur, 3- büyük beyin, 4- robot, 5- sistem-, 6- feraset 7- kozmik ruh ( varlığı içten ve dıştan kuşatan ışın yumak ), 8- geleceği bilme, görme 9- BEDAVA ENERJİ tüm varlıklar ışınlardan meydana gelmiştir, tin kütle patlar ışınlara dönüşür, ışık hızında, konkav yolda 700 milyon ışık yılı yol aldıktan sonra ışın tanecikler vav şeklinde kırık yörünge kazanır, kırık çenber oluşur., vav kendi ekseni etrafında dönesel hareketten çenber çizer, doğrusal konkav hareketen yörünge çenberi oluşur. Dünya misali. Dünyanın orijinal enerji (ışın ) hacmi varlığı bir cm küpten daha küçüktür. Güneş sistemini 1: tirilyon x tirilyon defa küçültürsek atom boyutunda olur, asal boyutu budur, şişirilmiş balon misali.ışık hızında sinek pota çenberi etrafında dönse çelikten daha güçlü çenber meydana gelir. Vavların yan yana gelmesinden elektron,proton, nötron gibi çekirdekler meydana gelir, vavların kilitlenmesinden manyetik (fotonik ) lifler meydana gelir. Manyetik çekirdekleri birbirine bağlar bütün olışur, bütünü bir iplik yumağı gibi kuşatır, yumak varlığın kozmik ruhudur, fotonik plazmasıdır, valıkların ruhları kilitlenir galaksi ruhu oluşur, 100 milyar galaksinin ruhu kilitlenir evren ruhu oluşur, evren ruhu bedava enerjidir. Sevgili Allahım ilahi nurunla tüm kalpleri ihya eyle.herşey ışın ögelerden meydana gelir A-dua ve dürüst bilgi iyonları pozitif şifreli beşeri ışınlardır (rahmani, özgün, mutaki ). B-haram paranın bilgi iyonları negatif şifreli ışınlardır (şeytani, marjinal, hilebaz, entirikal ).C- Şifresiz ışınlar. Sevgili alahım ilahi irfanınla tüm kalpleri ihya eyle. Herşey ışınlardan meydana gelmiştir A- duaların, dürüst bilgi iyonların beşeri şifresi pozitif enerjidir, herrşeyi ihya eder, muttaki nazar olur B-entirikal hırsızlığın bilgi iyonları negati enejidir her şeye zarar verir, marjimal nazar olur C- şifresiz ışınlar.kul hakı yiyen Müslüman kiliseye giden insan konumunda olur, islamiyete zarar verir, asal isalamiyete kav katar, marjinal yapar, nitekim marjinal islamiyet dini töre olmuştur, kul hakı yemek toplumsal norm olur, hak bilinir, şeytani kurnazazlık hak edene helal olsun iltifati ile itibar olur, , dürüstlük ahmaklıkla, enayilikle dışlanır, herkes konforlu yaşamak, çalınan hakını almak, itibar kazanmak, dışlanmamak için hırsızlık yapar, hangi enayi ayağına gelen fırsatı teper, şeytani feaset zekanın ve her şeyin gelişmesine köstek olur, kav katar, kaliteyi marjinal yapar, beşeri inaka zarar verir. Sevgili alahım ilahi feyzinle tüm kalpleri ihya eyle. …sevgili allahım muhteşem hasiyetinle tüm kalpleri ihya eyle.…… …CENET ADASI……..Evrenin ötesinde, cenet adasındatirilyonlarcavahdanibeyinvardır,hepsiaynıözelikte, süper, mükembel, muhteşem, ihtişamlı, heybetli .vahdani beyin dalgaları yer iyonlarına kilitlenir büyük ( evrensel ) beyne pay katar, basiretli, zerafetli, asletli, erdemli yapar., muhteşem aşamaya gelenlerikendi safına katar., vahdani boyuta hiçbir araca, vaıstaya, ele, ayağa, göze, kulağa ihtiyaç yoktur, vaıstalara ihtiyacı olan beyin bağımlı olur, acizdir, yetersizdir, muhtaçtır, destekle eksiği tamamlanır, yeterli olur, mükembel boyuta ulaşamamıştır.beyin ışından oluşan boyutların en mükembelidir, kendinden alt düzeydeki boyutlara yenik düşemez, doğal afetlerin üstesinden gelmesi seviyeseldir, vahdani boyut evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler, Zaralı boyutlardan sıçrar , istediği boyuta geçer, canlılarıçok,sever,zerreyimiktar kadarzarar vemez, zarar vermekten münezehtir, her şeye muktadirdir, amildir, şamildir, çünkü her negatif iyon başta kendi varlığına büyükmzarar verceğinin bilincidediir, sonra gerek duymaz, çünkü evreni oluşturan enerji yüz tirilyonlarca insana bol, bol yeter, artar.cenet adası ya vardır, yada gelecekte torunlarımız bu aşamaya ulaşacak, .evren kaplı sistemdir, olay önüşümlü tekrarlanır, süreç 50 – 60 milyar yıldır, boyutların oluşması, özelik kazanması kozmik zaruretebağlıdır.tüm varlıklar evrenin dal boyutudur.mekanik feraset evrimle biyo boyuta, biyo feraset evrimle beşeri boyuta sıçramıştır.hayvanlar mutasyonla türlü dalara dönüşmüştür kedigiler misali.sevgili Allahım ilahi berketinle tüm kalpleri ihya eyle.--- her söz ferasetin aynasıdır, ruhun yankısıdır, karekterin simgesidir, her sistem kendi kusurunun, kendi zerfetinin simgesidir.----entirikal törede tüm insanlarhilebaz,hırsız,düzenbazolmakmecburiyetindeçıkarsamdan,adaptasyondan, bugün ayakta ayakta kalmanın,varolmanıntekaltarnatifimarjinalhırsızlıktırçıkarsamdan, adaptasyondan. sevgili alahım muhteşem zerafetinle tüm kalpleri ihya eyle ….BUGÜNKÜ GERÇEK :Bugünkü entirikal törede, hilebaz atmosferde tüm insanlar hırsız olmak zorunda çıkarsamdan, adaptasyondan , ayakta kalmanın tek altarnatifi topluma uymaktır.bu atmosferde şeytani kurnazlığın hırsızlığı taktir görür, hak edene helal olsun iltifatı ile iltifat edilir, SOSYAL BOYUT KAZANIR TOPLUMSAL NOrM OLUR, HIRSIZLIK NORMAL SAYILIR, HAK BİLİNİR,herkes hakını, çalınan parasını almak, lüks, konforlu yaşamak, sükse satmak, kurnaz görünmek, ahmaklıkla sıfatlanmamak için hilebazlıkla kara para kazanır, dürüstler ahmaklıkla, enayilikle sıfatlanır, entirikal töre gelişme tirendini yavaşlatır, entirikal kültürü kısır döngü yapar, ülke uygarlıkta geri kalır ileri uygarlıklara kukla olur utanç verici şeytan fıtratlı hırsız ferasetin nimeti, himeti, hikmeti, hidayeti totalizimdir, monarşidir, onursuzluktur, namusuzluktur, şerefsizliktir, marjinal ferasetin zahiratı rahmani görünür, ihlası şeytan fıtratlı olur.entirikal törede tüm insanlar aynı konoumda olur, zahiratı rahmani, batını şeytani.Kulhakı yiyen bilginin manyetik kollarına 15 milyar insanın negatif dalgaları kilitlenir, hırsızın pozitif dalgaları 15 milyar insana pay olur, ilahi adalet teceli edar.hilebazlık, hırsızlık, korsanlık, eşkiyalık gibi marjinal koordinatlar mili, dini, demokrati mefkureye ters düşer.dini, milli, dmokratik lezyonları çıkara aletetmek , özgün fantonlara zarar vermektir, asal lezyonları marjinal fantanlara dönüştürmektir, nitekim toplum dini asal İslamiyet deyildir marjinal islamiyetir. İmanıda, itikadıda, ibadetide, tabusuda marjinal olurm hiristiyanlar misali, namaz kılsada hırsız ferasetin ihlası şeytan fıtratlıdır, hiristiyan konumunda olur, entirikal dünyada tüm Miletler aynı konumda olur, tabuları farklı, ruhları şeytani.&-insanları milli, dini, demokratik lezyola dışlar, haşlarsan, özgün fantanla ezer, zarar verirsen insanlar ekzantik düzlemden uzaklaşır, nefret eder, düşman olur., erdemli koordinatlar isanları aynı düzleme çeker, basiretli karekter kazanır, kaliteli performans sergiler, zıtlaşma olmaz.. Toplum demokratik töreye kavuşunca yasalara gerek kalmaz.&- dünya düzleminde her canlı kendi frasetine göre yaşam inakı oluşturur.&- namuslu insan vergisini zamanında tam, orijinal değerde öder .haram kazançtan uzak durur, onur, şeref, hasiyet gibi erdemli şifreleri karekter yapar, hırsız feraset erdemli karekterlerden münezehtir, şeytan fıtratlı şifreleri karekter yapar.&-milli, dini, demokratik fantanların ortak paydası, ortak fıtratı, ortak feraseti, orakortak paydası dürüstlüktür, basirettir, zerafettir.kaliteli lezyonlar her şeyi erdemli, bereketli, himetli yapar.&-bsiretli ferasetler birleştirici, barıştırıcı, hoş görülü, tüm zihniyetleri kucaklıyan, hak ve hüriyetleri koruyan, saygı gösteren, saygı gösteren ihlasda olur. Erdemli ve estetik iyonlar basiretli boyutlara erdemli fıtratlara koordinat olur.&-neden ilk çağ feylezofları dünya yuvarlaktır diyemedi, gizemli ifade ile vurguladı totaliter zihniyetin korkusundan .herkes topluma uyar, dışlanmaktan korkar, çıkarını korur.yazımın fıtratında bazı gerçekleri ima etmekteyim aforoz olmaktan korktuğum için. Bi, iki asır sonra bu gerçekler su yüzüne çıkar.DÜRÜST FERASET METAFİZİK BOYUTTA medaniyetin konforunu, zerafetini, basiretini, onurunu, nimetini, hikmetini, bereketini, feyzini, şerefini yaşar batını namuslu, zerafetli, merhametli olur, uygarlığı oluşturan, geliştiren kudrettir. Entirikal hırsızın batını azaplı, hezeyanlı, gazaplı, fırtınalı, strejli, deprejli, onursuz, şerefsiz, ifesiz olur, zairata lüksü, konforu yaşar, diksiyonu rahmani, orijinal, basireli görünsede, ihlası şeytan fıtratlı olur. her şeyi kavmatik yapar. .66666MUCİZELER-………feraset süper güçte ve süper boyutta mucize dediğmiz zigotları oluşturma yeteneğine sahiptir, bilgiyi büyük beyinden alır evrenin manyetik dalgalarını malzeme yapar. Örnekler iç sayfada. ……….POZİTİF –NEGATİF POZİTİF FİKSİYONLAR boyutlara, ferasete, dokulara, yeteneğe, başarıya kudret katar, başarı artar, güçlü yapar. Marjinal fiksiyonon manyetik kolları şeytani enerjidir kötülük yapar, zarar ar verir, helak eder, koordinatlara, endüksiyona şeytani şifre katar.Züht itikatında her şey ilahi projeye dayanır itikada göre sebebi, prjeyi, aksiyonu, fonksiyonu, fereseti, konjektürü, koordinatı yani her şeyi yaratan Allah-tır.her olay bir varlıktır, ünitel sitematik bütündür, sabit boyutlardan ibarettir.,tek bir öge, nüve, fonsiyo, boyut ilahi projeye dayanmazsa doğmatik olur, böle olursa her şey doğmatik olur, natürel inaka dayanır, , şartlar zaruretinden kaynaklanır, ünitenin boyut nitelikleri doğmatik plan proje, sebep, kordinat, olur. Örneğin insan milyonlarca robot imal etse robotun feraset fonksiyonu doğmatik olmaz, beşeri olur, doğmatik olursa kuka olmaz, aktivitesi kendi iradesine dayanır.&-pinti, isaraf bilgi iyonlar negatif şifredir, zarar verir, kötülük yapar.&-negatif beyin dalgaları evrenin dokusuna kav öge katar dokunun nur, basiret, bereket, nimet, himet, hikmet, hidayetin, kudretn, irfanın, onur, şerefi, hasiyeti, ifetin, nezaket, zerafet gibi erdemli niteliklerini yok eder Her olay bir varlıktır.x- tezine göreplanı, projeyi, sebebi, nedeni, şifreyi, bilgiyi, fonksiyon, reaksiyonu, kombinatı yani her şeyi yaratan allahtır -----------------------------EVREN sevgi, basiret,zerafet, merhamet iyonları ilezengin olan ruhun feraseti kötülük yapmaz, şeytanlık yapamaz.-ekzantik lezyonlar ruhun basiretli kapılarını açarfeyizli iyonlar koordinatlara, muttaki iyonlar vardamlara, ekzantik iyonlar kondeksiyona, otantik iyonlar performansa, , basiretli iyonlarkonjektüre şifre katar, kadere pay yapar. .66666MUCİZELER-………feraset süper güçte ve süper boyutta mucize dediğmiz zigotları oluşturma yeteneğine sahiptir, bilgiyi büyük beyinden alır evrenin manyetik dalgalarını malzeme yapar. Örnekler iç sayfada. Sevgili Allahın ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et, Dürüst konjektürler muttaki beyne kader olur, beşeriyeti ve evreni ihya eder, derya yapar, Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kuvvet olur, derya yapar. Marjinal beyni eritmenin, şeytansal feraseti önlemenin iki alternatifi vardır, 1,Dürüst kuralları konjektür yapmak, 2, Dualar. Hem mekânı hemde muttaki beyni ihya edersiniz. Maganda realiteler marjinal nema olur, menfi olayları derya yapar, Sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle, Menfi aktivitelerin faturası marjinal felakettir, basiretli olayların faturası otantik rahmettir, Hilekar kazanç entirikal hırsızlığı vardam yapar, entirikal vardamın zahir atı asil görüngede, fotonik ruhu şeytansal olur, bu fotolar çevreden ve marjinal beyinden foton alır,katlanır,bireyin karektirine sıfat olur, atisine kader olur, dürüst, otantik, kutsal vardamlar bireye basiretli kader olur, atmosferi,evreni, uygarlığı ihya eder. Haram nüveli entirikal vardamın rahmani şovları popilizim dir, atisine şeytani kader olur, yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, ruhsal fotonları marjinal olur. Bir serçe ozondan ölmüş kime ne,bu serçenin atmosfere verdiği hüzünlü fotonlar uygarlığa büyük darbe,marjinal katılan fotonik nema olur.Haram servet üç günlük dünya şehvetine payanda olur, atiye kötü kader olur.Şeytansal fotonlar kalbe terminatör işkencesi yapar, ruhu cehennem ateşinde yakar, marjinal felaketler yaratır, doğal afetlere şeytansal frekans katar, basiretliOlaylara köstek, kötü olaylara destek olur, oysaki Seydiler ebedi saadet için tüm varlığını insanlığa ifak eder. Dürüst vicdanın helal kazancı ve muttaki karakteri ebedi saadete, nübüvvete payanda olur. Haram servetin kalbi ancak üç günlük beş yıldızlı otellerde huzurlu saadetli olur, ebediyen şeytansal ferasetin işkencesine, azapına, gazabına, stresine, strajesine deprejine, mahkûm kalır. Helal kazancın kalbi ebediyen huzurlu dengeli Ahenkli mutlu görünür. özü yüzü basiretli olur. Haram( kavmatik )kazancın yüzü, zahir atı basiretli zarafetli, asaletli görünse de ihlası Entirikal olur, ruhu kasırgalı, hezeyanlı, bunalımlı, azaplı, deprejli, strejli, acılı, sancılı olur, tüm bunlar kavmatik iyonların, marjinal ferasetin fonksiyonudur, eseridir.Sevgili Allahım ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et .Dürüst konjektürler muttaki beyne kudret olur derya yapar.Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kudret olur, Derya yapar.iki alternatif vardır.1 dürüst kuralları konjektür yapmak 2.Dualar bu iki kudret sayesinde hem mekanımızı, hemde muttaki beyni ihya ederiz sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle ayakta kalmanın tek alternatifi töreye adapta olmaktır.hilebaz törede tüm insanlar Entirikal hırsız olmak zorundadır.Dürüst türede tüm insanlar dürüst olur otantik bilinçten, haram nüveli nemanın zengin marjinal fotonları ruhu totaliter ateşle yakar, kalbe zebani işkencesi yapar.kalbi stresli, deprejli ,hezeyanlı yapar. Helal nemanın otantik fotonları ruhu ihya ede, kalbi nübüvvetli yapar, nevri basiretli ihlâsın haram nüveli fotonları insanları Entirikal karakterli yapar. Bir toplum atmosferi marjinal ve otantik öğeler yoğunluğu oranında doğal olaylara nazar eder beşeri olaylara nazar eder. Muttaki ve marjinal beyni besler. Trilyon yıldızın fotonik halkaların kilitlenmesinden galaksi bütünü meydana gelir dokuz yüz milyar galaksi fotonlarının kilitlenmesinden evren bütünü meydana gelir, on milyar insanın fotonlarının kilitlenmesinden büyük beyin meydana gelir.Milli dini,demokratik ve özgün kombinalar dürüst nüveli pozitif enerjili muttaki öğeli otantik fotonlardan meydana gelir, bu fotonlara haram nüve katılırsa ulvi kombinalar hat ojen olur, yüzü asil görünür ruhu Entirikal olur. Nevri ulvi görünür ihlası şeytansal olur. Üç günlük haram nemaya itibar etmek gaflettir, ebedi sadet için muttaki kuraları vardam yapmak özveik marifettir. Muhteşem şulelerden oluşan manevi alemi göremezsiniz, basiret, zarafet, tevazu, vakuriyet gibi otantik şulelerin karşısında en şahane yıldızlarla dekore edilmiş muhteşem tuvaller dahi sönük kalır. Bir halının üzerindeki renge renk desenler, motiflerden, figürlerden oluşan otantik şuleler ancak zahiri somut üsluplardır .Muhteşem manevi düzleme geçebilmek, cennetsi şule atmosferi yaşıya bilmek için ruhun haramın marjinal kirinden arınması,üç günlük marjinal dünyanın marjinal boyunduruğundan kurtulması gerekir .sevgili Allahım ilahi nurunu tüm kalplere ihsan eyle Yasaları projeleri ifgal etmek haramdır,israf haramdır,balon naylon şablon fatura ile devleti toplumu hortumlamak, soymak atmosferi kirletmekti,.kul hakkına tecavüz etmektir, kurtlara, kuşlara zarar vermekti,.Hayvan haklarına tecavüz etmektir her türlü menfi inşat haramdır,haramı popüler yapmadır kana haram nüve katmadır. Dürüst kurallar feraseti Kaliteli yapar, marjinal fotonların kalbe kilitlenmesine önler. Dürüst vicdan gıda ve hacet gibi yapıtların dokusunu kaliteli yapar, imanı züht yapar karakteri işar yapar, insanlığı ihya eder batı elit denetiminden, rekabetten ve devlet adamları İncil üzerine yemin ettiğinden dürüst kuralları vardam yaparlar muttaki beyni ihya eder evrenin ve dünyanın nübüvvet Feyzi ile bereketlenmesine ve nurlanmasına vesile olur, uygarlığa medeni doku katar, marjinal ferasetler tersini yapar. İnsanlar dürüst kuralları irat yaparak kalplere muhlis ruhlu karakter kazandırırlar, otantik nüveler beşeri atmosfere muttaki doku olur. Gönüllerini Allaha bağlamış insanlar züht inam kazanırlar, kalpleri isar ahlaklı olur, sevginin nezaket, zarafet, basiret merhamet şefkat, vakuriyet, tevazu gibi otantik çiçeklerine sevdalanır, bu sevda Allah dosalarını, onurlu, şerefli, hasiyetli, merhametli, zarafetli, himetli, karakterli, mütevazı, vakur, basiretli, özgün yapar. Bu ulvi kalpler yer kürenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Özgün ruhlu aktiviteleri ile insanlara feyizli ikramı ifak ederler, dürüst ruhlu yapıtlar, aktiviteler kalplere züht imanlı isar ahlaklı otantik maneviyat kazandırır.insanlar sevilmek için sevilmez HZ.M..Mustafa sevilmek için sevseydi canını çöl ateşine atmazdı,Atatürk vatanını kurtarmazdı, Mehmetçik cebede kurşuna sıradağ olmazdı, ressam gül figürlü tablo yapmazdı, bülbül güle aşık olmazdı, Mozart, virdini, Veysel karanı,yunus gibi karizmalar doğmazdı, insanlar çiçekten sevgi beklediği için mi çiçeği sever. İhlâsı haram olan namazın ameli Salih olmaz. Her insan otantik ruhlu ihlâsı irat yapmalı şeytan ruhlu ihlâsı protokol yaparsa kalbi ve atisini helak eder, maneviyatı olmayan insan ruhu olmayan robota dönüşür. İhlâsı otantik olmayan insanın ruhu şeytan ihlâslı olur. Şeytan ruhlu maneviyat kalbi iplisi verasetli yapar, asal ruhlu maneviyat kalpleri gül endamlı yapar, ilahi sevda ile coşan ruhların kalpleri dürüst olur. Dürüstlük, merhamet, şefkat gibi tüm otantik ulvi erdemlerin ansı sevgidir. Dürüst vardamlar. İnsanlara onur, şeref hasiyet gibi feyizli erdemler kazandırır, otantik erdemler bereket nimet hikmet gibi rahmetlere hidayet olur, evrenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur.9-Haram nusretler ruhu stresli,deprejli, hezeyanlı yapar ,ruhu cehennem ateşine atar.Tüccar süte su katarsa, patron yapıta kav nüve katarsa, kalp hak yerse, hilebaz menfam sağlarsa bu niyetler, duygular,, endüksiyonlar kafaya feraset olur, kana, genlere irinli nüve olur, vücudu içten ve dıştan kuşatır.gelişme trendini ferinler, uygarlığa maraz doku katar hormonik yapar, medeni atmosfere totaliter ruh katar.Dürüst kuralların melek ruhlu gül endamlı nur yüzlü cennet kokulu endüksiyonları kalpleri medeni atmosferi uygarlığı nübüvvetli yapar.dokulara genlere basiretli,faziletli,nezaketli zarafetli vakur,mütevazi özgün estetik oryantal onurlu şerefli hasiyetli iffetli fantezi lüks estetdik dekorları, figürleri,nevirleri genlerekanlara öğe yapar. Kişiye karakter yapar, zahir ata desen yapar. Tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmakta korkar, çıkanı korur.Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kuvvet olur, derya yapar.Marjinal beyni eritmenin, şeytansal feraseti önlemenin iki alternatifi vardır, 1,Dürüst kuralları konjektür yapmak, 2, Dualar. Hem mekânı hemde muttaki beyni ihya edersiniz.Maganda realiteler marjinal nema olur, menfi olayları derya yapar, Sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle, Menfi aktivitelerin faturası marjinal felakettir, basiretli olayların faturası otantik rahmettir, Hilekar kazanç entirikal hırsızlığı vardam yapar, entirikal vardamın zahir atı asil görüngede, fotonik ruhu şeytansal olur, bu fotolar çevreden ve marjinal beyinden foton alır,katlanır,bireyin karektirine sıfat olur, atisine kader olur, dürüst, otantik, kutsal vardamlar bireye basiretli kader olur, atmosferi,evreni, uygarlığı ihya eder. Haram nüveli entirikal vardamın rahmani şovları popilizim dir, atisine şeytani kader olur, yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, ruhsal fotonları marjinal olur. Bir serçe ozondan ölmüş kime ne,bu serçenin atmosfere verdiği hüzünlü fotonlar beşeriyete büyük darbe,marjinal katılan fotonik nema olur.Haram servet üç günlük dünya şehvetine payanda olur, atiye kötü kader olur.Şeytansal fotonlar kalbe terminatör işkencesi yapar, ruhu cehennem ateşinde yakar, marjinal felaketler yaratır, doğal afetlere şeytansal frekans katar, basiretliOlaylara köstek, kötü olaylara destek olur, oysaki Seydiler ebedi saadet için tüm varlığını insanlığa ifak eder. Dürüst vicdanın helal kazancı ve muttaki karakteri ebedi saadete, nübüvvete payanda olur. Haram servetin kalbi ancak üç günlük beş yıldızlı otellerde huzurlu saadetli olur, ebediyen şeytansal ferasetin işkencesine, azapına, gazabına, stresine, strajesine deprejine, mahkûm kalır. Helal kazancın kalbi ebediyen huzurlu dengeli Ahenkli mutlu görünür. özü yüzü basiretli olur. Haram kazancın yüzü, zahir atı basiretli zarafetli, asaletli görünse de ihlası Entirikal olur, ruhu kasırgalı, hezeyanlı, bunalımlı olur.Sevgili Allahım ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et .Dürüst konjektürler muttaki beyne kudret olur derya yapar.Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kudret olur, Derya yapar. Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle ayakta kalmanın tek alternatifi töreye adapta olmaktır.hilebaz törede tüm insanlar Entirikal hırsız olmak zorundadır.Dürüst türede tüm insanlar dürüst olur otantik bilinçten haram nüveli nemanın zengin marjinal fotonları ruhu totaliter ateşle yakar, kalbe zebani işkencesi yapar.kalbi stresli, deprejli ,hezeyanlı yapar. Helal nemanın otantik fotonları ruhu ihya ede, kalbi nübüvvetli yapar, nevri basiretli ihlâsın haram nüveli fotonları insanları Entirikal karakterli yapar. Bir toplum atmosferi marjinal ve otantik öğeler yoğunluğu oranında doğal olaylara nazar eder beşeri olaylara nazar eder. Muttaki ve marjinal beyni besler..sevgili Allahım ilahi nurunu tüm kalplere ihsan eyle Yasaları projeleri ifgal etmek haramdır,israf haramdır,balon naylon şablon fatura ile devleti toplumu hortumlamak, soymak atmosferi kirletmekti,.kul hakkına tecavüz etmektir, kurtlara,. Her insan otantik ruhlu ihlâsı irat yapmalı şeytan ruhlu ihlâsı protokol yaparsa kalbi ve atisini helak eder, maneviyatı olmayan insan ruhu olmayan robota dönüşür. İhlâsı otantik olmayan insanın ruhu şeytan ihlâslı olur. Şeytan ruhlu maneviyat kalbi iplisi verasetli yapar, asal ruhlu maneviyat kalpleri gül endamlı yapar, ilahi sevda ile coşan ruhların kalpleri dürüst olur. Dürüstlük, merhamet, şefkat gibi tüm otantik ulvi erdemlerin ansı sevgidir. Dürüst vardamlar. İnsanlara onur, şeref hasiyet gibi feyizli erdemler kazandırır, otantik erdemler bereket nimet hikmet gibi rahmetlere hidayet olur, evrenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur.9-Haram nusretler ruhu stresli,deprejli, hezeyanlı yapar ,ruhu cehennem ateşine atar.Tüccar süte su katarsa, patron yapıta kav nüve katarsa, kalp hak yerse, hilebaz menfam sağlarsa bu niyetler, duygular,, endüksiyonlar kafaya feraset olur, kana, genlere irinli nüve olur, vücudu içten ve dıştan kuşatır.gelişme trendini ferinler, uygarlığa maraz doku katar hormonik yapar, medeni atmosfere totaliter ruh katar.Dürüst kuralların melek ruhlu gül endamlı nur yüzlü cennet kokulu endüksiyonları kalpleri medeni atmosferi uygarlığı nübüvvetli yapar.dokulara genlere basiretli,faziletli,nezaketli zarafetli vakur,mütevazi özgün estetik oryantal onurlu şerefli hasiyetli iffetli fantezi lüks esledik dekorları, figürleri,nevirleri genlerekanlara öğe yapar. Kişiye karakter yapar, zahir ata desen yapar. Tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmakta korkar, çıkanı korur.Dürüst törede tüm insanlar dürüst olmak zorundadır. Hilekâr törede tüm insanlar entirikal olmak zorundadır. ayakta kalmanın var olmanın tek alternatifi entirikal olmaktır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar çıkarını korur, sosyal zaruretten , her insan sosyal bütünün bir boyutudur,.zahir iratta insanlar asil görünmek zorundadır, fakat batının özü,niyeti, ruhu entiribal olur.,çıkarsımdan, kul hakkı ,hayvanların hakkı , haram kazanç haksız menfaat ten konjektüre hile katar,entiribal yapar, asal yapıtlara kar nüve katar,vardamı hormonik yapar, vurgun, soygun, hortum gibi entiribal hırsızlıklar özgün kuralları hat ojen yapar. Entirikal vardam marjinal ve orijinal bilgilerden meydana gelir, muttaki ve sırgap fotonları olur. ALLAHIM okunan ezanlar, evliyalar, peygamberler, kutsal ruhlar yüzü hürmetine ilahi nurunu evrene ve tüm insanlara ihsan eyle. Bir torlumun tümcesi mihver olur, dürüst imanın tümcesi mihver olur, otantik fotonları miğfere kilitlenir. Beyinde bilinç dışı marjinal ve muttaki feraset merkezleri oluşur. Hasta mazlum, hamile insanların duyguları yoğun olur, duaları ve bed duaları keskin olur, anında paratonere kilitlenir, atiye kader olur. Evliyalar yüzü hürmetine dayanan ihlâslı dualar ve beddualar keskin olur. Beyinde. bilinç dışı iki tane feraset doğa üstü zannettiğimiz bir çok olaylar yaratır, olaylara ivme kazandırır bilir mi tattığı olaylın otantik ve marjinal olduğunu, ayak bilir mi orijinal marjinal olduğunu. irade akıldaki fotonları koordinat yapar marjinal feraset koordinata kelepir fıtrat katar muttaki feraset koordinata otantik fıtrat katar. 16-hayvanlar kozmik fotonları koordinat yapar insanlar akıllı fotonları koordinat yapar, muttaki ferasetin fantandı doğaldır, orijinaldir, marjinal ferasetin fantandı karmadır, entirikaldır, şeytansaldır hat ojen olur. insan bin yaşında olsa beyini çocuksa çocuk bilirimi marjinal zararı ,marjinal belayı marjinalmusibeti ,marjinal felaketi, çocuk görür mü marjinal tehlikeyi, çocuk vitrindeki giysiyi, bakkaldaki çikolatayı alır heybeden . entirikal törede hilebaz fırsatı ganimet yapmayana ahmak enayi diyorlar çocukların değer yargısı bu seviyede, her marjinal foton kalbe, mideye, ciğerlere, böbreklere, salgı bezlerine tüm dokulara bağ lifi katar, mukavemetini, ömrünü marjinal yapar, hastalanma riskine kuvvet yapar, çürüme, dağılma, ölme sürecini hızlandırır, otantik süreci kısaltır, hastalı fatantını çoğaltır, huzursuzluğu, dengesizliği, mutsuzluğu, stresi, deprejli, hezeyanı, şeytanlığı, haydutluğu, sapıklığı, korsalığı, entirikal hırsızlığı, ,hezeyanı, azabı, acıyı sancıyı, işkenceyi çoğalttı. Her doku bir varlıktır, her foton varlığa kader katar, otantik fotonlar varlığın ömür sürecini iyileştirir, marjinal fotonlar kötüleştirir, süreç fotonların kilitlenmesiyle başlar, vizyon oluşur, bütün meydana gelir, her olay bir varlıktır, süresi sınırlıdır, sayılı boyutlardan ibarettir. örneğin nemli ortamda marjinal fotonlar demiri paslandırır, varlığın dağılma, bozulma süreci hızlanır. Hiç bir varlık sonsuz ve sınırsız değildir. güneş sistemini oluşturan varlıkta dağılacaktır, sistem yok olacaktır. Suyu, oksijeni demiri azotu oluşturan monolar dağılacaktır, nüveler başka varlıklara dönüşecektir, fakat evren kapalı sistemdir olay dönüşümlü tekrarlanır, dağılan monoların tin parçaları odak noktada bütünleşir tek varlık meydana gelir, tek varlık şiddetli hızdan parçalanır, büyük patlama ile galaksiler tekrar oluşur. Toz bulutunun yoğunluğu, tozların frekansı, hacmi, şekli, tin çemberlerin dönesel ve doğrusal hareketi galaksiyi oluşturan yıldızlara özellik olur, örneğin güneş sistemi tekrar oluşur, fakat boyutlar aynı özellikte olmaz, galaksimizde böyle güneş sistemleri vardır diğer galaksilerde de vardır mazide oluşmuştur, atide de oluşacaktır. Su ,tuz ,oksijen, bakır, demir, bitki, böcek nasıl oluştuysa, tüm varlıklarda öyle oluşmuştur, ozmos kilitlenmeden varlıklar oluşur.çevredeki kozmik boyutlar oluşuma şekil sayı hacim ve frekans kazandırır. Kilitlenen fotonların dört özelliği ve çevredeki boyutlar oluşan varlığa özellik katar. eğer güne işe aşa bismillah ile başlarsak lezyona otantik fıtrat katarız yatarken dua edersek ihlasa muttaki fıtrat katarız dürüst oryantal kutsal lezyonlar ihlasa melek karakterli fıtrat katar marjinal feraset ruha şeytan karakterli fıtrat katar. Sevgili Allahlım tüm insanlara ilahi feyzini ihsan eyle marjinal ve orijinal fotonlar rica koordinatına ihlas olur. Meta aksamına karakter katar diksiyon fonunu dalgalı yapar muttaki ihlâs otantik yapar. Ay kendi yolunda gitmek ister fotonik Koordinatı rotasal yolu çizer. Dünya salmaz iki kürenin kilitli fotonları ortak koordinat olur yeni yola rota çizer. basiretli niyetin sözü cay kadar tatlı olmasada diksiyonu marjinal olsa da ruhu en kudretli feyiz katar esperiyi ihlas yapar. Doğal koordinat salt olur marjinal koordinat otantik görünmede refahı şeytansaldır. İplisi fotonlar zürriyete intikal eder.yüzleştiğin her marjinal fiks iyon oluşturduğun kaderin fıtratıdır kabahati başkasında arama sucu oluşturdun kelepir ihlaslı metaya bağla özgün kalp iltifattan mükafattan memnun olur. Fakat sevmez bu vahdaniyet asil ihlasın mütevazi, vakur diksiyon olur. Dualar marjinal ihlas olursa fiks iyonunu şeytan karakterli olur zenginin servetin servet haram servet katma ihtirası ,fakirin ekmek alma hırsı muttaki ihlasa marjinal fıtrat katar geleceğe cengel atar. Her insanda para olmalı fakat paranın ihlasına marjinal fıtrat katmamalı her insan lüks diksiyonu fantezi imajı konforlu yaşamı kader yapmak ister. Bu hedefini helal parayla gerçekleştirirse kalbini yuvasını ihya eder. Kazancına haram katarsa helak eder. Marjinal feraset söze koordinata fıtrat katar, sesi muğlak yapar, candan, gür, özgün, otantik ihlasını yok eder. Marjinal şeytan iki insan arasındaki sevgiden, mutluluktan, özgünlükten nefret eder, basiretten, Faziletken, otantik erdemlerden, onurdan, şereften, hasiyetin, ifeten, ardan, namustan, ,asaleten, merhameten, şefkaten, zerafeten, nezaketen, sevgiden, saygıdan, 17vakuriyeten, tevazudan, sdeten nefret eder. Korkudan dehşetken şiddetken düzen bazlından entrikadan heybeden kazancıdan zevk alır haz doyar. ADAPDASYON Her varlık değişim sürecinde ömrü sınırlı sabit boyutlardan ibaret varlıklın ihlâsı (RUHU)her boyutta farklı özellik kazanır. Son boyutta yaşlanır bütün dağılır monlar başka varlıklara dünüdür pozitif şartlar var olur sürecini uzatır negatif şartlar cürüme süreci hızlandırır yaşamı zindan eder. Kilitlenmeden oluşan varlıklar ic ve dış şartlardan değişim sürecinde olur, evrilir, değişen ortama adapte olur. Monolara otantik veya marjinal fotonlar girer bu fotonlar varlığın kaderini çizer. Patron tavuğa haram fıtratlı yem alır marjinal fotonlar yumurtaya bağ lifi olur. Yumurtayı satın alanın fotonları yumurta dokularına kilitlenir. Yumurtadan atılan otantik ve marjinal fotonlar ışık hızı yla patronu vurur paratorune kilitlenir atisine kader olur. Dokularına bag lifi olur. otantik fotonlar kalpi ihya eder. Marjinal fotonlar sırtresli heyecanlı acılı adaplı kaderli hüzümlü yapar. Manevi adalet yargıçsız tecelli eder. İşgenceyi felaketi şeci musibeti ceza yapar. Bilindeki irade beş doğudan foktun seçer oluşturduğu koordinatla eller undan hamur yapar. Altınca merkezdeki feraset hamura fıtrat katar kendi niteliğini sıfat yapar. Tüccar sütü su katar suyun üc beş misli fotonu kaderine ihlas yapar. Zor şartlar ruhtaki fotonları süker atar hangi ihlâs koordinat yapılırsa boşalan hacme o nitelikte foton akar. Mütevazi ihlas ihya eder hırslı ihdirastlı ihlas marjinal yapar. Bir iyiliğin iki kötülügün toplamı üç kötülük olur. Bir kötülüğün iki iyligin sentezi üç iyilik olur rakamların sayısı şekli görensel gerçektir rakamların karakteri fantanti nostaljisi fıtratı fiks iyonu oluşturan koordinatın akıl foton sayısı asal gerecektir eller beyinde iarde olan koordinatın şeklini cizdi bu rakamlara insan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ismini verdi irade olan koordinat üç tane yumurta al dedi bu tümceleri kağıda yaz dedi deftere yazdığım rakamlar kalemdeki boya degilmi boyaya o şekli alınan değeri kazandıran insan degilmi tüm bunlar görensel rakama ruhsal sayı katar fakat görme acımızın dışında kalır.ızdırap manevi adaletin tecellisidir marjinal ters etin işkencesidir kozmik fıtrat ruhsal olmaz fizikseldir helal soğan ekmek ihlasa erdemli fıtrat katar. Ruhu nübüvvetli yapar. Haram fıtratlı börek çörek marjinal yapar .Boğazlayan’da otobüsün freni patlar atlı arabaya çarpar arabanın parçalarını çevreye saçar otobüs düzlükte durur şoför bakar koltukta bir adam oturuyor sen kimsin diye sorar adam arabadaki insanmış o anda yan camdan içeri fırlamış yalnız otobüsün camı kılırmış adam da şoförde olaya şaşmış çünkü havada daire çizerek camdan içeri girmesi imkansız bu vizyon altıncı ferasetin koordinasyonudur. çalıştığım köyde bir adam Adana’nın ıssız ovasında nişanlısına atla giden gençten bir sigara ister dev yapılı zebani fıtratlı adam delikanlıyı öldürür atını nişanlısına götürdüğü heybeyi kadife kesedeki elli kuruşu alır dev yapılı eşkıya karakterli adam elli sen sonra seksen yaşında kaybolur. Çocukları hiç bir yerde esemesini bulamaz manevi adalet tecelli eder. Heybeli gencin ölüm anında çıkan fotonları ve nişanlısının beddua fotonları hayduda kilitlenir manevi adalet olur. Ancak elli yıl sonra vizyon sunu tezahür eder. Marjinal ( kavmatik ) iyonların işi yok etmektir, yakmaktır, bozmaktır,zarar vermektir,kötülük yapmaktır, şeytanlıktır, hilebazlıktır, felaket oluşturmaktır, çalmaktır hortumlamaktır. Bir uzman çavuş şöyle dedi asker vurduğu töreristin parasını saatini alırsa yani çalarsa bu asker sivil hayatta er geç kurşun yarasından gider. Yada törürisler onu bulur. Vururlar. Kıbrıs cık armasında adam yağma ettiği altınlarla hanlar villalar yaptırmış fakat adamda çocuklarlıda sapıt mış huzurlu düzenden ayrılmış çirkefliğin batağına saplanmış marjinal ferasetin işi bu marjinal feraset şeytanlık yapar rahmani görünür göründüğü gibi olmaz olduğu gibi görünmez mutadaki feraset erdemli olur. Özü sözü aynı olur. Mütevazı olur. Erdemli fantomları maske kalkan kılıf fanyanda kisve kostüm dekor figür üslük yapmaya ihtiyaç duymaz mutadaki ferasetin erdemli parametreleri orijinal olur. Marjinal feraset şeytansal olur. İnsanlara karşı tüm insanlar dürüst olmalı çünkü marjinal fıtrat insanlara acı verir. Otantik boyutları azaltır zayıflatır topluma ekonomiye tabiata zarar verir. En çok zarar faturasını bizzat kendi kalbi öder. ay güneş dokuz 18-gezegen müstakil değildir birbirine bağlı tek varlıktır. Birbirine bağlı yıldızlar galaksi olur. Birine bağla galaksilerden evren bütünü meydana gelir. On milyar insanın otantik fotonları birbirine kilitlenir. Evrensel muttaki beyin meydana gelir kelepir fotonlar kilitlenir evrensel marjinal beyin meydana gelir.Muttaki feraset şeytani sıfatlardan münezzehtir, marjinal feraset hunhar, sansar, barbar, tilki , cadı fıtratlı olur, iblislik yapar, hortumla entirikal hırsızlık yapar,şırfıntı, kelepir,sırgat,sinkaf,fodul, hoyrat, kibir, kapris, gurun tu,hırs, ihtiras,fitne fesat,haset gibi çirkef sen tonları koordinat yapar. Uygarlık dürüst fotonlara dayanır. Mutadaki kalp helal nema kazanır uygarlığa lüks medeni fantezi otantik doku kazandırır, insanlara asaletli erdemleri karakter olur, İhlâsa muttaki fıtrat katar. Marjinal feraset şeytanlık yapar. Dokulara haksız kazanç olur. Kalbe çevreye zarar verir. Yakmak yıkmak bozmak dağıtmak felaketler oluşturmak afetlere fıtrat katmak marjinal ferasetin işidir. Helal variyetin otantik fotonları kalbi atiyi çocukları genetik yoldan nesli ihya eder. Haram kazanç insanlığa uygarlığa tabi yata zarar verir. Helal variyetin ödülü uygarlıktır. Haram variyetin ödülü marjinal azapdır. Canlıların varlıkların yok olma dağılma sürecini hızlandırmaktır. Her foton çevredeki kendi sıfatındaki fotonlara kilitlenir. Evrensel beyinden kuvvet alır. Katmerli olur. Yapısı atisine kader. Olur. Dünyanın yıldızların ayın manyetik fotonları çevredeki insanların fotonları beş merkezdeki bilgi fotonları kilitlenir. Altıncı merkezde rüya olur. Fal bir telepatidir. Altıncı merkeze konsan tire olan falcı altıncı merkezdeki fotonları okur falcının beyninde bilgi olur rüya misali nazar böyledir. Muttaki nazar ihya eder marjinal nazar helak eder. Akrabaların yaşadıkları olay altıncı merkezde bilgi olur. Rüyada görülür olayı insanlar sonradan duyar hayret eder rüyanda görmüşlün der örneğin Nuray’ın bildiği olayı Gülay rüyasında görür. Olayı sonradan duyar. Rüyasal hakikat olur. Altıncı merkezde oluşan varlıklara manyetik fotonlar kandaki fotonlar şekil katar. Oluşum abraşım olur. Fal teflidedir,fıtratı marjinal şifre olur fala inanma problemin varsa medyuma gitme tabibe git falın hepsi delme takma fotonlardan oluşur. Bir kısmı mazinin bölük parça fotonlarıdır. Ancak milyonda biri gerçek ve gelecek olma olası vardır. Büyü bir nevi nazardır. Bilgi altıncı kanaldan şutlanır büyü fotonlarının beyne girmesi otuz günde bir ihtimaldir. bir insan ancak otuz gün , her dakika aynı bilgiyi şutlayacak ki ancak şok ana isabet etsin , şutlanan bilgi hedefe varacak o anı benden baka kimse bilemez mezarımda sır kalır. Ancak insanlar büyünün ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu bilincine varınca kimse büyü yapmaz ve yapdırmaz çünkü büyü herkese zararlıdır. Hem yapan hem kurban hem yazan ve tüm insan büyük zarar görür. Büyü en gülcü marjinal tehlikedir. özgün ihlasın otantik olaylara basiretli fıtrat olur. Fan tanları kalite yapar. Milli dini demekroti bidadlar özgün ihlaslı sen tonlardır. Özgün sen tonlara marjinal fıtrat katılırsa ulvi sen tonların ihlası marjinal, diksiyonu orijinal olur. uygarlık melek ihlaslı fotonların koordinatıdır. İnsan çıkarı için özgün ihlasa marjinal fıtrat katar. Ruhu şeytan karakterli yapar. Şeytansal koordinatlar özü marjinal yüzü orijinal olur. şeytansal kazancın özü marjinal fıtratlı olur. Marjinal fotonlar dokulara bağ lifi olur. Hastalıklı yapar. Her olay bir varlıktır. Oluşun gelişim sonuç per iyotlarından ibarettir. Fotonlar oluşuma kader olur. Vizyona nitelik kazandırır. Kırarlıkta tek zihniyet diksiyon olur. Cumhuriyette her zihniyet eşit olur. Çok olan ferasetin zihniyeti gülcü olur ağırlık kor. şeydi feraset her türlü acıya ızdıraba felakete sevince duyar saygı gösterir. Yaratandan ötürü belayı Allaha havale eder. Nazarı, bedduası, duası çok keskin olur. Çünkü muttaki fotonları çok zengindir. Marjinal fotonları çok azdır. Alimin karakteri ilminden daha feyizli olmalı, mutadaki bilgileri koordinat yapmalı, akademik kudreti hilekar kazanca feraset yapmalı hınıza amaca hırssa ihtirasa kibirle kuruntuya hoyratlığa fesatlığa fitlenile koordinat yapmalı uygarlığa marjinal doku katmamalı şeydi feraset helal servetin lüks yaşamından sevinç duyar. Özgünlere sevdalı olur,helal servetin lüks koordinatı kalbi sefalığı 19-nübüvvetli basiretli faziletli nimetli hikmetli hidayetli bereketli nurlu kudretli feyizli irfanlı onurlu şerefli hasiyetli iffetli nezaketli zarafetli vakur mütevazi saygılı merhametli şefkatli yetenekli kabiliyetli saadetlit özgün yapar. Haram servetin lükssü ruhu marjinal yapar. Tuz biber şeker karışımından oluşan varlık abraşım olur. bu karışımın koordinatı tat merkezinde nasıl oluşur. Tuzlumu acımı tatlımı her varlık oluşan koordinata fıtrat katar tat bilgisi yapar. dünya Güneşken kopmuştur. Tuz biber şeker kozmik halkaların kinlenmesinden oluşmuştur. Her varlığın oluşulmana ortamdaki kinler karakter katar. Koordinat olur. Referans olur motivans olur ozmos kilitlenmeden varlık olur. Beşiri yapılara beşeri fiks iyonlar evrensel beyin kader katar. Aynı binada oturan aynı atmosferi paylaşan bina kaderini oluşturan bu kaderi paylaşan insanlar o toplum bütün oluşturan boyutlardır. Bütünün bir dalı iyi olursa bütün pozitif etkiler kötü olursa negatif etkiler. muttaki feraset bütünü kudretli feyizli asaletli onurlu şerefli namuslu huzurlu dengeli Ahenkli nübüvvetli yapar. Marjinal feraset huzuru dengeyi iffeti asaleti erdemi yok eder. Bütünü hastalıklı yapar. Binanın töresini yıkar. Değerlerini yok eder. Vandal maganda haydut barbar hunhar karakterleri töre yapar. bina sakinleri komşularına değer vermeli saygı göstermeli zarar vermekten kaçınmalı örneğin sokağa saldıkları çocukların gürültüsünden şikayetçi olan zemin katta oturan komşusuna şikayetinden dolayı sende zemin kattan almasaydın demesi marjinal hoyratlıktır bina sakinleri binadan kaynaklanan zarar gören insanların derdine problemine sahip çıkmalı sudan bahanelerle dışlamamalı örneğin çatıda oturan zemin kandakilerin problemine ortak oluyorsa zemin katıdakiler ve birinci kattaki,ler asansörün masrafına ortak oluyorsa orta katta oturanlarda zemin kattda oturanların ve çatıda oturanların problemine duyarlı olmalı saygı göstermeli. muttaki yüreğin marjinal ferasete tepkili olsun kalbin muttaki feyizle dolsun Müslüman feraset kul hakkı yerse ihlası şeytan fıtratlı olur. Diksiyonu rahmani suratlı olur. Demokratik feraset insan haklarına tecavüz ederse ihlası şeytan fıtratlı ,diksiyonu orijinal suratlı olur. Yirmi ikinci asırda yobaz çevreler rahmani suratlı marjinal feraseti savunuyor, Bağnaz çevreler orijinal suratlı marjinal feraseti savunuyorlar tüm bunlar şeytan karakterli marjinal ferasetin işi .usta olacağı geleceği bilir olacak gelecek çırak için muammadır. Kabak şifresi serada üç haftada yeşerir fidan olur. Açık havada beş haftada fidan olur. Bilgi Fidanıda böyledir. Altıncı merkezde sentozyon üç haftada oluşursa irade merkezinde beş haftada oluşur. Şu farkla aynı sentozyon altıncı merkezde muallak ablaşın fotonlardan oluşur rüyada görülür. İnsan olacağı geleceği rüyasında görür. Fakat her rüya gelecek olacak değildir. Beyne giren türlü beşeri ve manyetik huzmelerin kilitlememsinden altıncı merkezde bilgi boyutları oluşur. Uykuda rüya olarak görülür. Gökten gelen yıldızlar misali gökten gelen nüsretler timsali irade koordinatı çizer, kurarlardan konvektör düzer bu sentezyonlara marjinal feraset mutadaki teraset büyük beyinler sentozyana fıtrat katar olaya muammalı ruh olur. Bu varlıkların fotonik huzmeleri insana manevi ruh olur. Gezegenlerin güneşin manyetik huzmeleri birbirine kilitlenir güneş sistemi meydana gelir. İnsanların manevi huzmeleri birbirine kilitlidir. Akrabaların kilitle,i huzmeleri cok yoğundur tik anlarda vücudu etkiler beyinde yoğunlaşır uykuda rüya olarak görülür. Tabi bu sentozyon sat değildir melez olur çevredeki huzmeler boyuta doku olur beyin dalgaları nazar olur. Menfi nazarlar şiddetle zedeler dengeci bozar varlıgı hasta yapar. Pozitif nazar nüve betli yapar. Büyük acılı güneş huzmeleri galaksinin Derinliğinde tümleşir huzmeden güneş oluşur. Tüm yıldızların gezegenlerin huzmeleri uzayın Derinliğinde bütünleşir huzmeden varlığın kopyası oluşur.aclık susuzluk cinsel sosyal olarak 4 tane dürdü vardır Mağara çağının dürtüsü ile uygar cagın dürtüsü aynı değil marjenel ferasetin dürtüsü ile muttaki feraset dürtüsü aynı değildir biri şeytansaldır direri insansaldır.İrade bilgiyi kalıba döker, endüksiyon yapar, bilgi huzmeleri, feraset huzmeleri, büyük beyinlerin katığı huzmeler vardama muammalı kader katar.Hamilenin şok konfeksiyonu, beş duyudan gelen şok etkiler karındaki bebeğe foton 20-katar. Manyetik fotonlar ilerde uzay gemisine enerji olacaktır. Her varlığın fotonik huzmesi uzayın derinliğinde bütünleşir, varlığın fotonik kopyası oluşur,görme merkezinde oluşan varlıklar misali.Her şey kozmik halkalardan oluşan ünitel sistmdir, evren kapalı sistemdir, olay dönüşümlü tekrarlanır.Evrende milyonlarca güneş sistemi vardır, çocuk on yaşında avukat olur,başka çocuk hastayı iyileştirir, ölüyü diriltir, bu yetenek beynin gizli gücüdür, yada gökten gelen beyne kilitlenen nusrettir.İlerde insan beyni çok mükemmel safaya ulaşacaktır, evreni zevkine göre düzenleyecektir, zararlı boyutlardan sıçrayacaktır, istediği boyuta geçecektir,belkide uzayın uzak noktasında vardır, belkide beşeri olaylardaki muammalı fantanlar gelişmiş beyinlerin işidir.Biyo ruh ve feraset manyetik şifre dalgalardan meydana gelir, dünyayı kuşatan manyetik plazma misali, insanı fotonik plazma kuşatır,duaların ve dürüst nusretlerin manyetik dalgaları otantik plazmayı yani büyük beyni devasal yapar,+ ihya eder, - helak eder, beşeri inak iyilik ve kötülük nusrtlerine dayanır.Herşey deyişim sürecinde beş kanaldan beyne giden fizyo dalgaları feraset rabitilasyonla evrimleştirir, akılı fotonlara dönüştürür, manevi şifreler icat eder, isimler, rakamlar gibi bilgi dokular oluşur,, şifre dalgalar bilgi dokulara kilitlenir, varlığa manyetik plazma olur, orijinal plazmaya oryantel şifre dalgalar kilitlenir, marjinal ruha kelefir fotonlar kilitlenir..6 ş. S.5 hzairan Dualar ve bedualar hem bireye, hemdehedef paratonere kilitlenir, vardama gizemli kader katar.???????? UHTEŞEM şifre desenli nusretlerden oluşan ihtişamlı fersetin feyizli teleskopla ancak bir pencerenin dar açılı düzleminden bir yüzreyin muteşem desenli zarif zekanın oluşturduğu ihtişamlı yüzünü algılarız, bu sanatsal harika milyonlarca yıdızın oluşturduğu görkemli otantik diksiyondan daha muhteşem ve beşeri ruha sahiptir, her özgün nusret trilyonlarca şifre dalgadan oluşan ahenkli ,zarafetli, asaletli, basiretli performasyodur, her feraset milyarlarca nusreten ibarettir, her nusrete trilyonlarca manyetik şifre kilitlidir, , bu fotonik dalga vücudu içten ve dıştan kuşatır, insana manyetik plazma olur, dünyayı kuşatan , denizleri met, cezir yapan ay manyetik plazma misali, , otantik plazma dünyayı kuşatan muttaki plazma ile ütenleşir, kelefir dalgalarda marzinal iyonlarla bütünleşir, manyetik plazmalar şok anlarda gurbetteki çocuklarımızı etkiler, uykuda abraşık rüya olur.Eli, yüzü düzgün, aklı yerinde Eazü bilah, bismillah.Sevgili Allahım muhteşem sanatsal eseriyim ihtişamlı basiretini, zarafetini, asaletini , feyizli kalplere hidayet eyle, amin., otnti ruhu marjinal fotonlar helak eder.Harflerin kilitlenmesinden kelime dokular meydana gelir, kelimelere kendi fıtratında şifre dalgalar kilitlenir, kelimeye, insana, varlığa manyetik plazma olur, büyük beyinle bütünleşir., her olay fotonik dalgaların vizyonudur.Mutaki feraset onurun, basiratin , zerafetin, asaletin, coşkunun şahlandığı yerdir.Marjinal dalgalar, ülkeye, küreye zarar verir, marjinal kazanç kul hakine tecavüzdür, insan, hayvan haklarına tecavüzdür.FISKIYEDEN ışık hızında 89 d. Açıyla ışık hızında su fışkırsa, saydam nüveler elpis daire çizerek dünyaya döner, şule sicimden saydam çenber oluşur, manyetik, fotonik, elektro dalgalarda böyledir,manyetik sicim dünyayı içten ve dıştan kuşatır, manyetik plazma oluşur, kozmik ruh meydana gelir,yıldızların manyetik plazmalarının kilitlenmesinden galaksi k. Ruhu, galaksi k. Ruhlarının kilitlenmesinde evren ruhu meydana gelir, beşeri ruhta evren ruhunda yer alır, on milyar insanın fontlarının kilitlenmesinden ve 700 000 yıllık kültürün bütünleşmesinden beşeri ruh meydana glir, kutsal plazma ve marjinal plazmadan ibaret.dürüst ve hilebaz nusretlerden oluşur,mutaki feraset kutsal ruhtan aldığı feyizli nusretleri var damlara gizemli, hayırlı kader katar, marjinal feraset şerli, musibetli yapar, muttaki feraset isar imana, züht karaktere sahiptir,dürüst nusretler, peygamberler, Seydiler, ilim, sanat, fikir ve Atatürk gibi devlet adamları dünyanın madeni feyizle bereketlenmesine nusret olmuşlardır.Özgün nusretlerin yüksek ideali muhteşem uygarlığı, mükemmel beşeriyeti hedefler, büyük acıya,ızdıraba, sancıya katlanarak, yinede 21-beşere kazandırdığı basiretin, zarafetten, asaletten muhteşem haz duyarlar, manevi haz gerçek gıdadır, maddi gıdayı soğan, ekmekte karşılar.Yalnız ki sen iste, dile, niyaz eyle,er,geç tecelli eder,ferasetin fıtratı hedefe referans olur, büyük beyin nazar eder bir vasıtaya, fıtratın gayesi kadere dönüşür , hınıza fıtrat, yada orijinal fıtrat,birde marjinal, yada muttaki plazma büyük rol oynar, kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz ahreten önce hem kendisi, hemde çocukları acı faturayı muhakkak öder,, özgün ferasetin fedakarlığlı ödülsüz kalmaz bu gizemli cezayı veya mükafatı kimse farkında olmaz.Muttaki feraset büyük beyinden aldığı feyiz başka bir beyni motive eder, feraset mucize dediğimiz olağan üstü olayları oluşturma yeteneği kazanır. Dualarda şekil ve formalite önemli değildir,konsantre ve adaptasyonla büyük beyinle bütünleşmek önemlidir., dünyayı kuşatan , gül endamlı, nurdan bir helezoni çiçek içinde yüzen beşeri gerçek.şifreli fotonlar kilitlenmesinden nusretler oluşur.dürüst nusretler ihya eder marjinal nusretler helak eder. Sevgi, nezaket,zarafet,asalet , sabiret ruhu ihya eden en gülcü kudretlerdir ,kelefir kazanc ruhu helak eden en guclü varyantlardır tüm bunlar manyetik şifrelere reyaksundur. Orijinal nusretler iyi yola marjinal nusretler kötü yola koordinat olur.dürüstlük basiret zarafet asalet gibi özgün senatomlar milli dini demokratik rabidadların özgün mefkuresidir.tüm bu sen tozlar kutsaldır.kutsal ruhu oluşturan nüvelerdir her kutsal boyut kutsal ruhu simgeleyen sen boldur örneğin camiler kiliseler tapınaklar türbeler çarmaga geren Hz İsa sen bolu kutsal ruhun yoğunlaştığı alanlarda kutsal topraklardır Mekke Medine Kudüs ibadet haneler türbeler dilek taşları ve dilek ağaçları düzenbaz nusret hilekar olur insanlara zarar verir kötülük yapar orijinal nusret insanlara iyilik yapar .verilen söz asıl karakterin onur şeref haset gibi sıfatlarını real diksiyondur. Sözü sahtekarlığa payanda yapmak soylu karakterin imajını zedelemektir. acıya sabretmek büyük bir basirettir büyük Himmetlere hidayettir.. Marjinal nusret kalbe,çevreye büyük kötülük yapar muttaki nusret büyük iyilik yapar.Kavgalar,savaşlar,terör,anarşi,bağnazlık,yobazlık,hırs,ihtiras,kibir,guruntu,hodulluk,hoyratlık,hortum,vurgun,soygun gibi entirikal hırsızlık,korsanlık,eşkiyalık,hiziplik,fidnelik,feasatlık,hasetkik totem ferasete dayanır,her türlü sapıklık totem kafaların fiks iyonudur,monarşin iradenin diksiyonudur,Totaliter müktesebat islamiyete ve tüm dinlere ters düşer,Allah totaliter sıfatlardan münezzehtir,yani totaliter sıfatlar ilkeldir,adidir,basittir Allah bu konjektürleri vardam yapma ihtiyacını duymaz,İslamiyet dürüstlüğü baisreti,fazileti,irfanı,feyzi,zerafeti,nezaketi,merhameti,şefkati,vakuriyeti,tevazuya,bereketi,nimeti,nuru,himmeti,hidayeti,hikmeti kapsar.Totaliter vardamlar,sıfatlar İslami yete,tüm dinlere ters düşer,Allah erdemli davranışları,sevgiyi,saygıyı,barışı,kardeşliği emreder,tüm insanlar Hz. Ademin torunu degilmi.Alla İslamiyet için savaşın demez, tevide göre her şey taktirin tecelisi deyimli her dinde reşmende olmasa cihat vardır,cihatta amaç marjinal nefisle savaştır, yani tek kalpteki iki ferasetin kavgasıdır, marjinal ve muttaki ferasetin kavgası. savaş değildir,hatta kavgada değildir.totalsizimle basiretli yoldan mücadele etmedir.çünkü totaliter feraset her insanda vardır,ancak dürüst dünyada yok olur,çünkü entirikal törede tüm insanlar düzenbaz olmak zorundadır,topluma uyma ,adaptasyon zaruretinden,varılmanın ayakta kalmanın tek alternatifi toplum kurallarına uymaktır,topluma,töreye uymaktır.Tevhide göre her olayı,varlığı yaratan,oluşturan,oluşmasına sebep olan,sebep oluşturan Allah tır,her şey ilahi iradenin sanatsal eseridir Din için savaşmak İslami yete sonradan sokulmuştur,iki boyutlu İslami yete zarar verir.1,sanki Allah yarattığı, oluşturduğu, oluşmasına sebep olduğu, sebep oluşturduğu kendi konjektürlerine, kendi eserine, kendi fantanına, kendi nusretine, kendi sen tonuna düşmanlık taslasın,kafirlerle savaşmayı Müslümanlara emretsin, alahın böyle araçlara ihtiyacı yoktur, marjinal olayları önlemekten aciz değildir,1. cebe Allah, İslamiyet, iyi olaylar ve 2. cepe : kafirler, şeytan, kötü olaylar gibi varyasyonları iki rakip cepli yapmak, göstermek, vurgulamak vahdaniyeti anlamsız yapar, tevhide ters düşer. Tevhide göre her şeyi yaratan Allah’tır, her şey Allahın muhteşem sanatsal eseridir.savaş ve kafir fıtratı İslami yete sonradan sokulmuştur .Eğer İslamiyet bu virüsten paklanmazsa akıbeti İncil’e dönüşür,İslami sen dona marjinal fıtrat kazandırılırsa,bu sen tonların özü şeytani,yüzü rahmani görünür,dini tabu olur Allah iyiliği,basireti emreder,düzenbazlığı barbarlığı men eder.Milli,dini.demokratik ve özgün nusretlerin mefkuresi dürüstlüktür, 22-basirettir,asalettir,medeniyettir.özgün nusretlere kelepir fıtratlı olur,orijinal yüzlü,marjinal özlü entirikal nusretler meydana gelir,çıkara alet yapılır.yıkılmayan tabu nusretlere ters düşer,totem kafaların kudret kaynağı olur.feraset aktif olunca büyük beyinden aldığı bilgi ile manyetik enerjiyi malzeme yaparak bilinç dışı çok büyük işler yapar. Muttaki feraset hayırlı işlemler yapar. Marjinal feraset kötülük yapar. Hem kendine hem çevreye marjinal fotonlar yani negatif haram fotonlar muttaki fotonları frenler hangisi çoksa baskın gelir. Öyleyse birey marjinalden uzak durmalıdır orijinal fotonlar çoğalmalı marjinal fotonlar kötülük yapar. Orijinal fotonlar iyilik yapar bazı renkli taşlar varki manyetik dalgaları dokulara orijinal ve marjinal etki yapar. Vücuda enjekte edilen ilaç misali taşarlın kozmik ruhu doğal şifreli dalgalardır. Bilgi dokuları ruhun sanal şifreli dalgalardır. Kimi kalpler milli duyguyla kimi kalplerde dini duygularla kimi kalpler demokratik duyguyla coşar. Benim kalbim milli dini demokratik duygu ile şaha kalkar. Bu Nusretleri Yüksek İdeal Yapar. Nasıl ki atmosfer dünyayı kuşatmışsa nasıl ki manyetik plazma dünyayı içten ve dıştan kuşatmışsa bilgi dokuları fotonik dalgalarda dünyayı içten ve dıştan kuşatmıştır. Ey anneler babalar öğretmenler çocuğun bilinç atmosferindeki irade olan feraset diğer ferasetlerle irtibat kuracak aldığı bilgilerini analiz ve sentez yaparak kuru değil çok yönlü konjektür oluşturmalı Bir trilyon tane insan beyninde nekadar boyut ve bilgi varsa büyük beyin bunların kodu olan fotonik dalgalardan meydana gelir, çok muhteşem ve mükemmeldir.insanlık mükemmel aşamaya ulaşınca bir galaksiden diğer galaksideki dünyaya kodlu beyin dalgalarını göndererek muttaki büyük beyni oluşturur, yada gelecekte torunlarımız oluşturacak, ancak acil olarak dünya hızla dürüst töreye ulaşarak Sevgili allhım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle. ???Evrenin ötesinde, cenet adasında tirilyonlarca vahdani beyin vardır,, hepsi aynı özelikte, süper, mükembel, muhteşem, ihtişamlı., vahdani beyin dalgaları yer iyonlarına kilitlenir büyük ( evrensel ) beyne pay katar, basiretli, zerafetli, asletli, erdemli yapar., muhteşem aşamaya gelenleri kendi safına katar., vahdani boyuta hiçbir araca, vaıstaya, ele, ayağa, göze, kulağa ihtiyaç yoktur, bu vaıstalara ihtiyacı olan beyin bağımlı olur, mükembel boyuta ulaşamamıştır.beyin ışından oluşan boyutların en mükembelidir, kendinden alt düzeydeki boyutlara yenik düşemez, doğal afetlerin üstesinden gelmesi seviyeseldir, vahdani boyut evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler, Zaralı boyutlardan sıçrar , istediği boyuta geçer, canlıları çok sever , zeyi miktar kadar zarar vemez kötü koordinatları oluşturmaktan münezehtir, çünkü her negatif iyon başta kendi varlığına büyükmzarar verceğinin bilincidediir, sonra gerek duymaz, çünkü evreni oluşturan enerji yüz tirilyonlarca insana bol, bol yeter, artar.cenet adası ya vardır, yada gelecekte torunlarımız bu aşamaya ulaşacak, .evren kaplı sistemdir, olay önüşümlü tekrarlanır, süreç 50 – 60 milyar yıldır, boyutların oluşması, özelik kazanması kozmik zarurete bağlıdır.tüm varlıklar evrenin dal boyutudur.mekanik feraset evrimle biyo boyuta, biyo feraset evrimle beşeri boyuta sıçramıştır.hayvanlar mutasyonla türlü dalara dönüşmüştür kedigiler misali.------sevgili Allahım ilahi berketinle tüm kalpleri ihya eyle.--- her söz ferasetin aynasıdır, ruhun yankısıdır, karekterin simgesidir, her sistem kendi kusurunun, kendi zerfetinin simgesidir.----entirikal törede tüm insanlar hilebaz, hırsız, düzenbaz olmak mecburiyetinde, çıkarsamdan, adaptasyondan, bugün ayakta hırsızlıktırsevgili alahım muhteşem zerafetinle tüm kalpleri ihya eyle al POZİTİF FİKSİYONLAR boyutlara, ferasete, dokulara, yeteneğe, başarıya kudret katar, başarı artar, güçlü yapar. Marjinal fiksiyonon manyetik kolları şeytani enerjidir kötülük yapar, zarar ar verir, helak eder, koordinatlara, endüksiyona şeytani şifre katar.???????İTİKATZüht itikatında her şey ilahi projeye dayanır itikada göre sebebi, prjeyi, aksiyonu, fonksiyonu, fereseti, konjektürü, koordinatı yani her şeyi yaratan Allah-tır.her olay bir varlıktır, ünitel sitematik bütündür, sabit boyutlardan ibarettir.,tek bir öge, nüve, fonsiyo, boyut ilahi projeye dayanmazsa doğmatik olur, böle olursa her şey doğmatik olur, natürel inaka dayanır, , şartlar zaruretinden kaynaklanır, ünitenin boyut nitelikleri doğmatik plan proje, sebep, kordinat, olur. Örneğin insan milyonlarca robot imal etse robotun feraset fonksiyonu doğmatik olmaz, beşeri olur, doğmatik olursa kuka olmaz, aktivitesi kendi iradesine dayanır.zzzzzzzzz&-pinti, isaraf bilgi iyonlar negatif şifredir, zarar verir, kötülük yapar.&-negatif beyin dalgaları evrenin dokusuna kav öge katar dokunun nur, basiret, bereket, nimet, himet, hikmet, hidayetin, kudretn, irfanın, onur, şerefi, hasiyeti, ifetin, nezaket, zerafet gibi erdemli niteliklerini yok eder.. ??????????????????&- tevide göre her şeyi oluşturan, oluşmasına sebep olan, sebep oluşturan yani tüm olayları, sebepleri, denklemleri fonksiyoları, boyutları, aksiyoları, bilgileri, şifreleri, denklemleri, karekterleri, erdemleri, yani, kordinatları herşeyi yaratan alahtır.allahın kafirleri düşman ilan etmesi, cihat, buğuz emretmesi çelişkidir, bu boyutlar Allahın dışında olur, her şey ilahi projeye dayanmaz, doğmatik olur, her şey natürel inaka dayanır, şartlar zaruretinden kaynaklanır. Aceba bu ögeler din kitabına sonradanmı sokuldu.kafirlerin fiksiyonu, itikadı, karekteri vahdani iradeye dayanmazsa vahdani irade tek olmaz, çoğalır anlamsız olurToplum demokratik töreye kavuşunca yasalara gerek kalmaz.&- dünya düzleminde her canlı kendi frasetine göre yaşam inakı oluşturur.&- namuslu insan vergisini zamanında tam, orijinal değerde öder .haram kazançtan uzak durur, onur, şeref, hasiyet gibi erdemli şifreleri karekter yapar, hırsız feraset erdemli karekterlerden münezehtir, şeytan fıtratlı şifreleri karekter yapar.&-milli, dini, demokratik fantanların ortak paydası, ortak fıtratı, ortak feraseti, orakortak paydası dürüstlüktür, basirettir, zerafettir.kaliteli lezyonlar her şeyi erdemli, bereketli, himetli yapar.&-bsiretli ferasetler birleştirici, barıştırıcı, hoş görülü, tüm zihniyetleri kucaklıyan, hak ve hüriyetleri koruyan, saygı gösteren, saygı gösteren ihlasda olur. Erdemli ve estetik iyonlar basiretli boyutlara erdemli fıtratlara koordinat olur.&-neden ilk çağ feylezofları dünya yuvarlaktır diyemedi, gizemli ifade ile vurguladı totaliter zihniyetin korkusundan .herkes topluma uyar, dışlanmaktan korkar, çıkarını korur.yazımın fıtratında bazı gerçekleri ima etmekteyim aforoz olmaktan korktuğum için. Bi, iki asır sonra bu gerçekler su yüzüne çıkar. DÜRÜST FERASET METAFİZİK BOYUTTA medaniyetin konforunu, zerafetini, basiretini, onurunu, nimetini, hikmetini, bereketini, feyzini, şerefini yaşar batını namuslu, zerafetli, merhametli olur, uygarlığı oluşturan, geliştiren kudrettir. Entirikal hırsızın batını azaplı, hezeyanlı, gazaplı, fırtınalı, strejli, deprejli, onursuz, şerefsiz, ifesiz olur, zairata lüksü, konforu yaşar, diksiyonu rahmani, orijinal, basireli görünsede, ihlası şeytan fıtratlı olur. ……ROBOT…………………………………..kütleyi yer küre yörüngesinde tutan sebep nedir dünya iyonlarının manyetik kuvetleri, manyetik kuveti, iyonları yaratan kim.aneyi çocuğna bağlayan sebep nedir sevgi sentonlar, sentonları yaratan kim.x- tezine göreinsan ve varlıklar robotur, küli ferasetin kuklasıdır.cüzi feraset küli ferasetin konjektürünü aktivite yapar, küli irade ilahi kendi konjektürünü varlıkların kafasına feraset yapmıştır, cüzi irade yapmıştır, beşeri robot misali.insan beşeri konjektürü mekanik robotun kafasına feraset yapmıştır, cüzi irade meydana gelmiştir, robot beşeri şifreyi ifşa eder.robot doğmatik bilgiyi aksiyon yapamaz, yaparsa insan konumunda olur. İsanlar ve hayvanlar doğmatik bilgiyi aktivite yaparsa küli irade konumunda olur.ya tüm varlıklar kukladır, kiçbir sıfatı, boyutu, fonksiyonu doğmatik deyildi, yadda her şeyi doğmatiti, fonksiyonlar naturel inaka dayanır, şartlar zarureti plan, proje, sebep, neden, kaynak, referans, kordinat, endeksiyon, kondeksiyon, performans olur, yada her şey küli ferasete dayanır, tüm varlıklar kuklaolur. Gerçeğin doğrusu birdir, diğer altarnatifler sanaldır. Eğer tüm insanlar dürüst vicdanın doğru bilgilerini sentez yapmazsa insanlık 2-3 asırda kül olur, kurtuluş dürüstlüktedir, elit denetimle ulvi hedef hızla gerçekleşir.Laiklikle milletin, bireylerin milli, dini, demokratik sentonları korunur, hür ve özgür yapar, hilebazlığı, baskıyı, totalizmi, monarşiyi, Batılı önler, tek zihniyetin meclis, anayasa, devlet olmasını engeller, dürüstlüğü oluşturur, korur, entrikayı önler, birey insiyatıfini hür ve hükümran yapar, entirikal ortamda irade çıkar baskının güdümünde ve hegemonyasında olur, çıkar insanı kul, kukla, köle, kör eder, doğru bilgilerin dürüst realitesi asal hakikattir, sevgi saygı, onur, şeref gibi maneviyat asal hakikatın performansıdır, dürüst kurnazlıkta kalitenin, sevginin,güzelliklerin arjumanları vardır, doğasında lüks,konfor gibi egzotik sentezler yatar, insanlık dürüstlüğün güzelliklerine, sevgisine, nezaketine,zarafetine, onuruna, şerefine, arına o kadar muhtaç ki heyhat hetojen ortamda bu sentonlar entirikal olur, ulvi öğeler hilebaz muhtevaya figür olur, entirikal sentezler asal bilinir, salt sevgi ancak ana yüreğinin öz verisinde yatar, çıkarsam yoktur. Hilebaz beyin mili, dini, ilmi elitleri çıkarına alet yapar, hilebazlığa figür yapar, düzenbazlığa kılıf yapar, entrikaya üslup yapar millet ileri uygarlıklara bağımlı olur, taklitçilik kader ve kısır döngü olur.Elit irade yaşam plazmayı yaratan,doğru bilgileri, güzel duyguları sentezleyen yetenektir, doğru bilgilerin dürüst realitesi insansal doğadır, asal maneviyattır, gerçek hakikat tır. Allah’a inanan Müslüman hilebazlık yapmaz, kul hakkı yemez ,hıristiyanın Allah inancı batılsa, hetojen müslümanın inancıda batıl olur. Tüm dünya çıkarsamdan hetojendir, maneviyatı entrikaldir, peki batı neden hızla gelişiyor? Çıkarsamdan, elit denetimden, rekabetten doğru bilgilerin dürüst konjektürünü işlev yapmak zorunda kalır, mecbur olur, saf maneviyat tükenmiştir, bizde de bitmek üzere, manevi ulviyet entrikaya figür olur.Hilebaz beyin çıkar için ulvi boyutları entrikaya alet yapar hilebaz yoldan büyük hilebaz servet kazanır, entirikal yapıtın fıtratı kav olur,ulvi görünür düzenbazlar devlet ve toplum sırtından köşelik olur,devlet ve toplum fukara düşer hilebaz devlete ve topluma şelek olur, gelişmeyi firenler, sevgi saygı,onur, şeref gibi üzgün duyguları hetojen yapar taklitçilik kısır döngü ve kader olur. Sevgi , saygı, şefkat, iltifat, itibar, onur, gurur, ar, şeref tüm dertlerin dermanıdır, bu manevi sentezler en büyük servettir. Tüm inanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmaktan korkar, çıkarını korur, her insan toplumun bir parçasıdır, sosyal varlıktır, tüm insanlar topluma adapta olur, olamayan ayakta kalamaz, sürünür, yaşam mutasyonu evrimseldir, hetojen dünyada tüm insanlar hilebaz olur, omluya mahkumdur. Hetojen kültürün kısır döngüsüne dayanan hilebaz kurnazlık ahmaklıktır, ahmaklar taklidin kısır döngüsünü maharet, yetenek sanırlar, hilenin haksız kazancına, taklitçi marifetine hak edene helal olsun diyerek taltif ve teşvik ederler, dürüstleri ahmaklıkla, enayilikle sıfatlarlar.Dürüst toplumda tüm insanlar dürüst olur, hilebazlar dışlanır.En büyük sadaka, en büyük ibadet, insanlığa en yüce hizmet, en kutsal fazilet beyinlerin dürüst olmasıdır, doğru bilgilerin dürüst konjektürünü işlev yapmasıdır Sevgili Allahın ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et, Dürüst konjektürler muttaki beyne kader olur, beşeriyeti ve evreni ihya eder, derya yapar, -----------DUANIN META FİZİK HİMETLERİ Lazer gibi güçlü salt beyin dalgaları koordinat yapılırsa 6. feraset mucize dediğimiz oluşumları inşa eder. Nasıl ki ay iyon kolları denizi met-cezir yaparsa, güneş iyon kolları gezegenleri kendine bağlarsa, manyetik fotonların kilitlenmesinden güneş sistemi oluştuysa bilgi iyonun manyetik kolları her şeye gizemli şifre olur, kadere, neticeye pay katar mucize dediğimiz olaylar, neticeler manyetik şifrelerin eseridir, dikkat her türlü duyguyu 6. feraset işlem yapar ve amaca gözYAŞLARINI SEL YAPAR, ANEM ÖLECEK DİYE LAZER GİBİ ÖZDEN GÜÇLÜ HÜZÜN DUYGULARI Binlerce km. uzaktaki ANENİN HASTALIĞNA İVME KATAR. İnsanların manyetik plazmaları iç içe geçkindir, akrabalarınki kilitli olur, şok dalgalar etkiler, apraşık rüya olur.Fatma’nın oğlu pahalı ayakkabı alır, Hatice espri olsun diye inşallah çalarla der, annenin beyninde çalma duyguları hırsıza kilitlenir, koordinat olur ayakkabı yok olur.Araba 3-5 takla atar ana, baba ölür, iki yavrunun burnu dahi kanamaz, herhalde anne o anda Allahlım çocuklarımı koru demiştir, kendini düşünmeyen bu özgün performans 6. feraseti etkin yapar, feraset in gücü çocukları korurSamağır.Menzilden gelirken dolmuş uçuruma yuvarlanır yolcuların burnu dahi kanamaz, sigorta arabaya 22 milyar öder Talas.çay seyidin hanımı kayıp olur 5 sene sonra bir imama giysisini götürürle imam emsal beyin dalgaları ile cesedin uzaklığını ve yönünü söyler, tabiî ki işin sırını imamda bilmez.hüsnü halam 4 sene asker dönüşü olan beyine naz yapmak için hastayım 6 aydır yatıyorum der dip diri kadın hastalanır tam altı ay yatar. 6 . feraset ne duyarsa onu inşa eder, el arabasında domates doluymuş, adam hayretle arkadaşın bu mevsimde şu domateslere bak der araba devrilir, domatesler yere serpilir.ben Sivas kara gölde memeleri devasal olmuş, sütle dolmuş inekleri görünce hayret etim ve maşala diye pozitif nazar yaptım, alışkın gözler hayretle bakmaz nazar olmaz.Duaların ve etik bilgi iyonların manyetik fotonları pozitif enerjidir, muttaki nazar olur.Kadının oğlu sürekli uçakla yolculuk yapar,bir gün anasının rüyasında uçak düşer, uçak düşer bu kazaya annenin 6. feraseti sebep olmuştur.Bir subay şunu anlatı bir er ölen PKK linin eşyasını alırsa bu adam hayata ya kurşundan ölmüştür, yada, yada hezeyanlı olmuştur onlarcasın şahit oldum dedi.Yozgat ta bir otobüs at arabasın çarpar sürücü 360 derece açı çizerek yan camdan içeri girer biracıcık eli, yüzü çizilir, at, araba param parça olur, bu olay fizik kanun unlarına aykırıdır, 6. ferasetin işlemidir.milli vicdanın, demokratik irfanın muttaki yazarı AHMET ASLANER.SAMAĞIR TALAS MUTTAKİ SÖZLER: Haksızın pozitif ameli alacaklıya kilitlenir alacaklının marjinal(gunahları borcluya kilitlenir ilahi adelet tecelli eder)&arifler bilgisini Allah yoluna insanlıga ifa eder & bilginin karekteri kamil olmazsa kalpi alim olamaz &peygamberler ilim bilim fikir sanat adamları ve Atatürk gibi devlet adamları medeniyetin oluşmasına uygarlıgın gelişmesine özverik katkıda bulunan karizmalardır& özgün performans uygarlıgı geliştirendir medenisibil olarak dönüşüm olur.zekayı geliştirerek yetenek olur lükssün konfurun zerafetin basiretin sevginin saygının onur ve şeref gibi ilfetli erdemlerin oluşmasına gelişmesine himmet olur.tüm bu uygar faziletler dürüst vizdanların eseridir.hırsız fıtratlı marjinal ferasetler.gelişmeye küstek yetenege küstek olur.totalizmin hırsız kültürünü gısır döngü yapar. Bu şeytansal kurnazlıgı büyük marifet üstün yetenek sanır dürüst kalpleri ahmaklıkla enayilikle sıfatlar.oyasaki düsürt kalpler boyuta insansal feraset kazandıran yeteneklerdir marjinal mahrukların yetenegi hayvansal alemden daha aşagıdır.basittir ilkeldir aşagıdır.&verirken alırken kalpin muttaki olsun otantik sözler muttaki ferasetinDUA VEETİK ÖGELERİN MANYETİK FOTONLARI BEYNE ATMOFSER OLURTİCARİ HAYATA, GÜNLÜK İŞLEVLERDE KALİTELİ kuraların koordinat olmasına vesile olur, özgün kelimelere küre yumaktan emsal şifreler kilitlenir endüksiyon işlemi başarılı neticelenir, tabiî ki entirikal bilgi iyona marjinal şifreler kilitlenir neticeyi karamsar yapar. Etik atmosferde davranış frekansı yumsak olur, beyin dalgaları otantik olur, irade duru ortamda orijinal kelimeleri seçer, endeks iyon yapar.Beyin dalgaları kilitlendiği beyinleri, endüksiyonları kendi şifresinde koordine eder.iyonu oluşturan öğelerin özelliği varlığın şifre kod ududur, formül koordinatıdır,profil planıdır.otantik dalgalar dokulara orijinal bağ lifi olur, plazmaya orijinal nüve katar, kilsleri, pasları, küfleri, Timurları, eritir, atık yapar şifa olur ilaç misali, muttaki dalgalar ruhu, dokuları dengeli, ahenkli, şevkli yapar, vitaminlerin, gıdaların dokuya geçiş ozmos fonksiyonunu faydalı yapar, plazmaya enerji ve gıda olur, kuvvet katar, çünkü her tüm çekirdek ve manyetik fotonlardan meydana gelir, manyetik fotonlar çekirdekleri bir birine bağlar, bütünü içten ve dıştan bir iplik yumağı gibi kuşatır, fotonik yumak manevi plazmadır, kozmik ruhtur.otantik şifreler ruha gıda olur, ruhu dengeli, ahenkli,neşeli, coşkulu, şevkli, basiretli, faziletli, onurlu, şerefli, hasiyetli, iffetli,merhametli, şefkatli, tevazu yapar, bu feyizlerden yuvası, çocukları, çevresi ve evren nasiplenir.otantik dalgalar evrenin dokusuna orijinal bağ lifi olur, dengeyi, ahengi korur.otantik dalgalar doğal afetleri, felaketleri mülayimleştirir.hilebaz, hırsız, korsan, hasis fıtratlı , şeytan ihlaslı entirikal bilgi iyonları entirikal olur, diksiyonu rahmani görünür batını şeytani olur, manyetik fotonları marjinal olur,getirisi çok heybeden kazançtır, götürüsü kendi dokularına sert bağ lifi olur, plazmaya küf, kıs, pas, Timur olur çürüme, bozulma, ölme sürecini başlatır, ruhunu, yuvasını, çocuklarını hezeyanlı, deprejli, acılı, sancılı, kavgalı, savaşlı, stresli, azaplı, gazaplı, fırtınalı yapar, cihan savaşlarına sebep olur, milyonlarca insan ölür, afetlere, felaketler sebep olur, ivme katar, evrenin dokusuna sert bağ lifi olur, dengenin, ahengin bozulmasına ivme katar, sebzelere,meyvelere, gıdalara kilitlenir,kıs, pas, küf olur posa çoğalır, bereket, şifa, gıda, vitamin azalır.besmele ile pilav yemeye başlarsak otantik beyin dalgaları bulgura kilitlenir manyetik hacmi çoğalır, mideyi yormaz, lezzetli olur, 3 kişilik kazan 4-5 kişiyi doyurur, marjinal dalgalar sert bağ lifi olur,hazmı zor olur, mideye çöker, yorar, ünsel yapar.neşe, coşku,zevk, sefa gibi manevi gıdalar etik iyonların nimetidir entirikal iyonlar feraseti bağnaz, yobaz yapar, hilebaz bilgileri kısır döngü yapar, feraset kısırlaşır, taklitçi olur, icatçı yeteneği, kabiliyeti zayıflar, heybeden geçinir, bu şeytani kurnazlığı büyük maharet sayar, dürüstleri ahmaklıkla, enayilikle sıfatlar, sosyal motif olur, çoğunluk olur, töre olur, popülist moda olur, hak bilinir, normal sayılır,asal gerçek resmi yasalardır, entirikal törede tüm insanların diksiyonu kamusal ollu, ihlası farklı olur çıkarsamadan aksi taktirde aforoz olur.marjinal ferasetin diksiyonu rahmani görünür, onurlu şerefli, hafiyeli, basiretli, İffetli, faziletli görünür, ihlası şeytanlıktır, hezeyanlı, İffetsiz olur, zahir atı neşeli, coşkulu, forslu görüngede, ruhu azaplıdır, gazaplıdır.insanı insan yapan dürüst vicdanın medeni feyizleridir, dürüstlüğün muttaki feraseti gerçek neşeyi, coşkuyu şevki ruhunda yaşar, gerçek hazzımuttaki sözler: sevgili Allahım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle duların ve dürüst tümcelerin manyetik kolları, ruhu ihya eder, dokulaara şifa, gıda olur.(ilahi gücü şeytani yolda kulanan kendisine, çevresine büyük zarar verir.&sevgi neşeye, coşkuya, ahenge, ve erdemli ferasetlere, zerafetlere, ifetlere kaynak, referans, koordinat, kondeksiyon, endeksiyon olur.bir kelimede onlarca, yüzlerce, milyonlarca şifre kilitlidir, her niyet tümceye kendi fıtratın şifre katar, kadere meta fizik pay yapar her iyonun mekanik feraseti vardır, manyetik kollar mekanik fonksiyonu icra eder.manyetik koların özeliği doğal şifredir, boyutun şifre kodudur.her varlık bir olaydır,her olay manyetik kolların fiksiyonudur.. manyetik kolların hacimsel fonksiyou, sayısal fiksiyou, hareketsel diksiyonu, şekilsel kondeksiyonu asal gerçektir, bu dört fonksiyona dayanmıyan herşey göresel gerçektir,örneğin;tad, ses, renk, zaman, ağırlık ypktur, insansaldır.atmofserin ve manyetik kolların cisimlere yaptığı basınca ağırlık denilmiş, suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, taşan su oranında manyetik koların rolü deyişir.her olay bir varlıktır, manyetik koların vizyonudur...Manyetik kolların özelligi iyonun dogal şifresidir varlıgın şifre kodu olur.her varlık bir olaFOTONLAR ydır her olay manyetik fotonların fiksiyonudur her iyonun mekanik fareseti vardır manyetik kollar mekanik foksiyonu icra eder manyetik kolların hacimsel foksiyonu sayısal foksiyonu şekilsel foksiyonu hareketsel foksiyonu vardır bu dört foksiyona dayanan her şey asal gercektir dayanmayan her şey insalsal gercektir örnegim tatsız koku renk z aman agırlık agırlık yoktur atmozferin manyetik kolların cisimler sırtına yaptıgı basınca agırlık ismi verirmiştir.suya batıran cismin agırlıgı azalmaz taşan su kadar manyetik kolların rolu degişir neftonun yasaları manyetik koların itme gücünü ve itilme vizyonunu şifreler nefton formülü asal gercektir yani yer cekimi yoktur.manyetik fotonlar iyonun meta fizik eleridir ellerin foksiyonu dogmatik ferasete dayanmazda meleklerin beyin reyonuna yerleştirdigi disketin foksiyonunu aktivite yaparsa insanların ve maddenin dogmatik feraseti olmaz hic foksiyonu olmaz meleklerin kuklası olur.robotlar misali abranın atını yönlendiren dizkinlerin reaksiyonu meleklerin ellerinden kaynaklanır , kamyonu yönlendiren direksiyonun reaksiyonu meleklerin yetenegine dayanır. Kamyon kötü yoldan giderse kaza yaparsa bu kusurun sevabı gunahı vebali meleklerin boynuna olur ok mi evet se tüm varlıklar kukladır hic foksiyonları olmaz hayırsa tüm foksiyonlar dogmatik olur mekanik inaka dayanır dizkenler meleklerin elindeyse disket insnalara ve mölüküllere feraset olduysa tüm varlıklar kukladır kuklalar tepbir alabilirmi disketin dışında hareket edebilirmi robot misali ok mi hayırsa molekuller ve insanların foksiyon dogmatiktir.beyindeki boyutlardaki deyişmeler gelişmler dal boyutlara düşünşünler yani evrim meleklerin ivşati ise hic bir şey dogmatik olmaz madde kukla olur hic foksiyonu olmaz hayırsa her şey mekanik ferasetin foksiyondur manyetik ellerin ivşatırdır her şey dogmatik olur. YER ÇEKİMİ YOKTUR..........her olay bir varlıktır, manyetik kolların vizyonudur. manyetik kolların sayısal,hacimsel, hareketsel, şekilsel fonksiyonundan oluşan vizyonlar ve koordinasyonlar asal gerçektir, tad, koku,ses,, renk, zaman, ağırlık yoktur, cisimler atmofser ve yer kürenin manyetik kolları tarafından tabana doğru itilir, bu baskıya ağılık denilmiştir., suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, , taşan su kadar, etki ve tepki fonkiyonları deyişir,tüm bunlar manyetik elerin marifetidir örneğin: dünyadan kopan ay kütle konkav yolda giderken yer ve ay iyonlarının takılı manyetik çenberleri teyet noktalarda kilitlendiler, ay farklı yörünge kazandı, denge, ahenk oluştu,ay- dünyabütünü meydana geldi Tüm varlıklar metafizik ışınlardan meydana gelmiştir.Işınların kilitlenmesinden proton,nötron,elektron gibi atom çekirdekleri meydana gelir,bu nüveler kütlesel yani katı maddelerdir.Işınların kilitlenmesinden manyetik fotonlar meydana gelir.fotonik lifler çekirdeklere takılır,çekirdek ekseni etrafında yörünge çizer,manyetik alan ve metafizik kollar meydana gelir.Metafizik kollar çekirdekleri birbirine bağlar,somut tümler meydana gelir,metafizik kollar somut gövdeyi bir iplik yumağı gibi içten ve dıştan kuşatır,somut gövde metefizik doku ile kaplanır.metafizik kollar güneşi,ayı ve bazı yıldızları kuşatır,Bir bölgedeki varlıkların,yıldızların,gezegenlerin manyetik kolları birbirine kilitlenir,örneğin ay iyonların manyetik kolları denizleri met-cezir yapar.Manyetik fotonların kilitlenmesinden metafizik tümler meydana gelir örneğin;görme merkezindeki soyut varlklar,bilginusretlerin kolları tirilyonlarca km. alanı kuşatır,örneğin şok duygulargurbetdeki çocuklarımızaapraşık rüya olur, çevredeki varlıkların, yıldızların, gezegenlerin manyetik koları tüm oluşumlara kordinat katar, kadere, neticeye pay katar.hilebz, haram, karaparanın, hasin bilgi nusretlerinin manyetik kolları marjinal olur, marjinal fotonlar dokularabağ lifi olur, plazmayı paslı, kisli,tümürlü, kanseli yapar, çürüme, ölme sürecini başlatır,ruhu, yuvayı hezeyanlı,stresli, deprejli, acılı, sancılı, azaplı ,gazaplı,kaprisli, hırslı, ihtiraslı, kibirli, guruntulu, hoyrat, ,haşin,onursuz, şerefsiz, mesnetsiz, ifetsiz, hasiyetsiz, meziyetsiz yapar, marjinal ferasetin diksiyonu rahmani,onurlu,şerefli,zerafeli,asaletli görünür ruhu şeytan fıtratlı, ihlası marjinal sıfatlı olur, marjinal fotonlar feraseti insan yapan asil , özgün, muttaki, etik, otantik , hümenist, femenist,dürüst, kaliteli, feyizli, nurlu, estetik ferasetlerizayıflatır, pasife eder. basiret, zerafet, asalet gibi erdemli nusretler, kaliteli iyonlar mili vijdanın, demokratik irfanın, dini imanın ortak mefkuresidir, ortak paydasıdır, ortak karekteridir.kul hakı yiyen müslüman incile uymuyan hiristiyan konumunda olur, marjinal feraset homojen kültürü kısır döngü yapar, kalıpçı, taklitçiolur., yetenek körleşir,,entirikal hırsılığı büyük marifet sayarlar, bu şeytani kurnazlığı şerefli itibar sayarlar, böbürlenmeye payandayaparlar, dürüstleri ahmaklıkla, enayilikle sıfatlarlar, metafizik alemi göremezler, marjinal zebanileri göremezler, muttaki şifaları, nimetleri, hediyeleri, nimetleri, himetleri, hikmetleri, medeniyetleri,konforu, huzuru, lüksü, forsu, sükseyi, modayı, şefki, hazzı, coşkuyu,neşeyi, ahengi,dengeyi, huzuru, nizamı, sevgiyi, şevkati, tevazuyu, vakuriyeti, basireti, fazileti, nimet, bereketi, rahmeti gremezler, yaşıyamazlar,bu lezyonları haram para yok eder, diyecesinizki sahip olmakla o nimetler yaşamak, haz duymak, şevkle idame etmek ayrı şeydir, robotlor misali, vilaların, son moda arabaların alasına marjinal ferasetler sahip,tüm madeni eserler dürst ferasetin kaynak olduğu nimetlerdir, özverik performans en ulvi hayırdır, medeni sebil olarak dönüşüm olur Ay küre dünyadan koptu kendi yolunda gidecekti, farklı yörünge kazanacaktı, farklı koordinatlar kader ola¬caktı. Dünya ay manyetik kementleri teğet noktasında kil¬itlendi, yavru sabit yörünge kazandı, manyetik kementler dengeye .ahenge koordinat oldu.Tarihine, coğrafyasına kader şifresi oldu.FERASET tüm varlıklar kozmik ışınlardan meydana gelmiştir, tin kütle parçalanmış ışınlara dönüşmüştür.fotonik lifler kütle çekirdekleri bir birine bağlar ünitel tümler oluşur eksenlere kilitli mega sayıdaki fotonlar eksen etrafında hızla döner, manyetik yörünge çizer, metafizik çenberler ve eler oluşur, manyetik alan meydana gelir, kozmik ru oluşur, manyetik doku meydana gelir.metafizik eler boyutları birbirine bağlar bütün oluşur kollektif eksenler varlığın mekanik ferasetidir, eler ferasetin fonksiyonunu icra eder.YERÇEKİMİ YOKTUR cisimlerin çekme özeliği yoktur, hareketsel, sayısal, hacimsel, şekilsel foksiyona dayanmıyan herşey bşeri gerçektir örneğin - ses, tad, koku, renk , zaman, ağırlık yoktur, atmofserin ve manyetik elerin cisimleri tabana doğru itmsinden baskı oluşur, bu basınca ağırlık denilmiştir, suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, taşan su kadar elerin fonksiyonu farklılaşır, toprak neminden minaraler şişer, itilir, ozmozla bitki damarına girer, yapraklara itilir, yaprakdaki boyutlar ğüneş ışıkların yardımı ile bir birine kilitlenir gıdlar oluşur, artık atılır.boyutların kolları tkıldığı boyutu ve manyetik çenberlerini kendi bağırlarına doğru iterler A- kollar teyet noktasnda kilitlenir, bütün oluşur, yay olurlar kütlelerin çarpışmasını önler, sabit yörünge kazanırlar, denge, ahenk meydana gelir rnein- güneş sistemi, galeksiler ve evren bütünü, ay kütlenin eleri denizlri met- cezir yapar, ferasetler ay- dnya kaderini ortak yapar.B-ğüçlü zayıfı bağrına yapıştırır damdan atılan taş misali.C- aynı kutuplar birbirini iter her boyut yoğunluğun uygun yörüngeye gide yapraklara giden minaraler, havada yükselen balonlar, denizde tavana itilen tahta en bariz örnekleridir,newton-un yasaları itme gücünü ve gitme vizyonunu şifreler şifre asal gerçektirr, diksiyon algısal grçektir. sher olay bir varlıktır, müktesebatı yaratan allahtır, hiçbir olay doğmatik olmaz, tüm olaylar, vizyonlar, aktiviteler, davranışlar, fonksiyonlar, endeksiyonlar, ferasetler ilahi nedenlere dayanır,, varlıklar kukla olur, dini kitaplara gerek kalmaz, her şeyvahdani taktire dayanır, cüzi irade taktirin 8 KÜLİ İRADENİN ) dışında hareket rdemez, taktir olmuyanı yapamaz, TAKTİR OLMUYAN TEDBİRİ ALAMAZ, tüm varlıklar kukla olur , tüm olaylar ilahi sebepler dayanır okeymi- hayırsa cüzi iradenin iyi ve kötü yolu seçme avantajı dahi natürel inaka dayanır, doğmatik olur, hiçbir olay tek vahdaniyete dayanmaz, tüm olayar, otanlar kozmik zarurete dayanır, fiziksel olur, fiziksel yasalar ilahi sebeplere dayanmaz, kozmik inaktan kaynaklanır., doğmatik ferasetin eseri olur örneğin- met- cezir olayı, sevaplar, günahlar ilahi ferasete takılan ilahi disketin işlevimidir, doğmatik ferasetin eserimidir, eğer her şey ilahi güçlere dayanırsa cüzi irade küli iradenin kuklası olur. Denizlerin dizginler meleklerin elinde ise met- cezir olayı ilahi güçlerin ferasetine dayanır, ay kütlenin hiç fonksiyonu olmaz, olay ay kütlenin ferasetine dayanıyorsa tüm olaylar doğmatik olur, at abrasını yönlendiren dizginler misali, direksiyonu dödüren eler timsali tüm bunlar meleklerin insiyatifine dayanıyorsa kamyon kötü yoldan giderse kusur, günah kimindir -------------------------------------------------------------------------------------------------DUA VEETİK ÖGELERİN MANYETİK FOTONLARI BEYNE ATMOFSER OLURTİCARİ HAYATA, GÜNLÜK İŞLEVLERDE KALİTELİ kuraların koordinat olmasına vesile olur, özgün kelimelere küre yumaktan emsal şifreler kilitlenir endüksiyon işlemi başarılı neticelenir, tabiî ki entirikal bilgi iyona marjinal şifreler kilitlenir neticeyi karamsar yapar. Etik atmosferde davranış frekansı yumsak olur, beyin dalgaları otantik olur, irade duru ortamda orijinal kelimeleri seçer, endeks iyon yapar.Beyin dalgaları kilitlendiği beyinleri, endüksiyonları kendi şifresinde koordine eder.iyonu oluşturan öğelerin özelliği varlığın şifre kod ududur, formül koordinatıdır,profil planıdır.otantik dalgalar dokulara orijinal bağ lifi olur, plazmaya orijinal nüve katar, kilsleri, pasları, küfleri, Timurları, eritir, atık yapar şifa olur ilaç misali, muttaki dalgalar ruhu, dokuları dengeli, ahenkli, şevkli yapar, vitaminlerin, gıdaların dokuya geçiş ozmos fonksiyonunu faydalı yapar, plazmaya enerji ve gıda olur, kuvvet katar, çünkü her tüm çekirdek ve manyetik fotonlardan meydana gelir, manyetik fotonlar çekirdekleri bir birine bağlar, bütünü içten ve dıştan bir iplik yumağı gibi kuşatır, fotonik yumak manevi plazmadır, kozmik ruhtur.otantik şifreler ruha gıda olur, ruhu dengeli, ahenkli,neşeli, coşkulu, şevkli, basiretli, faziletli, onurlu, şerefli, hasiyetli, iffetli,merhametli, şefkatli, tevazu yapar, bu feyizlerden yuvası, çocukları, çevresi ve evren nasiplenir.otantik dalgalar evrenin dokusuna orijinal bağ lifi olur, dengeyi, ahengi korur.otantik dalgalar doğal afetleri, felaketleri mülayimleştirir.hilebaz, hırsız, korsan, hasis fıtratlı , şeytan ihlaslı entirikal bilgi iyonları entirikal olur, diksiyonu rahmani görünür batını şeytani olur, manyetik fotonları marjinal olur,getirisi çok heybeden kazançtır, götürüsü kendi dokularına sert bağ lifi olur, plazmaya küf, kıs, pas, Timur olur çürüme, bozulma, ölme sürecini başlatır, ruhunu, yuvasını, çocuklarını hezeyanlı, deprejli, acılı, sancılı, kavgalı, savaşlı, stresli, azaplı, gazaplı, fırtınalı yapar, cihan savaşlarına sebep olur, milyonlarca insan ölür, afetlere, felaketler sebep olur, ivme katar, evrenin dokusuna sert bağ lifi olur, dengenin, ahengin bozulmasına ivme katar, sebzelere,meyvelere, gıdalara kilitlenir,kıs, pas, küf olur posa çoğalır, bereket, şifa, gıda, vitamin azalır.besmele ile pilav yemeye başlarsak otantik beyin dalgaları bulgura kilitlenir manyetik hacmi çoğalır, mideyi yormaz, lezzetli olur, 3 kişilik kazan 4-5 kişiyi doyurur, marjinal dalgalar sert bağ lifi olur,hazmı zor olur, mideye çöker, yorar, ünsel yapar.neşe, coşku,zevk, sefa gibi manevi gıdalar etik iyonların nimetidir entirikal iyonlar feraseti bağnaz, yobaz yapar, hilebaz bilgileri kısır döngü yapar, feraset kısırlaşır, taklitçi olur, icatçı yeteneği, kabiliyeti zayıflar, heybeden geçinir, bu şeytani kurnazlığı büyük maharet sayar, dürüstleri ahmaklıkla, enayilikle sıfatlar, sosyal motif olur, çoğunluk olur, töre olur, popülist moda olur, hak bilinir, normal sayılır,asal gerçek resmi yasalardır, entirikal törede tüm insanların diksiyonu kamusal ollu, ihlası farklı olur çıkarsamadan aksi taktirde aforoz olur.marjinal ferasetin diksiyonu rahmani görünür, onurlu şerefli, hafiyeli, basiretli, İffetli, faziletli görünür, ihlası şeytanlıktır, hezeyanlı, İffetsiz olur, zahir atı neşeli, coşkulu, forslu görüngede, ruhu azaplıdır, gazaplıdır.insanı insan yapan dürüst vicdanın medeni feyizleridir, dürüstlüğün muttaki feraseti gerçek neşeyi, coşkuyu şevki ruhunda yaşar, gerçek hazzımuttaki sözler: sevgili Allahım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle duların ve dürüst tümcelerin manyetik kolları, ruhu ihya eder, dokulaara şifa, gıda olur.(ilahi gücü şeytani yolda kulanan kendisine, çevresine büyük zarar verir.&sevgi neşeye, coşkuya, ahenge, ve erdemli ferasetlere, zerafetlere, ifetlere kaynak, referans, koordinat, kondeksiyon, endeksiyon olur.bir kelimede onlarca, yüzlerce, milyonlarca şifre kilitlidir, her niyet tümceye kendi fıtratın şifre katar, kadere meta fizik pay yapar her iyonun mekanik feraseti vardır, manyetik kollar mekanik fonksiyonu icra eder.manyetik koların özeliği doğal şifredir, boyutun şifre kodudur.her varlık bir olaydır,her olay manyetik kolların fiksiyonudur.. manyetik kolların hacimsel fonksiyou, sayısal fiksiyou, hareketsel diksiyonu, şekilsel kondeksiyonu asal gerçektir, bu dört fonksiyona dayanmıyan herşey göresel gerçektir,örneğin;tad, ses, renk, zaman, ağırlık ypktur, insansaldır.atmofserin ve manyetik kolların cisimlere yaptığı basınca ağırlık denilmiş, suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, taşan su oranında manyetik koların rolü deyişir.her olay bir varlıktır, manyetik koların vizyonudur...Manyetik kolların özelligi iyonun dogal şifresidir varlıgın şifre kodu olur.her varlık bir olaFOTONLAR ydır her olay manyetik fotonların fiksiyonudur her iyonun mekanik fareseti vardır manyetik kollar mekanik foksiyonu icra eder manyetik kolların hacimsel foksiyonu sayısal foksiyonu şekilsel foksiyonu hareketsel foksiyonu vardır bu dört foksiyona dayanan her şey asal gercektir dayanmayan her şey insalsal gercektir örnegim tatsız koku renk z aman agırlık agırlık yoktur atmozferin manyetik kolların cisimler sırtına yaptıgı basınca agırlık ismi verirmiştir.suya batıran cismin agırlıgı azalmaz taşan su kadar manyetik kolların rolu degişir neftonun yasaları manyetik koların itme gücünü ve itilme vizyonunu şifreler nefton formülü asal gercektir yani yer cekimi yoktur.manyetik fotonlar iyonun meta fizik eleridir ellerin foksiyonu dogmatik ferasete dayanmazda meleklerin beyin reyonuna yerleştirdigi disketin foksiyonunu aktivite yaparsa insanların ve maddenin dogmatik feraseti olmaz hic foksiyonu olmaz meleklerin kuklası olur.robotlar misali abranın atını yönlendiren dizkinlerin reaksiyonu meleklerin ellerinden kaynaklanır , kamyonu yönlendiren direksiyonun reaksiyonu meleklerin yetenegine dayanır. Kamyon kötü yoldan giderse kaza yaparsa bu kusurun sevabı gunahı vebali meleklerin boynuna olur ok mi evet se tüm varlıklar kukladır hic foksiyonları olmaz hayırsa tüm foksiyonlar dogmatik olur mekanik inaka dayanır dizkenler meleklerin elindeyse disket insnalara ve mölüküllere feraset olduysa tüm varlıklar kukladır kuklalar tepbir alabilirmi disketin dışında hareket edebilirmi robot misali ok mi hayırsa molekuller ve insanların foksiyon dogmatiktir.beyindeki boyutlardaki deyişmeler gelişmler dal boyutlara düşünşünler yani evrim meleklerin ivşati ise hic bir şey dogmatik olmaz madde kukla olur hic foksiyonu olmaz hayırsa her şey mekanik ferasetin foksiyondur manyetik ellerin ivşatırdır her şey dogmatik olur. YER ÇEKİMİ YOKTUR..........her olay bir varlıktır, manyetik kolların vizyonudur. manyetik kolların sayısal,hacimsel, hareketsel, şekilsel fonksiyonundan oluşan vizyonlar ve koordinasyonlar asal gerçektir, tad, koku,ses,, renk, zaman, ağırlık yoktur, cisimler atmofser ve yer kürenin manyetik kolları tarafından tabana doğru itilir, bu baskıya ağılık denilmiştir., suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, , taşan su kadar, etki ve tepki fonkiyonları deyişir,tüm bunlar manyetik elerin marifetidir örneğin: dünyadan kopan ay kütle konkav yolda giderken yer ve ay iyonlarının takılı manyetik çenberleri teyet noktalarda kilitlendiler, ay farklı yörünge kazandı, denge, ahenk oluştu,ay- dünyabütünü meydana geldi Tüm varlıklar metafizik ışınlardan meydana gelmiştir.Işınların kilitlenmesinden proton,nötron,elektron gibi atom çekirdekleri meydana gelir,bu nüveler kütlesel yani katı maddelerdir.Işınların kilitlenmesinden manyetik fotonlar meydana gelir.fotonik lifler çekirdeklere takılır,çekirdek ekseni etrafında yörünge çizer,manyetik alan ve metafizik kollar meydana gelir.Metafizik kollar çekirdekleri birbirine bağlar,somut tümler meydana gelir,metafizik kollar somut gövdeyi bir iplik yumağı gibi içten ve dıştan kuşatır,somut gövde metefizik doku ile kaplanır.metafizik kollar güneşi,ayı ve bazı yıldızları kuşatır,Bir bölgedeki varlıkların,yıldızların,gezegenlerin manyetik kolları birbirine kilitlenir,örneğin ay iyonların manyetik kolları denizleri met-cezir yapar.Manyetik fotonların kilitlenmesinden metafizik tümler meydana gelir örneğin;görme merkezindeki soyut varlklar,bilginusretlerin kolları tirilyonlarca km. alanı kuşatır,örneğin şok duygulargurbetdeki çocuklarımızaapraşık rüya olur, çevredeki varlıkların, yıldızların, gezegenlerin manyetik koları tüm oluşumlara kordinat katar, kadere, neticeye pay katar.hilebz, haram, karaparanın, hasin bilgi nusretlerinin manyetik kolları marjinal olur, marjinal fotonlar dokularabağ lifi olur, plazmayı paslı, kisli,tümürlü, kanseli yapar, çürüme, ölme sürecini başlatır,ruhu, yuvayı hezeyanlı,stresli, deprejli, acılı, sancılı, azaplı ,gazaplı,kaprisli, hırslı, ihtiraslı, kibirli, guruntulu, hoyrat, ,haşin,onursuz, şerefsiz, mesnetsiz, ifetsiz, hasiyetsiz, meziyetsiz yapar, marjinal ferasetin diksiyonu rahmani,onurlu,şerefli,zerafeli,asaletli görünür ruhu şeytan fıtratlı, ihlası marjinal sıfatlı olur, marjinal fotonlar feraseti insan yapan asil , özgün, muttaki, etik, otantik , hümenist, femenist,dürüst, kaliteli, feyizli, nurlu, estetik ferasetlerizayıflatır, pasife eder. basiret, zerafet, asalet gibi erdemli nusretler, kaliteli iyonlar mili vijdanın, demokratik irfanın, dini imanın ortak mefkuresidir, ortak paydasıdır, ortak karekteridir.kul hakı yiyen müslüman incile uymuyan hiristiyan konumunda olur, marjinal feraset homojen kültürü kısır döngü yapar, kalıpçı, taklitçiolur., yetenek körleşir,,entirikal hırsılığı büyük marifet sayarlar, bu şeytani kurnazlığı şerefli itibar sayarlar, böbürlenmeye payandayaparlar, dürüstleri ahmaklıkla, enayilikle sıfatlarlar, metafizik alemi göremezler, marjinal zebanileri göremezler, muttaki şifaları, nimetleri, hediyeleri, nimetleri, himetleri, hikmetleri, medeniyetleri,konforu, huzuru, lüksü, forsu, sükseyi, modayı, şefki, hazzı, coşkuyu,neşeyi, ahengi,dengeyi, huzuru, nizamı, sevgiyi, şevkati, tevazuyu, vakuriyeti, basireti, fazileti, nimet, bereketi, rahmeti gremezler, yaşıyamazlar,bu lezyonları haram para yok eder, diyecesinizki sahip olmakla o nimetler yaşamak, haz duymak, şevkle idame etmek ayrı şeydir, robotlor misali, vilaların, son moda arabaların alasına marjinal ferasetler sahip,tüm madeni eserler dürst ferasetin kaynak olduğu nimetlerdir, özverik performans en ulvi hayırdır, medeni sebil olarak dönüşüm olur Ay küre dünyadan koptu kendi yolunda gidecekti, farklı yörünge kazanacaktı, farklı koordinatlar kader ola¬caktı. Dünya ay manyetik kementleri teğet noktasında kil¬itlendi, yavru sabit yörünge kazandı, manyetik kementler dengeye .ahenge koordinat oldu.Tarihine, coğrafyasına kader şifresi oldu.FERASET tüm varlıklar kozmik ışınlardan meydana gelmiştir, tin kütle parçalanmış ışınlara dönüşmüştür.fotonik lifler kütle çekirdekleri bir birine bağlar ünitel tümler oluşur eksenlere kilitli mega sayıdaki fotonlar eksen etrafında hızla döner, manyetik yörünge çizer, metafizik çenberler ve eler oluşur, manyetik alan meydana gelir, kozmik ru oluşur, manyetik doku meydana gelir.metafizik eler boyutları birbirine bağlar bütün oluşur kollektif eksenler varlığın mekanik ferasetidir, eler ferasetin fonksiyonunu icra eder.YERÇEKİMİ YOKTUR cisimlerin çekme özeliği yoktur, hareketsel, sayısal, hacimsel, şekilsel foksiyona dayanmıyan herşey bşeri gerçektir örneğin - ses, tad, koku, renk , zaman, ağırlık yoktur, atmofserin ve manyetik elerin cisimleri tabana doğru itmsinden baskı oluşur, bu basınca ağırlık denilmiştir, suya batırılan cismin ağırlığı azalmaz, taşan su kadar elerin fonksiyonu farklılaşır, toprak neminden minaraler şişer, itilir, ozmozla bitki damarına girer, yapraklara itilir, yaprakdaki boyutlar ğüneş ışıkların yardımı ile bir birine kilitlenir gıdlar oluşur, artık atılır.boyutların kolları tkıldığı boyutu ve manyetik çenberlerini kendi bağırlarına doğru iterler A- kollar teyet noktasnda kilitlenir, bütün oluşur, yay olurlar kütlelerin çarpışmasını önler, sabit yörünge kazanırlar, denge, ahenk meydana gelir rnein- güneş sistemi, galeksiler ve evren bütünü, ay kütlenin eleri denizlri met- cezir yapar, ferasetler ay- dnya kaderini ortak yapar.B-ğüçlü zayıfı bağrına yapıştırır damdan atılan taş misali.C- aynı kutuplar birbirini iter her boyut yoğunluğun uygun yörüngeye gide yapraklara giden minaraler, havada yükselen balonlar, denizde tavana itilen tahta en bariz örnekleridir,newton-un yasaları itme gücünü ve gitme vizyonunu şifreler şifre asal gerçektirr, diksiyon algısal grçektir. sher olay bir varlıktır, müktesebatı yaratan allahtır, hiçbir olay doğmatik olmaz, tüm olaylar, vizyonlar, aktiviteler, davranışlar, fonksiyonlar, endeksiyonlar, ferasetler ilahi nedenlere dayanır,, varlıklar kukla olur, dini kitaplara gerek kalmaz, her şeyvahdani taktire dayanır, cüzi irade taktirin 8 KÜLİ İRADENİN ) dışında hareket rdemez, taktir olmuyanı yapamaz, TAKTİR OLMUYAN TEDBİRİ ALAMAZ, tüm varlıklar kukla olur , tüm olaylar ilahi sebepler dayanır okeymi- hayırsa cüzi iradenin iyi ve kötü yolu seçme avantajı dahi natürel inaka dayanır, doğmatik olur, hiçbir olay tek vahdaniyete dayanmaz, tüm olayar, otanlar kozmik zarurete dayanır, fiziksel olur, fiziksel yasalar ilahi sebeplere dayanmaz, kozmik inaktan kaynaklanır., doğmatik ferasetin eseri olur örneğin- met- cezir olayı, sevaplar, günahlar ilahi ferasete takılan ilahi disketin işlevimidir, doğmatik ferasetin eserimidir, eğer her şey ilahi güçlere dayanırsa cüzi irade küli iradenin kuklası olur. Denizlerin dizginler meleklerin elinde ise met- cezir olayı ilahi güçlerin ferasetine dayanır, ay kütlenin hiç fonksiyonu olmaz, olay ay kütlenin ferasetine dayanıyorsa tüm olaylar doğmatik olur, at abrasını yönlendiren dizginler misali, direksiyonu dödüren eler timsali tüm bunlar meleklerin insiyatifine dayanıyorsa kamyon kötü yoldan giderse kusur, günah kimindir, at arabası hedefe------ 8888888888888888888,akıllı fotonlar atiye,yuvaya çocuklara, genetik yoldan nesle kader katar, melek fıtratlı akıllı fotonlar nübüvvetli yapar marjinal fotonlar kötülük yapar777777777777777777marjinal mahlukat entirikal hırsızlıkla menfaat sağlar ,düzen baz yoldan haram nema kazanır,insanlara kurtlara,kuşlara uygarlığa zarar verir konjektürün orijinal dokusuna bozar,dokuya kötülük yapar,dokuya zarar verir,marjinal öğe katar, kötülük yapan, zarar veren,bozan akıllı fotonlar yaratır, marjinal fotonların işi şeytanlıktır dünyadaki tüm gizemli vizyonlar,muammalı olaylar akıllı fotonların inakıdır.6.meakezddeki ferase olağan üstü güce yeteneğe sahiptir,doğa üstü mucize de dediğimiz olağan üstü olayları oluşturur, evrenin marjinal fotonları kordinat yapar.günlük yaşama vardam olan endeksiyonlara feraset foton katar gizemli boyut yapar olaylardaki muammalı durum ferasetin işlevidir. Marjinar serveti marjinal fotonları çok olur, helal servetin muttaki fotonları çok olur.bu fotonlara ak ve kara bulut dersek hangi foton çok olursa günlük işlerimize kordinat katar. Dünyadaki 10 milyar insanın bilgi fotonları merkez noktada birleşir Dünya’yı içten ve dıştan atmosfer gibi kuşatır büyük beyin meydana gelir.aktif olacak bilgi konjoktürün bilgi ögelerine büyük beyinden kendi niteliğinde fotonlar kilitlenir, günlük yaşama gizemli kader katar marjinal fotonlar kötülük yapar orijinal fotonlar iyilik yapar Tek gerçek resmi yasalardır.resmi yasalar medeni yaşama kordinat olur. İlahi kanunlar insanların devlete uymasını emreder.en büyük güç toplum kurallarıdır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar, çıkarını korur.muaşeret kaideleri dediğimiz ahlak adabına uyması erdemli karakterin kordinatıdır.paranın amül ve şamül olduğu 22.asırda insanların dürüs konşöktörü en büyük özveridir. En büyük sevildir en soylu karakterdir. Dürüst vicdanın basiretli duaların, feizli davranışların bilgi fotonları melek fıtratlı muttaki nusretleridir, muttaki fotonlar ruhu, dokuları, yuvayı, günlük yaşamı, çocukları atiyi, genetik yoldan nesli ehya eden kordinat olur,marjinal nusretler helak eden kordinat olur. Ses, tat, koku, ren, zaman, ağırlık gibi mehumlar yoktur. Bu fantanlar fotonik bir gerçektir fotonik gerçek şifre kodunu simgelediğinden.ışın huzmeleri sayısı şekli hacmi ve hareketi asal gerçektir,ışın boyutların şifre kodudur.Akıllı fotonlar uygar inaka ,totaliter inaka yol haritası olur,modern,lüks yaşam,korsanlık,entirikal hırsızlık,haydutluk, sapıklık misali,Her olay manyetik fotonların vizyonudur örneğim= rüyalar, hayeller,masallar,nazarlar, telepatiler,.v-s Doğa yağmur yağar,dünya manyetik dalgaları suyun fotonik halkalarını yere iter su teker gibi döner,ovaya iner,nehir olur denize gider, buhar olur,hava fotonları buharı yukarı iter,bulut olur,hava fotonları buharı yukarı iter bulut olur, yoğunlaşır, dünya manyetik dalgalar aşağı iter, yağmur olur, yere düşer her fotonik olay fiziksel yasaların koordinat natına dayanır yer çekimi yoktur,Newton un yasaları itme vizyonunu ve gücünü şifrelediğimden formül asaldır tada,doku ise,zaman,ağırlık,renk yoktur,Denizdeki geminin mayetik fotonlarını su fotonları yukarı iter, yer fotonları aşağı iter, itme ve itilmeden tüm varlıklar yoğunluğuna uygun yörüngeyegider, teyrt noktasında kilitlenme oluşur, ünitel bütün meydana gelir, ay- dünya misali,haticenin kafasına çarpan top emsali, ayakabıyı çalan hırsız emsali ,fotonların kordinasyonudur.Ferasetin olağan üstü kordinasyonları vardır . örneğin :samağır köyünden hüsniye teyzenin kocası askerden geliyormuş,İsmail emiye enişteni karşılai altı aydır hasta olduğmu ,yatakta yatığmı söyle der, çivi gibi kadın hastalanır tam altı ay yatar,çünkü rol yapma dugusu feraseti aktif yapar, duyguya uygun futonları şifreler, kordinat yapar, dokulara salar, dokuya enjekte ediken ilaç misali, dokuları sedomlu yapar virüs emsali.Komşunun oğlu pahalı ayakabı alır, Hatice espiri olsun diye Fatma yengeye inşalah ayakabıyı çalarlar der,sabahleyin ayakabı yok, espiri fatmanın kafasında çalınma endişesini ouşturur, feraset aktif olmuştur, bilgiye uygun koordinat oluşturur,kordinat hırsıza kilitlenir, hırsız feraset bilgiyi yol koordinatı yapar,ayakabıyı çalar Selçuk 3.kattan merdiven korkuluğundan kayarken düşer,1.kat korkuluğunda ayaktadimdik durur,düşme anında feraset aktif olmuştur,Selçuğun zarar görmesini önlemiştir.köyümüzden yaşlı kadın kayboldu,2-3sene bulamadılar,filan yerde hoca var o bilir demişler,hocaya giderler, hoca kadının bir eşyasını getirin der,getirirler,feraset aktif olur,aldığı fotanları ölçü yapar, atmosfer deki kadının dalgalarını tespit eder,hoca uzaklığı ve yönü tarif eder,tabi bu oluşum bilinç dışıdır, keramet bilirler, tarif edilen yere giderler,develinin bir köyünde yitik ölmüş, mezara konmuş olarak bulurlar.El arabasında domates yüklü idi adam hayretle arkadaşına şuna bak , bu mevsimde böyle domates der, el arabası tepe takla döner, ,hayret duygusu feraseti aktif yaptı,feraset yıkıcı özeliği koordinat yaptı.Hasta ananın fotonları gurbeteki kızına bilgi boyutu olur, falcı bu bilgiyi ölücü olarak algılar belki yanında bir akraban ölecek bu söz kızın ferasetini aktif yapar feraset ananın ölmesini koordine eder 2 -3 hafta sonra anasının öldüğü haberi gelir sürekli uzakla yolculuk yapan gencin anası uçak düşer düşüncesi ile endişeli gece rüyasında oglugun bindiği uçağın düşdügünü görür 2 -3 gün sonra olgunun bindiği uçak düşer annenin feraseti rüyasında aktif olmuştur uçağı düşüren koordinat oluşturmuştur. Bir cep telefon antenine belki yüzlerce yayın istasyonunun elektro fotonları takılıdır ancak şifreli eletire fotonları şifreli cihazla bütünleşir konuşma vizyonu uluşur. Kapı anahtarının şekli ve hazmı şifredir ancak şifreden anahtar yuvaya girer sistemle bütünleşir kapı acılır duada insanları günahtan arındıran şifrelerdir DÜRÜST VİZDANIN FEYİZLİ NUSRETLERİ İNSANI MUHDEŞEM KARAKTERLİ YAPAR,beyin ışın huzmelerden oluşan boyutların en mükemmelidir.gelecekte tüm insanlar muhteşem karaktere ulaştığı zaman evreni kontur el edecek zararlı boyutlardan sıçrayacak istediği boyutlara geçecek istediği boyutları oluşturacak dır.bu insanlar evrende oluşan dünya merkezine bilgi fotonlarını kitleyerek büyük beyni oluşturacak , mağara cağında uygarlık cağına sıçrayan insan bilinç dışı yoldan büyük beyinle irtibat kuracak şifreli bilgi dalgaları alacak büyük beyinden bilgi dukalara fontunlar kilitlenir olaylara yapıtlara günlük yaşama ruha dokulara çocuklara geleceğe yuvaya bu fotonlar koordinata olur kadere kader katar marjinal bilgilere şeytan fıtratlı foton katar dürüst vicdanın özgün bilgilerine melek fıtratlı fotonlar kilitlenir muttaki fotonlar iyilik yapar marjinal fotonlar kötü kader katar. Ha tice KAPININ ÖNÜNDE FITBOL OYNAYAN COCUKLARIN TOP SESİNDEN RAHATSIZ OLUR KAMELYADA OTURURKEN CEVREDEKİ TOP OYNAYAN COCUKLARIN SESLERİ HATİCENİN FERASİTİNİ AKTİF YAPAR HATİCENİN FERASETİ ŞUT CEKEN BİR COCUGU ETKİLER COCUGUN FERASETİ TOPPUN HATİCENİN KAFASINA GELECEK ŞEKİLDE FLANLAR ŞUT CEKİLİR TOP HATİCENİN KAFASINA KİLİTLENİR tik anlarda gizli yetenek aktif olur, mucize dediğimiz muammalı olayları oluşturur gizli yetenek her türlü olayları,fantanlar oluşturma bilgisine ve gücüne ve hareketine sahiptir.evrenin manyetik fotonlarından her türlü animasyonları,fantanlar oluşturur,evliyalar bilinç dışında mucize dediğimiz olaylar oluşmuştur,günümüzde bedualar, dualar, türlü kombinasyonlar ferasetin koordinasyonudur,fiziksel vizyonlardır marjinal olaylar şeytan fıtratlardır, feyizli olaylar insansal fırsatlardır,Sevgili Allahlım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle amin. Kozmik tinler dönesel hareketten kendi ekseni etrafında daire çizer, doğrusal harekeden yörünge kazanır. Varlıkların fotonları diş çarpışmadan itişir, iç çalışmadan kilitlenme vizyonu oluşur, ünitel tinler meydana gelir, ay, dünya misali, sudaki oksijen hidrojen emsali, pastadaki tatlı un, mayonezler timsali. Dünyadan kopan Ay Elvis yolda giderken takılı halkalar teyit noktasında kilitlendi. Ay dünya bütünü meydana geldi, gök cisimleri sabit yörünge kazanır, kilitlenmeden olayları kaderi değişir, yeni kader oluşur kilitlenmelerim olayları kaderi değişir , ay dünyanın kaderini değiştirdi NA1CL2 birleşti tuzun kaderi oluştu, nusretler olayların kaderini değiştirir yuvadaki çocuklar misali, ülkenin kaderini oluşturur insan timsali, ı *********insanlar dürüst konvektörün hile katar, şeytan ruhlu yapar, entirikal konjektörün formattı orijinal görünmede, ruhu marjinal olur, kelepir amaç, sinsi niyet, haşin maksat varlıklara, olaylara, yapıtlara şeytani ruh olur, muammalı kader olur. Şeytan ruhlu fotonların işi yıkmak bozmak dağıtmaktır, korsanlıktır eşkıyalıktır, barbarlıktır hunharlıktır. . totalsizimdir, monarşidir hunharlıktır, gangsterliktir, entirikal hırsızlıktır, helak etmektir, felakettir, olaylara, yapıtlara marjinal muamma katmaktır, kim icat etti, insanlar, kötü muammalı olaylar marjinal nusretlerin işidir, iyi muammalar muttaki nusretlerin işidir, rüya, iyi ve kötü nazar gibi gizemli olaylar nusretlerin koordinatıdır, dünyadaki ve günlük yaşamdaki savaşlar marjinal nusretlerin koordinatıdır**, tüm muammalı olaylar fotonik nusretlerin işidir,bilgi fotonları dokulara lif olur, atiye kader katar, ruha işkence yapar, yada nübüvvetli yapar, konjektürü oluşturan bilgi dokuların fotonik nusretleri çevresinden ve büyük beyinden nema alır. Vardamlar kader katar. Dualar, dürüst nusretler, otantik nusretler muamamayı hayırlı yapar, marjinal nusretler şerli yapar. Haram yiyip rahmani görünmek kâfirliği gizlemektir, imanlı görünmektir , paraya itibar etmemdir, ilahi emirleri hiçe saymadır,yapıtları, amelleri, ibadetleri, ruhu şeytan fıtratlı yapmaktır, kiliseye giden insan konumunda olmaktır, hilebaz kazanç , kara,kirli marjinal para kul haklıdır, insan haklarına tecavüzdür, ruhu mahlukat , karakteri sahtekar yapmadır , akıllı fotonlar dokulara bağ lifi olur. Akıllı fotonlar konjektüre, vardamlara, atiye fıtrat katar, muammalı kader yapar. kara paranın marjinal fıtratları dokuları, kalbi, ruhu şiddetle zedeler çürütür, azap gazap yapar mukavemetsiz yapar, felaket yapar, olaylara, atiye, vardamlar marjinal muamma katar, dürüst otantik ve doğal fıtratları nübüvvetli yapar. her olay tin huzmelerin tangosudur, ay dünya misali, uçaktan düşen valiz emseli, denizdeki gemi misali, pilavdaki tuz biber emseli Hayvanların bilgisi kozmik fotonlardır insanların bilgisi akıllı fotonlardan oluşur.İnsan mili, dini, demokratik ve özgün nusretlere kelefir öğe katar entirikal yapar, şeytansal ruhuna otantik desenleri format yapar. Marjinal fondanların özü şeytani, yüzü orijinal olur. Muttakki ferasetin fantanı özgün olur, Özü yüzü orijinal olur. , pozitif enerjili, basiretli olur, özü, yüzü aynı olur, muttakidir. Muttaki fotonlar kozmik yumağı kaliteli yapar, marjinal fotonlar yumağın dengesini bozar, kav nüveli, keledir öğeli entirikal yapar, özü şeytani olur, yüzü rahmani görünür, entirikal ihlaslı, otantik dekoranslı sentonlar yaratır. Avrupa elit denetimden, rekabetten, devlet adamlarının İncil üzerine yemin ettiğinden dürüst bilgileri vardam yapar, konjektüre kutsal ruh katar, vardamlar kaliteli, otantik yapar.. Dürüst konjektürler gelişme trendini hızlandırır, Yer kürenin ve evrenin nübüvvet feyzi ile bereketlenmesine vesile olur, Beyne muttaki feraset kazandırır, Muttaki beyni derya yapar, Sevgili Allahım insanların mekânını ilahi nurunda ihya eyle. İnsanlar maddi ve manevi gıdaların kilitlenmesinden oluşan varlıklardır, Maddesel doku manevi plazmanın trilyonda birinden daha küçük olur, botanik plazması ise milyonlarca alanı kapsar. beşeri maneviyat muttaki ve marjinal fotonik ruhtan meydana gelir. Marjinal fotonlar haram nenenin yarattığı marjinal nusret en mükemmel, en vahşi, çok akıllı şeytan kurnazlı, en korkunç canavarlardır. İnsanlar çok para kazanma hırsından, menfaat sağlama ihtirasından dürüst kurallardan oluşan konvektöre hile katarlar, entirikal yapar, kadere öğe katar kötü yapar, Vurgun, soygun, hortum gibi entirikal hırsızlıkla haram para kazanır, haksız menfaat sağlar, Düzenbaz konjektürün özü entiribal olur, yüzü rahmani görünür, düzenbaz varlıkların ruhu şeytanı olur, zahir ati rahmani görünür, Hatojen varlıkların dekorasyonu asal görünse de, ihlasında kav nüveli, haram öğeli, kelepir nöronlu, şeytan karakterli, canavar ruhlu marjinal fotonlar vardır, entirikal fotonlar marjinal beyni devasal YAPAR MARJİNAL FOTONLAR HARAM NEMANIN YARATTIĞI EN MÜKEMMELİ EN VAHŞİ COK AKILLI, ŞEYTAN KURNAZLI EN KORKUNÇ CANAVARLARDIR, Dürüst fotonlar beyine muttaki feraset olur. Güzel olaylar kalbe nübüvvetli feyiz olarak döner, atiye, çocuklara, nesle basiretli kader olur. Kötü olaylar kalbe azap olarak döner, atiye kötü kader olur, helak eder, ruhu cehennem ateşinde yakar, yuvayı stresli deprejli hezeyanlı yapar, marjinal canavarın mayası kötülüktür, Savaş, kavga, yıkmak, yakmak, korsanlık, eşkıyalık terör, anarşi, sapıklık gibi şeytani sen tonları kader yaparlar beşeriyetin muttaki ferasetlini yok eder. Her varlık tin halkalardan oluşmuştur, özgür ortamda her nüve aynı konumda olduğundan, her nüve aynı anda, aynı yerde, aynı konumda olmalı, farklı durumdan dolayı zıtlık oluşur, baskı meydana gelir, denge olmaz, tin halkaların dönüş yönünde varlık dönmeye başlar, yüksek dönesel hızda parçalanır,kütle dönesel fırlamadan ışıklara dönüşür, elips yörünge kazanır, birbirine kilitlenir elpis halkalara dönüşür**.Bu tezim dini ve ilmi tabuları yıkar, mutlak geçeği şifreler. Örneğin: yer çekimi yoktur, yüzü dini, özü şeytani olan entirikal varyantlar dini tabulardır Para ve maneviyat olmadan beşeri yaşam olmaz, maddi ve manavı gıdadır, marjinal para zehirli gıdadır. Dürüst konjektür pozitif enerjili, muttaki ruhlu olur, evreni ihya eder, entirikal konjektürün yüzü orijinal görünür, özü negatif enerjili, şeytan ruhlu olur,*mili, dini, demokratik ve özgün sen tonlar feyizli lezyonlardır,özgün sen tonlar basiret,zarafet,onur,şeref,vakuriyet, tevazu, şefkat gibi feyizli erdemleri varlıklara karakter yapar, muttaki lezyonlar nübüvvet, saadet, bereket, nur, himmet,,yetenek,kabiliyet gibi kudretlere vesile olur.Muttaki beyin evrene otantik nöron katar, marjinal beyin srıgap foton katar.**. Gizemli olayların sonucunu fark ederiz yada emaresini görürüz örneğin çocukları hasta eden aktif olan ferasetin nazar kordinatı regale eder, bu oluşumu göremeyiz gizemdir. Oysaki iki gerçek vardır. Çekirdek halkalar ve fotonik halkalardan oluşan reaksiyon varlıklara şekil hazım sayı veya hareket gibi dört fonksiyondan bazılarını redaksiyon yapar. Bu tinsel gercekcegin dışındaki tüm geçekler beyinin icat ettiği sanal gerçeklerdir. Her olay bir varlıktır, tin halkalardan ibarettir, dokusal bedeni iplik yumagı gibi kuşatan fotanik yumak varlığın ruhudur. Akıllı fotonlardan oluşan plazma manevi ruhtur insanların fotonik halkaları birbirine kilitlidir. Aynı sıfattaki fotonlar yoğunlaşınca boyut olur uykuda rüya olarak görülür. Beyindeki her boyut dokulara foton katar muttaki fotonlar duduları otantik yapar marjinal fotonlar sırkap nöron katar kav yapar. Neşeli atmosferlerle menfi duruma tepki mülayim olur. Gergin atmosferlerde tepki sert olur. Konjonktürdeki görünmeyen fotanlar olaya heder olur. Vasıf kazanırlar. görünmeyen kader akıllı fotonların marifet itidir. Bu ruh robotlarda olmaz vücut ekrandaki bilgiyi aktivite yapar ancak beşeri ruh olan varlık aktiviteye renk katar. Ruhunu kadere karakter yapar robotlar somut bilgici aktivite yapar. Entirikal törede tüm insanlar aynı kumunda olur, adaptasyondan zahirat rahmani görünse de batını entirikal olur. Kiminin rahmani fotonu cok şeytani fotonu az kiminin rahmani fotonu cok olur. Rahmani fotonu cok olanın kalpi yuvası atisi çocukları nesli basiretli huzurlu ve feyizli olur. Şeytani fotonu cok olan biri ise kalpi azaplı yuvası dengesiz Ahenksiz olur. Kimse sütten cıkmış ak kaşık değildir. Herkes fırsat bulduğunda çifte standardın imtiyazlı, avantajlı konjoktorünü vardan yapar, Seydiler dahi sosyal formu kostüm yapmak zorunda toplumsal zaruretten, tüm insanlar topluma uymak mecburiyetinde, her insan sosyal bütünün bir parçasıdır. Fakir insanlar ekmek parası zaruretinden, zenginler servetine haram servet katma ihtirasından vardama hile katar ,entirikal yapar, evliyalar hak için varlıklarını Allah yolunda insanlığa ifak ederler, her şey taktirden diye ha şeyi severler, saygı gösterirler,, Allah bizi sınıyor diye acılardan, felaketlerden mutlu olurlar, Allahın büyüklüğünü tasdiklemek için, tüm varlıkları üstün görürler, zahiratları fakir görünse de, ruhları zengindir. Dürüst fotonlar varlıkları muhteşem, mükemmel karakteli yapar, mutttaki fotoları zengin olur,entirikal hırsızlığı haram serveti ve şeytansal maneviyatı zengin olur haram servetin getirisi şeytansal ferasettir. Dürüst servetin getirisi muttaki ferasettir. Ey haram nüve ile şeytan yaratan insan yazık değilmi Atatürke, sakaryada çanak kelede kosovada tuna boylarında vatanı icin canını feda eden şehitlerimize uygarlık için gecesini gündüzüne katan morazt ,Edison, sina, yunus,vesel,gazali gibi mükebel erdemlere. entirikal törede hilebaz kazanç tüm insanların en dogal hakkıdır. Dürüst vicdanlar doğal hakkı olan haram nemadan feragat etmesi en yüce sebildir, bu sebiller insana ulvi nusretleri karakter yapar. Şeytani ruh her fırsatta eşkalini kader yapar. Güzel ortamlarda muttaki ruh eşkalini kader yapar. Basiret eken fazilet biçer musibet eken maraz biçer. İnsanı insan yapan muttaki ruhlu akıllı fotonlardır. Sevgili Allahın ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et, Dürüst konjektürler muttaki beyne kader olur, beşeriyeti ve evreni ihya eder, derya yapar, Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kuvvet olur, derya yapar.Marjinal beyni eritmenin, şeytansal feraseti önlemenin iki alternatifi vardır, 1,Dürüst kuralları konjektür yapmak, 2, Dualar. Hem mekânı hemde muttaki beyni ihya edersiniz. Maganda realiteler marjinal nema olur, menfi olayları derya yapar, Sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle, Menfi aktivitelerin faturası marjinal felakettir, basiretli olayların faturası otantik rahmettir, Hilekar kazanç entirikal hırsızlığı vardam yapar, entirikal vardamın zahir atı asil görüngede, fotonik ruhu şeytansal olur, bu fotolar çevreden ve marjinal beyinden foton alır,katlanır,bireyin karektirine sıfat olur, atisine kader olur, dürüst, otantik, kutsal vardamlar bireye basiretli kader olur, atmosferi,evreni, uygarlığı ihya eder. Haram nüveli entirikal vardamın rahmani şovları popilizim dir, atisine şeytani kader olur, yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, ruhsal fotonları marjinal olur. Bir serçe ozondan ölmüş kime ne,bu serçenin atmosfere verdiği hüzünlü fotonlar uygarlığa büyük darbe,marjinal katılan fotonik nema olur. Haram servet üç günlük dünya şehvetine payanda olur, atiye kötü kader olur. Şeytansal fotonlar kalbe terminatör işkencesi yapar, ruhu cehennem ateşinde yakar, marjinal felaketler yaratır, doğal afetlere şeytansal frekans katar, basiretli Olaylara köstek, kötü olaylara destek olur, oysaki Seydiler ebedi saadet için tüm varlığını insanlığa ifak eder. Dürüst vicdanın helal kazancı ve muttaki karakteri ebedi saadete, nübüvvete payanda olur. Haram servetin kalbi ancak üç günlük beş yıldızlı otellerde huzurlu saadetli olur, ebediyen şeytansal ferasetin işkencesine, azapına, gazabına, stresine, strajesine deprejine, mahkûm kalır. Helal kazancın kalbi ebediyen huzurlu dengeli Ahenkli mutlu görünür. özü yüzü basiretli olur. Haram kazancın yüzü, zahir atı basiretli zarafetli, asaletli görünse de ihlası Entirikal olur, ruhu kasırgalı, hezeyanlı, bunalımlı olur.Sevgili Allahım ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et .Dürüst konjektürler muttaki beyne kudret olur derya yapar.Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kudret olur, Derya yapar.iki alternatif vardır.1 dürüst kuralları konjektür yapmak 2.Dualar bu iki kudret sayesinde hem mekanımızı, hemde muttaki beyni ihya ederiz sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle ayakta kalmanın tek alternatifi töreye adapta olmaktır.hilebaz törede tüm insanlar Entirikal hırsız olmak zorundadır.Dürüst türede tüm insanlar dürüst olur otantik bilinçten haram nüveli nemanın zengin marjinal fotonları ruhu totaliter ateşle yakar, kalbe zebani işkencesi yapar.kalbi stresli, deprejli ,hezeyanlı yapar. Helal nemanın otantik fotonları ruhu ihya ede, kalbi nübüvvetli yapar, nevri basiretli ihlâsın haram nüveli fotonları insanları Entirikal karakterli yapar. Bir toplum atmosferi marjinal ve otantik öğeler yoğunluğu oranında doğal olaylara nazar eder beşeri olaylara nazar eder. Muttaki ve marjinal beyni besler. Trilyon yıldızın fotonik halkaların kilitlenmesinden galaksi bütünü meydana gelir dokuz yüz milyar galaksi fotonlarının kilitlenmesinden evren bütünü meydana gelir, on milyar insanın fotonlarının kilitlenmesinden büyük beyin meydana gelir.Milli dini,demokratik ve özgün kombinalar dürüst nüveli pozitif enerjili muttaki öğeli otantik fotonlardan meydana gelir, bu fotonlara haram nüve katılırsa ulvi kombinalar hat ojen olur, yüzü asil görünür ruhu ,Entirikal olur. Nevri ulvi görünür ihlası şeytansal olur. Üç günlük haram nemaya itibar etmek gaflettir, ebedi sadet için muttaki kuraları vardam yapmak özveik marifettir. Muhteşem şulelerden oluşan manevi alemi göremezsiniz, basiret, zarafet, tevazu, vakuriyet gibi otantik şulelerin karşısında en şahane yıldızlarla dekore edilmiş muhteşem tuvaller dahi sönük kalır. Bir halının üzerindeki renge renk desenler, motiflerden, figürlerden oluşan otantik şuleler ancak zahiri somut üsluplardır .Muhteşem manevi düzleme geçebilmek, cennetsi şule atmosferi yaşıya bilmek için ruhun haramın marjinal kirinden arınması,üç günlük marjinal dünyanın marjinal boyunduruğundan kurtulması gerekir .sevgili Allahım ilahi nurunu tüm kalplere ihsan eyle Yasaları projeleri ifgal etmek haramdır,israf haramdır,balon naylon şablon fatura ile devleti toplumu hortumlamak, soymak atmosferi kirletmekti,.kul hakkına tecavüz etmektir, kurtlara, kuşlara zarar vermekti,.Hayvan haklarına tecavüz etmektir her türlü menfi inşat haramdır,haramı popüler yapmadır kana haram nüve katmadır. Dürüst kurallar feraseti Kaliteli yapar, marjinal fotonların kalbe kilitlenmesine önler. Dürüst vicdan gıda ve hacet gibi yapıtların dokusunu kaliteli yapar, imanı züht yapar karakteri işar yapar, insanlığı ihya eder batı elit denetiminden, rekabetten ve devlet adamları İncil üzerine yemin ettiğinden dürüst kuralları vardam yaparlar muttaki beyni ihya eder evrenin ve dünyanın nübüvvet Feyzi ile bereketlenmesine ve nurlanmasına vesile olur, uygarlığa medeni doku katar, marjinal ferasetler tersini yapar. İnsanlar dürüst kuralları irat yaparak kalplere muhlis ruhlu karakter kazandırırlar, otantik nüveler beşeri atmosfere muttaki doku olur. Gönüllerini Allaha bağlamış insanlar züht inam kazanırlar, kalpleri isar ahlaklı olur, sevginin nezaket, zarafet, basiret merhamet şefkat, vakuriyet, tevazu gibi otantik çiçeklerine sevdalanır, bu sevda Allah dosalarını, onurlu, şerefli, hasiyetli, merhametli, zarafetli, himenli, karakterli, mütevazı, vakur, basiretli, özgün yapar. Bu ulvi kalpler yer kürenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Özgün ruhlu aktiviteleri ile insanlara feyizli ikramı ifak ederler, dürüst ruhlu yapıtlar, aktiviteler kalplere züht imanlı isar ahlaklı otantik maneviyat kazandırır.insanlar sevilmek için sevilmez HZ.M..Mustafa sevilmek için sevseydi canını çöl ateşine atmazdı,Atatürk vatanını kurtarmazdı, Mehmetçik cebede kurşuna sıradağ olmazdı, ressam gül figürlü tablo yapmazdı, bülbül güle aşık olmazdı, Mozart, virdini, Veysel karanı,yunus gibi karizmalar doğmazdı, insanlar çiçekten sevgi beklediği için mi çiçeği sever. İhlâsı haram olan namazın ameli Salih olmaz. Her insan otantik ruhlu ihlâsı irat yapmalı şeytan ruhlu ihlâsı protokol yaparsa kalbi ve atisini helak eder, maneviyatı olmayan insan ruhu olmayan robota dönüşür. İhlâsı otantik olmayan insanın ruhu şeytan ihlâslı olur. Şeytan ruhlu maneviyat kalbi iplisi verasetli yapar, asal ruhlu maneviyat kalpleri gül endamlı yapar, ilahi sevda ile coşan ruhların kalpleri dürüst olur. Dürüstlük, merhamet, şefkat gibi tüm otantik ulvi erdemlerin ansı sevgidir. Dürüst vardamlar. İnsanlara onur, şeref hasiyet gibi feyizli erdemler kazandırır, otantik erdemler bereket nimet hikmet gibi rahmetlere hidayet olur, evrenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Haram nusretler ruhu stresli,deprejli, hezeyanlı yapar ,ruhu cehennem ateşine atar.Tüccar süte su katarsa, patron yapıta kav nüve katarsa, kalp hak yerse, hilebaz menfam sağlarsa bu niyetler, duygular,, endüksiyonlar kafaya feraset olur, kana, genlere irinli nüve olur, vücudu içten ve dıştan kuşatır.gelişme trendini ferinler, uygarlığa maraz doku katar hormonik yapar, medeni atmosfere totaliter ruh katar.Dürüst kuralların melek ruhlu gül endamlı nur yüzlü cennet kokulu endüksiyonları kalpleri medeni atmosferi uygarlığı nübüvvetli yapar.dokulara genlere basiretli,faziletli,nezaketli zarafetli vakur,mütevazi özgün estetik oryantal onurlu şerefli hasiyetli iffetli fantezi lüks esledik dekorları, figürleri,nevirleri genlere , kanlara öğe yapar. Kişiye karakter yapar, zahir ata desen yapar. Tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmakta korkar, çıkanı korur. Entirikal törede tüm insanların zahir atı ulvi görünmek zorundadır Batıni hat ojendir.tüm insanlar aktör olmak zorundadır,toplumsal zaruret,ancak oryantal törede tüm insanlar olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur,kimse haram ,kav özlü boyutları irat, yapıt, gıda, hacet yapmaz. Haram kazancın parası zengin olur, Şeytan ruhlu maneviyatı da zengin olur. Haram maddiyatın getirisi şeytan ruhlu marjinal maneviyattır. Marjinal polonlar negatif enerjili, şeytan ruhlu canavarlardır. Fotonik canavarlar haram zadenin kalbini cehennem ateşinde yakar. Ruhuna zebani işkencesi yapar. Kalbin stresi depreji artar. Marjinal fotonlar atisine kötü Kader olur. Çocuklarına kilitlenir genetik yoldan torunlarına kötü kader olur.Her beyin dalgası çevredeki varlıklara kilitlenir, beyin dalgası kişinin parmak izidir paratonerdir.varlıklara kilitli dalgalar sahibini bulur, çocuklarını bulur genetik yoldan torunlarınızda bulur kalbine canavar, olur atisine kötü kader olur örneğin:bahçıvan hormonlu domates yetiştirirse,manav poşetin dibine çürük domates koymuşsa yiyenlerin beyin dalgaları sahibini bulur hile bazın dokularına kilitlerdir ,marjinal irin olur atisine çocuklarına torunlarına kötü kader olur kalplerine azap olur ruhlarını cehennem ateşinde kavurur süte su katarak özünü kav yaparak çok para kazanır zengin olur.hey hat yarattığı şeytan ruhlu canavarı bilmez,işte oryantal törede şeytansal canavar bilincinden tüm insanlar muttaki olur.şeytan ruhlu insanlar türlü Entrika ile haram neme kazanırlar zengin olur, muttaki maneviyatları fakir olur, şeytansal maneviyatları zengin olur ,bu şeytan ruhlu aktörler otantik desenleri kostüm yaparak iki boyutlu menfaat sağlar, cifte standardın üstün imtiyazı ile haksız fırsat eşitliğini fazladan pay yapar maddiyatları zengin olur, özgün maneviyatları fakir kalır.Muttaki maneviyatlar kamusal dekoru kostüm yaparlar dışlanmaktan haşlanmaktan kurtulur.Avrupa rekabetten, elit denetimden dürüst bilgileri irşat yapar medeniyette hızla ilerler, ayrıca devlet adamaları yemin töreninde İncice el koyduğumdan medeni atmosfere kudret katarlar, gelişme tirendi ivme kazanır ,ferasete muttaki öğe kazandırala.Bismillah ile işe,güne ,pilav yemeğe başlarsak günümüz hayırlı olur, işimiz rast gider, basiretli beyin dalgaları bulgur monlarına kilitlenir bulgurun fotanik hacmi çoğalır üç kişilik kazan beş kişiyi doyurur, mide saadetli olur,dokulara genlere nurlu öğe plazma olur marjinal ihlasın kıldığı namazın ameli Salih olmaz Şeytan ruhu canavar fotonların niteliği kıymaktır, yakmaktır azap yapmaktır afetler yaratmaktır, doğal afetlere felaketlere ivme katmaktır depremleri şiddetlendirmektir.fırtınaları kasırga yapmaktır sellere deniz dalgalarına editör katmaktır,tıpkı zebaniler gibi hani orta cağda arenada dövüşen kıldıyatörlere seyirciler öldür ,öldür der,boks maçında seyirciler vur, vur derya, kedileri köpekleri birbirine parçalatmaktan zevk alır ya kim şeytan ruhlu adam, adam demeyelim şeytan ruhlu feraset, işte bunlar şeytan ruhlu, canavar sıfatlı fotonların zevkle yaptığı barbarlıktır, bu emri kim ifa eder tabiî ki vücut, insanın vücudu, sellin vücudu ,rüzgarın vücudu, Allah, Allah bunlar masalımı hakikat mı yaşayan gören duyan var mı, bakın görünmeyen ruh yani marjinal fotonlardan oluşan feraset neler yapıyor, yaptırıyor peki muttaki feraset ne yapar depremleri mülayim ,selleri yumuşak, fırtınaları rüzgar yapar, dokulara nurlu foton katar, felaketi önler örneğin otomobil takla atar haşatı çıkar, ana, baba ölür, iki çocuğun burnu dahi kanamaz Allah, Allah & ana babanın bilinç dışı çocuklarını kuruma duygusu muttaki feraseti harekete geçer, feraset fotanik dalgalardan kuruma zırhı yaparak çocukların zarar görmesini önler dikkat bu ifade benin hayallim köyümüzden araba takla attı,ana, baba öldü, iki çocuk kurtuldu, istiklal harbinde Türk milletinin feraseti Atatürk ü korumadı mı? Ancak saati zarar gördü, savaşlarda Seydilerlin feraseti peygamberimizi korumadı mı ancak mübarek dişi kırıldı, haz. Meryem in mumdaki feraseti çok kudretli idi marjinal feraseti yok denecek kadar azdı vücudunu kuşatan fotanik yumak muttaki olduğumdan çevredeki muttaki fotonlarda muttaki yumağa kilitlenmiştir hiç kocaya gitmemiş bu mübarek kızın müthiş çocuk sahibi olma arzusunu muttaki feraseti fotonları döl yatağında bebek zigotu yapmıştır, haz. İsa doğmuştur, haz. Muhammet dünyaya gelirken muttaki beyin fotanik melekleri Emine anamıza bal şerbeti ikram etmiştir, kolaya doğum olmasına himmet olmuştur, gecenin karanlığını ilahi nuru ile aydınlatmıştır, o gece dünyayı nübüvvet feyzi ile bereketlendirmiştir, savaşlar marjinal beynin işaretidir, savaşlarda vücudu kuşatan şeytansal fotonların negatif enerjisi azalır ,acıma merhamet gibi ilahi fotonlar çoğalır negatif atmafsorde savaşlar, afetler, felaketler hızlanır, muttaki duranlarda bereket çoğalır, medeniyet hızlanır .Teknoloji sebzeleri, meyveleri tahılları kaliteli ve bol yapar, şeytansal feraset hile katar hormonik yapar, dualı kalpler feyiz katar, nurlu yapar .Muttaki nazar bebekleri, varlıkları Kudretli yapar, şeytani nazar dengeyi bozar, depreji yapar, hatta insan kendi kendine nazar yapar, insan hangi kuralları irade yaparsa vizyon sürecince vücut ve beyin iradeye kilitlenir ,hipnotize olur, vücut iradenin emrine itaat eder, niyet ney ise vizyonun sunucu niyete göre tecelli eder, vizyonun nüveleri vücuda sirayet eder şok anlarda muttaki feraset türlü kerametli, himmetli olayları inşa eder çünkü ilahi ruh halinde muttaki feraset aktif olur, eğer türbedeki yatarın yüzü hürmetine diye ihlas özlü murat ederse er geç muradına nail olur tabiî ki fiziksel ortamında rolü büyüktür muttaki feraset peygamberimizin saklandığı mağaranın ağzını örümcek ağı ile kapattı, hicret ederken çölde yaklaşan kılıçlı atlıya feraset fotonlardan oluşturduğu kütleyi atla yükledi at dizine kadar kuma kümündü, oysaki peygamberimizde devesi ile aynı zeminde bulunuyordu bir seyidinin ifadesi orta cağda Arap kadınlarının kilolu olmazmış, uzun etekleri varmış, o yörede haraç toplayan bölge eşkıyası bir köylü kadının eteğini kılıcıyla kaldırarak bakın köylü kadınlarının ut yeri ne kadar kirli diye alay eder, kadın bir türbeye dönerek Alla hım hazreti evliya yüzü hürmetine şu melunu helak et der, eşkıyanın cesedi iki üç gün sonra bir tuvalette kılıçla doğranmış olarak bulunur, faili mecburdur haz. İsa’ nın feraseti ölüleri dirilliği gibi kadının feraseti şok anda aktif olur zaman içinde melunu kılıç gibi biçer. Muttaki feraset kara yolu muğlak yapar, güzel yolu berrak yaparak kötü olaylarda caydırıcı, iyi olaylarda yönlendirici gücünü Kudret yapar, marjinal feraset kötü yolu toz Pembe gösterir güzel yolu muğlak kötü gösterir, insanı menfi yola yönetir, her olayda iki feraset devreye girer kendi yoğunluklarına göre etkiler, bilgi dokular hat ojen olduğumdan ruhu marjinal ve muttaki fotonlardan teşekkül eder. muttaki beyin dünyayı, evreni ilahi kudreti ile bereketlendirir, nurlandırır, varlıklara otantik fotonları öğe yapar, plazmaya pozitif enerji katar marjinal beyin afetler yaratır monolara kav, katar kanları irinli yapar Atatürk, ilim, bilim, fikir sanat adamları ve özgün kalpler, peygamberler oryantal nitelikli pozitif enerjili muttaki fotonlar oluşturan karizmalardır on milyar insanın pozitif fotonlarının örülmesinden muttaki beyin meydan gelir, dürüst vicdanlılar muttaki beyini besler, muttaki beyinde dürüst vicdanlara özgün nur akar, on milyar inananın negatif fotonların örülmesinden marjinal beyin meydan gelir, haram ruhlu çıkarcı nefisler marjinal beynine kuvvet katar, marjinal beyinden ruhlu nefislere sır kaplı irin akar eğer marjinal beyin güçlenirse evreni tuz dağım eder kıyamet kopar muttaki beyin güçlenirse insanlar evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler zararlı boyutlardan sıçrar istediği boyutlara geçer, insanlık baki olur,on üssü yirmi iki tane yıldız trilyonlarca insana bol ,bol yeter eğer insanlar marjinal kirden tamamen arınırsa fotonik boyutları muttaki beynin bulunduğu düzlemde yer alır baki olur. Sevginin basiretli erdemleri kalbileri ihya eder, otantik sen tonlara kaynak, referans, kudret motivans olur, menfi sen donları engeller, eritir, karakterlere otantik sıfatlar katar, muttaki ruhlu yapar, Dünyanın asal hacmi 1m3 den daha küçüktür, dokusal hacmi yer küredir, fotonik hacmi aynı,güneşi kuşatır,Dürüst vardam basiret,zarafet,onur,şeref gibi asıl karakterleri oluşturur, bereket, rahmet,nur hikmet,hidayet,kudret gibi nimetleri üretir,insanları nübüvvetli,şerefli huzurlu,dengeli, ahenkli,nizamlı,vakur yapar, beyne yetenekli,kabiliyetli maharetli tere set katar,atiye nübüvvetli kader olur, Çocuklara ve genetik yoldan torunlara otantik kader olur,felaketlerin afetlerin nedenini azaltır, muttaki olaylar üretir. Şeytan ruhlu, marjinal vardamlar tersini yapar,rüzgarı fırtına yapar,ruhu cehennem ateşinde yakar, kalbe cendere işkencesi yapar.,atiye kötü kader.Haram öğeli, şeytan ferasetli marjinal fotonlar. Kalbi kötü sendroma sürükler, kötü duygularla beyne baskı yapar. Muttaki fotonlar beyne otantik baskı yapa,. kalbi basiretli yola sürükler. İki realite aksiyon olur. çok alanın kombinasyonu fazla olur.insan süte su katarsa,.üçe aldığını beşe satarsa, toplum ve devlet sırtından haram para kazanırsa, ruhunu , kalbini, geleceğini, atisini, neslini helak eder.Hot ojen koordinatlar entirikal olu,. Zahir atı otantik görünür, ruhu, özü, batını, ihlâsı şeytansaldır. ihlası oluşturan fotonlar kar, haram, sırgap, kelepir miraslı fotonlar teşekkül eder amaç kolay ve haram yoldan para kazanmak. Entirikal törede marjinal ihlaslar çoğalır, otantik ihlaslar azalır. Şeytansal kurnazlığın hilekâr kazancı hak edene helal olsun iltifatı ile itibar görür, popüler olur. Toplumsal norm olur, normal sayılır, hak bilinir, muttaki kalbilerin dürüst vicdanları ahmaklıkla enayilikle sıfatlanır, dışlanır herkes popüler olmak, kurnaz görünmek, çalınan parasını olmak, hakkı olan haram nemayı almak, zengin olmak için, lüks,fantezi,konforlu, yaşamak için, süse satmak için, fors yapmak ahmak için hilekar olur,ahmak,enayi durumuna düşmemek için marjinal ihlası feraset yapar,düzen kar olur,sapıklık yapar.şeytanlık yapar, entirikal törede konjektüre kav nüve katarak haram nema kazanmak en doğal haktır, dürüst vicdan haram olan doğal hakkını feda eder feraset yapar.Her insan sergilediği basiretin er geç katmerli saadetini yaşar Her insan sergilediği l kötülüğün er geç katmerli musibet faturasını öder. Dürüst törede tüm insanlar dürüst olmak zorundadır. Hilekâr törede tüm insanlar entirikal olmak zorundadır. ayakta kalmanın var olmanın tek alternatifi entiribal olmaktır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar çıkarını korur, sosyal zaruretten , her insan sosyal bütünün bir boyutudur,.zahir iratta insanlar asil görünmek zorundadır, fakat batının özü,niyeti, ruhu entiribal olur.,çıkarsımdan, kul hakkı ,hayvanların hakkı , haram kazanç haksız menfaat ten konjektüre hile katar,entiribal yapar, asal yapıtlara kar nüve katar,vardamı hormonik yapar, vurgun, soygun, hortum gibi entiribal hırsızlıklar özgün kuralları hat ojen yapar. Entirikal vardam marjinal ve orijinal bilgilerden meydana gelir, muttaki ve sırgap fotonları olur. ALLAHIM okunan ezanlar, evliyalar, peygamberler, kutsal ruhlar yüzü hürmetine ilahi nurunu evrene ve tüm insanlara ihsan eyle. Bir torlumun tümcesi mihver olur, dürüst imanın tümcesi mihver olur, otantik fotonları miğfere kilitlenir. Beyinde bilinç dışı marjinal ve muttaki feraset merkezleri oluşur. Hasta mazlum, hamile insanların duyguları yoğun olur, duaları ve bed duaları keskin olur, anında paratonere kilitlenir, atiye kader olur. Evliyalar yüzü hürmetine dayanan ihlâslı dualar ve beddualar keskin olur. Beyinde. bilinç dışı iki tane feraset doğa üstü zannettiğimiz bir çok olaylar yaratır, olaylara ivme kazandırır .Haram kazancın vardamı zengin olur, marjinal maneviyatı da zengin olur. Otantik maneviyatı fakir olur, lüksü, konforu, süksesi, azabı, hezeyanı, stresi ihtişamlı olur. Peki nasıl olur insan kendi kalbine, varlığına zara verecek, zebanı işkencesi yapacak, ruhunu acı, ızdırap içinde kıvrandıracak, huzurunu, düzenini, dengesini ahengini bozacak, atisine kötü kader olacak bilgileri feraset yapar mı? yapar, nasıl, kul, hakkı yiyecek, hilebaz yoldan menfaat sağlayarak, dürüst sen tonlara kav katarak, toplum ve devlet sırtından hazır para kazanarak, hilekar parametrelerle, tüm bu arjuman fotonları insana manevi yumak olur, şeytan ruh marjinal canavar olur. Özgün değerlerin ihlâsına kelepir. nüve katılırsa parametre entirikal özlü, asal yüzlü sen tonlara dönüşür, halojen olur, zahiratı ulvi görünür, ruhu şeytanı olur, sırgap dokulu, otantik dekorlu varyantları feraset yapar. Dürüstlüğün olmadığı yerde basiret, fazilet, adalet, zarafet, sevgi, saygı gibi beşeri erdemler yok olur, sözde kalır, dürüst olmayan her şeyin özü, ihlâsı entirikal olur, zahir atı basiretli görünür. Dürüst kuraların performasyonu dünyanın ve evrenin muttaki feyiz ile bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Dürüst vicdanılar nimet, nur, hikmet gibi kudretlere hidayet olur, şeref, hasiyet, iffet, merhamet, şefkat nezaket, zer afet kalpleri ve toplumu huzurlu, dengeli, onurlu, saadetli, asaletli, muttaki yapar. Milli dini, demokratik lezyonların ortak koordinatı dürüstlüktü, bu özgün sen tonlara kav nüve katılırsa ihlâsına sırgap nöron katılırsa hat ojen olur. zahir atı, yüzü asal görünür, batını, ruhu, özü entiribal olur. ihlası şeytani, zahiri rahmani ferasetlerin yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, kaliteli olmaz, Halojen ferasetlerin manevi fotonları marjinal olur. zahiratı orijinal görünür, MENFİ. Marjinal fotonlar entirikal hırsızlığın ihlasıdır, entirikal hırsızlık bir mazeretle hak gösterilemez, hiç bir zaruret entirikal hırsızlığı mazur, masum yapamaz, entirikal hırsızlığın zahir atı yasal profile dekore edilirse de ruhu hırsızlığın daniskasıdır. Milli, dini, demokratik senatonlar çıkara alet yapmak sözdeki, yüzdeki referanslar popilizimdir özdeki ihlâslı referanslar asaldır. Sanal maneviyatı ve beşeri ruhu oluşturan akıllı fotonları da insan icat etti, şöyle ki varlığın şeklini kazanan, varlıktan yansıyan şekilsel ışık demeti görme merkezinde, varlığın simetriği olan fotonik profili oluşturur. Aynadaki görüntü misali. Beyin, ışık profilin özelliğini değiştirerek anlamlı akıl fotonlar icat etmişti,. Su, tuz, ekmek, toprak gibi. gül güneş ışıklarını birbirine kilitleysek kendi şeklini kazandırır, ışıktan gül olmasına sebep olur. Işıktan oluşan gül profili basiret, fazilet, onur şeref, merhamet, tevazu, mütevazi gibi tüm güzel lezyonların anasıdır, bu sebepten gül tüm güzellikleri simgeler. Peygamberler ilim, bilim, fikir, sanat ve Atatürk gibi bazı devlet adamları güzelliği oluşturan birer nadide güllerdir. Her dokusal bedenin görünmeyen ruhu vardır, örneğin dünyanın fotonları ayı, güneşi ve bazı yıldızları kuşatır, Kelimelinde ruhu vardır, fotonlardan oluşur. Dürüst konjektürün özü yüzü otantik olur, kelimelerinin ruhu olan akıllı fotonlarda melek karakterli olur. Haram nüveli konjöktür entirikal olur. Kelimenin ruhunu oluşturan akıllı fotonlar melek karakterli olur. Haram nüveli konjektür entirikal olur, yüzü otantik görünür, özü şeytani olur. marjinal ferasetin haram serveti çok olur, şeytan karakterli fotonları da çok olur. Muttaki beyin otantik olaylar yaratır, olaylara özgü nüve katar. Marjinal beyin afetler yaratır, olaylara şeytani nüve katar, kötülük yapar. hiç bir olay tesadüf değildir. Şartlar zaruretine dayanır. Fotonlar özellik olur. Zaten tüm olaylar tin halkalardan ibarettir. Medeniyet akılı fotonlardan oluşur. FERASETİN MARİFET. Komşu 35 liralık bir teneke zeytin yağını 45 liraya satar, Hatice kazıklandığını anlayınca ,inşallah araban takla atar diye intizar eder, Nitekim menzilden yolcu getiren araba takla atar ve hasadı çıkar, kasko bir kısmını öder, arabanın içindeki 25-30 kişiye hiçbir şey olmaz, Çünkü menzilde kazandıkları kutsal fotonlar kalkan olmuştur. Bir kadın çocuğuna kötülük yapan bir çocuğa inşallah duvaksız, nikâhsız gelin olursun diye beddua etmiş, bu kız büyüyünce nişanlısını bırakıp başka biriyle kaçmış. Medeni yaşamın tümü akıllı fotonlara dayanır. Beşeri ve şeytani parametreleri insan yaratır, Allah kötülüklerden, kötülüklerden münezzehtir, çünkü tüm varlıklar Allah katında mahlûkattır, insan taşa, suya, kuma, toprağa kötülük, iltimas, kinaye yapar mı insan katında bunlar değersiz, sıradan varlıklardır Marjinal kirden paklanmış ak nura sahip kalpler dünyanın evren nübüvvet nuru ile beslenmesine sebep olurlar, haram kazancın, hilebaz menfaatin şırfıntı fotonlarını söker atarlar ,kalpleri otantik yapar, İsraf en büyük haramdır kulların hakkına tecavüz edendir. Atmosfere totaliter doku katmadır, şeytan ruhlu marjinal ferasete kudret kazandırmaktır. Özgün ruhlu, basiretli, zarefetli merhametli, nezabetli otantik fiks iyonlar muttaki ferasete kudret katar.sevgili Allahlım ilahi nurunu tüm insanlara ihsan eyle ,ilahi nurunu yıldızlara,güneşe toprağa tüm kalplere ihsan eyle sevgili Allahlım ilahi himmetini kalbilere nasip eyle,Dualar, beddualar yoğunlaşır gök semaya akar. Her fotonik dalga ilgili beyni bulur, katmerli olarak paratonere kilitlenir, muttaki fotonlar kalplerin muradını ihya eder. Marjinal fotonlar paratoneri bulur atiye kader olur, Kalbe şeytansal darbe vurur, şeytan ruhlu cehennem azabı olur. Şeytansal boyutları musallat yapar, doğal aletlere ivme katar. Şeytan ruhlu fotonlar paratonere türlü azaplar yapar, rüzgarları fırtına, kasırga yapar, depremleri redatürlü yapar, deniz dalgalarına hırcın katar melek ruhlu fotonlar olaylar, boyutlar evreni bereketli gül endamlı, nur yüzlü otantik ruhlu yapar Çileklerden yansıyan gül desenli ışık huzmeleri, çevresindeki varlıklara basiretli ruh olur, Allahlım evreni kıyametlerden, Afetlerden, felaketler den esirge, evreni nübüvvet nurunla ihya et amin. Haram paranın zengin variyeti şeytan ruhlu zengin maneviyat olur. . Dürüst vicdanların melek ruhlu gül endamlı, nur yüzlü oryantal maneviyatı muttaki variyeti zengin olur, Olağan üstü olaylar istediğimiz zaman tezahür etmez. Altıncı merkezde akıllı fotonlar yoğunlaştığı zaman. Nasıl ki irade televizyonu, evreleri mobilyaları motorları, beyaz eşyayı, elettrigi icat ettiyse altıncı merkez olağan üstü dediğimiz, keramet bildiğimiz olayları otantları icat eder. Örneğin: hz.isa hastaları iyileştirirdi. ölüleri, dijitti Hz. Muhammet Mustafa nın saklandığı mağaranın ağzı örümcek ağı ile kapatıldı, güvercin çiv civ çıkardı. Şeytan ruhlu fotonik boyut dünya çevresini bir saniye de tur eder. Peygamberlerin anaları sancı çekerken, karanlık gecede melekler gökten yere indi, geceyi ilahi yüzüyle aydınlattı, marjinal dünyayı nübüvvet nimetti ile bereketli yaptı. Nasıl can verilir. Haram ve hilebaz ruhlu kalpleri taş olur. Zahir atı rahmani görünmede, ruhu marjinal olur. Sevgi ruhlu nur kalpler dünyanın ve evrenin nübüvvet feyzi ile nurlanmasına vesile olur, kalplerdeki marjinal kirleri söker boşalan kalple basiretli özgün tekbirler akar, haram senatonlar kaledeki nuru söker atar, marjinal sen tonları rektör yapar. Dünyadaki ve evrendeki boyutlara marjinal fotonlar takar, basiretin otantik fotonu ile kuşantılı kalbilerin can verişi mülayim olur, cemaatin nübüvvet nuruyla kaynayan basiretli dokuların ruhunda gül endamlı,,onurlu gururlu.zarafetli sevgi çiçekleri acar Haram ve hilebaz ruhlu sen tonların zahirattı otantik görünse de kalbi maneviyatı,ruhu marjinal olur, özgün lezyonlar medeni sebil olarak dönüşüm olur, marjinal ruhlu lezyonlar totaliter sebil olarak kısır döngü olur. Dualar,özgün ruhlu vardamlar, ruha kalbe ,dokulara basiretli nüve katar, atiye leyiz katar, marjinal ruhlu vardamlar kav nüve katar, atiye şeytansal kader olur, Bismillah ile güne işe,pilav yemeye başlarsak aşın fotonik hacmi çoğalır,3 kişilik kazan beş kişiyi doyurur,,midenin hazmı kolay olur kutsal fotonlar dokulara nuru nüve katar,kudretli yapar, tüm dualar dokuya nuru foton katar, nübüvvetli yapar, muttaki ferasete nema katar, Pilav lezzetli nefis,basiretli otantik olur, Allah kimseye kötülük yapmaz,muttaki beyinde bir tane dahi marjinal foton bulunmaz,mayasında haram küfür,yalan gibi marjinal fotonlar bulunmayan hocalar türlü kerametlere sahiptir,köylerde dağda kalan koyunları kurt yemesin diye hoca okuyarak bıçağın ağzını kapatır,kurtların ağzı kilitlenir, yine o çevredeki kurtlar açlık dan ölmesin diye öğleye doğru bıçağın ağzını açar, hocanın beyin dalgaları kurtları hipnotize eder. Ağzını kilitler. Özgün vicdanlar otantik fotonları kalbe nurdan gül yapar. Çalışmak dürüst olmamak kalpleri basiretli yapar. Nurlu fotonları dokulara ruh yapar. Milli, dini, demokratik ve özgün bidatlerin ortak feraseti dürüstlüktür, basiretli, faziletli, zarafetli özgün ruhlu bidatler ve dualar dünyanın evrenin bereketli olmasına, vesile olur. Dokulara feyizli foton katar, Nübüvvetli yapar. otantik ruhlu fotonlar kalplerdeki marjinal kiri söker boşalan hacme nur fotonları akar, basiretli yapar. Mayasında gursağıında, haram, küfür, yalan fotonları dokulardaki otantik ruhu söker atar, boşalan hacmi marjinal kir katar. otantik irşatlar , duaları, egzotik,estetik,otantik armonik olaylar, desenler , modeller,motifler,realiteler,beyne kudret kazandır haram,haksız,hilebaz,çirkef hoyrat şırpıntı kapris gibi varyantlar marjinal ferasete kuvvet kazandırır.Allahlım ilahi nurunu güneşe toprağa,yıldızlara kalplere ihsan eyle amin….ALLAH Allah sevgisiyle kalpler coşar ,duygular nurlu sel olur, gümbür, gümbür akar nurlar bereket olur hidayet olur asalet olur. Evren muttaki ruhla yaşar. Özgün ruhlu konjektürler Allahın sevgili dostlarıdır. Allah özgün ruhlu basiretli, nezaketli diksiyonlara-----------------------------------------------skip to main skip to sidebarnusret02 Mayıs 2008 Cumakitabımın adı gerçeğin kader koordinatları.her türlü hakı bana aittir.------ GERÇEĞİN KADER KORDİNATLARIBüyük patlama tersine göre dünyadan biraz daha büyük tin ismi verilen kütle parçalanır, ışınlara dönüşür, bu ışınların kilitlenmesinden proton, elektro, nötron gibi çekirdek halkalar oluşur, manyetik fotonlar halkalara takılır, takıldığı çekirdek eksen etrafında bir arı gibi döner, yörünge çenber oluşur, manyetik çenberler çekirdekleri bir birine bağlar somut varlıklar meydana gelir, manyetik lifler somut bedeni içten, dıştan bir iplik yumağı gibi kuşatır, manyetik yumak varlığın kozmik ruhudur,dünynın manyetik halkaları ayı, güneşi ve bazı yıldızları kuşatır, bilgi dokuların akılı fotonları dokulara plazma katar, ve, insanı içten, dıştan iplik yumağı gibi kuşatır,manevi ruh olur,aklı fotonların yörünge çapı binlerce kilometreyi bulur,gurbetdeki çocuklarımıza kilitli olur, iyi,vya kötü durumlarımız malum olur,ayın dünya nüvelerine kiltli manyetik fotonları denizleri met cezir yapar, somut çiçekten yansıyan güneş fotonları görme merkezinde fotonlardan soyut çiçek olur aynadaki görüntü misali,soyut boyutlar içgüdüsel yaşama kordinat olur,insanlar, doğal kordinatlerın özeliğini deyiştirerek akıllı, anlamlı manevi fotonlar icat etmiştir, örneğin isimler, rakamlar.,akılı fotonlarbeşeri yaşama kordinat olur. FOTONLARIN KİLİTLENMESİNDEN SOMUT VARLIKLAR MEYDANA GELİR,AYNADAKİ ÇİÇEK MİSALİ. Tüm olaylar manyetik fotonların vizyonudur,örneğin, ayın deniz suyuna talkı fotonları ay doğudan batıya gideken suyu batıya iter,met cezir vizyonu meydana gelir,denizin doğu ucu alçalır batısı yükselir, batıdan doğuya giderken de tersi oluşur.Fotonların doğal özeliği olaylara Koordinat olur,olayın formül kodu meydana gelir, doğal özelik fotonun şifre kodudur,mağra çağında tüm olaylar doğa üstü güce bağlanırdı,22. asırda ancak olayların milyonda biri keşfedildi,fiziksel yasalara bağlandı, tüm olaylar, mucize dediğimiz,doğa üstü bildiğimiz olaylar fotonların koordinatıdır.Bilim adamları sen tonların özeliğini deyiş tirdi ilaca dönüştürdü,dokuya enjekte edilen ilaç koordinatları hücreyi akort eder, dokudaki hormonik plazmayı eritir, söker atar, orijinal plazma katar, sızıları,ağrıları gideren elektrik dalgalarına cihazlar özelik kazandırır,amaca uygun koordinat yapar, bilgi dokunun muttaki fotonları dokulara ilaç etkisi yapar, marjinal fotonları vampir etkisi yapar, çünkü asalak bilgilerin akılı fotonları şeytan fıtratlı, kötülük yapan ,zarar veren ,düzenbaz bilgilerin, kara,haram ,kirli para kazanan bilgi dokuların fotonlarıdır,dokulara virüs gibi zarar verir,işlevi bozmaktır,hile yapmaktır,zarar vermektir kötülük yapmaktır,,düzenbaz formatla devletin parasını hortumlu yanar,vergi kaçıranlara entirikal hırsızlıkla toplumun parasını çalanlar,devleti, toplumu fakir düşürenlerdir, üretimi,yatırımı azaltanlardır,gelişme hızını yavaşlatanlardır,Duaların,dürüst,basiretli öğelerin melek fıtratlı muttaki nusretleri her günü ihya eder,geleceğe koordinat olur, kadere gizemli kader katar,iyilik yapar,haram ve şırpıntı öğelerin şeytan fıtratlı marjinal nusretli kötülük yapar süte su kattan öğenin,nektara,yapıtlara hile katan öğenin vergi kaçıran öğenin şeytan fıtratlı nusreti, entirikal formatla devleti hortumlayan öğenin marjinal nusreti insanın mutluğunu,huzurunu,basiretini,asaletini,zarafetini çalar,insanlığı helak eder.kafiri yaşam sürdürüp imanlı görünmek kul hakkı yiyip ibadet etmek kafirliği gizlemektir,ilahi emirleri hice saymaktır,Allahım emirlerine karşı gelmektir,ilahi yaşalar hükümsüz,gecersiz,önemsiz,yetersiz yapmaktır,kuranın İncil,konumuna itmektir,kul hakkı yiyip rahmani görünmek düzenbazlıktır,şartlanmaktır,şeytanlıktır,münafıklıktır,dini çıkarcı,itibanna feyanda yapmaktır,şeytanlığın ödülü azaptır,musibettir,felakettir hezeyandır,dürüstlüğün ödülüğü basirettir selamettir Dürüstlük basiret zer afet gibi teyizler milli ,dini,demokratik ve özgün nusret lerin ortak koordinatıdır.niyet ve sabır vardama yüzde otuz oranda koordinat katar.22. asırda Türkiyede 2 milyon aile Reissisini ve bunların çocuklarını işsiz,aşsız,aç ve çaresiz yaptılar,,30 milyon insanın fakir olmasına,totaliter olmasına ,iki milyon insanın açlık sınırının altında kalmasına sebep olan vampirlerdir,bu vampirler konjektürün orijinal dokusunu bozar,dağıtır,kötülük yapar kelefir öğe katar,kelefir öğenin akılı fotonları kötülük yapan karekter kazanır.Kelefir öğenin marjinal fotonları dokulara plazma olur, ruha işkence yapar,huzur, denge, güven,onur,şeref, gibi erdemli karakter nusretlerni yok eder, ruhu stresli,deprejli,hezeyanlı,fırtınalı,kasırgalı yapar,feyizli nusretleri yok eder. 8888888888888888888,akıllı fotonlar atiye,yuvaya çocuklara, genetik yoldan nesle kader katar, melek fıtratlı akıllı fotonlar nübüvvetli yapar marjinal fotonlar kötülük yapar777777777777777777marjinal mahlukat entirikal hırsızlıkla menfaat sağlar ,düzen baz yoldan haram nema kazanır,insanlara kurtlara,kuşlara uygarlığa zarar verir konjektürün orijinal dokusuna bozar,dokuya kötülük yapar,dokuya zarar verir,marjinal öğe katar, kötülük yapan, zarar veren,bozan akıllı fotonlar yaratır, marjinal fotonların işi şeytanlıktır dünyadaki tüm gizemli vizyonlar,muammalı olaylar akıllı fotonların inakıdır.6.meakezddeki ferase olağan üstü güce yeteneğe sahiptir,doğa üstü mucize de dediğimiz olağan üstü olayları oluşturur, evrenin marjinal fotonları kordinat yapar.günlük yaşama vardam olan endeksiyonlara feraset foton katar gizemli boyut yapar olaylardaki muammalı durum ferasetin işlevidir. Marjinar serveti marjinal fotonları çok olur, helal servetin muttaki fotonları çok olur.bu fotonlara ak ve kara bulut dersek hangi foton çok olursa günlük işlerimize kordinat katar. Dünyadaki 10 milyar insanın bilgi fotonları merkez noktada birleşir Dünya’yı içten ve dıştan atmosfer gibi kuşatır büyük beyin meydana gelir.aktif olacak bilgi konjoktürün bilgi ögelerine büyük beyinden kendi niteliğinde fotonlar kilitlenir, günlük yaşama gizemli kader katar marjinal fotonlar kötülük yapar orijinal fotonlar iyilik yapar Tek gerçek resmi yasalardır.resmi yasalar medeni yaşama kordinat olur. İlahi kanunlar insanların devlete uymasını emreder.en büyük güç toplum kurallarıdır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar, çıkarını korur.muaşeret kaideleri dediğimiz ahlak adabına uyması erdemli karakterin kordinatıdır.paranın amül ve şamül olduğu 22.asırda insanların dürüs konşöktörü en büyük özveridir. En büyük sevildir en soylu karakterdir.Dürüst vicdanın basiretli duaların, feizli davranışların bilgi fotonları melek fıtratlı muttaki nusretleridir, muttaki fotonlar ruhu, dokuları, yuvayı, günlük yaşamı, çocukları atiyi, genetik yoldan nesli ehya eden kordinat olur,marjinal nusretler helak eden kordinat olur. Ses, tat, koku, ren, zaman, ağırlık gibi mehumlar yoktur. Bu fantanlar fotonik bir gerçektir fotonik gerçek şifre kodunu simgelediğinden.ışın huzmeleri sayısı şekli hacmi ve hareketi asal gerçektir,ışın boyutların şifre kodudur.Akıllı fotonlar uygar inaka ,totaliter inaka yol haritası olur,modern,lüks yaşam,korsanlık,entirikal hırsızlık,haydutluk, sapıklık misali,Her olay manyetik fotonların vizyonudur örneğim= rüyalar, hayeller,masallar,nazarlar, telepatiler,.v-s Doğa yağmur yağar,dünya manyetik dalgaları suyun fotonik halkalarını yere iter su teker gibi döner,ovaya iner,nehir olur denize gider, buhar olur,hava fotonları buharı yukarı iter,bulut olur,hava fotonları buharı yukarı iter bulut olur, yoğunlaşır, dünya manyetik dalgalar aşağı iter, yağmur olur, yere düşer her fotonik olay fiziksel yasaların koordinat natına dayanır yer çekimi yoktur,Newton un yasaları itme vizyonunu ve gücünü şifrelediğimden formül asaldır tada,doku ise,zaman,ağırlık,renk yoktur,Denizdeki geminin mayetik fotonlarını su fotonları yukarı iter, yer fotonları aşağı iter, itme ve itilmeden tüm varlıklar yoğunluğuna uygun yörüngeyegider, teyrt noktasında kilitlenme oluşur, ünitel bütün meydana gelir, ay- dünya misali,haticenin kafasına çarpan top emsali, ayakabıyı çalan hırsız emsali ,fotonların kordinasyonudur.Ferasetin olağan üstü kordinasyonları vardır . örneğin :samağır köyünden hüsniye teyzenin kocası askerden geliyormuş,İsmail emiye enişteni karşılai altı aydır hasta olduğmu ,yatakta yatığmı söyle der, çivi gibi kadın hastalanır tam altı ay yatar,çünkü rol yapma dugusu feraseti aktif yapar, duyguya uygun futonları şifreler, kordinat yapar, dokulara salar, dokuya enjekte ediken ilaç misali, dokuları sedomlu yapar virüs emsali.Komşunun oğlu pahalı ayakabı alır, Hatice espiri olsun diye Fatma yengeye inşalah ayakabıyı çalarlar der,sabahleyin ayakabı yok, espiri fatmanın kafasında çalınma endişesini ouşturur, feraset aktif olmuştur, bilgiye uygun koordinat oluşturur,kordinat hırsıza kilitlenir, hırsız feraset bilgiyi yol koordinatı yapar,ayakabıyı çalar Selçuk 3.kattan merdiven korkuluğundan kayarken düşer,1.kat korkuluğunda ayaktadimdik durur,düşme anında feraset aktif olmuştur,Selçuğun zarar görmesini önlemiştir.köyümüzden yaşlı kadın kayboldu,2-3sene bulamadılar,filan yerde hoca var o bilir demişler,hocaya giderler, hoca kadının bir eşyasını getirin der,getirirler,feraset aktif olur,aldığı fotanları ölçü yapar, atmosfer deki kadının dalgalarını tespit eder,hoca uzaklığı ve yönü tarif eder,tabi bu oluşum bilinç dışıdır, keramet bilirler, tarif edilen yere giderler,develinin bir köyünde yitik ölmüş, mezara konmuş olarak bulurlar.El arabasında domates yüklü idi adam hayretle arkadaşına şuna bak , bu mevsimde böyle domates der, el arabası tepe takla döner, ,hayret duygusu feraseti aktif yaptı,feraset yıkıcı özeliği koordinat yaptı.Hasta ananın fotonları gurbeteki kızına bilgi boyutu olur, falcı bu bilgiyi ölücü olarak algılar belki yanında bir akraban ölecek bu söz kızın ferasetini aktif yapar feraset ananın ölmesini koordine eder 2 -3 hafta sonra anasının öldüğü haberi gelir sürekli uzakla yolculuk yapan gencin anası uçak düşer düşüncesi ile endişeli gece rüyasında oglugun bindiği uçağın düşdügünü görür 2 -3 gün sonra olgunun bindiği uçak düşer annenin feraseti rüyasında aktif olmuştur uçağı düşüren koordinat oluşturmuştur. Bir cep telefon antenine belki yüzlerce yayın istasyonunun elektro fotonları takılıdır ancak şifreli eletire fotonları şifreli cihazla bütünleşir konuşma vizyonu uluşur. Kapı anahtarının şekli ve hazmı şifredir ancak şifreden anahtar yuvaya girer sistemle bütünleşir kapı acılır duada insanları günahtan arındıran şifrelerdir DÜRÜST VİZDANIN FEYİZLİ NUSRETLERİ İNSANI MUHDEŞEM KARAKTERLİ YAPAR,beyin ışın huzmelerden oluşan boyutların en mükemmelidir.gelecekte tüm insanlar muhteşem karaktere ulaştığı zaman evreni kontur el edecek zararlı boyutlardan sıçrayacak istediği boyutlara geçecek istediği boyutları oluşturacak dır.bu insanlar evrende oluşan dünya merkezine bilgi fotonlarını kitleyerek büyük beyni oluşturacak , mağara cağında uygarlık cağına sıçrayan insan bilinç dışı yoldan büyük beyinle irtibat kuracak şifreli bilgi dalgaları alacak büyük beyinden bilgi dukalara fontunlar kilitlenir olaylara yapıtlara günlük yaşama ruha dokulara çocuklara geleceğe yuvaya bu fotonlar koordinata olur kadere kader katar marjinal bilgilere şeytan fıtratlı foton katar dürüst vicdanın özgün bilgilerine melek fıtratlı fotonlar kilitlenir muttaki fotonlar iyilik yapar marjinal fotonlar kötü kader katar. Ha tice KAPININ ÖNÜNDE FITBOL OYNAYAN COCUKLARIN TOP SESİNDEN RAHATSIZ OLUR KAMELYADA OTURURKEN CEVREDEKİ TOP OYNAYAN COCUKLARIN SESLERİ HATİCENİN FERASİTİNİ AKTİF YAPAR HATİCENİN FERASETİ ŞUT CEKEN BİR COCUGU ETKİLER COCUGUN FERASETİ TOPPUN HATİCENİN KAFASINA GELECEK ŞEKİLDE FLANLAR ŞUT CEKİLİR TOP HATİCENİN KAFASINA KİLİTLENİR tik anlarda gizli yetenek aktif olur, mucize dediğimiz muammalı olayları oluşturur gizli yetenek her türlü olayları,fantanlar oluşturma bilgisine ve gücüne ve hareketine sahiptir.evrenin manyetik fotonlarından her türlü animasyonları,fantanlar oluşturur,evliyalar bilinç dışında mucize dediğimiz olaylar oluşmuştur,günümüzde bedualar, dualar, türlü kombinasyonlar ferasetin koordinasyonudur,fiziksel vizyonlardır marjinal olaylar şeytan fıtratlardır, feyizli olaylar insansal fırsatlardır,Sevgili Allahlım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle amin. Kozmik tinler dönesel hareketten kendi ekseni etrafında daire çizer, doğrusal harekeden yörünge kazanır. Varlıkların fotonları diş çarpışmadan itişir, iç çalışmadan kilitlenme vizyonu oluşur, ünitel tinler meydana gelir, ay, dünya misali, sudaki oksijen hidrojen emsali, pastadaki tatlı un, mayonezler timsali. Dünyadan kopan Ay Elvis yolda giderken takılı halkalar teyit noktasında kilitlendi. Ay dünya bütünü meydana geldi, gök cisimleri sabit yörünge kazanır, kilitlenmeden olayları kaderi değişir, yeni kader oluşur kilitlenmelerim olayları kaderi değişir , ay dünyanın kaderini değiştirdi NA1CL2 birleşti tuzun kaderi oluştu, nusretler olayların kaderini değiştirir yuvadaki çocuklar misali, ülkenin kaderini oluşturur insan timsali, ı *********insanlar dürüst konvektörün hile katar, şeytan ruhlu yapar, entirikal konjektörün formattı orijinal görünmede, ruhu marjinal olur, kelepir amaç, sinsi niyet, haşin maksat varlıklara, olaylara, yapıtlara şeytani ruh olur, muammalı kader olur. Şeytan ruhlu fotonların işi yıkmak bozmak dağıtmaktır, korsanlıktır eşkıyalıktır, barbarlıktır hunharlıktır. . totalsizimdir, monarşidir hunharlıktır, gangsterliktir, entirikal hırsızlıktır, helak etmektir, felakettir, olaylara, yapıtlara marjinal muamma katmaktır, kim icat etti, insanlar, kötü muammalı olaylar marjinal nusretlerin işidir, iyi muammalar muttaki nusretlerin işidir, rüya, iyi ve kötü nazar gibi gizemli olaylar nusretlerin koordinatıdır, dünyadaki ve günlük yaşamdaki savaşlar marjinal nusretlerin koordinatıdır**, tüm muammalı olaylar fotonik nusretlerin işidir,bilgi fotonları dokulara lif olur, atiye kader katar, ruha işkence yapar, yada nübüvvetli yapar, konjektürü oluşturan bilgi dokuların fotonik nusretleri çevresinden ve büyük beyinden nema alır. Vardamlar kader katar. Dualar, dürüst nusretler, otantik nusretler muamamayı hayırlı yapar, marjinal nusretler şerli yapar. Haram yiyip rahmani görünmek kâfirliği gizlemektir, imanlı görünmektir , paraya itibar etmemdir, ilahi emirleri hiçe saymadır,yapıtları, amelleri, ibadetleri, ruhu şeytan fıtratlı yapmaktır, kiliseye giden insan konumunda olmaktır, hilebaz kazanç , kara,kirli marjinal para kul haklıdır, insan haklarına tecavüzdür, ruhu mahlukat , karakteri sahtekar yapmadır , akıllı fotonlar dokulara bağ lifi olur. Akıllı fotonlar konjektüre, vardamlara, atiye fıtrat katar, muammalı kader yapar. kara paranın marjinal fıtratları dokuları, kalbi, ruhu şiddetle zedeler çürütür, azap gazap yapar mukavemetsiz yapar, felaket yapar, olaylara, atiye, vardamlar marjinal muamma katar, dürüst otantik ve doğal fıtratları nübüvvetli yapar. her olay tin huzmelerin tangosudur, ay dünya misali, uçaktan düşen valiz emseli, denizdeki gemi misali, pilavdaki tuz biber emseli Hayvanların bilgisi kozmik fotonlardır insanların bilgisi akıllı fotonlardan oluşur.İnsan mili, dini, demokratik ve özgün nusretlere kelefir öğe katar entirikal yapar, şeytansal ruhuna otantik desenleri format yapar. Marjinal fondanların özü şeytani, yüzü orijinal olur. Muttakki ferasetin fantanı özgün olur, Özü yüzü orijinal olur., pozitif enerjili, basiretli olur, özü, yüzü aynı olur, muttakidir. Muttaki fotonlar kozmik yumağı kaliteli yapar, marjinal fotonlar yumağın dengesini bozar, kav nüveli, keledir öğeli entirikal yapar, özü şeytani olur, yüzü rahmani görünür, entirikal ihlaslı, otantik dekoranslı sentonlar yaratır. Avrupa elit denetimden, rekabetten, devlet adamlarının İncil üzerine yemin ettiğinden dürüst bilgileri vardam yapar, konjektüre kutsal ruh katar, vardamlar kaliteli, otantik yapar.. Dürüst konjektürler gelişme trendini hızlandırır, Yer kürenin ve evrenin nübüvvet feyzi ile bereketlenmesine vesile olur, Beyne muttaki feraset kazandırır, Muttaki beyni derya yapar, Sevgili Allahım insanların mekânını ilahi nurunda ihya eyle. İnsanlar maddi ve manevi gıdaların kilitlenmesinden oluşan varlıklardır, Maddesel doku manevi plazmanın trilyonda birinden daha küçük olur, botanik plazması ise milyonlarca alanı kapsar. beşeri maneviyat muttaki ve marjinal fotonik ruhtan meydana gelir. Marjinal fotonlar haram nenenin yarattığı marjinal nusret en mükemmel, en vahşi, çok akıllı şeytan kurnazlı, en korkunç canavarlardır. İnsanlar çok para kazanma hırsından, menfaat sağlama ihtirasından dürüst kurallardan oluşan konvektöre hile katarlar, entirikal yapar, kadere öğe katar kötü yapar, Vurgun, soygun, hortum gibi entirikal hırsızlıkla haram para kazanır, haksız menfaat sağlar, Düzenbaz konjektürün özü entiribal olur, yüzü rahmani görünür, düzenbaz varlıkların ruhu şeytanı olur, zahir ati rahmani görünür, Hatojen varlıkların dekorasyonu asal görünse de, ihlasında kav nüveli, haram öğeli, kelepir nöronlu, şeytan karakterli, canavar ruhlu marjinal fotonlar vardır, entirikal fotonlar marjinal beyni devasal YAPAR MARJİNAL FOTONLAR HARAM NEMANIN YARATTIĞI EN MÜKEMMELİ EN VAHŞİ COK AKILLI, ŞEYTAN KURNAZLI EN KORKUNÇ CANAVARLARDIR, Dürüst fotonlar beyine muttaki feraset olur. Güzel olaylar kalbe nübüvvetli feyiz olarak döner, atiye, çocuklara, nesle basiretli kader olur.Kötü olaylar kalbe azap olarak döner, atiye kötü kader olur, helak eder, ruhu cehennem ateşinde yakar, yuvayı stresli deprejli hezeyanlı yapar, marjinal canavarın mayası kötülüktür, Savaş, kavga, yıkmak, yakmak, korsanlık, eşkıyalık terör, anarşi, sapıklık gibi şeytani sen tonları kader yaparlar beşeriyetin muttaki ferasetlini yok eder.Her varlık tin halkalardan oluşmuştur, özgür ortamda her nüve aynı konumda olduğundan, her nüve aynı anda, aynı yerde, aynı konumda olmalı, farklı durumdan dolayı zıtlık oluşur, baskı meydana gelir, denge olmaz, tin halkaların dönüş yönünde varlık dönmeye başlar, yüksek dönesel hızda parçalanır,kütle dönesel fırlamadan ışıklara dönüşür, elips yörünge kazanır, birbirine kilitlenir elpis halkalara dönüşür**.Bu tezim dini ve ilmi tabuları yıkar, mutlak geçeği şifreler. Örneğin: yer çekimi yoktur, yüzü dini, özü şeytani olan entirikal varyantlar dini tabulardır Para ve maneviyat olmadan beşeri yaşam olmaz, maddi ve manavı gıdadır, marjinal para zehirli gıdadır. Dürüst konjektür pozitif enerjili, muttaki ruhlu olur, evreni ihya eder, entirikal konjektürün yüzü orijinal görünür, özü negatif enerjili, şeytan ruhlu olur,*mili, dini, demokratik ve özgün sen tonlar feyizli lezyonlardır,özgün sen tonlar basiret,zarafet,onur,şeref,vakuriyet, tevazu, şefkat gibi feyizli erdemleri varlıklara karakter yapar, muttaki lezyonlar nübüvvet, saadet, bereket, nur, himmet,,yetenek,kabiliyet gibi kudretlere vesile olur.Muttaki beyin evrene otantik nöron katar, marjinal beyin srıgap foton katar.**. Gizemli olayların sonucunu fark ederiz yada emaresini görürüz örneğin çocukları hasta eden aktif olan ferasetin nazar kordinatı regale eder, bu oluşumu göremeyiz gizemdir. Oysaki iki gerçek vardır. Çekirdek halkalar ve fotonik halkalardan oluşan reaksiyon varlıklara şekil hazım sayı veya hareket gibi dört fonksiyondan bazılarını redaksiyon yapar. Bu tinsel gercekcegin dışındaki tüm geçekler beyinin icat ettiği sanal gerçeklerdir. Her olay bir varlıktır, tin halkalardan ibarettir, dokusal bedeni iplik yumagı gibi kuşatan fotanik yumak varlığın ruhudur. Akıllı fotonlardan oluşan plazma manevi ruhtur insanların fotonik halkaları birbirine kilitlidir. Aynı sıfattaki fotonlar yoğunlaşınca boyut olur uykuda rüya olarak görülür. Beyindeki her boyut dokulara foton katar muttaki fotonlar duduları otantik yapar marjinal fotonlar sırkap nöron katar kav yapar. Neşeli atmosferlerle menfi duruma tepki mülayim olur. Gergin atmosferlerde tepki sert olur. Konjonktürdeki görünmeyen fotanlar olaya heder olur. Vasıf kazanırlar. görünmeyen kader akıllı fotonların marifet itidir. Bu ruh robotlarda olmaz vücut ekrandaki bilgiyi aktivite yapar ancak beşeri ruh olan varlık aktiviteye renk katar. Ruhunu kadere karakter yapar robotlar somut bilgici aktivite yapar. Entirikal törede tüm insanlar aynı kumunda olur, adaptasyondan zahirat rahmani görünse de batını entirikal olur. Kiminin rahmani fotonu cok şeytani fotonu az kiminin rahmani fotonu cok olur. Rahmani fotonu cok olanın kalpi yuvası atisi çocukları nesli basiretli huzurlu ve feyizli olur. Şeytani fotonu cok olan biri ise kalpi azaplı yuvası dengesiz Ahenksiz olur. Kimse sütten cıkmış ak kaşık değildir. Herkes fırsat bulduğunda çifte standardın imtiyazlı, avantajlı konjoktorünü vardan yapar, Seydiler dahi sosyal formu kostüm yapmak zorunda toplumsal zaruretten, tüm insanlar topluma uymak mecburiyetinde, her insan sosyal bütünün bir parçasıdır. Fakir insanlar ekmek parası zaruretinden, zenginler servetine haram servet katma ihtirasından vardama hile katar ,entirikal yapar, evliyalar hak için varlıklarını Allah yolunda insanlığa ifak ederler, her şey taktirden diye ha şeyi severler, saygı gösterirler,, Allah bizi sınıyor diye acılardan, felaketlerden mutlu olurlar, Allahın büyüklüğünü tasdiklemek için, tüm varlıkları üstün görürler, zahiratları fakir görünse de, ruhları zengindir. Dürüst fotonlar varlıkları muhteşem, mükemmel karakteli yapar, mutttaki fotoları zengin olur,entirikal hırsızlığı haram serveti ve şeytansal maneviyatı zengin olur haram servetin getirisi şeytansal ferasettir. Dürüst servetin getirisi muttaki ferasettir. Ey haram nüve ile şeytan yaratan insan yazık değilmi Atatürke, sakaryada çanak kelede kosovada tuna boylarında vatanı icin canını feda eden şehitlerimize uygarlık için gecesini gündüzüne katan morazt ,Edison, sina, yunus,vesel,gazali gibi mükebel erdemlere. entirikal törede hilebaz kazanç tüm insanların en dogal hakkıdır. Dürüst vicdanlar doğal hakkı olan haram nemadan feragat etmesi en yüce sebildir, bu sebiller insana ulvi nusretleri karakter yapar. Şeytani ruh her fırsatta eşkalini kader yapar. Güzel ortamlarda muttaki ruh eşkalini kader yapar. Basiret eken fazilet biçer musibet eken maraz biçer. İnsanı insan yapan muttaki ruhlu akıllı fotonlardır.Sevgili Allahın ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et, Dürüst konjektürler muttaki beyne kader olur, beşeriyeti ve evreni ihya eder, derya yapar, Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kuvvet olur, derya yapar.Marjinal beyni eritmenin, şeytansal feraseti önlemenin iki alternatifi vardır, 1,Dürüst kuralları konjektür yapmak, 2, Dualar. Hem mekânı hemde muttaki beyni ihya edersiniz. Maganda realiteler marjinal nema olur, menfi olayları derya yapar, Sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle, Menfi aktivitelerin faturası marjinal felakettir, basiretli olayların faturası otantik rahmettir, Hilekar kazanç entirikal hırsızlığı vardam yapar, entirikal vardamın zahir atı asil görüngede, fotonik ruhu şeytansal olur, bu fotolar çevreden ve marjinal beyinden foton alır,katlanır,bireyin karektirine sıfat olur, atisine kader olur, dürüst, otantik, kutsal vardamlar bireye basiretli kader olur, atmosferi,evreni, uygarlığı ihya eder. Haram nüveli entirikal vardamın rahmani şovları popilizim dir, atisine şeytani kader olur, yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, ruhsal fotonları marjinal olur. Bir serçe ozondan ölmüş kime ne,bu serçenin atmosfere verdiği hüzünlü fotonlar uygarlığa büyük darbe,marjinal katılan fotonik nema olur.Haram servet üç günlük dünya şehvetine payanda olur, atiye kötü kader olur.Şeytansal fotonlar kalbe terminatör işkencesi yapar, ruhu cehennem ateşinde yakar, marjinal felaketler yaratır, doğal afetlere şeytansal frekans katar, basiretliOlaylara köstek, kötü olaylara destek olur, oysaki Seydiler ebedi saadet için tüm varlığını insanlığa ifak eder. Dürüst vicdanın helal kazancı ve muttaki karakteri ebedi saadete, nübüvvete payanda olur. Haram servetin kalbi ancak üç günlük beş yıldızlı otellerde huzurlu saadetli olur, ebediyen şeytansal ferasetin işkencesine, azapına, gazabına, stresine, strajesine deprejine, mahkûm kalır. Helal kazancın kalbi ebediyen huzurlu dengeli Ahenkli mutlu görünür. özü yüzü basiretli olur. Haram kazancın yüzü, zahir atı basiretli zarafetli, asaletli görünse de ihlası Entirikal olur, ruhu kasırgalı, hezeyanlı, bunalımlı olur.Sevgili Allahım ilahi kudretinle evreni ihya et, kalpleri ıslah et .Dürüst konjektürler muttaki beyne kudret olur derya yapar.Entirikal ihlasın haram karakterli fotonları marjinal beyne kudret olur, Derya yapar.iki alternatif vardır.1 dürüst kuralları konjektür yapmak 2.Dualar bu iki kudret sayesinde hem mekanımızı, hemde muttaki beyni ihya ederiz sevgili Allahım kalbimi menfi duygulardan muaf eyle ayakta kalmanın tek alternatifi töreye adapta olmaktır.hilebaz törede tüm insanlar Entirikal hırsız olmak zorundadır.Dürüst türede tüm insanlar dürüst olur otantik bilinçten haram nüveli nemanın zengin marjinal fotonları ruhu totaliter ateşle yakar, kalbe zebani işkencesi yapar.kalbi stresli, deprejli ,hezeyanlı yapar. Helal nemanın otantik fotonları ruhu ihya ede, kalbi nübüvvetli yapar, nevri basiretli ihlâsın haram nüveli fotonları insanları Entirikal karakterli yapar. Bir toplum atmosferi marjinal ve otantik öğeler yoğunluğu oranında doğal olaylara nazar eder beşeri olaylara nazar eder. Muttaki ve marjinal beyni besler. Trilyon yıldızın fotonik halkaların kilitlenmesinden galaksi bütünü meydana gelir dokuz yüz milyar galaksi fotonlarının kilitlenmesinden evren bütünü meydana gelir, on milyar insanın fotonlarının kilitlenmesinden büyük beyin meydana gelir.Milli dini,demokratik ve özgün kombinalar dürüst nüveli pozitif enerjili muttaki öğeli otantik fotonlardan meydana gelir, bu fotonlara haram nüve katılırsa ulvi kombinalar hat ojen olur, yüzü asil görünür ruhu ,Entirikal olur. Nevri ulvi görünür ihlası şeytansal olur. Üç günlük haram nemaya itibar etmek gaflettir, ebedi sadet için muttaki kuraları vardam yapmak özveik marifettir. Muhteşem şulelerden oluşan manevi alemi göremezsiniz, basiret, zarafet, tevazu, vakuriyet gibi otantik şulelerin karşısında en şahane yıldızlarla dekore edilmiş muhteşem tuvaller dahi sönük kalır. Bir halının üzerindeki renge renk desenler, motiflerden, figürlerden oluşan otantik şuleler ancak zahiri somut üsluplardır .Muhteşem manevi düzleme geçebilmek, cennetsi şule atmosferi yaşıya bilmek için ruhun haramın marjinal kirinden arınması,üç günlük marjinal dünyanın marjinal boyunduruğundan kurtulması gerekir .sevgili Allahım ilahi nurunu tüm kalplere ihsan eyle Yasaları projeleri ifgal etmek haramdır,israf haramdır,balon naylon şablon fatura ile devleti toplumu hortumlamak, soymak atmosferi kirletmekti,.kul hakkına tecavüz etmektir, kurtlara, kuşlara zarar vermekti,.Hayvan haklarına tecavüz etmektir her türlü menfi inşat haramdır,haramı popüler yapmadır kana haram nüve katmadır. Dürüst kurallar ferasetiKaliteli yapar, marjinal fotonların kalbe kilitlenmesine önler. Dürüst vicdan gıda ve hacet gibi yapıtların dokusunu kaliteli yapar, imanı züht yapar karakteri işar yapar, insanlığı ihya eder batı elit denetiminden, rekabetten ve devlet adamları İncil üzerine yemin ettiğinden dürüst kuralları vardam yaparlar muttaki beyni ihya eder evrenin ve dünyanın nübüvvet Feyzi ile bereketlenmesine ve nurlanmasına vesile olur, uygarlığa medeni doku katar, marjinal ferasetler tersini yapar. İnsanlar dürüst kuralları irat yaparak kalplere muhlis ruhlu karakter kazandırırlar, otantik nüveler beşeri atmosfere muttaki doku olur. Gönüllerini Allaha bağlamış insanlar züht inam kazanırlar, kalpleri isar ahlaklı olur, sevginin nezaket, zarafet, basiret merhamet şefkat, vakuriyet, tevazu gibi otantik çiçeklerine sevdalanır, bu sevda Allah dosalarını, onurlu, şerefli, hasiyetli, merhametli, zarafetli, himenli, karakterli, mütevazı, vakur, basiretli, özgün yapar. Bu ulvi kalpler yer kürenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Özgün ruhlu aktiviteleri ile insanlara feyizli ikramı ifak ederler, dürüst ruhlu yapıtlar, aktiviteler kalplere züht imanlı isar ahlaklı otantik maneviyat kazandırır.insanlar sevilmek için sevilmez HZ.M..Mustafa sevilmek için sevseydi canını çöl ateşine atmazdı,Atatürk vatanını kurtarmazdı, Mehmetçik cebede kurşuna sıradağ olmazdı, ressam gül figürlü tablo yapmazdı, bülbül güle aşık olmazdı, Mozart, virdini, Veysel karanı,yunus gibi karizmalar doğmazdı, insanlar çiçekten sevgi beklediği için mi çiçeği sever.İhlâsı haram olan namazın ameli Salih olmaz. Her insan otantik ruhlu ihlâsı irat yapmalı şeytan ruhlu ihlâsı protokol yaparsa kalbi ve atisini helak eder, maneviyatı olmayan insan ruhu olmayan robota dönüşür. İhlâsı otantik olmayan insanın ruhu şeytan ihlâslı olur. Şeytan ruhlu maneviyat kalbi iplisi verasetli yapar, asal ruhlu maneviyat kalpleri gül endamlı yapar, ilahi sevda ile coşan ruhların kalpleri dürüst olur. Dürüstlük, merhamet, şefkat gibi tüm otantik ulvi erdemlerin ansı sevgidir. Dürüst vardamlar. İnsanlara onur, şeref hasiyet gibi feyizli erdemler kazandırır, otantik erdemler bereket nimet hikmet gibi rahmetlere hidayet olur, evrenin bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur.Haram nusretler ruhu stresli,deprejli, hezeyanlı yapar ,ruhu cehennem ateşine atar.Tüccar süte su katarsa, patron yapıta kav nüve katarsa, kalp hak yerse, hilebaz menfam sağlarsa bu niyetler, duygular,, endüksiyonlar kafaya feraset olur, kana, genlere irinli nüve olur, vücudu içten ve dıştan kuşatır.gelişme trendini ferinler, uygarlığa maraz doku katar hormonik yapar, medeni atmosfere totaliter ruh katar.Dürüst kuralların melek ruhlu gül endamlı nur yüzlü cennet kokulu endüksiyonları kalpleri medeni atmosferi uygarlığı nübüvvetli yapar.dokulara genlere basiretli,faziletli,nezaketli zarafetli vakur,mütevazi özgün estetik oryantal onurlu şerefli hasiyetli iffetli fantezi lüks esledik dekorları, figürleri,nevirleri genlere, kanlara öğe yapar. Kişiye karakter yapar, zahir ata desen yapar. Tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmakta korkar, çıkanı korur. Entirikal törede tüm insanların zahir atı ulvi görünmek zorundadır Batıni hat ojendir.tüm insanlar aktör olmak zorundadır,toplumsal zaruret,ancak oryantal törede tüm insanlar olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur,kimse haram ,kav özlü boyutları irat, yapıt, gıda, hacet yapmaz. Haram kazancın parası zengin olur, Şeytan ruhlu maneviyatı da zengin olur. Haram maddiyatın getirisi şeytan ruhlu marjinal maneviyattır. Marjinal polonlar negatif enerjili, şeytan ruhlu canavarlardır. Fotonik canavarlar haram zadenin kalbini cehennem ateşinde yakar. Ruhuna zebani işkencesi yapar. Kalbin stresi depreji artar. Marjinal fotonlar atisine kötü Kader olur. Çocuklarına kilitlenir genetik yoldan torunlarına kötü kader olur.Her beyin dalgası çevredeki varlıklara kilitlenir, beyin dalgası kişinin parmak izidir paratonerdir.varlıklara kilitli dalgalar sahibini bulur, çocuklarını bulur genetik yoldan torunlarınızda bulur kalbine canavar, olur atisine kötü kader olur örneğin:bahçıvan hormonlu domates yetiştirirse,manav poşetin dibine çürük domates koymuşsa yiyenlerin beyin dalgaları sahibini bulur hile bazın dokularına kilitlerdir ,marjinal irin olur atisine çocuklarına torunlarına kötü kader olur kalplerine azap olur ruhlarını cehennem ateşinde kavurur süte su katarak özünü kav yaparak çok para kazanır zengin olur.hey hat yarattığı şeytan ruhlu canavarı bilmez,işte oryantal törede şeytansal canavar bilincinden tüm insanlar muttaki olur.şeytan ruhlu insanlar türlü Entrika ile haram neme kazanırlar zengin olur, muttaki maneviyatları fakir olur, şeytansal maneviyatları zengin olur ,bu şeytan ruhlu aktörler otantik desenleri kostüm yaparak iki boyutlu menfaat sağlar, cifte standardın üstün imtiyazı ile haksız fırsat eşitliğini fazladan pay yapar maddiyatları zengin olur, özgün maneviyatları fakir kalır.Muttaki maneviyatlar kamusal dekoru kostüm yaparlar dışlanmaktan haşlanmaktan kurtulur.Avrupa rekabetten, elit denetimden dürüst bilgileri irşat yapar medeniyette hızla ilerler, ayrıca devlet adamaları yemin töreninde İncice el koyduğumdan medeni atmosfere kudret katarlar, gelişme tirendi ivme kazanır ,ferasete muttaki öğe kazandırala.Bismillah ile işe,güne ,pilav yemeğe başlarsak günümüz hayırlı olur, işimiz rast gider, basiretli beyin dalgaları bulgur monlarına kilitlenir bulgurun run fotanik hacmi çoğalır üç kişilik kazan beş kişiyi doyurur, mide saadetli olur,dokulara genlere nurlu öğe plazma olur marjinal ihlasın kıldığı namazın ameli Salih olmaz Şeytan ruhu canavar fotonların niteliği kıymaktır, yakmaktır azap yapmaktır afetler yaratmaktır, doğal afetlere felaketlere ivme katmaktır depremleri şiddetlendirmektir.fırtınaları kasırga yapmaktır sellere deniz dalgalarına editör katmaktır,tıpkı zebaniler gibi hani orta cağda arenada dövüşen kıldıyatörlere seyirciler öldür ,öldür der,boks maçında seyirciler vur, vur derya, kedileri köpekleri birbirine parçalatmaktan zevk alır ya kim şeytan ruhlu adam, adam demeyelim şeytan ruhlu feraset, işte bunlar şeytan ruhlu, canavar sıfatlı fotonların zevkle yaptığı barbarlıktır, bu emri kim ifa eder tabiî ki vücut, insanın vücudu, sellin vücudu ,rüzgarın vücudu, Allah, Allah bunlar masalımı hakikat mı yaşayan gören duyan var mı, bakın görünmeyen ruh yani marjinal fotonlardan oluşan feraset neler yapıyor, yaptırıyor peki muttaki feraset ne yapar depremleri mülayim ,selleri yumuşak, fırtınaları rüzgar yapar, dokulara nurlu foton katar, felaketi önler örneğin otomobil takla atar haşatı çıkar, ana, baba ölür, iki çocuğun burnu dahi kanamaz Allah, Allah & ana babanın bilinç dışı çocuklarını kuruma duygusu muttaki feraseti harekete geçer, feraset fotanik dalgalardan kuruma zırhı yaparak çocukların zarar görmesini önler dikkat bu ifade benin hayallim köyümüzden araba takla attı,ana, baba öldü, iki çocuk kurtuldu, istiklal harbinde Türk milletinin feraseti Atatürk ü korumadı mı? Ancak saati zarar gördü, savaşlarda Seydilerlin feraseti peygamberimizi korumadı mı ancak mübarek dişi kırıldı, haz. Meryem in mumdaki feraseti çok kudretli idi marjinal feraseti yok denecek kadar azdı vücudunu kuşatan fotanik yumak muttaki olduğumdan çevredeki muttaki fotonlarda muttaki yumağa kilitlenmiştir hiç kocaya gitmemiş bu mübarek kızın müthiş çocuk sahibi olma arzusunu muttaki feraseti fotonları döl yatağında bebek zigotu yapmıştır, haz. İsa doğmuştur, haz. Muhammet dünyaya gelirken muttaki beyin fotanik melekleri Emine anamıza bal şerbeti ikram etmiştir, kolaya doğum olmasına himmet olmuştur, gecenin karanlığını ilahi nuru ile aydınlatmıştır, o gece dünyayı nübüvvet feyzi ile bereketlendirmiştir, savaşlar marjinal beynin işaretidir, savaşlarda vücudu kuşatan şeytansal fotonların negatif enerjisi azalır ,acıma merhamet gibi ilahi fotonlar çoğalır negatif atmafsorde savaşlar, afetler, felaketler hızlanır, muttaki duranlarda bereket çoğalır, medeniyet hızlanır .Teknoloji sebzeleri, meyveleri tahılları kaliteli ve bol yapar, şeytansal feraset hile katar hormonik yapar, dualı kalpler feyiz katar, nurlu yapar .Muttaki nazar bebekleri, varlıkları Kudretli yapar, şeytani nazar dengeyi bozar, depreji yapar, hatta insan kendi kendine nazar yapar, insan hangi kuralları irade yaparsa vizyon sürecince vücut ve beyin iradeye kilitlenir ,hipnotize olur, vücut iradenin emrine itaat eder, niyet ney ise vizyonun sunucu niyete göre tecelli eder, vizyonun nüveleri vücuda sirayet ederşok anlarda muttaki feraset türlü kerametli, himmetli olayları inşa eder çünkü ilahi ruh halinde muttaki feraset aktif olur, eğer türbedeki yatarın yüzü hürmetine diye ihlas özlü murat ederse er geç muradına nail olur tabiî ki fiziksel ortamında rolü büyüktür muttaki feraset peygamberimizin saklandığı mağaranın ağzını örümcek ağı ile kapattı, hicret ederken çölde yaklaşan kılıçlı atlıya feraset fotonlardan oluşturduğu kütleyi atla yükledi at dizine kadar kuma kümündü, oysaki peygamberimizde devesi ile aynı zeminde bulunuyordu bir seyidinin ifadesi orta cağda Arap kadınlarının kilolu olmazmış, uzun etekleri varmış, o yörede haraç toplayan bölge eşkıyası bir köylü kadının eteğini kılıcıyla kaldırarak bakın köylü kadınlarının ut yeri ne kadar kirli diye alay eder, kadın bir türbeye dönerek Alla hım hazreti evliya yüzü hürmetine şu melunu helak et der, eşkıyanın cesedi iki üç gün sonra bir tuvalette kılıçla doğranmış olarak bulunur, faili mecburdur haz. İsa’ nın feraseti ölüleri dirilliği gibi kadının feraseti şok anda aktif olur zaman içinde melunu kılıç gibi biçer. Muttaki feraset kara yolu muğlak yapar, güzel yolu berrak yaparak kötü olaylarda caydırıcı, iyi olaylarda yönlendirici gücünü Kudret yapar, marjinal feraset kötü yolu toz Pembe gösterir güzel yolu muğlak kötü gösterir, insanı menfi yola yönetir, her olayda iki feraset devreye girer kendi yoğunluklarına göre etkiler, bilgi dokular hat ojen olduğumdan ruhu marjinal ve muttaki fotonlardan teşekkül eder. muttaki beyin dünyayı, evreni ilahi kudreti ile bereketlendirir, nurlandırır, varlıklara otantik fotonları öğe yapar, plazmaya pozitif enerji katar marjinal beyin afetler yaratır monolara kav, katar kanları irinli yapar Atatürk, ilim, bilim, fikir sanat adamları ve özgün kalpler, peygamberler oryantal nitelikli pozitif enerjili muttaki fotonlar oluşturan karizmalardır on milyar insanın pozitif fotonlarının örülmesinden muttaki beyin meydan gelir, dürüst vicdanlılar muttaki beyini besler, muttaki beyinde dürüst vicdanlara özgün nur akar, on milyar inananın negatif fotonların örülmesinden marjinal beyin meydan gelir, haram ruhlu çıkarcı nefisler marjinal beynine kuvvet katar, marjinal beyinden ruhlu nefislere sır kaplı irin akar eğer marjinal beyin güçlenirse evreni tuz dağım eder kıyamet kopar muttaki beyin güçlenirse insanlar evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler zararlı boyutlardan sıçrar istediği boyutlara geçer, insanlık baki olur,on üssü yirmi iki tane yıldız trilyonlarca insana bol ,bol yeter eğer insanlar marjinal kirden tamamen arınırsa fotonik boyutları muttaki beynin bulunduğu düzlemde yer alır baki olur.Sevginin basiretli erdemleri kalbileri ihya eder, otantik sen tonlara kaynak, referans, kudret motivans olur, menfi sen donları engeller, eritir, karakterlere otantik sıfatlar katar, muttaki ruhlu yapar, Dünyanın asal hacmi 1m3 den daha küçüktür, dokusal hacmi yer küredir, fotonik hacmi aynı,güneşi kuşatır,Dürüst vardam basiret,zarafet,onur,şeref gibi asıl karakterleri oluşturur, bereket, rahmet,nur hikmet,hidayet,kudret gibi nimetleri üretir,insanları nübüvvetli,şerefli huzurlu,dengeli, ahenkli,nizamlı,vakur yapar, beyne yetenekli,kabiliyetli maharetli tere set katar,atiye nübüvvetli kader olur, Çocuklara ve genetik yoldan torunlara otantik kader olur,felaketlerin afetlerin nedenini azaltır, muttaki olaylar üretir. Şeytan ruhlu, marjinal vardamlar tersini yapar,rüzgarı fırtına yapar,ruhu cehennem ateşinde yakar, kalbe cendere işkencesi yapar.,atiye kötü kader.Haram öğeli, şeytan ferasetli marjinal fotonlar. Kalbi kötü sendroma sürükler, kötü duygularla beyne baskı yapar. Muttaki fotonlar beyne otantik baskı yapa,. kalbi basiretli yola sürükler. İki realite aksiyon olur. çok alanın kombinasyonu fazla olur.insan süte su katarsa,.üçe aldığını beşe satarsa, toplum ve devlet sırtından haram para kazanırsa, ruhunu , kalbini, geleceğini, atisini, neslini helak eder.Hot ojen koordinatlar entirikal olu,. Zahir atı otantik görünür, ruhu, özü, batını, ihlâsı şeytansaldır. ihlası oluşturan fotonlar kar, haram, sırgap, kelepir miraslı fotonlar teşekkül eder amaç kolay ve haram yoldan para kazanmak. Entirikal törede marjinal ihlaslar çoğalır, otantik ihlaslar azalır. Şeytansal kurnazlığın hilekâr kazancı hak edene helal olsun iltifatı ile itibar görür, popüler olur. Toplumsal norm olur, normal sayılır, hak bilinir, muttaki kalbilerin dürüst vicdanları ahmaklıkla enayilikle sıfatlanır, dışlanır herkes popüler olmak, kurnaz görünmek, çalınan parasını olmak, hakkı olan haram nemayı almak, zengin olmak için, lüks,fantezi,konforlu, yaşamak için, süse satmak için, fors yapmak ahmak için hilekar olur,ahmak,enayi durumuna düşmemek için marjinal ihlası feraset yapar,düzen kar olur,sapıklık yapar.şeytanlık yapar, entirikal törede konjektüre kav nüve katarak haram nema kazanmak en doğal haktır, dürüst vicdan haram olan doğal hakkını feda eder feraset yapar.Her insan sergilediği basiretin er geç katmerli saadetini yaşar Her insan sergilediği l kötülüğün er geç katmerli musibet faturasını öder. Dürüst törede tüm insanlar dürüst olmak zorundadır. Hilekâr törede tüm insanlar entirikal olmak zorundadır. ayakta kalmanın var olmanın tek alternatifi entiribal olmaktır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar çıkarını korur, sosyal zaruretten , her insan sosyal bütünün bir boyutudur,.zahir iratta insanlar asil görünmek zorundadır, fakat batının özü,niyeti, ruhu entiribal olur.,çıkarsımdan, kul hakkı ,hayvanların hakkı , haram kazanç haksız menfaat ten konjektüre hile katar,entiribal yapar, asal yapıtlara kar nüve katar,vardamı hormonik yapar, vurgun, soygun, hortum gibi entiribal hırsızlıklar özgün kuralları hat ojen yapar. Entirikal vardam marjinal ve orijinal bilgilerden meydana gelir, muttaki ve sırgap fotonları olur. ALLAHIM okunan ezanlar, evliyalar, peygamberler, kutsal ruhlar yüzü hürmetine ilahi nurunu evrene ve tüm insanlara ihsan eyle. Bir torlumun tümcesi mihver olur, dürüst imanın tümcesi mihver olur, otantik fotonları miğfere kilitlenir. Beyinde bilinç dışı marjinal ve muttaki feraset merkezleri oluşur. Hasta mazlum, hamile insanların duyguları yoğun olur, duaları ve bed duaları keskin olur, anında paratonere kilitlenir, atiye kader olur. Evliyalar yüzü hürmetine dayanan ihlâslı dualar ve beddualar keskin olur. Beyinde. bilinç dışı iki tane feraset doğa üstü zannettiğimiz bir çok olaylar yaratır, olaylara ivme kazandırır.Haram kazancın vardamı zengin olur, marjinal maneviyatı da zengin olur. Otantik maneviyatı fakir olur, lüksü, konforu, süksesi, azabı, hezeyanı, stresi ihtişamlı olur. Peki nasıl olur insan kendi kalbine, varlığına zara verecek, zebanı işkencesi yapacak, ruhunu acı, ızdırap içinde kıvrandıracak, huzurunu, düzenini, dengesini ahengini bozacak, atisine kötü kader olacak bilgileri feraset yapar mı? yapar, nasıl, kul, hakkı yiyecek, hilebaz yoldan menfaat sağlayarak, dürüst sen tonlara kav katarak, toplum ve devlet sırtından hazır para kazanarak, hilekar parametrelerle, tüm bu arjuman fotonları insana manevi yumak olur, şeytan ruh marjinal canavar olur. Özgün değerlerin ihlâsına kelepir. nüve katılırsa parametre entirikal özlü, asal yüzlü sen tonlara dönüşür, halojen olur, zahiratı ulvi görünür, ruhu şeytanı olur, sırgap dokulu, otantik dekorlu varyantları feraset yapar. Dürüstlüğün olmadığı yerde basiret, fazilet, adalet, zarafet, sevgi, saygı gibi beşeri erdemler yok olur, sözde kalır, dürüst olmayan her şeyin özü, ihlâsı entirikal olur, zahir atı basiretli görünür. Dürüst kuraların performasyonu dünyanın ve evrenin muttaki feyiz ile bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Dürüst vicdanılar nimet, nur, hikmet gibi kudretlere hidayet olur, şeref, hasiyet, iffet, merhamet, şefkat nezaket, zer afet kalpleri ve toplumu huzurlu, dengeli, onurlu, saadetli, asaletli, muttaki yapar. Milli dini, demokratik lezyonların ortak koordinatı dürüstlüktü, bu özgün sen tonlara kav nüve katılırsa ihlâsına sırgap nöron katılırsa hat ojen olur. zahir atı, yüzü asal görünür, batını, ruhu, özü entiribal olur. ihlası şeytani, zahiri rahmani ferasetlerin yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, kaliteli olmaz, Halojen ferasetlerin manevi fotonları marjinal olur. zahiratı orijinal görünür, MENFİ. Marjinal fotonlar entirikal hırsızlığın ihlasıdır, entirikal hırsızlık bir mazeretle hak gösterilemez, hiç bir zaruret entirikal hırsızlığı mazur, masum yapamaz, entirikal hırsızlığın zahir atı yasal profile dekore edilirse de ruhu hırsızlığın daniskasıdır. Milli, dini, demokratik senatonlar çıkara alet yapmak sözdeki, yüzdeki referanslar popilizimdir özdeki ihlâslı referanslar asaldır. Sanal maneviyatı ve beşeri ruhu oluşturan akıllı fotonları da insan icat etti, şöyle ki varlığın şeklini kazanan, varlıktan yansıyan şekilsel ışık demeti görme merkezinde, varlığın simetriği olan fotonik profili oluşturur. Aynadaki görüntü misali. Beyin, ışık profilin özelliğini değiştirerek anlamlı akıl fotonlar icat etmişti,. Su, tuz, ekmek, toprak gibi. gül güneş ışıklarını birbirine kilitleysek kendi şeklini kazandırır, ışıktan gül olmasına sebep olur. Işıktan oluşan gül profili basiret, fazilet, onur şeref, merhamet, tevazu, mütevazi gibi tüm güzel lezyonların anasıdır, bu sebepten gül tüm güzellikleri simgeler. Peygamberler ilim, bilim, fikir, sanat ve Atatürk gibi bazı devlet adamları güzelliği oluşturan birer nadide güllerdir. Her dokusal bedenin görünmeyen ruhu vardır, örneğin dünyanın fotonları ayı, güneşi ve bazı yıldızları kuşatır, Kelimelinde ruhu vardır, fotonlardan oluşur. Dürüst konjektürün özü yüzü otantik olur, kelimelerinin ruhu olan akıllı fotonlarda melek karakterli olur. Haram nüveli konjöktür entirikal olur. Kelimenin ruhunu oluşturan akıllı fotonlar melek karakterli olur. Haram nüveli konjektür entirikal olur, yüzü otantik görünür, özü şeytani olur. marjinal ferasetin haram serveti çok olur, şeytan karakterli fotonları da çok olur. Muttaki beyin otantik olaylar yaratır, olaylara özgü nüve katar. Marjinal beyin afetler yaratır, olaylara şeytani nüve katar, kötülük yapar. hiç bir olay tesadüf değildir. Şartlar zaruretine dayanır. Fotonlar özellik olur. Zaten tüm olaylar tin halkalardan ibarettir. Medeniyet akılı fotonlardan oluşur.FERASETİN MARİFET. Komşu 35 liralık bir teneke zeytin yağını 45 liraya satar, Hatice kazıklandığını anlayınca ,inşallah araban takla atar diye intizar eder, Nitekim menzilden yolcu getiren araba takla atar ve hasadı çıkar, kasko bir kısmını öder, arabanın içindeki 25-30 kişiye hiçbir şey olmaz, Çünkü menzilde kazandıkları kutsal fotonlar kalkan olmuştur. Bir kadın çocuğuna kötülük yapan bir çocuğa inşallah duvaksız, nikâhsız gelin olursun diye beddua etmiş, bu kız büyüyünce nişanlısını bırakıp başka biriyle kaçmış. Medeni yaşamın tümü akıllı fotonlara dayanır. Beşeri ve şeytani parametreleri insan yaratır, Allah kötülüklerden, kötülüklerden münezzehtir, çünkü tüm varlıklar Allah katında mahlûkattır, insan taşa, suya, kuma, toprağa kötülük, iltimas, kinaye yapar mı insan katında bunlar değersiz, sıradan varlıklardır Marjinal kirden paklanmış ak nura sahip kalpler dünyanın evren nübüvvet nuru ile beslenmesine sebep olurlar, haram kazancın, hilebaz menfaatin şırfıntı fotonlarını söker atarlar ,kalpleri otantik yapar, İsraf en büyük haramdır kulların hakkına tecavüz edendir. Atmosfere totaliter doku katmadır, şeytan ruhlu marjinal ferasete kudret kazandırmaktır. Özgün ruhlu, basiretli, zarefetli merhametli, nezabetli otantik fiks iyonlar muttaki ferasete kudret katar.sevgili Allahlım ilahi nurunu tüm insanlara ihsan eyle ,ilahi nurunu yıldızlara,güneşe toprağa tüm kalplere ihsan eyle sevgili Allahlım ilahi himmetini kalbilere nasip eyle,Dualar, beddualar yoğunlaşır gök semaya akar. Her fotonik dalga ilgili beyni bulur, katmerli olarak paratonere kilitlenir, muttaki fotonlar kalplerin muradını ihya eder. Marjinal fotonlar paratoneri bulur atiye kader olur, Kalbe şeytansal darbe vurur, şeytan ruhlu cehennem azabı olur. Şeytansal boyutları musallat yapar, doğal aletlere ivme katar. Şeytan ruhlu fotonlar paratonere türlü azaplar yapar, rüzgarları fırtına, kasırga yapar, depremleri redatürlü yapar, deniz dalgalarına hırcın katar melek ruhlu fotonlar olaylar, boyutlar evreni bereketli gül endamlı, nur yüzlü otantik ruhlu yapar Çileklerden yansıyan gül desenli ışık huzmeleri, çevresindeki varlıklara basiretli ruh olur, Allahlım evreni kıyametlerden, Afetlerden, felaketler den esirge, evreni nübüvvet nurunla ihya et amin. Haram paranın zengin variyeti şeytan ruhlu zengin maneviyat olur. . Dürüst vicdanların melek ruhlu gül endamlı, nur yüzlü oryantal maneviyatı muttaki variyeti zengin olur, Olağan üstü olaylar istediğimiz zaman tezahür etmez. Altıncı merkezde akıllı fotonlar yoğunlaştığı zaman. Nasıl ki irade televizyonu, evreleri mobilyaları motorları, beyaz eşyayı, elettrigi icat ettiyse altıncı merkez olağan üstü dediğimiz, keramet bildiğimiz olayları otantları icat eder. Örneğin: hz.isa hastaları iyileştirirdi. ölüleri, dijitti Hz. Muhammet Mustafa nın saklandığı mağaranın ağzı örümcek ağı ile kapatıldı, güvercin çiv civ çıkardı. Şeytan ruhlu fotonik boyut dünya çevresini bir saniye de tur eder. Peygamberlerin anaları sancı çekerken, karanlık gecede melekler gökten yere indi, geceyi ilahi yüzüyle aydınlattı, marjinal dünyayı nübüvvet nimetti ile bereketli yaptı.Nasıl can verilir. Haram ve hilebaz ruhlu kalpleri taş olur. Zahir atı rahmani görünmede, ruhu marjinal olur. Sevgi ruhlu nur kalpler dünyanın ve evrenin nübüvvet feyzi ile nurlanmasına vesile olur, kalplerdeki marjinal kirleri söker boşalan kalple basiretli özgün tekbirler akar, haram senatonlar kaledeki nuru söker atar, marjinal sen tonları rektör yapar. Dünyadaki ve evrendeki boyutlara marjinal fotonlar takar, basiretin otantik fotonu ile kuşantılı kalbilerin can verişi mülayim olur, cemaatin nübüvvet nuruyla kaynayan basiretli dokuların ruhunda gül endamlı,,onurlu gururlu.zarafetli sevgi çiçekleri acar Haram ve hilebaz ruhlu sen tonların zahirattı otantik görünse de kalbi maneviyatı,ruhu marjinal olur, özgün lezyonlar medeni sebil olarak dönüşüm olur, marjinal ruhlu lezyonlar totaliter sebil olarak kısır döngü olur. Dualar,özgün ruhlu vardamlar, ruha kalbe ,dokulara basiretli nüve katar, atiye leyiz katar, marjinal ruhlu vardamlar kav nüve katar, atiye şeytansal kader olur, Bismillah ile güne işe,pilav yemeye başlarsak aşın fotonik hacmi çoğalır,3 kişilik kazan beş kişiyi doyurur,,midenin hazmı kolay olur kutsal fotonlar dokulara nuru nüve katar,kudretli yapar, tüm dualar dokuya nuru foton katar, nübüvvetli yapar, muttaki ferasete nema katar, Pilav lezzetli nefis,basiretli otantik olur, Allah kimseye kötülük yapmaz,muttaki beyinde bir tane dahi marjinal foton bulunmaz,mayasında haram küfür,yalan gibi marjinal fotonlar bulunmayan hocalar türlü kerametlere sahiptir,köylerde dağda kalan koyunları kurt yemesin diye hoca okuyarak bıçağın ağzını kapatır,kurtların ağzı kilitlenir, yine o çevredeki kurtlar açlık dan ölmesin diye öğleye doğru bıçağın ağzını açar, hocanın beyin dalgaları kurtları hipnotize eder. Ağzını kilitler. Özgün vicdanlar otantik fotonları kalbe nurdan gül yapar. Çalışmak dürüst olmamak kalpleri basiretli yapar. Nurlu fotonları dokulara ruh yapar. Milli, dini, demokratik ve özgün bidatlerin ortak feraseti dürüstlüktür, basiretli, faziletli, zarafetli özgün ruhlu bidatler ve dualar dünyanın evrenin bereketli olmasına, vesile olur. Dokulara feyizli foton katar, Nübüvvetli yapar. otantik ruhlu fotonlar kalplerdeki marjinal kiri söker boşalan hacme nur fotonları akar, basiretli yapar. Mayasında gursağıında, haram, küfür, yalan fotonları dokulardaki otantik ruhu söker atar, boşalan hacmi marjinal kir katar. otantik irşatlar , duaları, egzotik,estetik,otantik armonik olaylar, desenler , modeller,motifler,realiteler,beyne kudret kazandır haram,haksız,hilebaz,çirkef hoyrat şırpıntı kapris gibi varyantlar marjinal ferasete kuvvet kazandırır.Allahlım ilahi nurunu güneşe toprağa,yıldızlara kalplere ihsan eyle amin….ALLAH Allah sevgisiyle kalpler coşar ,duygular nurlu sel olur, gümbür, gümbür akar nurlar bereket olur hidayet olur asalet olur. Evren muttaki ruhla yaşar. Özgün ruhlu konjektürler Allahın sevgili dostlarıdır. Allah özgün ruhlu basiretli, nezaketli diksiyonlara nübüvvet, nimet, kudret feyiz gibi türlü hikmetleri ve Himmetleri ikram eder. kurtlara, kuşlara zarar vermek, canlılara kainata tecavüz etmektir hakka tecavüz ederek heybeden kazanç, haram metayı marjinal fotonları fıtrat yapar. Akılı fotonlar görünmez haberimiz olmadan, bilinç dışı olaylar icat eder. Örneğin: mağaraya örümcek ağı ördü, güvercin koydu, atı dizen kadar kuma gömdü Adnan menderesi kurtardı. iç içe geçmiş ay ve dünya manyetik foton halkaları teğet noktada kilitlenir, denge oluşur, ay dünya bütünü meydana gelir. Gök cisimler, sabit yörünge kazanır. ana kokusunu ananın sevgi dolu nurlu fotonları eksene kilitlenir, yavruya ruh olur. Muttaki ruhlu otantik şifreler evreni ihya eder. Oturduk beş yıldızlı hiltonın müthiş doğasının egzotik tablosunda yaldızlı kadehlerimizden enfes şarabı yudumlarken kalbimiz oryantal atmosferin şahane gıdasıyla ihya olurken, ruhu cennetsi sen donun daha ötesinde muhteşem ritimli müziksel ahenginde, bu şahane sanatsal raksı ancak şeytansal kirden arınmış nurlu kalpler idrak eder. Nübüvvetli ruhun feyizli desenlerini ruhsal tabloya muhteşem sanatkâr marifetli yetenek işler, kutsal tuvalde erdemin zarafetli üslupları tango eder. evrenin öbür uzaktaki muttaki kalpler bu muhteşem tabloya muhteşem figür katar Hz Musa nın, Hz, İsa nın,Hz,Mustafa nın nur kalbileri ulvi tangoyu huşu içinde işler dürüstlüğün ulvi asaletini oluşturmak için canları ile mücadele ettikleri anılarda büyük cefa çektiler.İlk çağda. Heykeller tanrı değildi. Tanrının simgesiydi aynı zamanda dürüstlüğün, basiretin. Zarafetin, Sevgi inin merhametin ve tüm ulviyetlerin simgesiydi. biz tanrıya ibadet ederiz niçin? Kalbimiz şeytansal çıkarın marjinal kirlerden aklansın, ulviyetin otantik feyzi ile nurlansın, ahi ret mekanım cennet olsun diye ve bazı muratlarımız gerçekleşsin diye hatta kurbanlar keser, türlü adaklar sunarız tanrıya, türbedeki yatırları ve kutsal ruhları amacımızın gerçekleşmesi için araç yaparız örneğin: Allahlım seyit Hz. yüzü hürmetine eşime bir çocuk nasip eyle diye yada bir şeyi çuvala korken bereketlenmesi için benim elim değil Fadime anamızın eli deriz ister heykeller ister türbeler hedef aynıdır tüm sözler seleksiyonda elenir otantik öğeler muttaki beyne doku olur. Gayet tabiî ki kötü niyetlerin şeytan ruhlu öğelerde marjinal ruha doku olur. adam ha bankayı hortumlamış yada vergi kaçırmış, yada sattığı maldan şeytansal kar almış, yada ürettiği buğdaya şeytansal ruh katmış yada ürettiği yapıta şeytansal mon katmış, yada çevreyi kirletmiş, hepsi kul hakkına tecavüc . kutsal sentonları kostüm yapsa da beş vakit namaz kılsala şeytan ruhlu, haram özlü ihlasın namazı, yapıtı, ihlası ameli Salih olmaz, marjinal feraseti ihya eder, dualar ve dürüst ruhlu vardacalar muttaki feraseti ihya eder… &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&… SAZ Eller sazın teline ritim verir, tellerin akademik kozmik frekansı kalbe fıtrat olur, irade fıtrattan name alır koordinata rektör yapar. Ritim kazandırdığımız tellerin frekansı dokularımıza ruh olur, bağ lifi katar, köpeğe şefkat gösteren sözler misali, köpeğe azap veren kaprisler timsali. Tüccar sütle su katarsa ihlâsı insanlara, kurtlara kuşlara zarar veren kaprisli fıtrat olur. Kaprisli insanın marjinal feraseti gülcü, marjinal fotonları, şeytansal fonksiyonları çok olur ve animasyonlara şeytansal fıtrat katar, özünü kalitesiz yapar, yüzünü otantik gösterir. eller sazın teline ritim olmaz mı olmaz mı sazın teli ihlasa name vermez mi vermez mi feraset fıtrattan tın almaz mı almaz mı atiye nameyi kader yapmaz mı yapmaz mı figanı ihlasa katmaz mı kazmaz mı, saattin dik donkları ne diyor güneş doğdu, zaman hızla akıyor ruhunu stresle helak etme çiçekler kuşlar sana bakıyor yaşam sevincini kalbinden eksik etme hızla akan zamanı boşa heba etme yaşam inakı sana kucak aşmış yaşam oryan tının otantik atmosferine koş renkli kelebeklerin hafif coşkulu sevinci ile egzotik rüzgara yelken aç rotanı muttaki yap koordinatların özgün ihlası olsun ruhunu mutluluklar dolsun atine nübüvvetli kader olsun, tabi ki fotonik atmosferde birazcık dikenler olacak gülünü seven dikenine katlanacak ey fotonik bağlarla ihlasıma kilitli insan arkadaşım tellere verdiğin ritim sana bana tabiat anaya fıtrat katar tabiat anada kalplere fotonik halka yapar tabiat anaya zarar verme ki ihlasın zarar görmesin sazın teline otantik ritim ver ki marjinal ritim atine kader olmasın. İhlâsında trilyonlarca fıtrat vardır fıtrat kürenin çapı milyonlarca kilometredir her fıtrat beyin ambarındaki deniz fenerine kilitlidir komutan bilgi dokulardan koordinat yapar ihlâstan fıtrat katar. Eller koordinatla sazın teline akademik ritim verir tellerin akademik ve kozmik namesi koordinata kader katar. Bir monda toprakta yıldız sayısının trilyon&trilyon&trilyon…. Katı kadar fotonik halka vardır çapı güneşi, ayı kucaklar akademik fotonlar yıldızların manyetik fotonlarına ritim kazandırır eller sazlar misali yıldızların fotonları evrene kader olur, tellerin figanımı mı hayal tellerin mekânımı hakikat güneşin, ayın, yıldızların manyetik fotonları beyinden geçer vücudumuz manyetik tarağın içindedir halıdaki erişler misali beynimiz yıldız fotonların özelliğini değiştirir akıllı. anlamlı yapar manyetik fotonlarının beyinden geçiş süresi ışık hızından daha fazladır manyetik fotonlar bu sürede beşeri nitelik kazanır Beşiri maneviyatlı akıllı yıldız fotonları galaksi manyetik dalgalarının kilitlendiği odak noktasında birleşir, bütenleşir evrensel beyin oluşur. güneş ve dokuz gezegenin manyetik çemberleri birbirine kilitlidir, sistemin bir tane manyetik küresi oluşur, yani bir tane fotonik ruhu vardır, insan misali, fotonik yumk varlığın kozmik ruhudur, güneşin, gezegenlerin kozmik ruhu birbirine kilitlenir tek ruh oluşur, yıldızların ruhu birbirine kilitlenir galaksi ruhu oluşur, galaksilerin ruhu kilitlenir evren ruhu oluşur, insanların ruhu kilitlenir dünya ruhu oluşur. Dostun iyi niyetleri düşmanın planladığı kötü niyetleri 6. merkezde komunasyon olu,. Bu kombiler apraşık olarak uykuda görülür. abraşık fantanlar geleceğin, olacağın habercisidir, koordinata kader katar. Zarar verdiğimiz düşman kafasında neyi planlar, bu fanlar kaderimize fıtrat olur. Cadı Kalbi fıtratın diksiyonu otantik dekorlu olsa neye yarar, marjinal fotonu zengin atiye kötü kader katar otantik fotonu zengin feraset atiye iyi kader katar, otantik fotonları dokulara bağ lifi yapar gene feyzi miras yapar. marjinal düzlemde beyin atmosferi soğuk, gergin, stresli deprejli, hezeyanlı, hasetli, hırslı, fesatlı, kesretli olur Kısacası tüm marjinal ferasetler şeytan karakterli, iblis fıtratlı olur. Otantik atmosferde mutadaki ihlas kendi niteliklerini fıtrat yapar. İblise marjinal fiks mönü iyon tatlı olur, kendi düzeyindeki lezyonlardan haz alır. Tiryakisi olur. örneğin hırsızlık, gayrı meşru irşatlar, marjsal lezyonların önü tatlı olur, sonu acılı görünür. Uyuşturucu keyfi olur. marjinal feraseti karakter yapar. Atisine kötü kader katar. Özgün friksiyon kalbi ihya eder atiye feyzi kader katar Koordinata basiretli fıtrat katar. orjinal olsun marjinal olsun eller gözler kulaklar burun dil o hazzı tattığı zaman nefis o hazzı her zaman arar. beş duyudan oluşan bilgi dokular doğal yaşamınn doğal davranışların koordinatıdır. El bilir mi tattığı olaylın otantik ve marjinal olduğunu, ayak bilir mi orijinal marjinal olduğunu. irade akıldaki fotonları koordinat yapar marjinal feraset koordinata kelepir fıtrat katar muttaki feraset koordinata otantik fıtrat katar. hayvanlar kozmik fotonları koordinat yapar insanlar akıllı fotonları koordinat yapar, muttaki ferasetin fantandı doğaldır, orijinaldir, marjinal ferasetin fantandı karmadır, entirikaldır, şeytansaldır hat ojen olur. insan bin yaşında olsa beyini çocuksa çocuk bilirimi marjinal zararı ,marjinal belayı marjinal musibeti ,marjinal felaketi, çocuk görür mü marjinal tehlikeyi, çocuk vitrindeki giysiyi, bakkaldaki çikolatayı alır heybeden . entirikal törede hilebaz fırsatı ganimet yapmayana ahmak enayi diyorlar çocukların değer yargısı bu seviyede, her marjinal foton kalbe, mideye, ciğerlere, böbreklere, salgı bezlerine tüm dokulara bağ lifi katar, mukavemetini, ömrünü marjinal yapar, hastalanma riskine kuvvet yapar, çürüme, dağılma, ölme sürecini hızlandırır, otantik süreci kısaltır, hastalı fatantını çoğaltır, huzursuzluğu, dengesizliği, mutsuzluğu, stresi, deprejli, hezeyanı, şeytanlığı, haydutluğu, sapıklığı, korsalığı, entirikal hırsızlığı, ,hezeyanı, azabı, acıyı sancıyı, işkenceyi çoğalttı. Her doku bir varlıktır, her foton varlığa kader katar, otantik fotonlar varlığın ömür sürecini iyileştirir, marjinal fotonlar kötüleştirir, süreç fotonların kilitlenmesiyle başlar, vizyon oluşur, bütün meydana gelir, her olay bir varlıktır, süresi sınırlıdır, sayılı boyutlardan ibarettir. örneğin nemli ortamda marjinal fotonlar demiri paslandırır, varlığın dağılma, bozulma süreci hızlanır. Hiç bir varlık sonsuz ve sınırsız değildir. güneş sistemini oluşturan varlıkta dağılacaktır, sistem yok olacaktır. Suyu, oksijeni demiri azotu oluşturan monolar dağılacaktır, nüveler başka varlıklara düzüşecektir, fakat evren kapalı sistemdir olay dönüşümlü tekrarlanır, dağılan monoların tin parçaları odak noktada bütünleşir tek varlık meydana gelir, tek varlık şiddetli hızdan parçalanır, büyük patlama ile galaksiler tekrar oluşur. Toz bulutunun yoğunluğu, tozların frekansı, hacmi, şekli, tin çemberlerin dönesel ve doğrusal hareketi galaksiyi oluşturan yıldızlara özellik olur, örneğin güneş sistemi tekrar oluşur, fakat boyutlar aynı özellikte olmaz, galaksimizde böyle güneş sistemleri vardır diğer galaksilerde de vardır mazide oluşmuştur, atide de oluşacaktır. Su ,tuz ,oksijen, bakır, demir, bitki, böcek nasıl oluştuysa, tüm varlıklarda öyle oluşmuştur, ozmos kilitlenmeden varlıklar oluşur.çevredeki kozmik boyutlar oluşuma şekil sayı hacim ve frekans kazandırır. Kilitlenen fotonların dört özelliği ve çevredeki boyutlar oluşan varlığa özellik katar. eğer güne işe aşa bismillah ile başlarsak lezyona otantik fıtrat katarız yatarken dua edersek ihlasa muttaki fıtrat katarız dürüst oryantal kutsal lezyonlar ihlasa melek karakterli fıtrat katar marjinal feraset ruha şeytan karakterli fıtrat katar. Sevgili Allahlım tüm insanlara ilahi feyzini ihsan eyle marjinal ve orijinal fotonlar rica koordinatına ihlas olur. Meta aksamına karakter katar diksiyon fonunu dalgalı yapar muttaki ihlâs otantik yapar. Ay kendi yolunda gitmek ister fotonik Koordinatı rotasal yolu çizer. Dünya salmaz iki kürenin kilitli fotonları ortak koordinat olur yeni yola rota çizer. basiretli niyetin sözü basiretli niyetin sözü cay kadar tatlı olmamada diksiyonu marjinal olsa da ruhu en kudretli feyiz katar esperiyi ihlas yapar. Doğal koordinat salt olur marjinal koordinat otantik görünmede refahı şeytansaldır. İplisi fotonlar zürriyete intikal eder.yüzleştiğin her marjinal fiks iyon oluşturduğun kaderin fıtratıdır kabahati başkasında arama sucu oluşturdun kelepir ihlaslı metaya bağla özgün kalp iltifattan mükafattan memnun olur. Fakat sevmez bu vahdaniyet asil ihlasın mütevazi, vakur diksiyon olur. Dualar marjinal ihlas olursa fiks iyonunu şeytan karakterli olur zenginin servetin servet haram servet katma ihtirası ,fakirin ekmek alma hırsı muttaki ihlasa marjinal fıtrat katar geleceğe cengel atar. Her insanda para olmalı fakat paranın ihlasına marjinal fıtrat katmamalı her insan lüks diksiyonu fantezi imajı konforlu yaşamı kader yapmak ister. Bu hedefini helal parayla gerçekleştirirse kalbini yuvasını ihya eder. Kazancına haram katarsa helak eder. Marjinal feraset söze koordinata fıtrat katar, sesi muğlak yapar, candan, gür, özgün, otantik ihlasını yok eder. Marjinal şeytan iki insan arasındaki sevgiden, mutluluktan, özgünlükten nefret eder, basiretten, Faziletken, otantik erdemlerden, onurdan, şereften, hasiyetin, ifeten, ardan, namustan, ,asaleten, merhameten, şefkaten, zerafeten, nezaketen, sevgiden, saygıdan, vakuriyeten, tevazudan, sdeten nefret eder. Korkudan dehşetken şiddetken düzen bazlından entrikadan heybeden kazancıdan zevk alır haz doyar. .&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ADAPDASYON Her varlık değişim sürecinde ömrü sınırlı sabit boyutlardan ibaret varlıklın ihlâsı (RUHU)her boyutta farklı özellik kazanır. Son boyutta yaşlanır bütün dağılır monlar başka varlıklara dünüdür pozitif şartlar var olur sürecini uzatır negatif şartlar cürüme süreci hızlandırır yaşamı zindan eder. Kilitlenmeden oluşan varlıklar ic ve dış şartlardan değişim sürecinde olur, evrilir, değişen ortama adapte olur. Monolara otantik veya marjinal fotonlar girer bu fotonlar varlığın kaderini çizer. Patron tavuğa haram fıtratlı yem alır marjinal fotonlar yumurtaya bağ lifi olur. Yumurtayı satın alanın fotonları yumurta dokularına kilitlenir. Yumurtadan atılan otantik ve marjinal fotonlar ışık hızı yla patronu vurur paratorune kilitlenir atisine kader olur. Dokularına bag lifi olur. otantik fotonlar kalpi ihya eder. Marjinal fotonlar sırtresli heyecanlı acılı adaplı kaderli hüzümlü yapar. Manevi adalet yargıçsız tecelli eder. İşgenceyi felaketi şeci musibeti ceza yapar. Bilindeki irade beş doğudan foktun seçer oluşturduğu koordinatla eller undan hamur yapar. Altınca merkezdeki feraset hamura fıtrat katar kendi niteliğini sıfat yapar. Tüccar sütü su katar suyun üc beş misli fotonu kaderine ihlas yapar. Zor şartlar ruhtaki fotonları süker atar hangi ihlâs koordinat yapılırsa boşalan hacme o nitelikte foton akar. Mütevazi ihlas ihya eder hırslı ihdirastlı ihlas marjinal yapar. Bir ililigin iki kötülügün toplamı üç kötülük olur. Bir kötülüğün iki iyligin sentezi üç iyilik olur rakamların sayısı şekli görensel gerçektir rakamların karakteri fantanti nostaljisi fıtratı fiks iyonu oluşturan koordinatın akıl foton sayısı asal gerecektir eller beyinde iarde olan koordinatın şeklini cizdi bu rakamlara insan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ismini verdi irade olan koordinat üç tane yumurta al dedi bu tümceleri kıgıda yaz dedi deftere yazdığım rakamlar kalemdeki boya degilmi boyaya o şekli alınan degeri kazandıran insan degilmi tüm bunlar görensel rakama ruhsal sayı katar fakat görme acımızın dışında kalır.ızdırap manevi adaletin tecellisdir marjinal teras etin işkencesidir kozmik gırlar ruhsal olmaz fizikseldir helal sogan ekmek ihlasa erdemli fıtrat katar. Ruhu nunuvetli yapar. Haram fıtratlı börek çörek marjinal yapar .bogazlıyanda otobüsün freni patlar attı arabaya carpar atın arabanın parçalarını çevreye saçar otobüs düzlükte durur şöfer bakar koltukta bir adam oturuyor sen kimsin diye sorar adam arabadaki insanmış o anda yan camdan iceri pırlamış yalnız otobüsün camı kılırmış adam da şöferde olaya şaşmış çalıştığım köyde bir adam adananın ıssız ovasında nişanlısına atla giden genciden bir sigara ister dev yapılı zebani fıtratlı adam nişanlılı delikanlıyı öldürür atını nişanlısına kötürdügü heybeleri kadife kesedeki elli kuruşu alır dev yapılı eşkıya karakterli adam elli sen sonra senken yaşında kaybolur. Çocukları hic bir yerde esemesini bulamaz manevi adalet tecelli eder. Heybeli gencin ölüm anında cıkan fotonları ve nişanlısının mevdua fotonları hayduda kilitlenir manevi adalet olur. Ancak elli yıl sonra vizyon sunu tezavul eder. Marjinal sera setin işi yok etmektir yakmaktır bozmaktır felaket oluşturmaktır çalmaktır hortumlamaktır. Şeytanlık yapmaktır. Bir uzman cavuc şöyle demiş asker vurduğu töreristin parasını satini alırsa yani çalarsa bu asker sivil hayatta ergec kurşun yarasından gider. Yada törürisler onu bulur. Vururlar. Kıbrıs cık armasında adam yama ettigi altınlarla hanlar villalar yaptırmış fakat adamlarında cocuklarıda sapıt mış huzurlu düzenden ayrılmış çirkefliğin batağına saplanmış marjinal ferasetin işi bu marjinal feraset şeytanlık yapar rahmani görünür göründüğü gibi olmaz olduğu gibi görünmez mutadaki aki feraset erdemli olur. Özü sözü aynı olur. Mütevazı olur. Erdemli fantomları maske kalkan kılıf fanyanda kıs re kotsum dekor fikur üstüp yapmaya ihtiyaç duymaz mutadaki ferasetin erdemli parametreleri orijinal olur. Marjinal feraset şeytansal olur. İnsanlara karşı tüm insanlar dürüst olmalı çünkü marjinal fıtrat insanlara acı verir. Otantik boyutları azaltır zayıflatır topluma ekonomiye tabiata zarar verir. En çok zarar faturasını bizzat kendi kalbi öder. ay güneş dokuz gezegen müstakil değildir birbirine bağlı tek varlıktır. Birbirine bağlı yıldızlar galaksi olur. Birine bağla galaksilerden evren bütünü meydana gelir. On milyar insanın otantik fotonları birbirine kilitlenir. Evrensel muttaki beyin meydana gelir kelepir fotonlar kilitlenir evrensel marjinal beyin meydana gelir.Muttaki feraset şeytani sıfatlardan münezzehtir, marjinal feraset hunhar, sansar, barbar, tilki , cadı fıtratlı olur, iblislik yapar, hortumla entirikal hırsızlık yapar,şırfıntı, kelepir,sırgap,sinkaf,fodul, hoyrat, kibir, kapris, gurun tu,hırs, ihtiras,fitne fesat,haset gibi çirkef sen tonları koordinat yapar. Şeytansal teflike uygarlık dürüst fotonlara dayanır. Mutadaki kalp helal nema kazanır uygarlığa lüks medeni fantezi otantik yaşam oluşturur.,insanlara asaletli erdemleri karakter yapar. İhlâsa mutadaki fıtrat katar. Marjinal feraset şeytanlık yapar. Dokulara haksız kazanç olur. Kalbe çevreye zarar veriri. Yapmak yıkmak bozmak dağıtmak felaketler oluşturmak afetlere fıtrat katmak marjinal ferasetin işidir. Helal variyetin otantik fotonları kalbi atiyi çocukları genetik yoldan nesli ihya eder. Haram kazanç insanlığa uygarlığa tabi yata zarar verir. Helal variyetin ödülü uygarlıktır. Haram variyetin ödülü marjinal azapdır. Canlıların varlıkların yok olma dağılma sürecini hızlandırmaktır. Her foton çevredeki kendi sıfatındaki fotonlara kilitlenir. Evrensel beyinden küvet alır. Katmerli olur. Yapısı atisine kader. Olur. Dünyanın yıldızların ayın manyetik fotonları çevredeki insanların fotonları beş merkezdeki bilgi fotonları kilitlenir. Altıncı merkezde rüya olur. Fal bir telepatidir. Altıncı merkeze konsantre olan falcı altıncı merkezdeki fotonları okur falcının beyninde bilgi olur rüya misali nazar böyledir. Mutdaki nazar ihya eder marjinal nazar helak eder. Akrabaların yaşadıkları olay altıncı merkezde bilgi olur. Rüyada görülür olayı insanlar sonradan duyar hayret eder rüyanda görmüşlün der örneğin nur ayın bildiği olayı Gülay rüyasında görür. Olayı sonradan duyar. Rüyasal hakikat olur. Altıncı merkezde oluşan varlıklara manyetik fotonlar kandaki fotonlar şekil katar. Oluşum abraşın olur. Fal marjinal teflidedir fala inanma problemin varsa met yoma gitme tabibe git falın hepsi delme takma fotonlardan oluşur. Bir kısmı mazinin bölük parça fotonlarıdır. Ancak milyonda biri gerçek ve gelecek olma olası vardır. Büyü bir nevi nazardır. Bilgi altıncı kanaldan şutlanır büyü fotonlarının beyne girmesi otuz günde bir ihtimaldir. bir insan ancak her gün yirmi dört saat aynı bilgiyi şotlayacakki o anın ancak olduğu zamanı yakalayacak şutlanan bilgi hedefe varacak o anı benden baka kimse bilemez mezarında sır kalır. Ancak insanlar büyünün ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu bilincine varınca kimse büyü yapmaz ve yaydırmaz çünkü büyü herkese zararlıdır. Hem yapan hem kurban hem yazan ve tüm insan büyük zarar görür. Büyü en gülcü marjinal tehlikedir. özgün ihlasın otantik olaylara basiretli fıtrat olur. Fan tanları kalite yapar. Milli dini demekroti bidadlar özgün ihlaslı sen tonlardır. Özgün sen tonlara marjinal fıtrat katılırsa ulvi sen tonların ihlası marjinal diksiyonu orijinal olur. uygarlık melek ihlaslı fotonların koordinatıdır. İnsan çıkarı için özgün ihlasa marjinal fıtrat katar. Ruhu şeytan karakterli yapar. Şeytansal koordinatlar özü marjinal yüzü orijinal olur. şeytansal kazancın özü marjinal fıtratlı olur. Marjinal fotonlar dokulara bağ lifi olur. Hastalıklı yapar. Her olay bir varlıktır. Oluşun gelişim sonuç fer iyotlarından ibarettir. Fotonlar oluşuma kader olur. Vizyona nitelik kazandırır. Kırarlıkta tek zihniyet diksiyon olur. Cumhuriyette her zihniyet eşit olur. Cok olan ferasetin zihniyeti gülcü olur ağırlık kor şeydi feraset seydi feraset her türlü acıya ızdırapa felakete sevinc duyar saygı gösterir. Yaratandan ötürü belayı Allaha havale eder. Nazarı bet duası duası cok kesekin olur. Çünkü mumdaki fotonları cok zengindir. Marjinal fotonları cok azdır. Alimin karekteri ilminden daha feyizli olmalı, mutadaki bilgileri koordinat yapmalı, akademik kudreti hilekar kazanca feraset yapmalı hınıza amaca hırssa ihtirasa kibirle kuruntuya hoyratlığa fesatlığa fitlenile koordinat yapmalı uygarlığa marjinal doku katmamalı şeydi feraset helal servetin lüsk yaşamından sevinç duyar. Özgünlere sevdalı olur,helal servetin lüsk koordinatı kalbi sefalığı nüvüvetli basiretli faziletli nimetli hikmetli hidayetli bereketli nurlu kudretli feyizli irfanlı onurlu şerefli hasiyetli irfetli nezaketli zeraketli zer afetli vakur müdavazi saygılı merhametli şefkatli yetenekli kabiliyetli saatli özgün yapar. Haram servetin lükssü ruhu marjinal yapar. Tuz biber şeker karışımından oluşan varlık abraşım olur. bu karışımın koordinatı tat merkezinde nasıl oluşur. Tuzlumu acımı tatlımı her varlık oluşan koordinata fıtrat katar tat bilgisi yapar. dünya Güneşken kopmuştur. Tuz biber şeker kozmik halkaların kinlenmesinden oluşmuştur. Her varlığın oluşulmana ortamdaki kinler karakter katar. Koordinat olur. Refaranc olur motivans olur ozmos kilitlenmeden varlık olur. Beşiri yapılara beşeri fiks iyonlar evrensel beyin kader katar. Aynı binada oturan aynı atmosferi paylaşan bina kaderini oluşturan bu kaderi paylaşan insanlar o toplum bütün oluşturan boyutlardır. Bütünün bir dalı iyi olursa bütün pozitif etkiler kötü olursa negatif etkiler. mutadaki feraset bütünü kudretli feyizli asaletli onurlu şerefli namuslu huzurlu dengeli Ahenkli nüvüvetli yapar. Marjinal feraset huzuru dengeyi iffeti asaleti erdemi yok eder. Bütünü hastalıklı yapar. Binanın töresini yılar. Değerlerini yok eder. Vandal maganda haytut barbar hum har karakterleri töre yapar. bina sakinleri komşularına değer vermeli saygı göstermeli zarar vermekten kaçınmalı örneğin soka gasaldıkları çocukların gürültüsünden şikayetçi olan zemin katta oturan komşusuna şikayetinden dolayı sende zemin kattan almasaydın demeli bina sakinleri binadan kaynaklanan zarar gören insanların derdine problemine sahip çıkmalı sudan bahanelerle dışlamamalı örneğin çatıda oturan zemin kandakilerin problemine ortak oluyorsa zemin katıdakiler ve birinci kattaki,ler asansörün masrafına ortak oluyorsa orta katda oturanlarda zemin katda oturanların ve çatıda oturanların problemine cagrı olmalı saygı göstermeli.iy muttaki feraset yüreğin marjinal ferasete tepkili olsun kalbin mutdaki feyizle dolsun Müslüman feraset kul hakkı yerse ihlası şeytan fıtratlı olur. Diksiyonu rahmani suratlı olur. Demokratik teras et insan haklarına tecavüz ederse ihlası şeytan fıtratlı ,diksiyonu orijinal suratlı olur. Yirmi ik, inci asırda yobaz çevreler rahmani suratlı marjinal feraseti sunuyor. Bağnaz çevreler orijinal suratlı marjinal feraseti savunuyorlar tüm bunlar şeytan karakterli marjinal ferasetin işi .usda olacağı geleceği bilir olacak gelecek çırak için muammadır. Kapak şifresi serada üç haftada yeşerir fidan olur. Acık havada beş haftada fidan olur. Bilgi Fidancıda böyledir. Altıncı merkezde sentozyon üç haftada oluşursa irade merkezinde beş haftada oluşur. Şu farkla aynı sentozyon altıncı merkezde muallak ablaşın fotonlardan oluşur rüyada görülür. İnsan olacağı geleceği rüyasında görür. Fakat her rüya gelecek olacak değildir. Beyne giren türlü beşeri ve manyetik huzmelerin kilitlememsinden altıncı merkezde bilgi boyutları oluşur. Uykuda rüya olarak görülür. Gökten gelen yıldızlar misali gökten gelen nüsretler timsali irade koordinatı çizer, kurarlardan konvektör düzer bu sentezyonlara marjinal feraset mutadaki teraset gökteki büyük beyinler sentozyana fıtrat katar olaya muammalı ruh olur. Bu varlıkların fotonik huzmeleri insana manevi ruh olur. Gezegenlerin güneşin manyetik huzmeleri birbirine kilitlenir güneş sistemi meydana gelir. İnsanların manevi huzmeleri birbirine kilitlidir. Akrabaların kilitle,i huzmeleri cok yoğundur tik anlarda vücudu etkiler beyinde yoğunlaşır uykuda rüya olarak görülür. Tabi bu sentozyon sat değildir melez olur çevredeki huzmeler boyuta doku olur beyin dalgaları nazar olur. Menfi nazarlar şiddetle zedeler dengeci bozar varlıgı hasta yapar. Pozitif nazar nüve betli yapar. Büyük acılı güneş huzmeleri kalak sinin Derinliğinde tümleşir huzmeden güneş oluşur. Tüm yıldızların gezegenlerin huzmeleri uzayın Derinliğinde bütünleşir huzmeden varlığın kopyası oluşur.aclık susuzluk cinsel sosyal olarak 4 tane dürdü vardır Mağara çağının dürtüsü ile uygar cagın dürtüsü aynı değil marjenel ferasetin dürtüsü ile muttaki feraset dürtüsü aynı değildir biri şeytansaldır direri insansaldır.İrade bilgiyi kalıba döker, endüksiyon yapar, bilgi huzmeleri, feraset huzmeleri, büyük beyinlerin katığı huzmeler vardama muammalı kader katar.Hamilenin şok konfeksiyonu, beş duyudan gelen şok etkiler karındaki bebeğe foton katar. Manyetik fotonlar ilerde uzay gemisine enerji olacaktır. Her varlığın fotonik huzmesi uzayın derinliğinde bütünleşir, varlığın fotonik kopyası oluşur,görme merkezinde oluşan varlıklar misali.Her şey kozmik halkalardan oluşan ünitel sistmdir, evren kapalı sistemdir, olay dönüşümlü tekrarlanır.Evrende milyonlarca güneş sistemi vardır, çocuk on yaşında avukat olur,başka çocuk hastayı iyileştirir, ölüyü diriltir, bu yetenek beynin gizli gücüdür, yada gökten gelen beyne kilitlenen nusrettir.İlerde insan beyni çok mükemmel safaya ulaşacaktır, evreni zevkine göre düzenleyecektir, zararlı boyutlardan sıçrayacaktır, istediği boyuta geçecektir,belkide uzayın odak noktasında vardır, belkide beşeri olaylardaki muammalı fantanlar gelişmiş beyinlerin işidir. genlere basiretli,faziletli,nezaketli zarafetli vakur,mütevazi özgün estetik oryantal onurlu şerefli hasiyetli iffetli fantezi lüks esledik dekorları, figürleri,nevirleri genlere, kanlara öğe yapar. Kişiye karakter yapar, zahir ata desen yapar. Tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar, dışlanmakta korkar, çıkanı korur. Entirikal törede tüm insanların zahir atı ulvi görünmek zorundadır Batıni hat ojendir.tüm insanlar aktör olmak zorundadır,toplumsal zaruret,ancak oryantal törede tüm insanlar olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur,kimse haram ,kav özlü boyutları irat, yapıt, gıda, hacet yapmaz. Haram kazancın parası zengin olur, Şeytan ruhlu maneviyatı da zengin olur. Haram maddiyatın getirisi şeytan ruhlu marjinal maneviyattır. Marjinal polonlar negatif enerjili, şeytan ruhlu canavarlardır. Fotonik canavarlar haram zadenin kalbini cehennem ateşinde yakar. Ruhuna zebani işkencesi yapar. Kalbin stresi depreji artar. Marjinal fotonlar atisine kötü Kader olur. Çocuklarına kilitlenir genetik yoldan torunlarına kötü kader olur.Her beyin dalgası çevredeki varlıklara kilitlenir, beyin dalgası kişinin parmak izidir paratonerdir.varlıklara kilitli dalgalar sahibini bulur, çocuklarını bulur genetik yoldan torunlarınızda bulur kalbine canavar, olur atisine kötü kader olur örneğin:bahçıvan hormonlu domates yetiştirirse,manav poşetin dibine çürük domates koymuşsa yiyenlerin beyin dalgaları sahibini bulur hile bazın dokularına kilitlerdir ,marjinal irin olur atisine çocuklarına torunlarına kötü kader olur kalplerine azap olur ruhlarını cehennem ateşinde kavurur süte su katarak özünü kav yaparak çok para kazanır zengin olur.hey hat yarattığı şeytan ruhlu canavarı bilmez,işte oryantal törede şeytansal canavar bilincinden tüm insanlar muttaki olur.şeytan ruhlu insanlar türlü Entrika ile haram neme kazanırlar zengin olur, muttaki maneviyatları fakir olur, şeytansal maneviyatları zengin olur ,bu şeytan ruhlu aktörler otantik desenleri kostüm yaparak iki boyutlu menfaat sağlar, cifte standardın üstün imtiyazı ile haksız fırsat eşitliğini fazladan pay yapar maddiyatları zengin olur, özgün maneviyatları fakir kalır.Muttaki maneviyatlar kamusal dekoru kostüm yaparlar dışlanmaktan haşlanmaktan kurtulur.Avrupa rekabetten, elit denetimden dürüst bilgileri irşat yapar medeniyette hızla ilerler, ayrıca devlet adamaları yemin töreninde İncice el koyduğumdan medeni atmosfere kudret katarlar, gelişme tirendi ivme kazanır ,ferasete muttaki öğe kazandırala.Bismillah ile işe,güne ,pilav yemeğe başlarsak günümüz hayırlı olur, işimiz rast gider, basiretli beyin dalgaları bulgur monlarına kilitlenir bulgurun fotanik hacmi çoğalır üç kişilik kazan beş kişiyi doyurur, mide saadetli olur,dokulara genlere nurlu öğe plazma olur marjinal ihlasın kıldığı namazın ameli Salih olmaz Şeytan ruhu canavar fotonların niteliği kıymaktır, yakmaktır azap yapmaktır afetler yaratmaktır, doğal afetlere felaketlere ivme katmaktır depremleri şiddetlendirmektir.fırtınaları kasırga yapmaktır sellere deniz dalgalarına editör katmaktır,tıpkı zebaniler gibi hani orta cağda arenada dövüşen kıldıyatörlere seyirciler öldür ,öldür der,boks maçında seyirciler vur, vur derya, kedileri köpekleri birbirine parçalatmaktan zevk alır ya kim şeytan ruhlu adam, adam demeyelim şeytan ruhlu feraset, işte bunlar şeytan ruhlu, canavar sıfatlı fotonların zevkle yaptığı barbarlıktır, bu emri kim ifa eder tabiî ki vücut, insanın vücudu, sellin vücudu ,rüzgarın vücudu, Allah, Allah bunlar masalımı hakikat mı yaşayan gören duyan var mı, bakın görünmeyen ruh yani marjinal fotonlardan oluşan feraset neler yapıyor, yaptırıyor peki muttaki feraset ne yapar depremleri mülayim ,selleri yumuşak, fırtınaları rüzgar yapar, dokulara nurlu foton katar, felaketi önler örneğin otomobil takla atar haşatı çıkar, ana, baba ölür, iki çocuğun burnu dahi kanamaz Allah, Allah & ana babanın bilinç dışı çocuklarını kuruma duygusu muttaki feraseti harekete geçer, feraset fotanik dalgalardan kuruma zırhı yaparak çocukların zarar görmesini önler dikkat bu ifade benin hayallim köyümüzden araba takla attı,ana, baba öldü, iki çocuk kurtuldu, istiklal harbinde Türk milletinin feraseti Atatürk ü korumadı mı? Ancak saati zarar gördü, savaşlarda Seydilerlin feraseti peygamberimizi korumadı mı ancak mübarek dişi kırıldı, haz. Meryem in mumdaki feraseti çok kudretli idi marjinal feraseti yok denecek kadar azdı vücudunu kuşatan fotanik yumak muttaki olduğumdan çevredeki muttaki fotonlarda muttaki yumağa kilitlenmiştir hiç kocaya gitmemiş bu mübarek kızın müthiş çocuk sahibi olma arzusunu muttaki feraseti fotonları döl yatağında bebek zigotu yapmıştır, haz. İsa doğmuştur, haz. Muhammet dünyaya gelirken muttaki beyin fotanik melekleri Emine anamıza bal şerbeti ikram etmiştir, kolaya doğum olmasına himmet olmuştur, gecenin karanlığını ilahi nuru ile aydınlatmıştır, o gece dünyayı nübüvvet feyzi ile bereketlendirmiştir, savaşlar marjinal beynin işaretidir, savaşlarda vücudu kuşatan şeytansal fotonların negatif enerjisi azalır ,acıma merhamet gibi ilahi fotonlar çoğalır negatif atmafsorde savaşlar, afetler, felaketler hızlanır, muttaki duranlarda bereket çoğalır, medeniyet hızlanır .Teknoloji sebzeleri, meyveleri tahılları kaliteli ve bol yapar, şeytansal feraset hile katar hormonik yapar, dualı kalpler feyiz katar, nurlu yapar .Muttaki nazar bebekleri, varlıkları Kudretli yapar, şeytani nazar dengeyi bozar, depreji yapar, hatta insan kendi kendine nazar yapar, insan hangi kuralları irade yaparsa vizyon sürecince vücut ve beyin iradeye kilitlenir ,hipnotize olur, vücut iradenin emrine itaat eder, niyet ney ise vizyonun sunucu niyete göre tecelli eder, vizyonun nüveleri vücuda sirayet ederşok anlarda muttaki feraset türlü kerametli, himmetli olayları inşa eder çünkü ilahi ruh halinde muttaki feraset aktif olur, eğer türbedeki yatarın yüzü hürmetine diye ihlas özlü murat ederse er geç muradına nail olur tabiî ki fiziksel ortamında rolü büyüktür muttaki feraset peygamberimizin saklandığı mağaranın ağzını örümcek ağı ile kapattı, hicret ederken çölde yaklaşan kılıçlı atlıya feraset fotonlardan oluşturduğu kütleyi atla yükledi at dizine kadar kuma kümündü, oysaki peygamberimizde devesi ile aynı zeminde bulunuyordu bir seyidinin ifadesi orta cağda Arap kadınlarının kilolu olmazmış, uzun etekleri varmış, o yörede haraç toplayan bölge eşkıyası bir köylü kadının eteğini kılıcıyla kaldırarak bakın köylü kadınlarının ut yeri ne kadar kirli diye alay eder, kadın bir türbeye dönerek Alla hım hazreti evliya yüzü hürmetine şu melunu helak et der, eşkıyanın cesedi iki üç gün sonra bir tuvalette kılıçla doğranmış olarak bulunur, faili mecburdur haz. İsa’ nın feraseti ölüleri dirilliği gibi kadının feraseti şok anda aktif olur zaman içinde melunu kılıç gibi biçer. Muttaki feraset kara yolu muğlak yapar, güzel yolu berrak yaparak kötü olaylarda caydırıcı, iyi olaylarda yönlendirici gücünü Kudret yapar, marjinal feraset kötü yolu toz Pembe gösterir güzel yolu muğlak kötü gösterir, insanı menfi yola yönetir, her olayda iki feraset devreye girer kendi yoğunluklarına göre etkiler, bilgi dokular hat ojen olduğumdan ruhu marjinal ve muttaki fotonlardan teşekkül eder. muttaki beyin dünyayı, evreni ilahi kudreti ile bereketlendirir, nurlandırır, varlıklara otantik fotonları öğe yapar, plazmaya pozitif enerji katar marjinal beyin afetler yaratır monolara kav, katar kanları irinli yapar Atatürk, ilim, bilim, fikir sanat adamları ve özgün kalpler, peygamberler oryantal nitelikli pozitif enerjili muttaki fotonlar oluşturan karizmalardır on milyar insanın pozitif fotonlarının örülmesinden muttaki beyin meydan gelir, dürüst vicdanlılar muttaki beyini besler, muttaki beyinde dürüst vicdanlara özgün nur akar, on milyar inananın negatif fotonların örülmesinden marjinal beyin meydan gelir, haram ruhlu çıkarcı nefisler marjinal beynine kuvvet katar, marjinal beyinden ruhlu nefislere sır kaplı irin akar eğer marjinal beyin güçlenirse evreni tuz dağım eder kıyamet kopar muttaki beyin güçlenirse insanlar evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler zararlı boyutlardan sıçrar istediği boyutlara geçer, insanlık baki olur,on üssü yirmi iki tane yıldız trilyonlarca insana bol ,bol yeter eğer insanlar marjinal kirden tamamen arınırsa fotonik boyutları muttaki beynin bulunduğu düzlemde yer alır baki olur.Sevginin basiretli erdemleri kalbileri ihya eder, otantik sen tonlara kaynak, referans, kudret motivans olur, menfi sen donları engeller, eritir, karakterlere otantik sıfatlar katar, muttaki ruhlu yapar, Dünyanın asal hacmi 1m3 den daha küçüktür, dokusal hacmi yer küredir, fotonik hacmi aynı,güneşi kuşatır,Dürüst vardam basiret,zarafet,onur,şeref gibi asıl karakterleri oluşturur, bereket, rahmet,nur hikmet,hidayet,kudret gibi nimetleri üretir,insanları nübüvvetli,şerefli huzurlu,dengeli, ahenkli,nizamlı,vakur yapar, beyne yetenekli,kabiliyetli maharetli tere set katar,atiye nübüvvetli kader olur, Çocuklara ve genetik yoldan torunlara otantik kader olur,felaketlerin afetlerin nedenini azaltır, muttaki olaylar üretir. Şeytan ruhlu, marjinal vardamlar tersini yapar,rüzgarı fırtına yapar,ruhu cehennem ateşinde yakar, kalbe cendere işkencesi yapar.,atiye kötü kader.Haram öğeli, şeytan ferasetli marjinal fotonlar. Kalbi kötü sendroma sürükler, kötü duygularla beyne baskı yapar. Muttaki fotonlar beyne otantik baskı yapa,. kalbi basiretli yola sürükler. İki realite aksiyon olur. çok alanın kombinasyonu fazla olur.insan süte su katarsa,.üçe aldığını beşe satarsa, toplum ve devlet sırtından haram para kazanırsa, ruhunu , kalbini, geleceğini, atisini, neslini helak eder.Hot ojen koordinatlar entirikal olu,. Zahir atı otantik görünür, ruhu, özü, batını, ihlâsı şeytansaldır. ihlası oluşturan fotonlar kar, haram, sırgap, kelepir miraslı fotonlar teşekkül eder amaç kolay ve haram yoldan para kazanmak. Entirikal törede marjinal ihlaslar çoğalır, otantik ihlaslar azalır. Şeytansal kurnazlığın hilekâr kazancı hak edene helal olsun iltifatı ile itibar görür, popüler olur. Toplumsal norm olur, normal sayılır, hak bilinir, muttaki kalbilerin dürüst vicdanları ahmaklıkla enayilikle sıfatlanır, dışlanır herkes popüler olmak, kurnaz görünmek, çalınan parasını olmak, hakkı olan haram nemayı almak, zengin olmak için, lüks,fantezi,konforlu, yaşamak için, süse satmak için, fors yapmak ahmak için hilekar olur,ahmak,enayi durumuna düşmemek için marjinal ihlası feraset yapar,düzen kar olur,sapıklık yapar.şeytanlık yapar, entirikal törede konjektüre kav nüve katarak haram nema kazanmak en doğal haktır, dürüst vicdan haram olan doğal hakkını feda eder feraset yapar.Her insan sergilediği basiretin er geç katmerli saadetini yaşar Her insan sergilediği l kötülüğün er geç katmerli musibet faturasını öder.Dürüst törede tüm insanlar dürüst olmak zorundadır. Hilekâr törede tüm insanlar entirikal olmak zorundadır. ayakta kalmanın var olmanın tek alternatifi entiribal olmaktır.tüm insanlar çıkarcıdır, topluma uyar dışlanmaktan korkar çıkarını korur, sosyal zaruretten , her insan sosyal bütünün bir boyutudur,.zahir iratta insanlar asil görünmek zorundadır, fakat batının özü,niyeti, ruhu entiribal olur.,çıkarsımdan, kul hakkı ,hayvanların hakkı , haram kazanç haksız menfaat ten konjektüre hile katar,entiribal yapar, asal yapıtlara kar nüve katar,vardamı hormonik yapar, vurgun, soygun, hortum gibi entiribal hırsızlıklar özgün kuralları hat ojen yapar. Entirikal vardam marjinal ve orijinal bilgilerden meydana gelir, muttaki ve sırgap fotonları olur. ALLAHIM okunan ezanlar, evliyalar, peygamberler, kutsal ruhlar yüzü hürmetine ilahi nurunu evrene ve tüm insanlara ihsan eyle. Bir torlumun tümcesi mihver olur, dürüst imanın tümcesi mihver olur, otantik fotonları miğfere kilitlenir. Beyinde bilinç dışı marjinal ve muttaki feraset merkezleri oluşur. Hasta mazlum, hamile insanların duyguları yoğun olur, duaları ve bed duaları keskin olur, anında paratonere kilitlenir, atiye kader olur. Evliyalar yüzü hürmetine dayanan ihlâslı dualar ve beddualar keskin olur. Beyinde. bilinç dışı iki tane feraset doğa üstü zannettiğimiz bir çok olaylar yaratır, olaylara ivme kazandırır.Haram kazancın vardamı zengin olur, marjinal maneviyatı da zengin olur. Otantik maneviyatı fakir olur, lüksü, konforu, süksesi, azabı, hezeyanı, stresi ihtişamlı olur. Peki nasıl olur insan kendi kalbine, varlığına zara verecek, zebanı işkencesi yapacak, ruhunu acı, ızdırap içinde kıvrandıracak, huzurunu, düzenini, dengesini ahengini bozacak, atisine kötü kader olacak bilgileri feraset yapar mı? yapar, nasıl, kul, hakkı yiyecek, hilebaz yoldan menfaat sağlayarak, dürüst sen tonlara kav katarak, toplum ve devlet sırtından hazır para kazanarak, hilekar parametrelerle, tüm bu arjuman fotonları insana manevi yumak olur, şeytan ruh marjinal canavar olur. Özgün değerlerin ihlâsına kelepir. nüve katılırsa parametre entirikal özlü, asal yüzlü sen tonlara dönüşür, halojen olur, zahiratı ulvi görünür, ruhu şeytanı olur, sırgap dokulu, otantik dekorlu varyantları feraset yapar. Dürüstlüğün olmadığı yerde basiret, fazilet, adalet, zarafet, sevgi, saygı gibi beşeri erdemler yok olur, sözde kalır, dürüst olmayan her şeyin özü, ihlâsı entirikal olur, zahir atı basiretli görünür. Dürüst kuraların performasyonu dünyanın ve evrenin muttaki feyiz ile bereketlenmesine, nurlanmasına vesile olur. Dürüst vicdanılar nimet, nur, hikmet gibi kudretlere hidayet olur, şeref, hasiyet, iffet, merhamet, şefkat nezaket, zer afet kalpleri ve toplumu huzurlu, dengeli, onurlu, saadetli, asaletli, muttaki yapar. Milli dini, demokratik lezyonların ortak koordinatı dürüstlüktü, bu özgün sen tonlara kav nüve katılırsa ihlâsına sırgap nöron katılırsa hat ojen olur. zahir atı, yüzü asal görünür, batını, ruhu, özü entiribal olur. ihlası şeytani, zahiri rahmani ferasetlerin yapıtları, ihlası, namazı, ameli Salih olmaz, kaliteli olmaz, Halojen ferasetlerin manevi fotonları marjinal olur. zahiratı orijinal görünür, MENFİ. Marjinal fotonlar entirikal hırsızlığın ihlasıdır, entirikal hırsızlık bir mazeretle hak gösterilemez, hiç bir zaruret entirikal hırsızlığı mazur, masum yapamaz, entirikal hırsızlığın zahir atı yasal profile dekore edilirse de ruhu hırsızlığın daniskasıdır. Milli, dini, demokratik senatonlar çıkara alet yapmak sözdeki, yüzdeki referanslar popilizimdir özdeki ihlâslı referanslar asaldır. Sanal maneviyatı ve beşeri ruhu oluşturan akıllı fotonları da insan icat etti, şöyle ki varlığın şeklini kazanan, varlıktan yansıyan şekilsel ışık demeti görme merkezinde, varlığın simetriği olan fotonik profili oluşturur. Aynadaki görüntü misali. Beyin, ışık profilin özelliğini değiştirerek anlamlı akıl fotonlar icat etmişti,. Su, tuz, ekmek, toprak gibi. gül güneş ışıklarını birbirine kilitleysek kendi şeklini kazandırır, ışıktan gül olmasına sebep olur. Işıktan oluşan gül profili basiret, fazilet, onur şeref, merhamet, tevazu, mütevazi gibi tüm güzel lezyonların anasıdır, bu sebepten gül tüm güzellikleri simgeler. Peygamberler ilim, bilim, fikir, sanat ve Atatürk gibi bazı devlet adamları güzelliği oluşturan birer nadide güllerdir. Her dokusal bedenin görünmeyen ruhu vardır, örneğin dünyanın fotonları ayı, güneşi ve bazı yıldızları kuşatır, Kelimelinde ruhu vardır, fotonlardan oluşur. Dürüst konjektürün özü yüzü otantik olur, kelimelerinin ruhu olan akıllı fotonlarda melek karakterli olur. Haram nüveli konjöktür entirikal olur. Kelimenin ruhunu oluşturan akıllı fotonlar melek karakterli olur. Haram nüveli konjektür entirikal olur, yüzü otantik görünür, özü şeytani olur. marjinal ferasetin haram serveti çok olur, şeytan karakterli fotonları da çok olur. Muttaki beyin otantik olaylar yaratır, olaylara özgü nüve katar. Marjinal beyin afetler yaratır, olaylara şeytani nüve katar, kötülük yapar. hiç bir olay tesadüf değildir. Şartlar zaruretine dayanır. Fotonlar özellik olur. Zaten tüm olaylar tin halkalardan ibarettir. Medeniyet akılı fotonlardan oluşur.FERASETİN MARİFET. Komşu 35 liralık bir teneke zeytin yağını 45 liraya satar, Hatice kazıklandığını anlayınca ,inşallah araban takla atar diye intizar eder, Nitekim menzilden yolcu getiren araba takla atar ve hasadı çıkar, kasko bir kısmını öder, arabanın içindeki 25-30 kişiye hiçbir şey olmaz, Çünkü menzilde kazandıkları kutsal fotonlar kalkan olmuştur. Bir kadın çocuğuna kötülük yapan bir çocuğa inşallah duvaksız, nikâhsız gelin olursun diye beddua etmiş, bu kız büyüyünce nişanlısını bırakıp başka biriyle kaçmış. Medeni yaşamın tümü akıllı fotonlara dayanır. Beşeri ve şeytani parametreleri insan yaratır, Allah kötülüklerden, kötülüklerden münezzehtir, çünkü tüm varlıklar Allah katında mahlûkattır, insan taşa, suya, kuma, toprağa kötülük, iltimas, kinaye yapar mı insan katında bunlar değersiz, sıradan varlıklardır Marjinal kirden paklanmış ak nura sahip kalpler dünyanın evren nübüvvet nuru ile beslenmesine sebep olurlar, haram kazancın, hilebaz menfaatin şırfıntı fotonlarını söker atarlar ,kalpleri otantik yapar, İsraf en büyük haramdır kulların hakkına tecavüz edendir. Atmosfere totaliter doku katmadır, şeytan ruhlu marjinal ferasete kudret kazandırmaktır. Özgün ruhlu, basiretli, zarefetli merhametli, nezabetli otantik fiks iyonlar muttaki ferasete kudret katar.sevgili Allahlım ilahi nurunu tüm insanlara ihsan eyle ,ilahi nurunu yıldızlara,güneşe toprağa tüm kalplere ihsan eyle sevgili Allahlım ilahi himmetini kalbilere nasip eyle,Dualar, beddualar yoğunlaşır gök semaya akar. Her fotonik dalga ilgili beyni bulur, katmerli olarak paratonere kilitlenir, muttaki fotonlar kalplerin muradını ihya eder. Marjinal fotonlar paratoneri bulur atiye kader olur, Kalbe şeytansal darbe vurur, şeytan ruhlu cehennem azabı olur. Şeytansal boyutları musallat yapar, doğal aletlere ivme katar. Şeytan ruhlu fotonlar paratonere türlü azaplar yapar, rüzgarları fırtına, kasırga yapar, depremleri redatürlü yapar, deniz dalgalarına hırcın katar melek ruhlu fotonlar olaylar, boyutlar evreni bereketli gül endamlı, nur yüzlü otantik ruhlu yapar Çileklerden yansıyan gül desenli ışık huzmeleri, çevresindeki varlıklara basiretli ruh olur, Allahlım evreni kıyametlerden, Afetlerden, felaketler den esirge, evreni nübüvvet nurunla ihya et amin. Haram paranın zengin variyeti şeytan ruhlu zengin maneviyat olur. . Dürüst vicdanların melek ruhlu gül endamlı, nur yüzlü oryantal maneviyatı muttaki variyeti zengin olur, Olağan üstü olaylar istediğimiz zaman tezahür etmez. Altıncı merkezde akıllı fotonlar yoğunlaştığı zaman. Nasıl ki irade televizyonu, evreleri mobilyaları motorları, beyaz eşyayı, elettrigi icat ettiyse altıncı merkez olağan üstü dediğimiz, keramet bildiğimiz olayları otantları icat eder. Örneğin: hz.isa hastaları iyileştirirdi. ölüleri, dijitti Hz. Muhammet Mustafa nın saklandığı mağaranın ağzı örümcek ağı ile kapatıldı, güvercin çiv civ çıkardı. Şeytan ruhlu fotonik boyut dünya çevresini bir saniye de tur eder. Peygamberlerin anaları sancı çekerken, karanlık gecede melekler gökten yere indi, geceyi ilahi yüzüyle aydınlattı, marjinal dünyayı nübüvvet nimetti ile bereketli yaptı.Nasıl can verilir. Haram ve hilebaz ruhlu kalpleri taş olur. Zahir atı rahmani görünmede, ruhu marjinal olur. Sevgi ruhlu nur kalpler dünyanın ve evrenin nübüvvet feyzi ile nurlanmasına vesile olur, kalplerdeki marjinal kirleri söker boşalan kalple basiretli özgün tekbirler akar, haram senatonlar kaledeki nuru söker atar, marjinal sen tonları rektör yapar. Dünyadaki ve evrendeki boyutlara marjinal fotonlar takar, basiretin otantik fotonu ile kuşantılı kalbilerin can verişi mülayim olur, cemaatin nübüvvet nuruyla kaynayan basiretli dokuların ruhunda gül endamlı,,onurlu gururlu.zarafetli sevgi çiçekleri acar Haram ve hilebaz ruhlu sen tonların zahirattı otantik görünse de kalbi maneviyatı,ruhu marjinal olur, özgün lezyonlar medeni sebil olarak dönüşüm olur, marjinal ruhlu lezyonlar totaliter sebil olarak kısır döngü olur. Dualar,özgün ruhlu vardamlar, ruha kalbe ,dokulara basiretli nüve katar, atiye leyiz katar, marjinal ruhlu vardamlar kav nüve katar, atiye şeytansal kader olur, Bismillah ile güne işe,pilav yemeye başlarsak aşın fotonik hacmi çoğalır,3 kişilik kazan beş kişiyi doyurur,,midenin hazmı kolay olur kutsal fotonlar dokulara nuru nüve katar,kudretli yapar, tüm dualar dokuya nuru foton katar, nübüvvetli yapar, muttaki ferasete nema katar, Pilav lezzetli nefis,basiretli otantik olur, Allah kimseye kötülük yapmaz,muttaki beyinde bir tane dahi marjinal foton bulunmaz,mayasında haram küfür,yalan gibi marjinal fotonlar bulunmayan hocalar türlü kerametlere sahiptir,köylerde dağda kalan koyunları kurt yemesin diye hoca okuyarak bıçağın ağzını kapatır,kurtların ağzı kilitlenir, yine o çevredeki kurtlar açlık dan ölmesin diye öğleye doğru bıçağın ağzını açar, hocanın beyin dalgaları kurtları hipnotize eder. Ağzını kilitler. Özgün vicdanlar otantik fotonları kalbe nurdan gül yapar. Çalışmak dürüst olmamak kalpleri basiretli yapar. Nurlu fotonları dokulara ruh yapar. Milli, dini, demokratik ve özgün bidatlerin ortak feraseti dürüstlüktür, basiretli, faziletli, zarafetli özgün ruhlu bidatler ve dualar dünyanın evrenin bereketli olmasına, vesile olur. Dokulara feyizli foton katar, Nübüvvetli yapar. otantik ruhlu fotonlar kalplerdeki marjinal kiri söker boşalan hacme nur fotonları akar, basiretli yapar. Mayasında gursağıında, haram, küfür, yalan fotonları dokulardaki otantik ruhu söker atar, boşalan hacmi marjinal kir katar. otantik irşatlar , duaları, egzotik,estetik,otantik armonik olaylar, desenler , modeller,motifler,realiteler,beyne kudret kazandır haram,haksız,hilebaz,çirkef hoyrat şırpıntı kapris gibi varyantlar marjinal ferasete kuvvet kazandırır.Allahlım ilahi nurunu güneşe toprağa,yıldızlara kalplere ihsan eyle amin….ALLAH Allah sevgisiyle kalpler coşar ,duygular nurlu sel olur, gümbür, gümbür akar nurlar bereket olur hidayet olur asalet olur. Evren muttaki ruhla yaşar. Özgün ruhlu konjektürler Allahın sevgili dostlarıdır. Allah özgün ruhlu basiretli, nezaketli diksiyonlara nübüvvet, nimet, kudret feyiz gibi türlü hikmetleri ve Himmetleri ikram eder. kurtlara, kuşlara zarar vermek, canlılara kainata tecavüz etmektir hakka tecavüz ederek heybeden kazanç, haram metayı marjinal fotonları fıtrat yapar. Akılı fotonlar görünmez haberimiz olmadan, bilinç dışı olaylar icat eder. Örneğin: mağaraya örümcek ağı ördü, güvercin koydu, atı dizen kadar kuma gömdü Adnan menderesi kurtardı. iç içe geçmiş ay ve dünya manyetik foton halkaları teğet noktada kilitlenir, denge oluşur, ay dünya bütünü meydana gelir. Gök cisimler, sabit yörünge kazanır. ana kokusunu ananın sevgi dolu nurlu fotonları eksene kilitlenir, yavruya ruh olur. Muttaki ruhlu otantik şifreler evreni ihya eder. Oturduk beş yıldızlı hiltonın müthiş doğasının egzotik tablosunda yaldızlı kadehlerimizden enfes şarabı yudumlarken kalbimiz oryantal atmosferin şahane gıdasıyla ihya olurken, ruhu cennetsi sen donun daha ötesinde muhteşem ritimli müziksel ahenginde, bu şahane sanatsal raksı ancak şeytansal kirden arınmış nurlu kalpler idrak eder. Nübüvvetli ruhun feyizli desenlerini ruhsal tabloya muhteşem sanatkâr marifetli yetenek işler, kutsal tuvalde erdemin zarafetli üslupları tango eder. evrenin öbür uzaktaki muttaki kalpler bu muhteşem tabloya muhteşem figür katar Hz Musa nın, Hz, İsa nın,Hz,Mustafa nın nur kalbileri ulvi tangoyu huşu içinde işler dürüstlüğün ulvi asaletini oluşturmak için canları ile mücadele ettikleri anılarda büyük cefa çektiler.İlk çağda. Heykeller tanrı değildi. Tanrının simgesiydi aynı zamanda dürüstlüğün, basiretin. Zarafetin, Sevgi inin merhametin ve tüm ulviyetlerin simgesiydi. biz tanrıya ibadet ederiz niçin? Kalbimiz şeytansal çıkarın marjinal kirlerden aklansın, ulviyetin otantik feyzi ile nurlansın, ahi ret mekanım cennet olsun diye ve bazı muratlarımız gerçekleşsin diye hatta kurbanlar keser, türlü adaklar sunarız tanrıya, türbedeki yatırları ve kutsal ruhları amacımızın gerçekleşmesi için araç yaparız örneğin: Allahlım seyit Hz. yüzü hürmetine eşime bir çocuk nasip eyle diye yada bir şeyi çuvala korken bereketlenmesi için benim elim değil Fadime anamızın eli deriz ister heykeller ister türbeler hedef aynıdır tüm sözler seleksiyonda elenir otantik öğeler muttaki beyne doku olur. Gayet tabiî ki kötü niyetlerin şeytan ruhlu öğelerde marjinal ruha doku olur. adam ha bankayı hortumlamış yada vergi kaçırmış, yada sattığı maldan şeytansal kar almış, yada ürettiği buğdaya şeytansal ruh katmış yada ürettiği yapıta şeytansal mon katmış, yada çevreyi kirletmiş, hepsi kul hakkına tecavüc . kutsal sentonları kostüm yapsa da beş vakit namaz kılsala şeytan ruhlu, haram özlü ihlasın namazı, yapıtı, ihlası ameli Salih olmaz, marjinal feraseti ihya eder, dualar ve dürüst ruhlu vardacalar muttaki feraseti ihya eder… .&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ADAPDASYON Her varlık değişim sürecinde ömrü sınırlı sabit boyutlardan ibaret varlıklın ihlâsı (RUHU)her boyutta farklı özellik kazanır. Son boyutta yaşlanır bütün dağılır monlar başka varlıklara dünüdür pozitif şartlar var olur sürecini uzatır negatif şartlar cürüme süreci hızlandırır yaşamı zindan eder. Kilitlenmeden oluşan varlıklar ic ve dış şartlardan değişim sürecinde olur, evrilir, değişen ortama adapte olur. Monolara otantik veya marjinal fotonlar girer bu fotonlar varlığın kaderini çizer. Patron tavuğa haram fıtratlı yem alır marjinal fotonlar yumurtaya bağ lifi olur. Yumurtayı satın alanın fotonları yumurta dokularına kilitlenir. Yumurtadan atılan otantik ve marjinal fotonlar ışık hızı yla patronu vurur paratorune kilitlenir atisine kader olur. Dokularına bag lifi olur. otantik fotonlar kalpi ihya eder. Marjinal fotonlar sırtresli heyecanlı acılı adaplı kaderli hüzümlü yapar. Manevi adalet yargıçsız tecelli eder. İşgenceyi felaketi şeci musibeti ceza yapar. Bilindeki irade beş doğudan foktun seçer oluşturduğu koordinatla eller undan hamur yapar. Altınca merkezdeki feraset hamura fıtrat katar kendi niteliğini sıfat yapar. Tüccar sütü su katar suyun üc beş misli fotonu kaderine ihlas yapar. Zor şartlar ruhtaki fotonları süker atar hangi ihlâs koordinat yapılırsa boşalan hacme o nitelikte foton akar. Mütevazi ihlas ihya eder hırslı ihdirastlı ihlas marjinal yapar. Bir ililigin iki kötülügün toplamı üç kötülük olur. Bir kötülüğün iki iyligin sentezi üç iyilik olur rakamların sayısı şekli görensel gerçektir rakamların karakteri fantanti nostaljisi fıtratı fiks iyonu oluşturan koordinatın akıl foton sayısı asal gerecektir eller beyinde iarde olan koordinatın şeklini cizdi bu rakamlara insan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ismini verdi irade olan koordinat üç tane yumurta al dedi bu tümceleri kıgıda yaz dedi deftere yazdığım rakamlar kalemdeki boya degilmi boyaya o şekli alınan degeri kazandıran insan degilmi tüm bunlar görensel rakama ruhsal sayı katar fakat görme acımızın dışında kalır.ızdırap manevi adaletin tecellisdir marjinal teras etin işkencesidir kozmik gırlar ruhsal olmaz fizikseldir helal sogan ekmek ihlasa erdemli fıtrat katar. Ruhu nunuvetli yapar. Haram fıtratlı börek çörek marjinal yapar .bogazlıyanda otobüsün freni patlar attı arabaya carpar atın arabanın parçalarını çevreye saçar otobüs düzlükte durur şöfer bakar koltukta bir adam oturuyor sen kimsin diye sorar adam arabadaki insanmış o anda yan camdan iceri pırlamış yalnız otobüsün camı kılırmış adam da şöferde olaya şaşmış çalıştığım köyde bir adam adananın ıssız ovasında nişanlısına atla giden genciden bir sigara ister dev yapılı zebani fıtratlı adam nişanlılı delikanlıyı öldürür atını nişanlısına kötürdügü heybeleri kadife kesedeki elli kuruşu alır dev yapılı eşkıya karakterli adam elli sen sonra senken yaşında kaybolur. Çocukları hic bir yerde esemesini bulamaz manevi adalet tecelli eder. Heybeli gencin ölüm anında cıkan fotonları ve nişanlısının mevdua fotonları hayduda kilitlenir manevi adalet olur. Ancak elli yıl sonra vizyon sunu tezavul eder. Marjinal sera setin işi yok etmektir yakmaktır bozmaktır felaket oluşturmaktır çalmaktır hortumlamaktır. Şeytanlık yapmaktır. Bir uzman cavuc şöyle demiş asker vurduğu töreristin parasını satini alırsa yani çalarsa bu asker sivil hayatta ergec kurşun yarasından gider. Yada törürisler onu bulur. Vururlar. Kıbrıs cık armasında adam yama ettigi altınlarla hanlar villalar yaptırmış fakat adamlarında cocuklarıda sapıt mış huzurlu düzenden ayrılmış çirkefliğin batağına saplanmış marjinal ferasetin işi bu marjinal feraset şeytanlık yapar rahmani görünür göründüğü gibi olmaz olduğu gibi görünmez mutadaki feraset erdemli olur. Özü sözü aynı olur. Mütevazı olur. Erdemli fantomları maske kalkan kılıf fanyanda kıs re kotsum dekor fikur üstüp yapmaya ihtiyaç duymaz mutadaki ferasetin erdemli parametreleri orijinal olur. Marjinal feraset şeytansal olur. İnsanlara karşı tüm insanlar dürüst olmalı çünkü marjinal fıtrat insanlara acı verir. Otantik boyutları azaltır zayıflatır topluma ekonomiye tabiata zarar verir. En çok zarar faturasını bizzat kendi kalbi öder. ay güneş dokuz gezegen müstakil değildir birbirine bağlı tek varlıktır. Birbirine bağlı yıldızlar galaksi olur. Birine bağla galaksilerden evren bütünü meydana gelir. On milyar insanın otantik fotonları birbirine kilitlenir. Evrensel muttaki beyin meydana gelir kelepir fotonlar kilitlenir evrensel marjinal beyin meydana gelir.Muttaki feraset şeytani sıfatlardan münezzehtir, marjinal feraset hunhar, sansar, barbar, tilki , cadı fıtratlı olur, iblislik yapar, hortumla entirikal hırsızlık yapar,şırfıntı, kelepir,sırgap,sinkaf,fodul, hoyrat, kibir, kapris, gurun tu,hırs, ihtiras,fitne fesat,haset gibi çirkef sen tonları koordinat yapar. Şeytansal teflike uygarlık dürüst fotonlara dayanır. Mutadaki kalp helal nema kazanır uygarlığa lüks medeni fantezi otantik yaşam oluşturur.,insanlara asaletli erdemleri karakter yapar. İhlâsa mutadaki fıtrat katar. Marjinal feraset şeytanlık yapar. Dokulara haksız kazanç olur. Kalbe çevreye zarar veriri. Yapmak yıkmak bozmak dağıtmak felaketler oluşturmak afetlere fıtrat katmak marjinal ferasetin işidir. Helal variyetin otantik fotonları kalbi atiyi çocukları genetik yoldan nesli ihya eder. Haram kazanç insanlığa uygarlığa tabi yata zarar verir. Helal variyetin ödülü uygarlıktır. Haram variyetin ödülü marjinal azapdır. Canlıların varlıkların yok olma dağılma sürecini hızlandırmaktır. Her foton çevredeki kendi sıfatındaki fotonlara kilitlenir. Evrensel beyinden küvet alır. Katmerli olur. Yapısı atisine kader. Olur. Dünyanın yıldızların ayın manyetik fotonları çevredeki insanların fotonları beş merkezdeki bilgi fotonları kilitlenir. Altıncı merkezde rüya olur. Fal bir telepatidir. Altıncı merkeze konsantre olan falcı altıncı merkezdeki fotonları okur falcının beyninde bilgi olur rüya misali nazar böyledir. Mutdaki nazar ihya eder marjinal nazar helak eder. Akrabaların yaşadıkları olay altıncı merkezde bilgi olur. Rüyada görülür olayı insanlar sonradan duyar hayret eder rüyanda görmüşlün der örneğin nur ayın bildiği olayı Gülay rüyasında görür. Olayı sonradan duyar. Rüyasal hakikat olur. Altıncı merkezde oluşan varlıklara manyetik fotonlar kandaki fotonlar şekil katar. Oluşum abraşın olur. Fal marjinal teflidedir fala inanma problemin varsa met yoma gitme tabibe git falın hepsi delme takma fotonlardan oluşur. Bir kısmı mazinin bölük parça fotonlarıdır. Ancak milyonda biri gerçek ve gelecek olma olası vardır. Büyü bir nevi nazardır. Bilgi altıncı kanaldan şutlanır büyü fotonlarının beyne girmesi otuz günde bir ihtimaldir. bir insan ancak her gün yirmi dört saat aynı bilgiyi şotlayacakki o anın ancak olduğu zamanı yakalayacak şutlanan bilgi hedefe varacak o anı benden baka kimse bilemez mezarında sır kalır. Ancak insanlar büyünün ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu bilincine varınca kimse büyü yapmaz ve yaydırmaz çünkü büyü herkese zararlıdır. Hem yapan hem kurban hem yazan ve tüm insan büyük zarar görür. Büyü en gülcü marjinal tehlikedir. özgün ihlasın otantik olaylara basiretli fıtrat olur. Fan tanları kalite yapar. Milli dini demekroti bidadlar özgün ihlaslı sen tonlardır. Özgün sen tonlara marjinal fıtrat katılırsa ulvi sen tonların ihlası marjinal diksiyonu orijinal olur. uygarlık melek ihlaslı fotonların koordinatıdır. İnsan çıkarı için özgün ihlasa marjinal fıtrat katar. Ruhu şeytan karakterli yapar. Şeytansal koordinatlar özü marjinal yüzü orijinal olur. şeytansal kazancın özü marjinal fıtratlı olur. Marjinal fotonlar dokulara bağ lifi olur. Hastalıklı yapar. Her olay bir varlıktır. Oluşun gelişim sonuç fer iyotlarından ibarettir. Fotonlar oluşuma kader olur. Vizyona nitelik kazandırır. Kırarlıkta tek zihniyet diksiyon olur. Cumhuriyette her zihniyet eşit olur. Cok olan ferasetin zihniyeti gülcü olur ağırlık kor şeydi feraset seydi feraset her türlü acıya ızdırapa felakete sevinc duyar saygı gösterir. Yaratandan ötürü belayı Allaha havale eder. Nazarı bet duası duası cok kesekin olur. Çünkü mumdaki fotonları cok zengindir. Marjinal fotonları cok azdır. Alimin karekteri ilminden daha feyizli olmalı, mutadaki bilgileri koordinat yapmalı, akademik kudreti hilekar kazanca feraset yapmalı hınıza amaca hırssa ihtirasa kibirle kuruntuya hoyratlığa fesatlığa fitlenile koordinat yapmalı uygarlığa marjinal doku katmamalı şeydi feraset helal servetin lüsk yaşamından sevinç duyar. Özgünlere sevdalı olur,helal servetin lüsk koordinatı kalbi sefalığı nüvüvetli basiretli faziletli nimetli hikmetli hidayetli bereketli nurlu kudretli feyizli irfanlı onurlu şerefli hasiyetli irfetli nezaketli zeraketli zer afetli vakur müdavazi saygılı merhametli şefkatli yetenekli kabiliyetli saatli özgün yapar. Haram servetin lükssü ruhu marjinal yapar. Tuz biber şeker karışımından oluşan varlık abraşım olur. bu karışımın koordinatı tat merkezinde nasıl oluşur. Tuzlumu acımı tatlımı her varlık oluşan koordinata fıtrat katar tat bilgisi yapar. dünya Güneşken kopmuştur. Tuz biber şeker kozmik halkaların kinlenmesinden oluşmuştur. Her varlığın oluşulmana ortamdaki kinler karakter katar. Koordinat olur. Refaranc olur motivans olur ozmos kilitlenmeden varlık olur. Beşiri yapılara beşeri fiks iyonlar evrensel beyin kader katar. Aynı binada oturan aynı atmosferi paylaşan bina kaderini oluşturan bu kaderi paylaşan insanlar o toplum bütün oluşturan boyutlardır. Bütünün bir dalı iyi olursa bütün pozitif etkiler kötü olursa negatif etkiler. mutadaki feraset bütünü kudretli feyizli asaletli onurlu şerefli namuslu huzurlu dengeli Ahenkli nüvüvetli yapar. Marjinal feraset huzuru dengeyi iffeti asaleti erdemi yok eder. Bütünü hastalıklı yapar. Binanın töresini yılar. Değerlerini yok eder. Vandal maganda haytut barbar hum har karakterleri töre yapar. bina sakinleri komşularına değer vermeli saygı göstermeli zarar vermekten kaçınmalı örneğin soka gasaldıkları çocukların gürültüsünden şikayetçi olan zemin katta oturan komşusuna şikayetinden dolayı sende zemin kattan almasaydın demeli bina sakinleri binadan kaynaklanan zarar gören insanların derdine problemine sahip çıkmalı sudan bahanelerle dışlamamalı örneğin çatıda oturan zemin kandakilerin problemine ortak oluyorsa zemin katıdakiler ve birinci kattaki,ler asansörün masrafına ortak oluyorsa orta katda oturanlarda zemin katda oturanların ve çatıda oturanların problemine cagrı olmalı saygı göstermeli.iy muttaki feraset yüreğin marjinal ferasete tepkili olsun kalbin mutdaki feyizle dolsun Müslüman feraset kul hakkı yerse ihlası şeytan fıtratlı olur. Diksiyonu rahmani suratlı olur. Demokratik teras et insan haklarına tecavüz ederse ihlası şeytan fıtratlı ,diksiyonu orijinal suratlı olur. Yirmi ik, inci asırda yobaz çevreler rahmani suratlı marjinal feraseti sunuyor. Bağnaz çevreler orijinal suratlı marjinal feraseti savunuyorlar tüm bunlar şeytan karakterli marjinal ferasetin işi .usda olacağı geleceği bilir olacak gelecek çırak için muammadır. Kapak şifresi serada üç haftada yeşerir fidan olur. Acık havada beş haftada fidan olur. Bilgi Fidancıda böyledir. Altıncı merkezde sentozyon üç haftada oluşursa irade merkezinde beş haftada oluşur. Şu farkla aynı sentozyon altıncı merkezde muallak ablaşın fotonlardan oluşur rüyada görülür. İnsan olacağı geleceği rüyasında görür. Fakat her rüya gelecek olacak değildir. Beyne giren türlü beşeri ve manyetik huzmelerin kilitlememsinden altıncı merkezde bilgi boyutları oluşur. Uykuda rüya olarak görülür. Gökten gelen yıldızlar misali gökten gelen nüsretler timsali irade koordinatı çizer, kurarlardan konvektör düzer bu sentezyonlara marjinal feraset mutadaki teraset gökteki büyük beyinler sentozyana fıtrat katar olaya muammalı ruh olur. Bu varlıkların fotonik huzmeleri insana manevi ruh olur. Gezegenlerin güneşin manyetik huzmeleri birbirine kilitlenir güneş sistemi meydana gelir. İnsanların manevi huzmeleri birbirine kilitlidir. Akrabaların kilitle,i huzmeleri cok yoğundur tik anlarda vücudu etkiler beyinde yoğunlaşır uykuda rüya olarak görülür. Tabi bu sentozyon sat değildir melez olur çevredeki huzmeler boyuta doku olur beyin dalgaları nazar olur. Menfi nazarlar şiddetle zedeler dengeci bozar varlıgı hasta yapar. Pozitif nazar nüve betli yapar. Büyük acılı güneş huzmeleri kalak sinin Derinliğinde tümleşir huzmeden güneş oluşur. Tüm yıldızların gezegenlerin huzmeleri uzayın Derinliğinde bütünleşir huzmeden varlığın kopyası oluşur.aclık susuzluk cinsel sosyal olarak 4 tane dürdü vardır Mağara çağının dürtüsü ile uygar cagın dürtüsü aynı değil marjenel ferasetin dürtüsü ile muttaki feraset dürtüsü aynı değildir biri şeytansaldır direri insansaldır.İrade bilgiyi kalıba döker, endüksiyon yapar, bilgi huzmeleri, feraset huzmeleri, büyük beyinlerin katığı huzmeler vardama muammalı kader katar.Hamilenin şok konfeksiyonu, beş duyudan gelen şok etkiler karındaki bebeğe foton katar. Manyetik fotonlar ilerde uzay gemisine enerji olacaktır. Her varlığın fotonik huzmesi uzayın derinliğinde bütünleşir, varlığın fotonik kopyası oluşur,görme merkezinde oluşan varlıklar misali.Her şey kozmik halkalardan oluşan ünitel sistmdir, evren kapalı sistemdir, olay dönüşümlü tekrarlanır.Evrende milyonlarca güneş sistemi vardır, çocuk on yaşında avukat olur,başka çocuk hastayı iyileştirir, ölüyü diriltir, bu yetenek beynin gizli gücüdür, yada gökten gelen beyne kilitlenen nusrettir.İlerde insan beyni çok mükemmel safaya ulaşacaktır, evreni zevkine göre düzenleyecektir, zararlı boyutlardan sıçrayacaktır, istediği boyuta geçecektir,belkide uzayın odak noktasında vardır, belkide beşeri olaylardaki muammalı fantanlar gelişmiş beyinlerin işidir-------------------------------------------------------------------------------------------- marjinal vardamlar ve aksiyonlar milli, dini, demokratik lezyonlara ters düşer, beşeri uygarlığa ve, cevreye, doğaya zarar verir, negatif nazar olur, günahtır. hırsız fıtratlı, hilebaz ruhsatlı, rahmani suratlı marjinal iyonlar dokulara negatif nazar olur, paslı, kilsi, tümürlü iletli yapar, ruhu azaplı, hezeyanlı, stresli, deprejli, fırtınalı, acılı, sansılıyapar, feraseti şeytan ihlaslı yapar, yuvasına, genetik yoldan nesline, ülkeye, küreye zarar verir, negatif sıfat katar.dualar, dürüst, kaliteli, zerafetli, erdemli iyonlar iyilik yapar, marjinal şifreleri eritir, kalkan olur, dokulara sifa, gıda olur, kadersürecine ömür katar, çürüme, erime, parçalanma vizyonunu yavaşlatır, engeler, bulutlara, bitkiere, çiceklere şifa, gıda, bereket olur, zerafetli yapar.depremlere doğal afetlere elastaki bağ lifi olur vizyonun ivmesini yavaşlatır, zararı azaltır, evrenin dokusun orijinal bağ lifi olour, dengeli, ahenkli yapar, yaşam sürecini uzatır. her şey iyonların metafizik nazarıdır.-güzel ve erdemli duygularorganları, dokular, cildi zerafetli zerafetli yapar örneğin- bebek çirkin olurs aş verirken kime baktıysa derler.&- nasılki dünyadan kopan ay kütle konkav yolda giderken kendi manyetik çenberleri dünya çenberleri ile teyet noktasında kilitlenip ay- dünya vizyonu oluştu ise dua ve bedualarların çenberi paratonere kilitlenince vizyon oluşur, adalet teceli eder.& mucize dediğimiz olatlar bilinç dışı ferasetin yeteneğindeni maharetinden oluşan koordinasyonlardır, beynin süper boyuttaki fonksiyonudur örneğin- hz. Musanın denizi yarması, isanın ölüler, diritmesi gibiç.tezlerm- 1- bedava enerji, 2- robot, 3- evren kapalı sistemdir, 4- kozmik ruh, 5- mekanik feraset, 6- yerçekimi yoktur, 7- büyük beyin,8- zaman,ses, koku, tad yoktur, 8- bilgi iyonunda binlerce dal vardır, her vekelimede milyonlarca şifre vardır, 9- sayısal, hareketsel, şekilsel, hacimsel kombinatlarve kombinasyonlar asal gerçektir, bunun dışındaki her şey algısaldır.nasılki ağırlık, renk, tad, zaman yoksa. &- her nüvye büyük beyinden şifre kilitlenir, pozitif ve negatif dalar kendi niteliğinde güçlenir, .6- MEDENİYET BEŞERİ FERASETİN ESERİDİR, ŞEYTANLIK MARJİNAL FERASETİN ESERİDİR.&_ ALAHIN KANUNA UYMUYANLAR SAPIKTIRLAR, ŞEYTANA UYANLARDIR, İLAHİ EMİRLERİ HİÇE SAYANLADIR, KUL HAKI YİYİP, RAHMANİ GÖRÜNEREK ilahi diksiyonu itibarına, ünvanına kombinat yapanlardır,asal islamiyete kav fıtrat katanlardır, İslami töreyi marjinal İslamiyet yapanlardı bunlar ilerde dini fantanı saf dışı yaparlar, kitaba kendi zihniyetlerni katarlar İncil misali.mili, dini, demokratik ve özgn lezyonların ortak paydası dürüstlüktür, basirettir, zerfettir, bu lezyolar çıkara alet yapılısa her şey zarar görür, kav nüve kazanır, marjinal olur.&- batını kafiri olan, zahiratı rahmani görünen Müslüman şeytan ihlaslı olur, namazı, tnrısı, ihlası, iman, itikadı ENERJİ VE ULAŞTIĞI BOYUTLAR Türk ordusu baş öğretmen, baş komutan Atatürk’ün eseridir .Türk ordusu vatanı kurtardı, Mili iradeyi hür ve egemen yaptı,tabuları yıktı,bağnazlığı,yobazlığı tırpanladı,batılı atı,vicdanı hür,irfanı hür millet yaratı. Türk ordusu vatanımızın, namussumuzun,onurumuzun,şerefimizin,bekçisidir.Türk ordusu medeniyetin oluşması,uygarlığın gelişmesi için özgür zemin ve ortam oluşturur ,ulusal medeniyete,küresel uygarlığa akademik pay katar,otantik oran artar.Şanlı,şerefli ordumuz, ay yıldızlı bayrağımızı uygarlık yarışında,medeniyet safında yücelerde dalgalandıran, performans kazandıran en güçlü kudrettir. ordumuzun karizmatik ulviyetini daha güçlü,kudretli yapmak,otantik pay kazandırmak her mili vicdanın demokratik borcudur,her vatandaşın asli görevidir Ey vatandaş üzerin de yaşadığın toprak Türk askerinin kanıyla suladığı,sevgisi ve ideali ile hayat verdiği vatandır,teneffüs ettiğin atmosferi irfanı hür , vicdanı hür yaptığı ortamdır .Atatürk,ün askeri orta asya dan avrupaya uzanan ,mö200-300 yılara dayanan Hun,Göktürk,Kırgız,Uygur,Selçuklu,Osmanlı gibi60-70 tane devlet kuran ,derin devlet kültürüne sahip,uygarlık tarihine en büyük pay katan Türk milletinin öz evlatlarıdır,ATATÜRK, ÜN askeri milli cumhuriyetin demokratik devletini ayakta tutan ,ebedi kılan ,karizmatik ilkeleri proje yapan akedemik kariyerdir . Ay yıldızlı rütbenin sevgi aşkı kalplerde taht kurmuştur,bu sevdayı tüm kalplerde daha güçlenmesi otantik vardamla doğru orantılı,nefsin gazanfa vardamıyle ters orantılıdır. Ordumuzun her ünitesi bir aile yuvasıdır milletin,medeniyetin temel taşıdır ,bu kutsallığı ,bu ulviyeti,daha kudretli,karizma tik yapmak her vatandaşın asli görevidir.negatif olayları önlemek,eritmek,ulusal medeniyete,küresel uygarlığa otantik pay kazandırmak her milli vicdanın demokratik görevidir,menfiyi es geçmek ,gömemezlikten gelmek gazanfa vardamları makro yapar. Egzotik vizyonlar medeniyeti onure eder,uygarlığa otantik pay katar,akademik vardamları devasal yapar. Her kusurun,hatanın ,kabahatin yüzde 30-40 ı bireye , yüzde 60-70 töreye aittir.Nasıl ki nefsin gazanfa vardamını vizyon yapmak yanlış,kabahatse, negatif vizyona neden olursa ,bu yazımda çizmeyi aşarsa,nezaket çerçevesinden taşarsa,centilmen adabı zedelerse.töresel mahremiyeti delerse özverik vicdanın medeni töresi ne köstek olur. Ordumuz her konuda önde olmalı,önder,rehber,örnek olmalıdır.zaten böyledir,orduyu seven kalpler daha iyisini bekler , en iyisini bekler. Devlet sektöründe nefsim gazanfa vardamına dayanan vurgun , soygun, hile. iltimas, rüşvet , torpil, balon fatura var mıdır ? Vardır. yok demek yalandır ,menfi durumlara pirim vermedir ,gazanfaya referans olmadır, menfi olayları desteklemedir ,menfi boyutları konjektür yapmadır,referans olmasına sebep olmadır devlete,orduya,adalete,kültüre,özgürlüğe ekonomiye,kaliteye,karaktere,gençliğe,geleceğe zarar vermedir.gazanfayı es geçmek,pasif kalmak ihanetin,gafletin delaletidir. Her toplumun kendine has , doğal töresi vardır ,her şey medeni töreye yada gazanfa töreye dayanır. Gazanfa:aynı amaçta odaklaşan ,birleşen , ortak çıkar payandasında bütünleşen çıkarcı gurubu oluşturan küme. Kanunlar medeni töreyi korlar ,gazanfanın egemen olmasını önler. Genelliklede yasalar gölgede kalır ,gazanfa egemen olur . çükü tüm insanlar çıkarcıdır ,topluma uyar dışlanmaktan korkar,çıkarını korur,deliler,dahiler hariç.Dürüst ve çalışkanı gazanfa kafalar ahmaklıkla,enayilikle dışlar haşlar .nefis ahmak ,enayi olma ,fırsatı ganimet yapar,ancak dürüst vicdan nefsine kul,kukla,köle olmaz ,egonun güdümüne girmez. Bir toplulukta çıkar ve menfaat noktasında birleşen ,bütünleşen,odaklaşan gurubun oluşturduğu küme gazanfadır.Örneğin : bir sivil bina yönetimindeki başkan,sekreter,muhasip,denetim,yakıt satan firma binadaki eski yöneticilik yapmış insanlar ve yandaşları gazanfayı oluşturan kümedir. Devlet ve kamunun her sektöründe gazanfa vardır,bazı sektörleri muaf tutmak yanlıştır,gaflettir,çifte standarttır,gazanfa törenin kanıtıdır. Gazanfa töre ayrımcı,kayrımcı,tutucu,çıkarcı,parçalayıcı olur,kendi kuralarını,nefsi yasalarını proje yapar.Örneğin:gazanfa balon faturadan pay alır, nefis hileli yoldan itibar kazanır,popülist olur,ödül olur ,hile,hortum,torpil moda olur,garibana haksızlık,hile, zulüm,işkence olur,gazanfa töreyi güçlendirir,egemen yapar,yasalar ve medeni töre saf dışı olur,gölgede kalır,gazanfa beyinlere vardam olur,referans,motivans,örnek, rehber olur. Gazanfa menfi olaylara emin,kaynak,dayak,destek,ortam olur,negatif olaylar zincirine sebep olur,devasal yapar,gariban otantik nimetlerden mahrum Kalır,ruhuna işkence olur. Gazanfa nefse ödül ,garibana ceza olur. Her menfi olay ordumuza zarar verir ,şerefli ordumuzun mili asaletine,demokratik kariyerine ,medeni zarafetine,ulvi kudretine ters düşer.Yaşamda her şeyin,pozitifin,negatifin olması gayet doğaldır,fakat gazanfa töreden kaynaklanmayacak,çifte standarda neden olmayacak.Küfür,tokat,dayak ve hakaretler ruha azap,kalbe işkence olur ,resmi vardama, medeni töreye ters düşer,nefsi vardamın gazanfa töresidir,feodal çağın maganda otoritesini disiplin yapar,gazanfayı ezer,ruha işkence,azar,baskı olur,garibanı feodal çağa sürükler,toplumu totaliter yapar ,bağnazlığı,yobazlığı güçlendirir,tabuları kudretli yapar,akademik performansı,yeteneği bilinç altına atar ,medeniyeti eritir ,mafyayı egemen yapar, ülke uygarlıkta geri kalır ileri uygarlıklara muhtaç ve bağımlı olur. Amirin mahiyetindeki elemanlarla tokat atma ,hakaret etme hakkı ve yetkisi yoktur,resmi otant, resmi kariyer akademik otoritenin resmi konjektürünü disiplin yapmakla mükelleftir,gazanfa vardamı disiplin yapmak resmi yasalara ters düşer,milli varlığımızın demokratik dokusunu zedeler, gazanfa töreyi güçlendirir,yasaları saf dışı yapar,gazanfa törede karınca yaya kalır,cırcır böceği son moda araba alır. Türk ordusu medeniyetin oluşmasına,uygarlığın gelişmesine ortam,zemin hazırlayan en güçlü performansı sergilemiştir,ulusal medeniyete,küresel uygarlığa büyük oranda pay katar. Medeni pay katan,güç kazandıran,kudretli yapan şanlı ordumuzun ulvi kariyerlerine teşekkür etmek her vatandaşın vicdani borcudur. Gazanfaların otantik medeniyeti tırpanlamaya hakkı yoktur.Vurgunu, soygunu,hortumu,balon faturayı ,hileyi,rüşveti,torpili .iltiması,baskıyı,işkenceyi kısacası gazanfa töreyi önlemek ve eritmek iççin denetim yapılmalı.Denetimler yüzeysel ve semboliktir.Tüm denetimler aktif,pozitif akademik vardamda dayanmalı,çapraz denetim yapılmalı. Dayak işkencesini önlemek için ruhsal denetim şart.Tüm insanlar çıkarcıdır,topluma uyar,dışlanmaktan korkar,çıkarını korur.toplum kuralları yaşamı belirler , özgürlüğü sınırlar,yasalar gazanfa hegomanyayı önler,medeni töreyi korur.Topluluklar da gazanfa çoğunluk kümeyi oluşturur,gariban (dürüst vicdan ) azınlıkta kalır ,yasalar etkisiz olur,sembolik olur,meydan gazanfaya kalır . insanlar 3er 5er gider fakat töre kalır , kronikleşir,kemikleşir,bir anda töre yıkılamaz ,dolu olan yere yenisi konulamaz,zaman ister,vicdan ister,her hormonik kojoktür ( DÜZENBAZ bilgi boyutları ) KEMİKLEŞEN tabu olur ,dolu olan yere yenisi konulamaz,zaman ister ,vicdan ister,ideal ister ,feodal toplumda gazanfa töre kader olur,ortam olur,moda olur, menfi vizyon ulusal,küresel medeniyeti eritir, evlenensel uygarlığa homojen pay katar ,feodal oran artar ,hormonik yapar. Negatif vizyon menfi ortamı , menfı bilgi boyutlarını besler , medeni ortamı, bilgi boyutlarını eritir.Gazanfa vardam negatif olaylara destek, medeni vardamlara köstek olur. Centilmen vardam negatif ortama köstek , otantik ortama destek olur . Centilmen vardam medeniyeti oluşturan uygarlığa otantik pay kazandıran animasyondur, homojen fırtınayı engelliyen kalkandır,insanları fiziksel fırtınadan koruyan yamçıdır.çıkarcı nefsin gazanfa vardamı medeniyeti eriten kamçıdır ,fedalı güçlendiren kırbaçtır. Varlıklardan yansıyan fizyo dalga kümesi beş duyu kanalından algısal boyutta beyne şutlanır. Beyin mutasyon sentezi ile biyo bilgi boyutunu yaratır, hafıza merkezindeki bilgi kromozununa monta eder, ihtiyaç gerektirdiğinde fotokopik mototla vardam yapar, kromozon nitesinde en güçlü bilgi genleri fotoğrafta yer alır----------------- skip to main skip to sidebarnusret02 Mayıs 2008 Cumaey kocatürk-----------EY KOCA TÜRKkendine gel, uygarlık tarihine en büyük pay katan atalarımızın kemiklerini sızlatma, tek ve asal gerçek resmi yasalardır, yasalara aykırı her şey gayri yasal olur, marjinal gerçektir yüce kitabımız dahi tüm Müslümanların devlete uymasını emreder, resmi kimliği olan her vatandaş Türk tür.Atatürk vatan milliyetçisidir, ekonomi güçlü olursa vatan zarar görmez, entirikal hırsızlar vatana zarar verir, millet birliği, dirliği, bütünlüğü korunursa vatan bölünmez,tüm vatandaşlar asal milliyeçidi, kimin ne olduğunu ancak T.B.Meclisi karar verir, haram kursaklı,hilebaz ruhsatlı, şeytan ihlaslı,hınaza koordinatlı, marjinal ferasetler vatana, ekonomiye, milli varlığımıza, demokratik dokumuza, milli kültürümüze, asal dinimize, yasal özgürlüğümüze büyük zarar verir, ekonomik gücümüzü zayıflatır, gelişme hızını yavaşlatır, miletimizi ileri uygarlıklara kul, köle yapar, bugün zengin devletleri müstamlekesi durumundayız, bu utanç verici durumu kimler yaratı, haram servetli marjinal kafaların eseridir, , marjinal ferasetler dürüstlüğü ahmaklıka, enayilikle sıfatlarlar, marjinal ahmaklar haram kazancın şeytansal kurnazlığını popilist yaparlar, üstün zekanın muhteşem eseri sanırlar, entirikal hırsızlığı toplumsal töre yaparlar. Tüm marjinal ferasetler taklitçidir, hırsızlık kültürünü kısır dögü yaparlar, marjinal varyatlar gelişme hızını yavaşlatır,beşeri zekanın gelişmesini, ekonominin gçlenmesini, medeniyetin oluşmasını, uygarlığın gelişmesini engeler, taklitçi beyin hiç zeki olurmu, eğer hırsız ruhsatlı, şeytan ihlaslı marjinal feraset cinler taifesinden ise, cinlerin uygarlık tarihine bir zere kadar katkısı yoktur, şeytanlar medeniyeti diye bir esame varmıdır, marjinal mahluklar beşeri inaka zarar veri marjinal mahlukların zeka çan eğrisindeki derecesi normalin altında olur, yani ahmaktır, bundan sonra budala eğrisi başlar, ondan sonrada idyo eğrisi başlar, marjinl maluklar bir tutam ot için her şeye zarar verir, en büyük zararı kendisi, yuvası görür kanıt: gerçeğin kader koordinaları tezimde.& ÇOCUKLAR BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA marjinal ögelerin manyetik kolları anenin, babanın, çocukların dokusun kav bağ lifi olur, dokuyu kimli, paslı, tümürlü, kanserli yapar, marjina ögelere evresel beyinden negatif enerji kilitlenir mrjinal fantalar katlanır çocuklar güçsüz anlarda hemen etkisini gösterir, , yetişkinlerde direnç azalınca marjinal tahribat etkin olur.BEŞERİYET VE MAHLUKAT;uygarlık beşeri ferasetin eseridir, hunharlık marjinal mahlukatın eseridir. ………dürüstlük, basiret, zarafet Milli, İslami, demokratik ve özgün lezyonların ortak paydasıdır, ortak utkudur, ortak referansıdır. Ortak ferasetidir, hilebaz ferasetler çıkarsımdan asal lezyonlara hile katar, asal milliyetçiliği marjinal milliyetçiliğe dönüştürür, marjinal İslamiyetli, marjinal demokrasiyi, marjinal lezyonları yaratır. & basiretin azaldığı, hırsızlığın çoğaldığı zamanlarda büyük felaketler başlar, felaketlerden vicdan ön plana çıkar,hilebazlık dibe vurur.& şeytanların eseri: sözde ermeni soy kırımından çıkar sağlayan Fransa gibi marjinal ferasetler marjinal zirve yaratırlar, gayet tabiî ki bunun referansı marjinal milliyetçilik zirve olur, marjinal ermeni popülistleri marjinal kalplerde kahraman olur, marjinal unvan, şöhret kazanır. hastanede çocuktan kan alınır, laboratuarda kan kayıp olur, bu bir gafletr, türlü varsayımlara endeksiyon olur örneğin- bir kaymadan o anda kan veren hasta raporlar sağlamlara, sağlam raporlar hastalara belgeolur………..dua ve özgün tümcelerin metafizi kolları muttaki nazar olur ruhu, dokuları, yuvayı ihya eder, kadere endeksiyona koordinat katar, neticeye pay yapar.sevgili Allahlım tüm kalpleri ilahi nusratinle ihaya eyle.amin. muttaki yazar A.A.samağır, Talas…………sevgili allahım ilahi rahmetinle tüm kalpleri ihya eyle. ----------------------------ÇEVLİK -Beyin torbasını basiretli, zerafetli, ekzantik, hümenist, feminist bilgi ile dolduran karli çıkar, şeytan fıtratlı karaparanın hilebaz, hırsız, fesat, hasin, kibir, guruntu, hırs, ihtiras, hoyrat bilgi ile doduran heybeden çok kara para kazanıri bu bilgi iyonları ruha, dokuya, yuvaya, genetik yoldan nesle, kadere çok zarar verir.&-çalışmak zekayı geliştirir,derinleştirir,güçlendirir,üstün yetenekli yapar.&-tüm ferasetler milli,dini,demokratik lezyonları ve hümenist,feminist basiret gibi erdemli karakterleri kapsamalı erdemli yetenekleri güçlendirecek yetenekte olmalı.&-Entirikal törede insandaki feraset iki katagoriye ayrılır.1-beşeri ferasetler:elit,etik,ekzantik,fantastik,basiret,zerafet,hümenist,feminist olur şeref,hasiyet,iffet,sevgi,saygı,nezaket,zerafet gibi erdemli ve estetik bilgi iyonlarından meydana gelir,dünyanın medeni feyzle bereketlenmesine hidayet olur,beşeri güçlendirir,şereflendirir,muktadir yapar,gelişme trenine iğme katar.2-marjinal feraset: Hırsız,hilebaz,kibirli,guruntulu,hodur,hoyrat gibi totariter iyonlardan meydana gelir,şeytan fıtratlı olur,bahtını rahmani görünür.X tezine göre ozmozu,fotosentesi zigotu,konjöktörü yani tüm müktesebatı ve tüm olayları oluşturan,oluşmasına neden olan ,oluşmasını sebeb oluşturan külli iradedir.her şey ilahi ferasete dayanır.böyle olunca hiçbir olay doğmatik olmaz,olursa külli irade tek olmaz çoğalır,vahdaniyet anlamsız olur.doğmatik feraset ilahi feraset konumunda olur.her şey külli iradeye dayanırsa insanlar ve varlıklar kukla olur.cüzi iradenin fonksiyonun doğmatik olmaz.cüzi irade küli ferasetin ferasetin bir boyututur, ilahi iradenin şifrelerden oluşan yetenektir beşeri robot misali, eğer cüzü iradenin fonksiyonu doğmatik olursa, feraseti mekanik olur, kendi eksenlerine dayanır, bağımlı olmaz, oluşması doğmtaik zarurete dayanır, başka iradenin şifresi, parçası, boyutu, kuklası, fonksiyonu olmaz, robot ve tüm iradeler aynı konumunda olur, cüzi (mekanik, beşeri, biyolojik )irade ilahi irade konumunda olur,yetenekler, kabiliyetleri farklıolsada, fikirleri olmasada, hepsinin aklı (fraseti ) mekanik olur, doğmatik olur, fark evrimden kaynaklanır.x- tezine göre her şey kukladır, robotur, makinedir çöldeki kumdan farkı yoktur apolo onbir aya gitsede, evrene hükmetsede. aklın yolu birdir grçein cevabı tektir A- ya tüm varlıklar kukladır, kaderi ve müktesebatı ilahi taktire dayanır, ilahi projenin tezahürü olur, yada B- kukla deyildir, natürel inaka daynır, doğmatik projenin tezahürü olur, her olay başka olayı başlatan sebeptir, başka olaya özelik kazandıran nedendir, başka iyonların, boyutların oluşmasına, deyişmesine, himet, hidayet, referans,bereke, rahmet, maniplans olur. …6- dürüst feraset metafizik boyutta medeniyetin konforunu, lüksünü, zerafetini, basiretini, onurunu, şerefini yaşar, uygarlığın gelişmesine, medeniyetin oluşmasına hidayet, zemin, referans, potansiyel olur. Şeytan fıtratlı ferasetin zahiren lüksü, konforu yaşasada, zahiren asaletli görünsede, ruhu hezeyanlı, kasırgalı, fırtınal, azaplı, acılı, sancılı, , derejli,onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz, ifetsiz, erdemsiz, merhametsiz, hırslı, ihtiraslı, guruntulu, kibir, hodul,hoyrat, hırsız, haydut, hunhar , stresli olur, düzenbaz karekterli, şeytan ihlaslı olur. Kavmatik iyonların işi budur, kötülük yapmaktır, zarar vermektir ,erdemli karekterlerden münezehtir6-ağzını,kalbini, karekterini güzeliğe alıştır.6- otantik dekoru bozan marjinal ögeler estetik doğaya yamalık olur., çevreyi, feraseti, tüm mütesebatrı kirletir.6-ekseni mili, dini, demokratik lezyonlara ters düşen lezyonların diksiyonu zerafetli görünsede bu iyonların özü şeytan fıtratlı olur, mili, dini, demokratik lezyonların afakı kaliteli olmazsa, bu iyonlar asl gerçek deyildir , maerjinal İslamiyet, marjinal, milliyetçilik, marjinal demokrasi doğar, namaz, itikt, iman, , ihlas, tabu asal olmaz, rahmani olmaz, şeytani tabular totem olur,&- MARJİNAL İYONLARDAN KALBİM YARALIDIR, ruhum fırtınalıdır,kafam dumanlıdır.&- marjinal feraset insanlıktn hicaptır, , ruhu şeytan fıtratlı, hırsız ruhsatlı, hilebaz koordinatlı, hasin mizaçlı, hunhar karekterli, sahtekar formantlı, totaliter vardamlı, haydut arjumanlı, korsan kondeksiyonlu olur, hırsız ferasetin şeytani kurnazlığını üstün yetenek sanırlar, oysaki marjinal feraset hırsızlığın entirikal kültürünü kısır döngü yapar, taklitçi olur, yeteneğin, uygarlığın gelişmesine köstek olur..beşeri ferasetin beşeri kurnazlığı tüm güzelikleri, iyilikler, ulvi iyonları , medeni iyonları oluşturan, geliştiren kudretir.&- her şeyin faturası sahibine döner, basiret eken zerafet biçer, fırtına eken kasırga biçer demiş irfanlı kalpler, ilahi adalet teceli eder, yani kendi iyonlarına büyük beyinden kendi meşrebinde manyetik şifreler kilitlenir, pozitif, ve negatif iyonlar katlanır, pozitif enerji bsiretli nazar olur, diğeri şeytani nazar olur, her iyon kendi mizacındaki iyonlara gebedir, kendi karekterindeki iyonların yeşermesine kaynak, zemin, referans,maniplans, vardam olur. ENTİRİKAL TÖREDE GÜÇLÜ ZİHNİYETLER TOTEM OLUR, entirikal hırsızlık moda olur,marjinal ferasetler milli, dini, demokratik ve özgün lezyonlara kav katar, asal milliyetçiliği marjinal milliyetçiliğe, asal islamiyeti marjinal islamiyete, asal demokrasiyi marjinal demokrasiye, asal lezyonları marjinal lezyonlara çevirirler.marjinal din toplumsal iman olur, namazlar, ibadetler, itikatlar, imanlar, vahdniyet kavmatik olur, bugünkü törede her şey kavmatiktir, ondört ayarlı altın misali.marjinal miliyetçilik, marjinal demokrasi toplumsal değer olur, tüm insanlarda marjinal değerler asal gerçek olur, dürüstler ahmaklıkla, enayilikle sıfatlanır, hırsızlığın şetani kurnazlığı popiler olur, toplumsal norm olur, normal sayılır, hak bilinir, herkes entirikal hırsız olur konfolu yaşama için, çalınan parasını almak için, şeytani kurnazlıkla itibar kazanmak için, ahmak, enayi konumuna düşmemek için, hilebaz metotla heybeden çok kara para kazanır, varlığı harm iyona gark olur.marjinal iyonlar şeytan karekterli nesnelerdir, tüm totaliter niteliklere vakıftır.her olay bir varlıktır, metafizik kolların vizyonudur,&- özgün performans en ulvi sebildir, en feyizli ibadetir, medeni nimet olarak dönüşüm olur, evrenin orijinal olmasına, dengesine, ahengine estetik bağ lifi olur, yer kürenin medeni rahmetle bereketlenmesina hidayet olur.dualar ve dürüst ferasetler evreni ihya eden nimetlerdir, medeniyeti oluşturan, uygarlığı geliştiren performanslardır.marjinal vardamlar en güçlü zilliyetlere irade olur, beşeri feraseti marjinal ferasete kul, köle, teba yapar.kul hakı yiyen insanların tümü özde Allaha inmıyandır, sözde inanandır, kul hakı yiyen insan kiliseye giden insan konumunda olur, asal islamiyeti marjinal islamiyete dönüştürmüştür, namazı, imanı, itikadı, tabusu marjinal olur.&_ BEYİN vahdani güce, yeteneğe sahiptir, gelecekte evrene hükmedecek, kendi zevkine göre düzenleyecektir, zararlı boyutlardan sıçrayacak istediği boyuta geçecektir, cenet misali.evren tirilyon tane galaksiden meydana gelmiştir, bu enerji yüz tirilyon insana bol, bol yeter, vahdani boyuta beynin hiçbir desteğe, araca yani göze, kulağa, ayağa ihtiyacı yoktur, bunlara muhtaç deyildir, bağımlı olamaz, olursa muhteşem aşamaya gelmemiştir, gelecekte torunlarımız muhteşem aşamaya ulaşacaklardır, beklide ulaşmışlardır, evrenin ötesinde cenet adasında yaşam sürdürmektedir, beklide dünyayı basiretli beyin dalgasıyle kuşatmışlardır, haram iyonlardan arınan insan cenet adasına adaydır..&- tek asal gerçek resmi yasalardır, yüce kitabımız kuran-ı kerim tüm Müslümanların devlete uymasını emreder, toplumsal zarureten günahlar mübah olur, zamana uymak dini bir vecibedir.herkesin imanı resmi hüviyetinde yazılıdır, asal gerçek budur, zahiratı rahmani görünsede batını şeytanidir, ımanı marjinaldir şeytan misali şeytanda günde bin rekat namazkılar ., beşeri feraseti marjinal ferasete kul, köle, teba, kukla yapar.kul hakı yiyen insanların tümü özde Allaha inmıyandır, sözde inanandır, kul hakı yiyen insan kiliseye giden insan konumunda olur, asal islamiyeti marjinal islamiyete dönüştürmüştür, namazı, imanı, itikadı, tabusu marjinal olur.&_ BEYİN vahdani güce, yeteneğe sahiptir, gelecekte evrene hükmedecek, kendi zevkine göre düzenleyecektir, zararlı boyutlardan sıçrayacak istediği boyutavgeçecektir, cenet misali.evren tirilyon tane galaksiden meydana gelmiştir, bu enerji yüz tirilyon insana bol, bol yeter, vahdani boyuta beynin hiçbir desteğe, araca yani göze, kulağa, ayağa ihtiyacı yoktur, bunlara muhtaç deyildir, bağımlı olamaz, olursa muhteşem aşamaya gelmemiştir, gelecekte torunlarımız muhteşem aşamaya ulaşacaklardır, beklide ulaşmışlardır, evrenin ötesinde cenet adasında yşam sürdürmektedir, beklide dünyayı basiretli beyin dalgasıyle kuşatmışlardır, haram iyonlardan arınan insan cenet adasına adaydır, evliyalar misali.&- tek asal gerçek resmi yasalardır, yüce kitabımız kuranı kerim tüm Müslümanların devlete uymasını emreder, toplumsal zarureten günahlar mübah olur, zamana uymak dni bir vecibedir.herkesin imanı resmi hüviyetinde yazılıdır, asal gerçek budur, zahiratı rahmani görünsede batı şeytani olanların ımanı marjinaldir şeytan misali şeytanda günde bin rekat namazkılar . insan bilgisinden meydana gelen büyük beyin erdemli vekavmatik metafizik şifrelerden oluşan bilgi deposudur, bu tezim ve mekanik feraset tezim büyük depremlere ve tepkilere neden olacak, dini tabuları yıkacak, yerçekimi yoktur tezimde ilmi tabuları yıkacatır.marjinal fotonlar kötülük, erdemli (pozitif şifreli metafizik güç ) fotonlar iyilik melekleridir.niyet feraseti aktif yapar niyetin fıtratı marjinal veya muttaki feraset endüksiyona gizemli koordinat katar. Fotonları çok olan feraset baskın gelir, haram kazancın marjinal serveti ve marjinal fotonları çok olur, helal kazancın marjinal serveti az olur, -muttaki fotonları zengin olur.basiret, zerafet gibi oryantal nusretlerin az, marjinal nusratlerin çok olduğu yerde yozlaşma başlar, bağnaz tabular çoğalır, monarşi hükümran olur,total izim atmosfer olur., yaşam marjinal inaka dayanır.haram paranın marjinal fotonları yuvaya, çocuklara, ruha , dokulara virüs etKisi yapar, geleceğe gizemli kötü koordinat katar, muttaki şifreler iyilik yapar. Sevgi türlü basiretlere, zarafetlere, nimetlere, himenlere, feyizlere hidayet olur.bitki, kar molekül, mineral desenleri ne kadar çeşni ise , bilgi desenlerlide böyle envayi çeşitte ŞİFRELERDEN MÜTEŞEKÜLDÜR, 7000bin yıllık sanal fotonların kilitlenmesinden muhteşem beyin meydana gelen büyük beyin bir ilim, marifet,bilgi deposudur, marjinal fotonlar kötülük, orijinal fotonlar iyilik melekleridir., 23-muttaki fotonları zengin olur.basiret, zerafet gibi oryantal nusretlerin az, marjinal nusratlerin çok olduğu yerde yozlaşma başlar, bağnaz tabular çoğalır, monarşi hükümran olur,total izim atmosfer olur., yaşam marjinal inaka dayanır.haram paranın marjinal fotonları yuvaya, çocuklara, ruha , dokulara virüs etlisi yapar, geleceğe gizemli kötü koordinat katar, muttaki şifreler iyilik yapar. Sevgi türlü basiretlere, zarafetlere, nimetlere, himenlere, feyizlere hidayet olur.bitki, kar molekül, mineral desenleri ne kadar çeşni ise , bilgi desenlerlide böyle envayi çeşitte, 7000bin yılık sanal fotonların kilitlenmesinden muhteşem beyin eydana gelir. Dürüst nusretler dünyanın medeni feyizle bereketlenmesine vesile olur, marjinal nusretler uygarlığa totaliter doku katar, büyük beyinde nema katar. Beş türlü sinirlerden Ses, tad,koku, şekil gibi fizyo dalgalar duyu merkezine gider,sıfatlı biyo dalga olayların, varlıkların profili olur,insan bu profillerden isimler, rakamlar icat etmiştir,sıfatlı plazma fotonik şifreli dalgalardan ibarettir, sanal fotonlar bilgi dokulara kilitlenir, mıknatıs çubuğu kuşatan manyetik dalgalar misali insanı içten ve dıştan kuşatır, plazma topun çapı binlerce km. yi bulur, çocuklarına kitlidir, met, cezir misli, diğer insanlar, manyetik ve fotonik plazmanın içinde kalır sanal plazmaların kilitlenmesinden büyük beyin meydana gelir Tüm çiçekler güzeldir, nusretleri çiçek yapan peygamberlerdir. Hayaller ve rüyalar beynimizde oluşan ve oluşturduğumuz nusretlerin görüntüleridir, iyi nusretler muttaki , kötü nusretler marjinal ferasetin diksiyonlarıdır, Geleceğimize gizemli kader katar. Her cemalin fonksiyonu diksiyonu başka beyin aynasında yansır, fotonik dalgalar büyük beyne kilitlenmez, şifreli beyin dalgaları belirlenir. Peygamberlerin seyidilerin ilim, bilime sanat adamların irfanları muttaki ruhu oluşturan nadire çiçeklerdir,feyzi oluşturan gül endamlı nusretlerdir. Marjinal nusretler robotlara benzer, diksiyonları, fiks iyonları robotsu olur, basiretin, zarafetin estetik ruhu görünmez.xz Marjinal nusret kalbe saplanan hançerdir, muttaki zarafet kalbi ihya eden en feyizli kudrettir. Boyutlar iç şartlarına göre özellik kazanır, dış şartlar var olan özeliklere fiks iyon katar. Feraset beyin atmosferinde her türlü bilgi ve vizyonu oluşturma yeteneğine sahipti, evrenin manyetik dalgalarını malzeme yapar. feraset aktif olunca çok büyük işler yapar, muttaki feraset iyilik yapar,birçok mucize dediğimiz olaylar, marjinal feraset kötülük yapar, çoğu feraset algıladığı şekilde yapar örneğin nazarlar, hepsi bilinç dışıdır, bilinçsizdir. Büyük beyinden her ferasete niteliği ve nusret gücüne göre bilgi akar,Seydiler ihtişamlı , zerafetli, erdemli nuru görür , nurun feyiz sarhoşluğunda basireti sergiler, ibadet eder. Basiretli erdemden yoksun insanlar, akademik erdemden yoksun memurlar marjinal mahlukatlardır. Her insan avcıdır, beşeri avcı şeytanlık yapmaz, hayvan bulunduğu ortama adapta olur aksi taktirde doğaya yem olur, insan sosyal töreye adapta olmak zorundadır, yoksa marjinal şeytanlara yem olur. Bugünkü çağdaş her şey Atatürk’ün himmetidir, cumhuriyetin nimetidir, NİSAN 19 HER VARLIK SUNGER GİBİDİR, KEVGİRDEN GEÇEN GÜÇLÜ FOTONLAR ZAYIFI SÖKER DIŞARI ATAR, SÜNGERDEKİ HAVAYI DIŞA ATAN SU MİSALİ, SELER DEYİL BEYİN DALGALARI VÜCUDU İÇTEN VE DIŞTAN KUŞATIR.mazinin nusretti geleceğe, olacağa gizemli foton katar.evreni oluşturan tüm varlıklar bilimsel olarak tin ismi verilen ışınlardan oluşmuştur.Erciyes dağının devasal yüzeyinden yansıyan fotonlar gözümüzden girer, yani dünyayı oluşturan ışınlar bir cm küpten daha azdır.marjinal olaylar marjinal nusretleri çoğaltır, kendisine, yuvasına, çocuklarına yapılan kötülüğünde çoğaltır, marjinal serveti de çoğaltır, güzide olaylarda iyiliği, basireti çoğaltır.beşeri yaşamın yüzde otuzu maddi gıdaya, yüzde yetmişi manevi gıdaya dayanır..söz konusu evlat olunca zehiri yüreğine gömersin, basiret çiçeğini ikram edersin.,söz konusu vatan olunca canını feda edersin, işte muhteşem özveri.muttaki feraset haram yemez, kamu hakına tecavüz etmez , kötülük yapmaz, toplum menfatini kendi çıkarının üzerinde tutar., 24-marjinal feraset tersini yapar, mutaki feraseti zengin olan insanların marjinal fotonları dışa itilir,marjinal fotonlar bu insana kötülük yapana yıldırım gibi akar.türbe, çabut kuru ağaç veya her ne olursa olsun feraseti aktif yapan bir vaıstadır, feraset aktif yapılırsa ruh kuvet kazanır, muradın gerçekleşme olasılığı artar, türbelerden medet beklemek safsatadır, tüm kutsal mekanlar ve boyutlar ruhun marjinal kirden aklanması ve mutaki feyize gark olması için bir vaıstadır,çünkü insanların feyizli metafizik dalgaları her şeye kilitlenir, kutsal mekanlarda daha yoğun olur örneğin şehitlerin, seydilerin türbesi, mezarlıklar vs. sevgili allahım rseydi veya, şu kelebek yüzü hürmetine tüm kalbleri ilahi nusretinle ihya eyle diye özden niyaz edersen ruhun. Yuvan, çocukların, dokuların ihya olur,muradıyın nail olması kuderet kazanır. otantik şifre kaderine basiretli kader katar, atine feyizli koordinat olur.kim kul hakı yer rahmani diksiyonla kafirliğini gizlerse o sahtekardır.insanın madi plazması 60-70-litredir, manevi plazması katrillyonlarca km. küptür, marjinal ve mutaki plazma çokluğu orantısında kadere, ypıtlara, olaylara, aktivitelere, yuvaya l çocuklara, dokulara şifreli foton katar,kombinatı, fonksiyonu gizemli kader eklenir. marjinal kurnazlığın nusretleri marjinal plazmayı besler.haram, kelepir nüveler,marjinal ikramlar, itibarlar, himetler dürüst kalplere azap verir, eza olur. Kul hakı yiyen ferasetin fıtratı, dini, ameli, yapıtları, mabudu marjinal olur. Dürüst fiksiyonlar basiretli, zerafetli, otantik vakur, mütevazi nusrtlrin oluşmasına vesile olur.entirikal törede tüm isanların dini, mabudu, yapıtları, ameli marjinal olur, kul hakı yer, kamu hakına tecavüz eder, hilebazlık yapap, marjinal kurnazlığı yapmıyanlar ahmaklıkla sıfatlanır, herkes fırsatı ganimet yapar.ayıbına ayıp katma, hatasına hata katma, marjinal plazmayı çoğaltma olmayan bardağa su dolmaz, ne kadar bardak çok olursa çok fotonik plazma dolar., özden dualar ve dürüst nusretler muttaki bardakları çoğaltır, marjinal nusretler şeytani feraseti zengin yapar.insanı insan yapan cevher düşürt nusretlerin basiretidir,marjinal nusretler kalbi şeytan fıtratlı yapar x- tezine göre tüm olayları , varlıkları yaratan allahtır her şey ilahi kadere ve projeye dayanır ,insan v e şeytan takdirin dışında hareket edemez taktir olmayan tedbiri alamaz, sabit kurarlara gerek kalmaz,eğer insan ve şeytan takdirin dışında hareket etme kudretine sahipse her şey takdirin tecellisi olamaz, her şey ilahi kadere,projeye,tek idareye tek vahdaniyete dayanmaz, ya her şey tek iradeye dayanır yada hiçbir şey tek iradeye dayanmaz tüm varlıklar ışın nüvelerden meydana gelmiştir şeytan fıtratlı marjınla ferasetin namazı, ameli,yapıtları, nusretleri Salih olmaz çıkarsamdır.milli dini demokratik ferasetin mefkuresi dürüst kültür basirettir asalettir zarafettir adam hilebazlık sahtekarlık yapar namaz kılarsa dini çıkarına alet yaparsa bunun feraseti marjinal olur marjinal ferasetler asal İslamiyet marjinal İslamiyet asal milliyetçiği marjinal milliyetçiliğe demokratik nusretleri marjinal nusretlere dönüştürmüşlerdir.Madde yok ki metafizik olsun her şey ışınla meydana gelir tüm varlıklar kozmik ışınların farklı özellikteki boyutlarıdır.nasıl ki akünün peteklerine elektirik dalgaları kilitlenir petekler elektirikle yüklenirse bilgi dokularında bir petektir bilgi fotonları kilitlenir fotonik iyonla yüklenir hiç bir insan milli dini demektik müktesebahat uymaz tüm insanlar kamusal müktesebahata uyar oysaki tüm insanlar züht nusreti karakter şifresini toplum türesi yapmalı inşallah iki üç sene içerisinde tüm insanlar züht karaktere kavuşur, tüm imanlar, ibadetler, itikatlar isar imana dayanır.milli, dini, demokratik yasalar dürüstlüğü basiretli zarafeti asaleti emreder, kuran devlete uymayı emreder tek gerçek resmi yasalardır yasaların dışındaki her ölçü bireysel kraşelere göre farklı baz olur.çilenin çile dokulardaki ve ruhtakikavmatik fotonları söker atar boşalan hacme feyizli nusretler doldurulursa hem biyolojik yapımız hem de ruhsal yapımız ihya olur, sabrederek, basiret sergileyerek.her varlık bir olaydır her aktivite fotonik koordinatların vizyonudur. Pozitif dalgalar dengeye ahengi oluşturur bütünü organize eder negatif dalgalar bozar marjinal baz katar. İnsan her durunda basiretli ferasetini vardam yapmalıdır.düzenbaz konektörün marjinal fotonları kötülük yapar çünkü fıtratı konuya zarar verir örneğin tüccar süte su katar entirikal yoldan hırsızlık yapar mikrofonda okunan kuran ve dualar dinleyenlerin beyin dalgaları diğer beyinlere ve büyük beyne şifre katar.25-robotsu duaların niyetlerin getirisi ve faydası olmaz sözleri yüzü değil ruhu candan olmalı özü bsirete daynmıyan her şeye şeytani fıtrat koordinat olur, rota olur, referans olur, potansiyel olur, kaynak olur. tabuya dayanır, maniskoları, diyaskoları robotsudur *her türlü problemin anahtarı dürüstlüktür basirettir zarafettir asalettir.her şey çıkara dayanır. Fakat yüksek idealde şahsi çıkar yoktur örneğin muttakiler her şeyini ve canını Allah yolunda insanlığa ifak ederler.yüksek ideal büyük özveridir.dürüst nusretler mahlukatın hakını, hürriyetini, basiretini korur., saygı gösterir, feyiz kazandırır., çünkü mahlukat canlı sistemin ilk boyutudur.sabırda, erdemli ferasete Himmet, zarafet, asalet gibi muhteşem feyizler, hikmetler vardır, marjinal koordinatta acı, azap, işkence ve türlü kötülükler vardır.&kimsenin hainliği, hasetliği, zalimliği yanına kar kalmaz, ahreten önce öder&fotonik dalgalara büyük beyinden kendi niteliğinde fıtrat kilitlenir.&ferasetin ruhunu oluşturan feyizli fotonlar dokulara, ruha, çocuklara, yuvaya, iyilik yapar, atiye basiretli kader katar.& altıncı ferasetin kombinasyonu gizemlidir, ancak bazı emamareleri vardır, el arabasını deviren nazar misali.& marjinal nusretler helak eder, özgün nusretler ihya eder.& muhteşem sanatsal eserler uygarlığı bir, iki asır ileri fırlatır.& cahil kafalar büyük beyinin feyizli nimetinden , bereketinden, hikmetinden mahrum kalırlar, bir tutam sudan gelen nema için şeytansal ferasetin marjinal nusretine kul, köle, kukla olurlar.& her beyin hür vicdana, hür imana kavuştuğu anda özgürdür.&tüm insanlar topluma uyar, çıkarını korur, dışlanmaktan korkar, entirikal törede tüm insanlar hilebaz olur, çıkarsımdan, adaptasyondan.& herkes fırsatın çifte standardını, iki boyutlu avantajını ganimet yapar, kimse ayağına gelen fırsatı tepmez,, entirikal törede helal nema artı sudan gelen fazladan haram nema herkesin en doğal hakkıdır, muttaki kalp hakkı olan haram nemadan feragat eder, bu fedakarlık en ulvi sebildir, uygarlığı oluşturan, gelişmeyi hızlandıran en kudretli nusretir. hilebazlık ancak elit denetimle önlenir.& dört insan vardır biri Hıristiyan, diğeri Musevi , diğeri Müslüman , diğeri gök tanrıya inanıyor, , Hıristiyan, Musevi, Müslüman kul hakkı yiyor, , namaz kılıyor, hırsızlık yapıyor, kumar oynuyor, şarap içiyor, camiye, kiliseye gidiyor, kafirliğini gizliyor, rahmani görünüyor, gök tanrıya inan insan dürüst vardamı nusrt yapıyor, peki kimin emeli mükafata dönüşür, ruhu ödüle ihya olur gayet tabi ki dürüst nusretin, dördü de manevi tanrıya inanıyor, fakat üçü sahtekar, ilahi emirleri hiçe sayıyor.& insan ve kamu haklarını ihlal eden hilebazlar, dokusuna, ruhuna, yuvasına, dinine, çocuklarına, atisine, kalbine zarar verir, ekonomiye, ülkeye, küreye zarar verir.&beşeri olayların yüzde otuzu şifreli fotonların gizemli koordinasyonudur, yüzde 60-70 i beynin oluşturduğu kurgudur,&basiret, zarafet, asalet gibi otantik fiks iyonlar özgün ferasetin diksiyonudur, kelepir fiks iyonlar marjinal ferasetin diksiyonudur& her nusrt geleceğe gizemli kader ve koordinat katar.& beşeri boyutlar rahmani görünmek zorundadır, önemli olan batını özgün fıtratlı olmalı.Aralık 30 2005 haram servet entirikal hırsızlığın variyetidir, hırsız tümcenin ögeleri şeytan fıtratlı olur.helal kazancın ögeleri Sıla gibi melek fıtratlı olur,Sıla’nıngüzel parmakları bu yazıları feyiz yapar. topluluklarda insanların kurban kesiyorum,Marka elbise giyiyorum diye böbürlenmesi haram servetin hırsız ruhunu kaprisli ihtiraslı,kibirli fıtratının hilebaz adilliğinin , acizliğinin, kasırgalı ruhunun maniskosudur , otantik fiksiyonla,diksiyonla şeytansal ruhunu asil göstemedir, hırsızlığını gizlemedir, otantik desenle,nida ile,eda ile marjinal ferasetini gizlemedir, Hırsızlığın diksiyonudur, fiksiyonudur, sektonudur.haram servetin marjinal nusretleri çok olur, helelal kazancın melek fıtratlı nusretleri çok olur.Allahım medeni cenetile, muhteşem basiretinle, zerafetinle, asaletinleevreni ihya eyle.mütevazi ferasetin kuru yavan ekmeği,haram servetin marjinal hindili ihtişamlı sofrasından daha şifalıdır, daha gıdalı,lastik ayakabı ile okula gelen çocuklar bu gerçeğin kanıtı.ilailahe illallah, muhteşem ikramınla sarhoşum ya Allah, muteşem medeniyetine, basiretine, zerafetine, asaletine hayranım, sevdalıyım, mehtunum ya Allah.allahım nükleer fizyonunu,akedemikfiksiyenini, mekanik formantını, otantik zerafetini, ekzotik edanı evrene ihsan eyle.ihya eyle.allahım seni sevmek ne hoştur, kalbim ilahi feyzinle sarhoştur hırsız,kelepir, hilebaz haşin tümcelerin, endüksiyonların öğeleri şeytan fıtratlı iyonlardan meydana gelir,şeytani atmosferi devasal yapar, melek fıtratlı iyonlar orijinal atmosferi devasal yapar.sevgili allahım nükler kezabınla marjinal iyoları erit, yok et.marjinal iyonlar dokudaki muttaki nusretleri parçalar, otantik iyonları eritir, dokuyu paslndırır, küflendirir., oryantel iyonlar dokuyu, ruhu, evreni ihya eder, dokulara feyizli iyonlar akıtır.marjinal nusrelerin ihlası şeytan fıtratlı olur, zahiratı rahmani görünür.marjinal iyonlar başta kendi ruhuna, dokularına, yuvasına, atisine, genetik yoldan nesline zarar verir, şeytan fıtratlı yapar, çevresine,tabiata, medeniyete, evrene zarar verir, kaderine marjinal fizyon katar.medeni ve marjinal kültürü , varlıklar , boyutları olayları,yapıtları, aktiviteleri oluşturan insandır.küfreden insanı hakir görürsek vahdaniyete, tevhide, taktire saygısızlık olur, hiçe saymadır, taysınmamadır.sevgili alahım teşekür ederim sana hidayet etin muhteşem feyizlerini bana.okyanusun ortasında bir ada varmış,kuzeyin kara soğuğu başlayınca narin ku kuşları kovalamış, sıcak atmosfer zarif kuşlars,koordinat olmuş, rota olmuş, pusula olmuş , yol haritası oluşmuş fotonik dalgalar atmosfere kilitlenmiş kuzeyi afrikaya manevi elyafla bağlamış, uzun hava yolunda cayıp ada konaklama tesisi imiş, bu ada denizin dibine gömülmüş, göçmen kuşlar o noktaya gelice pervane gibi dönermiş, umdunu yitirenler intihar edrmiş, şidetli hızla kendini denize gömermiş, azimli olnlar inancını yitirmemiş büyük mefkure ile idalini hedeflemiş, yaşam yoluna devam etmiş, minik yavrulara bu feyizler yaşam kaynağı olmuş.umudun bitiği yerde otantik plazma nın ruhu çöker,felç olur, cismani plazma üleşe döner,insanı insan yapan otantik plazmasdır, marjinal plazma kalbi mahlukatan daha aşağı yapar.her dokuda miyarlarca nusret, tirilyonlarca fotonik öğe vardır, her öge milyonlarca iyondan ibarettir.evrenler misali her iyo büyük beyinden nema alır, 3-5 katlanır, haram servetin marjinal iyonu zengin olur, helal kazancın orijinal iyonu zengin olur. Biri ihya eder, mütevazi ihlası kalbini asaletli, zerafetli yapar, diğeri hezeyanlı, kasırgalı, tufanı, deprejli, şeytanlı, stresli, hilebaz, onursuz, şarefsiz, namusuz yapar, tabu olur, entirikal hırsılğın hidayetleridir, himetleridir, şeytansal ferasetin marifetleridir, ihlsı şeytan fıtralı olur zahiratı melek suratlı görünür, çünkü kalbi hsetlidir, ihtiraslıdır, kaprislidir, hoyratır, totemdir, hunhardır, mağra zihniyetlidir.melek fıtratlı daneler damla damla sel olu, derya olur, ilahi kasırga, tufan, hortum olur ahi girdaba sürükler, , ilahi anaforda marjinal iyonları çitiler, ruhu aklar, paklar neşeler atmosferinde coşkuyle kanatlar, madeni inaka yetenek yapar, marjinal kasırgaya kalkan yapar, marjinal girdap tersini yapar. Şeytan fıtratlı nusretler kendi asaletine, onuruna, şerefine, namusuna, itiberına, karyerine, basiretli erdemlerine muhalefet olur, ihanet eder, hiyanet eder, feyizli dengesini, ahengini, bsiretini, nimetini, nurunu, himetini, asletini, karizmasını şeytan fıtralı yapar, asal feyizlerini yok eder , dokusunun, ruhunun, yuvasının, çocuklarının, neslinin, toplumun, evrenin otantik nizamını, ahengini, dengesini, zerafetini oluşturan nusretleri marjinal nusretlere dönüştürmek büyük gaflettir, delaletir, şeytansal çılgınlıktır, haram servet sahiplari kendilerini çok kurnaz gören ,yetneksiz, ahmaklardır, düzenbaz kültürü kısır dögü yapan zavalılardır, dürüst nusretler, bsiretli dualar medeniyeti oluşturan, oluşmasına sebil olan feyizledir, haram servetin hayırları sebil olmaz.medeni zenginliği, konforu, lüksü,basiretli, asaletli,zerafetl, berketli feyizleri oluşturan, oluşmasına vesile olan, uygarlığa medeni doku katan, gelişme tirendine ivme kazandıran nusratler dürüst ferasetin hidayetleridi, bsiretli duaların hikmetleridir.nergiz çiçeğinin cismani zarif endamı küçüktür, ruhani endamı dağ kadardır.cismanive ruhani endam güneş ışığına kendi özeliğini kazandırır, ışıktan nergiz çiçekleri oluşur, dağlar, taşlara, gükteki nüveler kilitlenir, görme merkezine kilitlenir.& ego iradeyi marjinal feraset eir yapar.& muttaki beyin marjinal sıfatlardan münezzehtir.& şeytan fıtratlı ferasetin kıldığı namaz retinktir.6 EGO ön plana çıktığı zaman şeytan fıtratlı feraset mabut olur.& özgün ve din lezyonları itibara, imana, nemaya, şova reyting yapılırsa orijinal nusret marjinal nusrete, 27-asal İslamiyet marjinal İslamiyet’e dönüşür. Marjinal irfanı insafsız, hırsız our, hırsız olur, dini ruhu marjinal olur, marjinal İslamiyet helak eder, orijinal İslamiyet ihya eder, milli, demokratik nusretlerde öyledir. Otantik tevekkül her şeyi ihya eder, milli birliği bütünlüğü korur, ruha, dokulara muttaki şifre olur.& ekmeğin, ve tüm varlıkların otantik ruhu yok oldu, feraset marjinal fıtrat kazanır şeytan ihlaslı olur.&evrenin mekanizması olan doğal seleksiyon ve evrim mutasyonunu yaratan ferasetine hayranım ya Allah.& feraset kendi nusretni kader yapar, marjinal nusretler variyete zarar verir, oryantal nusretler ihya eder, & putların manevi ruhu yok oldu, birer taştan heykele dönüştüler, kutsal kelimelerin ruhuna marjinal nüve enjekte edildi taşlara dönen putlara dönüştü.kul hakı yiyen insanın feraseti entirikl olur marjinal bilgi iyonları nın ihlası şeytan fıtratlı, fiksiyonu hırsız ruhsatlı, formantı sahtekar koordinatlı, kondiksiyonu, hunhar nusretli, performansı hilebaz referanslı, olur, diksiyonu rahmani görünür.Feraseti hilebaz olan insanların yapıtları, allahı, imanı, ameli marjinal olur, dürüst ferasetinki orijinal olur.& somut varlık madi ve fotonik plazmadan meydana gelir, bilgi iyonlar, rüya, ayın kozmik ruhu gibi soyut varlıklar fotonik plazmadan meydana gelir.ay fotonik plazma dünyanın içinde, dünya güneş içinde, dünya galaksi içinde, galaksiler sarmaş dolaş tek vücut aileyi oluşturan bireyler misali, fakather biri kendi özeliğinde, iki büyük beyinde böyledir.dürüst bilgi iyonları çok kutsaldır, insanı insan yapan nusretlerdir.basiretli kelimeleri marjinal çıkara alet yaparsak, basiretli sen tonlar şeytan ihlaslı olur.manevi dalgalar yoksa manevi ruhta yoktur, insan robot olur, onur, şeref, hasiyet, ar, namus gibi manevi kudret olmz, kelimeden ibaret kalır, meydanda çiftleşen hayvanlar misali. AKILLI FOTONLAR Manyetik kolların özelligi iyonu dogal şifresidir varlıgın şifre kodu olur.her varlık bir olaydır her olay manyetik fotonların fiksiyonudur her iyonun mekanik fareseti vardır manyetik kollar mekanik foksiyonu icra eder manyetik kolların hacimsel foksiyonu sayısal foksiyonu şekilsel foksiyonu hareketsel foksiyonu vardır bu dört foksiyona dayanan her şey asal gercektir dayanmayan her şey insalsal gercektir örnegim tatsız koku renk z aman agırlık agırlık yoktur atmozferin manyetik kolların cisimler sırtına yaptıgı basınca agırlık ismi verirmiştir.suya batıran cismin agırlıgı azalmaz taşan su kadar manyetik kolların rolu degişir neftonun yasaları manyetik koların itme gücünü ve itilme vizyonunu şifreler nefton formülü asal gercektir yani yer cekimi yoktur.manyetik fotonlar iyonun meta fizik eleridir ellerin foksiyonu dogmatik ferasete dayanmazda meleklerin beyin reyonuna yerleştirdigi disketin foksiyonunu aktivite yaparsa insanların ve maddenin dogmatik feraseti olmaz hic foksiyonu olmaz meleklerin kuklası olur.robotlar misali abranın atını yönlendiren dizkinlerin reaksiyonu meleklerin ellerinden kaynaklanır , kamyonu yönlendiren direksiyonun reaksiyonu meleklerin yetenegine dayanır. Kamyon kötü yoldan giderse kaza yaparsa bu kusurun sevabı gunahı vebali meleklerin boynuna olur ok mi evet se tüm varlıklar kukladır hic foksiyonları olmaz hayırsa tüm foksiyonlar dogmatik olur mekanik inaka dayanır dizkenler meleklerin elindeyse disket insnalara ve mölüküllere feraset olduysa tüm varlıklar kukladır kuklalar tepbir alabilirmi disketin dışında hareket edebilirmi robot misali ok mi hayırsa molekuller ve insanların foksiyon dogmatiktir.beyindeki boyutlardaki deyişmeler gelişmler dal boyutlara düşünşünler yani evrim meleklerin irşatı ise hic bir şey dogmatik olmaz madde kukla olur hic foksiyonu olmaz hayırsa her şey mekanik ferasetin foksiyondur manyetik ellerin ivşatırdır her şey dogmatik olur. plana çıkar bu alanlarda veya kuru bir ağaca kalbinizi bağlarda sevgili allahım yatar ın yüzü hrmetine veya şu kuru ağacın yüzü hürmetine diye du eder, muradınızı niyaz eylerseniz ruhunuzu pozitif enerjiyle yüklenir muradınızın geçekleşme olasılığı kuvet kazanır& atatürkün cumhuriyeti milleti hür ve egemen yapar, homojen cumhuriye güçlü zihniyeti egemen yapar, kuralarını devlet yapar.& dergahta zihniyetin feraseti eksen olur, feraset egemen olureksene bağlı kuralar manyetik alan olur, özgürlük sınırı meydana gelir.& islamda terör yoktur, kafirlere cihat vardır, buğuz vardır& marjinal kollar metafizik kazaya, belaya, zarara, azaba, işkenceye, ifetsizlige, felakelere, afetlere, ruha acı verir, azaplı, gazaplı, hezeyanlı, deprejli, stresli, sekteli yapar, dokuya kav bağ lifi olur, plazmayı kanderli, paslı, kisl,, tümürlü yapar, endeksiyona, kadere kav koordinat katar, afetlere, felaketler& İÇGÜDÜSEL İNAK –KULAK, GÖZ, burun,DİLYOLu……… ……… ENTİRİKAL TÖREDE GÜÇLÜ ZİHNİYETLER TOTEM OLUR, entirikal hırsızlık moda olur,marjinal ferasetler milli, dini, demokratik ve özgün lezyonlara kav katar, asal milliyetçiliği marjinal milliyetçiliğe, asal islamiyeti marjinal islamiyete, asal demokrasiyi marjinal demokrasiye, asal lezyonları marjinal lezyonlara çevirirler.marjinal din toplumsal iman olur, marjinal miliyetçilik, marjinal demokrasi toplumsal değer olur, tüm insanlarda marjinal değerler asal gerçek olur, dürüstler ahmaklıkla, enayilikle sıfatlanır, hırsızlığın şetani kurnazlığı popiler olur, toplumsal norm olur, normal sayılır, hak bilinir, herkes entirikal hırsız olur konfolu yaşama için, çalınan parasını almak için, şeytani kurnazlıkla itibar kazanmak için, ahmak, enayi konumuna düşmemek için, hilebaz metotla heybeden çok kara para kazanır, varlığı harm iyona gark olur.marjinal iyonlar şeytan karekterli nesnelerdir, tüm totaliter niteliklere vakıftır.her olay bir varlıktır, metafizik kolların vizyonudur,&- özgün performans en ulvi sebildir, en feyizli ibadetir, medeni nimet olarak dönüşüm olur, evrenin orijinal olmasına, dengesine, ahengine estetik bağ lifi olur, yer kürenin medeni rahmetle bereketlenmesina hidayet olur.dualar ve dürüst ferasetler evreni ihya eden nimetlerdir, medeniyeti oluşturan, uygarlığı geliştiren performanslardır.marjinal vardamlar en güçlüzi Otantik diksiyonların, duaların, dürüst ve erdemli bilgi iyonların metafizik dalları pozitif nazar olur, dokulara, ruha, yuvaya, çevreye gıda, şifa olur, endüksiyona, kondeksiyona, kadere feyiz katar, neticeye pay yapar,marjinal nazara kalkan olur.Hilebaz ve hırsız hasis, hasit, fitne, yalan, gıybet gibi marjinal kombinatların metafizik kolları şeytanlık yapar, zarar verir, marjinal nazar olur.sevgili Allahım ilahi nusratinle tüm kalpleri ihya eyle. Otantik diksiyonların, duaların, dürüst ve erdemli bilgi iyonların metafizik dalları pozitif nazar olur, dokulara, ruha, yuvaya, çevreye gıda, şifa olur, endüksiyona, kondeksiyona, kadere feyiz katar, neticeye pay yapar,marjinal nazara kalkan olur.Hilebaz ve hırsız bilginin metafizik kolları şeytanlık yapar, zarar verir, marjinal nazar olur.sevgili Allahım ilahi nusratinle tüm kalpleri ihya eyle. Otantik diksiyonların, duaların, dürüstveerdeml Otantik diksiyonların, ibilgiiyonlarınmetafizikdallarıpozitifnazarolur, dokulara, ruha, yuvaya, çevreye gıda, şifa olur, endüksiyona,kondeksiyona, kadere feyiz katar,neticeyepayyapar,mutakinazarolur,marjinalnazarakalkanolur.sevgilialahımilahinusretinetümkalpleriihyaeyle.http//:elma48.sitem ynet.com.ahmet aslaner 666666699999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999Zenginlik hırsıyla güçkazanan marjinal feraset yozlaşır.ancak basiretli feraset ilk ve sonbahar çiçeklerini bir arada tutar zıt ve farklı boyutları birleştirerek muhteşem güzeli yaratır, bu iyon beşeri ferasetin eseridir. İki kişi tartışıyordu; ali-metafizik tezi manevi varlığı yok ediyor. Veli- her şey alahın sanatsal eseri diyor. Varlıkları, reksiyonları,aksiyonları, nedeni, sebebi, taktiri, tedbiri yani her şeyi , olay ve boyutları yaratan yaratan alahtır diyor. sen tümyle okumamışsın dedi, ayrıca büyük beyinden bahsediyor oda manevi varlıktır, ali- hayır o metafiziktir.veli sevgili allahım tüm kalpleri ilahi nusretinle ihya eyle. Ali alahın deyil kelimelerin kudretine dayanır.6HARAM VE HİLEBAZ beyin iyonları dokuya marjinal enerji (negatif ) enerji katar, pozitif iyonların tesirini azaltır, pozetif iyonlar iyilik yapar, negatif iyonların gücünü azaltır, kalkan olur, dokulara, ruha katmerli şifa, gıda, basiret olur.Nezakete,basirete, zerafete dayanmıyan fiksiyonlar marjinal ferasetin reaksiyonudur.Robot taktir olmuyan tedbiri alamaz, taktirin dışında hareket edemez, fonksiyonu sınırlı hüriyete dayanmaz, cüzi iradeye dayanır, cüzi irade küli iradenin disketidir, konjektürüdür, robotun fonksiyonu sınırlı hüriyte dayanırsa, yani doğmatik olursa, küli irade konumuda olur, bağımlı olmaz, fonksiyonu taktiri lmaz.Her konjüktürde binlerce ünite, her ünitede milyonlarca iyon, her iyonda milyarlarca şifre vardır. 6666666666666666666666666Mükembel boyut vahdani boyuta ulaşmadır, göz, kulak, ayak gibi hiçbir araç, vaısta, araç, gereç hiçbir desteğe bağımlı ve muhtaç deyildir, tanrı misali, bağımlı olursa yetersiz, muhtaç, aciz boyuta olur muhteşem aşamaya ulaşmamıştır.vahtani beyin marjinal konjekterü vardam yapmaktan münezehtiir, yaparsa negatif enerjinin hem kendine, hemde tüm varlıklara büyük zarar vereceğnin bilincedir. Basiret, zerafet, asalet gibi beşeri erdemlerin en mükembel safasındadır.66666666666666666666 YAĞMUR DUASI-özden ve süper duygularn şifreli beyin dalgaları su H2O1 monlarını birbirine klitler, bulut oluşur, soğuk tabada yoğunlaşır, yğmur tanecikleri meydana gelir.666666666666666666666kalite, basiretin, verginin,nezaketin, zerafetin, asaletin, sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin, mili, dini, demokratik fantaların, iman, itikast, ibadet gibi endeksiyonların hulasa tüm koordinat ve koordinasyonların özü şeytan fıtratlı, yüzü mele sıfatlı olmuyacak, özü, yüzü aynı olacak yani konjektür orijinal ve şeytani şifrelerden oluşturulmamalı , salt olmalı.batını kafiri olan, zahiratı rahmani görünen Müslümanların ihlası şeytan fıtratlı olur, namazı, itikatı, mütebatı, tanrısı marjinal olur, iyonlarındaki negatif enerji yoğun olur, pozitif enerji azınlıkta kalır, başta kendisine, çocuklarına genetik yoldan nesline marjinal kollar zarar verir, kötülük yapar, büyük beyne şeytani şifre katar, her iyona kendi sıfatında pozatif ve negatif şifreler kilitlenir, faydalı melek fıtratlı ve şerli zebani fıtratlıleri ikiye, üçe katlanır.666666666666666666 Mili, dini, demokratik ve özgün lezyonları çıkara, amaca alet yapılırsa veya bu lezyonlarla özgürlük kısıtlanırsa tüm fantanların özüşeytani fıtrat kazanır, entirikal olur, yüzü orijinal grünür, özü marjinal olur, tüm kombinatlar ve kombinasyonlar zarar gürür , marjinal olur., tm mükesebat kav doku kazanır, entirika itikat iyonunu şeytan fıtratlı yapar. Herşey ışınlardan meydana gelmiştir A- duaların, dürüst bilgi iyonların beşeri şifresi pozitif enerjidir, herrşeyi ihya eder, muttaki nazar olur B-entirikal hırsızlığın bilgi iyonları negati enejidir her şeye zarar verir, marjimal nazar olur C- şifresiz ışınlar.kul hakı yiyen Müslüman kiliseye giden insan konumunda olur, islamiyete zarar verir, asal isalamiyete kav katar, marjinal yapar, nitekim marjinal din dini töre olmuştur, kul hakı yemek toplumsal norm olur, hak bilinir, şeytani kurnazazlık hak edene helal olsun iltifati ile itibar olur, , dürüstlük ahmaklıkla, enayilikle dışlanır, hekes konforlu yaşamak, çalınan hakını almak, itibar kazanmak, dışlanmamak için hırsızlık yapar, hangi enayi ayağına gelen fırsatı teper, şeytani feaset zekanın ve her şeyin gelişmesine köstek olur, kav katar, Robot –pinti ve israf bilgi iynları negatif şifredi, marjinal enerjidir büyk zarar verir.---her olayın %60-70 fiziki, gerisi metafiziki. çile dokudaki negatif şifreleri eritir , atık yapar, sabır, basiret boşalan hacmi pozitif enrji ile doldurur----- mekenik feraset iyi ve kötü kaderli fonksiyonları oluşturursevgili allahım muhteşem hasiyetinle tüm kalpleri ihya eyleEvrenin ötesinde, cenet adasında tirilyonlarca vahdani beyin vardır,, hepsi aynı özelikte, süper, mükembel, muhteşem, ihtişamlı., vahdani beyin dalgaları yer iyonlarına kilitlenir büyük ( evrensel ) beyne pay katar, basiretli, zerafetli, asletli, erdemli yapar., muhteşem aşamaya gelenleri kendi safına katar., vahdani boyuta hiçbir araca, vaıstaya, ele, ayağa, göze, kulağa ihtiyaç yoktur, bu vaıstalara ihtiyacı olan beyin bağımlı olur, mükembel boyuta ulaşamamıştır.beyin ışından oluşan boyutların en mükembelidir, kendinden alt düzeydeki boyutlara yenik düşemez, doğal afetlerin üstesinden gelmesi seviyeseldir, vahdani boyut evrene hükmeder, kendi zevkine göre düzenler, Zaralı boyutlardan sıçrar , istediği boyuta geçer, canlıları çok sever , zeyi miktar kadar zarar vemez kötü koordinatları oluşturmaktan münezehtir, çünkü her negatif iyon başta kendi varlığına büyükmzarar verceğinin bilincidediir, sonra gerek duymaz, çünkü evreni oluşturan enerji yüz tirilyonlarca insana bol, bol yeter, artar.cenet adası ya vardır, yada gelecekte torunlarımız bu aşamaya ulaşacak, .evren kaplı sistemdir, olay önüşümlü tekrarlanır, süreç 50 – 60 milyar yıldır, boyutların oluşması, özelik kazanması kozmik zarurete bağlıdır.tüm varlıklar evrenin dal boyutudur.mekanik feraset evrimle biyo boyuta, biyo feraset evrimle beşeri boyuta sıçramıştır.hayvanlar mutasyonla türlü dalara dönüşmüştür kedigiler misali.sevgili Allahım ilahi berketinle tüm kalpleri ihya eyle.--- her söz ferasetin aynasıdır, ruhun yankısıdır, karekterin simgesidir, her sistem kendi kusurunun, kendi zerfetinin simgesidir.----entirikal törede tüm insanlar hilebaz, hırsız, düzenbaz olmak mecburiyetinde, çıkarsamdan, adaptasyondan, bugün ayakta hırsızlıktır……………sevgili alahım muhteşem zerafetinle tüm kalpleri ihya eyle al manın tek altarnatifi şeytanlık yapmaktır, hilebazolmaktır, entirikal46. -------------POZİTİF FİKSİYONLAR ---boyutlara, ferasete, dokulara, yeteneğe, başarıya kudret katar, başarı artar, güçlü yapar. Marjinal fiksiyonon manyetik kolları şeytani enerjidir kötülük yapar, zarar ar verir, helak eder, koordinatlara, endüksiyona şeytani şifre katar.Züht itikatında her şey ilahi projeye dayanır itikada göre sebebi, prjeyi, aksiyonu, fonksiyonu, fereseti, konjektürü, koordinatı yani her şeyi yaratan Allah-tır.her olay bir varlıktır, ünitel sitematik bütündür, sabit boyutlardan ibarettir.,tek bir öge, nüve, fonsiyo, boyut ilahi projeye dayanmazsa doğmatik olur, böle olursa her şey doğmatik olur, natürel inaka dayanır, , şartlar zaruretinden kaynaklanır, ünitenin boyut nitelikleri doğmatik plan proje, sebep, kordinat, olur. Örneğin insan milyonlarca robot imal etse robotun feraset fonksiyonu doğmatik olmaz, beşeri olur, doğmatik olursa kuka olmaz, aktivitesi kendi iradesine dayanır.&-pinti, isaraf bilgi iyonlar negatif şifredir, zarar verir, kötülük yapar.&-negatif beyin dalgaları evrenin dokusuna kav öge katar dokunun nur, basiret, bereket, nimet, himet, hikmet, hidayetin, kudretn, irfanın, onur, şerefi, hasiyeti, ifetin, nezaket, zerafet gibi erdemli niteliklerini yok eder Sevgili alahım ilahi irfanınla tüm kalpleri ihya eyle. Sevgili alahım ilahi feyzinle tüm kalpleri ihya eyle –pinti ve israf bilgi iynları negatif şifredi, marjinal enerjidir büyk zarar verir.--herolayın%60-70 fiziki, geri kalanı manyetik ögelerden, şifrelerden, koordinatlardan oluşur.----çile dokudaki negatif şifreleri eritir , atık yapar, sabır, basiret boşalan hacmi pozitif enrji ile doldurur----- mekenik feraset iyi ve kötü kaderli fonksiyonları oluşturur…sevgili allahım muhteşemhasiyetinletümkalpleriihyaeyle --------------BEDAVA ENERJİ…………tüm varlıklar ışınlardan meydana gelmiştir, tin kütle patlar ışınlara dönüşür, ışık hızında, konkav yolda 700 milyon ışık yılı yol aldıktan sonra ışın tanecikler vav şeklinde kırık yörünge kazanır, kırık çenber oluşur., vav kendi ekseni etrafında dönesel hareketten çenber çizer, doğrusal konkav hareketen yörünge çenberi oluşur. Dünya misali. Dünyanın orijinal enerji (ışın ) hacmi varlığı bir cm küpten daha küçüktür. Güneş sistemini 1: tirilyon x tirilyon defa küçültürsek atom boyutunda olur, asal boyutu budur, şişirilmiş balon misali.ışık hızında sinek pota çenberi etrafında döse çelikten daha güçlü çenber meydana gelir. Vavların yan yana gelmesinden elektron,proton, nötron gibi çekirdekler meydana gelir, vavların kilitlenmesinden manyetik (fotonik ) lifler meydana gelir. Manyetik çekirdekleri birbirine bağlar bütün olışur, bütünü bir iplik yumağı gibi kuşatır, yumak varlığın kozmik ruhudur, fotonik plazmasıdır, valıkların ruhları kilitlenir galaksi ruhu oluşur, 100 milyar galaksinin ruhu kilitlenir evren ruhu oluşur, evren ruhu bedava enerjidir. -------GELECEĞİ BİLME – GELECEĞİ GÖRME…HER OLAY SABİT BOYUTLARDAN OLUŞANÜNİTELSİSTEMATİK BÜTÜNDÜR. BOYUT DALGALARDAN BİRİ BAŞKA BEYNE KİLİTLENİRSE, OLAY BU BEYİNDE DAHA ERKEN OLUŞUR, İNSANLAR OLACAĞI, GELECEĞİ, NETİCEYİ BİLİR, GÖRÜR, daha ziyade bilinç dışı uykuda.. süper feraset aktif olunca metefizik boyuta he şeyi yapm, oluşturma gücüne, yeteneğine muktadirdir. Sevgili allahım muhteşem onurunla tüm kalpleri ihyaeyle…… ……………EVRENSEL BEYİN………………beyin dalgaları yer iyonlarına kilitlenir, küreyi ipek kozası gibi kuşatır, , kozadan insan doku iyonlarına kendi fıtratında şifreler kilitlenir, sevaplar (özgün lifer )pozetif enerji, günahlar ( marjinal lifler ) negatif enerji katlanır, katmerleşir.biri iyilik yapar, onure eder, şifa, gıda, berket olur, ihya eder, felaketleri önler, azaltır, diğeri kötülük yapar, zarar verir, posa, kis, pas, küf, tümür gibi ilet olur, ölme, çürüme, bozulma sürecini başlatır, vürüs katar.kazalara, afetlere koordinat olur, ivme katar, ilahi adalet teceli eder. Sevgili Allahım ilahi nurunla tüm kalpleri ihya eyle.herşey ışın ögelerden meydana gelir A-dua ve dürüst bilgi iyonları pozitif şifreli beşeri ışınlardır (rahmani, özgün, mutaki ). B-haram paranın bilgi iyonları negatif şifreli ışınlardır (şeytani, marjinal, hilebaz, entirikal ).C- Şifresiz ışınlar. Sevgili alahım ilahi irfanınla tüm kalpleri ihya eyle. ROBOT Herşey ışınlardan meydana gelmiştir A- duaların, dürüst bilgi iyonların beşeri şifresi pozitif enerjidir, herrşeyi ihya eder, muttaki nazar olur B-entirikal hırsızlığın bilgi iyonları negati enejidir her şeye zarar verir, marjimal nazar olur C- şifresiz ışınlar.kul hakı yiyen Müslüman kiliseye giden insan konumunda olur, islamiyete zarar verir, asal isalamiyete kav katar, marjinal yapar, nitekim marjinal din dini töre olmuştur, kul hakı yemek toplumsal norm olur, hak bilinir, şeytani kurnazazlık hak edene helal olsun iltifati ile itibar olur, , dürüstlük ahmaklıkla, enayilikle dışlanır, hekes konforlu yaşamak, çalınan hakını almak, itibar kazanmak, dışlanmamak için hırsızlık yapar, hangi enayi ayağına gelen fırsatı teper, şeytani feaset zekanın ve her şeyin gelişmesine köstek olur, kav katar, kaliteyi marjinal yapar, beşeri inaka zarar verir. Sevgili alahım ilahi feyzinle tüm kalpleri ihya eyleX- TEZİ HERŞEYİ OLUŞTURAN, OLUŞMASINA SEBEP OLAN, SEBEP OLUŞTURAN küli irade tezine göre tüm varlıklar kukla olur, robot misali, robot bir makinedir.külli disket hayvanlara ve insanlara cüzi irade olur, külli konjoktürün şifrelerinden oluşur, cüzi irade külli iradenin kuklasıdır, okeymi, hayırmı. Hayırsa varlıklar kukla olmaz, fonksiyonları külli iradeye dayanmaz, , doğmatik olur, naturel inaka dayanır, şartlar zaruretinden kaynaklanır. Robot sınırlı hüriyete sahipse fonksiyonları doğmatik olur, x tezine ters düşer, insandan farkı kalmaz. Her olay bir varlktır, her olay manyetik kolların vizyonudur, denizleri met cezir yapan ay manyetik kolları misali. V- tezine göre külli irade küfür gibi sinkaf sıfatlardan münezehtir bu tez x tezine ters düşer, ve tezine göre küli irade kafirler ve günakar insanlara cihat ilan etmiştir, kafirlikle, itam etmiştir, düşman ilan etmiştir, x tezine ters düşer varlıkların fonksiyonu küli iradeye dayanırsa varlklar kukladır, robot misali, fonksiyonlar kozmik zarurete dayanırsa doğmatik olur. Gerçeğin doğrusu birdir, cevabı tektir, biri asl dır, diğerleri sanaldır. Sevgili allhım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle. IŞIN BOYUTLARIN KİLİTLENMESİNDEN SİSTEM OLUŞUR, ünitel BÜTÜN MEYDANA GELİR .her varlık bir olaydır, her olay sabit boyutlardan ibaretir, ışn ögelerin kilitlenmesiyle olay başlar, bütün oluşur, bütün her an başka boyuta geçer, deyişik özelik kazanır, sn boyuta bütün dağılır, sistem yok olur, olay biter, ışın ögeler başka boyutlara dönüşür. Bir olayı başlatan neden başka olayı deyiştiren, sona erdiren se. ---------- ----------DÜRÜST FERASET METAFİZİK BOYUTTA medaniyetin konforunu, zerafetini, basiretini, onurunu, nimetini, hikmetini, bereketini, feyzini, şerefini yaşar batını namuslu, zerafetli, merhametli olur, uygarlığı oluşturan, geliştiren kudrettir. Entirikal hırsızın batını azaplı, hezeyanlı, gazaplı, fırtınalı, strejli, deprejli, onursuz, şerefsiz, ifesiz olur, zairata lüksü, konforu yaşar, diksiyonu rahmani, orijinal, basireli görünsede, ihlası şeytan fıtratlı olur.her olay BİR VARLIKTIR, somutolaylar çekirdek kütleden, ve metafizik (manyetik ) liflerden meydana gelir, metafizik olayla manyetik liflerden meydana gelir. Her olay metafizik kolların vizyonudur. Kara paranın hısız bilgi iyonları şeytan fıtratlı olur şeytanlık yapar, başta kendi ruhuna, dokusuna, yuvasına, kaderine kötülük yapar, zarar verir, deprejli yapar, kav katar, afetlere, felaketlere ivme katar, törye totaliter şifre katar, uygarlığın, zekanın gelişmesine köstek plur, taklitçi yeteneğin hırsız kültürünü kısır döngü yapar.dua ve dürüst bilginin manyetik kolları iyilik yapa,gelişme tirendine ivme katar, zararlar önler, azaltır, mutaki dalgalar afetleri, felaketler mülayimleştirir, endeksiyona rahmani şifre katar reksiyonu başarılı yapar, şeytani iyonlar marjinal şifre katar kaderi sekteli yapar&&&-sevgi denen erdemli, bsiretli iyonları zoraki, formalite ise özü şeytani, yüzü rahmani olur, ancak özü ramani iyonlar her şeyi ıhya eder .66666MUCİZELER;feraset süper güçte ve süper boyutta mucize dediğmiz zigotları oluşturma yeteneğine sahiptir, bilgiyi büyük beyinden alır evrenin manyetik dalgalarını malzeme yapar. Örneğin-.beyin dalgaları hısıza kilitlenir, nota, yol haritası, koordinat olur. Örnekler Her olay bir varlıktır.x- tezine göreplanı, projeyi, sebebi, nedeni, şifreyi, bilgiyi, fonksiyon, reaksiyonu, kombinatı yani her şeyi yaratan allahtır. Örneğin- ay ROBOTkütleyi yer küre yörüngesinde tutan sebep nedir dünya iyonlarının manyetik kuvetleri, manyetik kuveti, iyonları yaratan kim.aneyi çocuğna bağlayan sebep nedir sevgi sentonlar, sentonları yaratan kim.x- tezine göreinsan ve varlıklar robotur, küli ferasetin kuklasıdır.cüzi feraset küli ferasetin konjektürünü aktivite yapar, küli irade ilahi kendi konjektürünü varlıkların kafasına feraset yapmıştır, cüzi irade yapmıştır, beşeri robot misali.insan beşeri konjektürü mekanik robotun kafasına feraset yapmıştır, cüzi irade meydana gelmiştir, robot beşeri şifreyi ifşa eder.robot doğmatik bilgiyi aksiyon yapamaz, yaparsa insan konumunda olur. İsanlar ve hayvanlar doğmatik bilgiyi aktivite yaparsa küli irade konumunda olur.ya tüm varlıklar kukladır, kiçbir sıfatı, boyutu, fonksiyonu doğmatik deyildi, yadda her şeyi doğmatiti, fonksiyonlar naturel inaka dayanır, şartlar zarureti plan, proje, sebep, neden, kaynak, referans, kordinat, endeksiyon, kondeksiyon, performans olur, yada her şey küli ferasete dayanır, tüm varlıklar kukla olur. Gerçeğin doğrusu birdir, diğer altarnatifler sanaldır. Peygamberler yobazlıkla , bağnazlıkla , totalizimle , monarşi ile , barbarlıkla savaşmışlardır , Batıl olan bu sentezyonlar kafiridir ( şeytani ) . Peygamberler dürüstlüğü sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü, onuru, şerefi, arı, namusu oluşturan, uygarlığın gelişmesine ortam hazırlayan dahilerdir Doğru bilgilerin dürüst işlevi ,İnsansal yaşam düzlemini özgün yapar, düzme bilgilerin hilebaz işlevi yaşam düzlemi entirikal yapar.Asal (özgün) olmayan her şey saf ,sade, orijinal, doğru olmaz, hetojen olur, entrikaldir , hilebazlığa dayanır.Hava hariç yaşam plazmayı beyin oluşturmuştur,plazmayı oluşturan sentezleri beyin dizane etmiştir.Hetojen (hilebaz) toplumda yaşam plazması saflığını, sadeliğini kaybeder ,arı olmaz, hetojen olur.Entrikal sentonların öznesi sırgat olur, figürü (nevri) özgün görünür.Hetojen toplumda hiçbir beyin doğru bilgilerin dürüst konjöktörünü işlev yapmaz, tüm beyinler çıkar için, düzme bilgilerin hilebaz kurallarını, entrikal kojöktürünü işlev yapar. y Hilebaz hileli kazancın haksız servetinde özgünlük verir, dürüstler ahmak ,enayi konumuna itilir ,aynı kurumumdaki dürüst elemanlar, hilebazlar yüzünden zanlı, töhmetli ve şaibeli olur. Hilebaz servetin getirisi devasal hilebaz maneviyattır,hilebaz kafada devasal variyet kar gibi erir, haydan gelen huya gider.Evreni oluşturan tüm olaylar ve varlıklar (sentezyonlar) fizyo taneciklerden meydana gelir,yaklaşık 60-7o milyar yıl önce tek kütle büyük (big bang) patlama ile minik taneciklere bölünmüştür, bu fizyo tanecikler elektron kütlenin katrilyonda biri kadardır, ses, tat, koku, renk beyinseldir , sıfat,zamir , fiil , isim gibi sentonlar beyinin oluşturduğu fizyo varlıklardır, bugün yaşam plazmanın %70-80 beyin oluşturmuştur ,gelecekte tamamını oluşturacaktır.Fizyo tanecikler dönesel ve doğrusal hareketten birbirleriyle kilitlenir kompleks , kolektif ,sistematik ,ünitel bütünler meydana gelir.Beyindeki bilgi öğeleri (bilgi zigotları) trilyonlarca fizyo kütleden teşekkül etmiştir. Medeni yaşamı oluşturan insansal baz ,insanı oluşturan öğelerdir. Yaşamı oluşturan insansal baz iki kategoriye ayrılır ; mana (manevi) kategori: sevgi.saygı ,nezaket,zarafet,ar,namus ,onur.gurur, şeref gibi öğeler insanı insan yapan bazlardır .ikinci kategori maddesel bazdır.Sevginin. şefkatin. Saygının, nezaketin, zarafetin, dürüstlüğün bitiği yerde hoyratlık, hilebazlık başlar, cepheleşme oluşur. Beyin doğru bilgilerin dürüst konjektürünü işlev yaparsa ,vücudun dizane beptirGönderen Ahmet Aslaner zaman: 08:29 0 yorum birikinti-5- feraset nedir ----------------- 38talas-samağır yazar ahmet aslaner. Bu yazılarımın müktesebatıtelif hakı, bana aitir, başkaları tarafından kulanılamaz,iktisap edilemez --------------FERASET FERASET : tüm varlıklar kozmik ışınlrdan meydana gelmiştir, tin kütle parçalanır ışınlara dönüşür.fotonik lifler çekirdekleri bir birine bağlar, ünitel tümler oluşur.eksenlere kilitlenen mega sayıdaki fotonlar ekseni etrafında hızla döner, manyetik yörünge çizer, manyetik alan oluşur, metafizik eler ve çenberler oluşur örneğin: güneş sistemi,galaksiler denizleri met cezir yapan ay kütlenin eleri, metafizik elerboyutları bir birine bağlartün oluşur, manyetik eler yay olur boyutların çarpışmasını öler, dengeyi oluşturur, ahengi korur. metafizik eler mekanik ferasetin fonksiyonunu icra eder varlığı oluşturan kollektif eksenler boyutun mekanik ferasetidir. ---- Işın lifler çekirdek boyutları bir birine bağlar kompleks bütün oluşur, , bütünü içten ve dıştan bir iplik yumağı gibi kuşatır.eksenlere kilitli kollar varlığın metafizik elleridir. Bütünü oluşturan eksenler varlığın mekanik ferasetidir. eksenlerin ortak, müşterek, kolektif, kompleks özeliği mekanik ferasetin yeteneği olur.manyetik eller mekanik ferasetin fonksiyonunu aksiyon yapar. ----------her eksen bir ferasettir.bütündeki eksenlerin müşterek, kollektif, komleks yeteneği tek feraset olur.feraset manyetik kollarına kendi iradesini ifşa ettirir.örneğin ; yaprağın feraseti yaprağa gelen ışınları ve minaraleri gıda yapar.dünya feraseti ay kütleyi kendi yörüngesinde tutar, denge, ahenk katar. İnsan beyni muhteşem boyuta herşeyi yapmaya muktadirdir örneğin musanın feraseti denizi ikiye bölmüştür, firavunun feraseti nili tersine akıtmıştır, diğer sayfalarda insanların yaşadığı türlü mucizeler vardır.örneğin uçak düşer 300 insan ve uçak yanar kümür olur, kız çocuğu binlerce metre yükseklikten düşer bir şey olmaz.her hücrede kromozon vardır, gen feraseti kendi doku bölgesinde türlü fenomenler oluşturma yeteneğine sahiptir. Örneğin- ölen hücreleri yeniden üretir, arızaları tedavi eder. Bak hamlığa.Feraset hangi şekli endeksiyon yaparsa kollar o endeksiyonu fenomen yapar.feraset ilgili kasa kavramın foonik şifresini gönderir, fotonlar kaı met veya cezir yapar.şifreli fotonlar ferasetin fotonik kollarıdır, kazdığı toprağı kamyona dolduran kepçe misali.insanda tirilyonlarca iyon vardır, her iyonda binlerce feraset ( eksen )olur,her hücrede kromozon vardır insanın şifresi, binlerce atasının şifresi genlerde saklıdır, her şifrede binlerce feraset vardır.her eksen iç ve dış aleme fenomen katar.insan beyni evrenin gücünü depolar, hem iç alemde ( dokularda, hemde madi alemde kullanır.morel yüksek olunca beyin dokulara güç, şifa, gıda, basiret, zerafet, başarı katar.morel bozuk olunca başta beyin ve tüm dokular güç, yetanek, marifet, irfan, feyiz, denge, ahenk, başarı kaybeder, zayıflar, dokudaki monatlar mutasyona uğrar, başta genler ve diğer monatlar arızalanır, zedelenir, sekteli, hezeyanlı olur, kav kilitlenir kavmatik olur. Tüm bu yazdıklarım benim felsefemdir, tezimdir, bilimsel değeri yoktur, belki ilerde bilim lidaratüründe hak etiği yerini alır.mutasyona uğruyan monatlar hastalanır tüm proplemlerin yok olmasına serecem sebep olur.***********marjinal ferasetinfiksiyonu , diksiyonu,vilası lüks, konforlu, forslu, şatafatlı, ihtişamlı, muhteşem, onurlu, şerefli,zerafetli,ifetli,şifalı, gıdalı, görünsede bu muhteva şeytani ferasetdeki muttaki monatların fenomenleridi, batındaki cefa isemarjinal monatların fenomenleridir, muttaki monatların batındaki mekan en ihtişamlı viladır, saadettir, basiretir, zerafetir.------*****Sevgili allahım beşeri monatları ihya eyle.*************1995 de demokrasi kelimesi sahibine ateşten gömlek olurdu mlli demokrasi kitabını yazdım , şimdiki yazılarım bir ateşten gömlektir. İnsanlar ateşten gömleği göze almasaydı bugün uygarlık oluşmazdı, insanlar mağrada yaşardı.*******hortum, hırsız, hilebaz gibi marjinal menfi fenomenler herşeye zarar verir, toplumsal vardam, karekter, referans, endeksiyon, koordinat,amaç, gaye,utku olur.****akıllı olaylar bilinç üstü monatların fenomenleridir, akıldışı olaylar bilinç altı monatların fenomenleridir, her kelime, söz, duygu, düşünce monatları atiye, kadere, olacağa, geleceğe , murada, niyaza, başarıya, yapıta fenomen katar, yada monatın fenomenini ilerde olay olarak yaşarız, şaşarız, mucize deriz.her monatların feraseti vardır,kendi fıtratında fenomen oluştururörneğin genetik hastalıklar veya genetik zerafetler.******her monat kendi fıtratındaki monatı aktif yapar, beslar.****sevgili allahım sevgi feyziniaşina eyle.******her zihniyetin bireysel alanbı vardır bu alana tecavüz eden belagat fıtınasına maruz kalır.sevgili allahım marjinal monatları helak eyle.****bir kütlede türlü monatlar vardır, marjinal monatların alanı şeytani, mutaki monatların alanı rahmani olur.***yaradılış felsefesinde her türlü düze ve tüm monatlar yukarıdan gelirtezlerim tezlerim- 1- yerçekimi yoktur 2-arşimet yasasını düzeltme, 3-bedava enerji, 4- insan beyni herşeye muktadirdir, 5- feraset, 6- robot, 7- mekanik sistem--, 8- cenet adası, 9-fotonik ruh.10-fikirli feraset,11-manyatik nazar, 12- herşey ışınlardan mürekeptir.13- büyük beyin.14- fikirli feraset.teoloji TEOLOJİ-teoloji tanrı bilmidir. Dininde herşey ( sebepler, sonuçlar, nedenler, kelimeler, beşeri yapıtlar, taş, toprak, hava, su, yıldızlar, galaksiler kısacası evreni oluşturan herşey, tüm müktesebat, mevzuat, muhteva ) allahın fenomenleridir.herşeyi yaratan allahtır, tüm fenomenleri oluşturan, oluşmasına sebep olan , sebep oluşturan allahtır. Herşey teolojiktir ( DOĞAL )olur, külli inaka ircadır. hiçbirşey natürel (doğmatik ) olmaz, kozmik inaka dayanmaz, bir fenomen kozmik olursa hiçbirşey teolojik olmaz,aksi taktirde mabutlar çoğalır, vahdaniyet tek olmaz, hiç olur. Detay robotlarda.*******peygamberlerin fenomenleri gönülde cenet bahçesi yaratır, attatürk- ün fenomenleri kalpleri hür, huzurlu, basiretli, sadetli, demokratik, muttaki, özgür, yetenekli yapar.şairin şiiri müzik alemine yeter, ilim adamlarının şifresi tabuları kerter.*****milli, dini, demokratik monatlar, fenomenler ( değerler )hem tabu yapılarak, hemde çıkara alet yapılarak ruhu şeytan fıtratlı fenomen kazanıyor, asal boyutlardan marjinal ( kavmatik ) boyutlar yaratılıyor. Örneğin entirikal törede asal din yoktur, marjinal islamiyet vardır, asal milliyetçilik yoktur marjinal miliyetçilik vardır, asal demokrat yoktur, marjinal demokrat vardır, özü, sözü, yüzü aynı deyildir, batını şeytani, zahiratı rahmanidir. Oysaki erdemli fenomenler asal milli, dini, demokratik monatların ortak payıdır.******robot A 38 talassolda- Monatların şifreli manyetik dalları vardır,monadı oluşturan elemanların niteliği elemanın şifresidir, elemanlarda monadın şifresidir, her elemanın aklı vardır, fotonik kollar aklın emrini irca eder.örneğin – bıçağın kestiği dokuyu doku elemanları dikiş atar, yarayı iyi eder.varlıklara fanfan, zigot, lezyon, kombi, kombin at, sen ton, kom tüm, lezyon, Koordinasyon ismi verirsek, bir varlığın veya bir fenomenin ( olayın, şeklin, sıfatın, eylemin, yüklemin, fiks iyonun, diksiyonun,edanın, nidanın,şifrenin, figanın, figürün, sitilin vs. ) olmasına çevredeki varlıklar sebep olur, şifreli montlarla donatılmasına neden . olur.varlıkların şifreli monatlarla donanımına külli varlılar-mı sebep olur ! kozmik varlıklar-mı sebep olur.insanın somut hacmi 70-80 desi .m. Küp. Fotonik hacmi 4, 5 km çapta olur.insan beynin oluşturduğu metafizik monatlar dünyayı atmosfer gibi kuşatır, iyonlara metafizik monatlardan kendi fıtratında şifreler kilitlenir, marjinal şifreler kötülük yapar, erdemli şifreler iyilik yapar. Doku elemanları birer akılı monatlardır.atalarımız sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş, sağlam ferasetin erdemli, basiretli, zerafetli, onurlu, şerefli, hasiyetli, izzetli, İffetli, namuslu, melek fıtratlı monatları olur, hasta ferasetin hırsız, hilebaz, fetvaz, fesat, kinci, hoyrat, fodul, hödük, haydut, hunhar, barbar, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz, İffetsiz şeytan fıtratlı feraseti olur, her feraset iyonlara kendi fıtratında enerji katar, her iyona çevreden kendi fıtratında enerji kilitlenir. Rüzgar,met- cezir, hırsızlık, korsanlık,haydutluk ,yağmur, -fesat, fetvaz, küfür, haram, koşma, dönme, sürünme, horlama, havlama, parlama,miyavlama, meleme, zıplama, uçma, dönme, kırılma, erime, üşüme, sıtma, verem, kanser, ünser, büyüme, çoğalma,ölme, ötme,kaçma, konuşma, yangın, deprem, erozyon, sel, heyelan, hezeyan, depresyon, savaş, kavga,yağmur, kasırga gibi tüm olaylara (fenomenlere )kozmik monatlar sebep olursa tüm monatlar ( varlıklar ) --------kozmik olur, hiçbir monat teolojik olmaz,natürel inaka dayanmaz, dogmatik monatlar sebep olmaz, olaylara, otantlara teolojik monatlar sebep olursa tüm olaylar, otantlar teolojik olur, doğal monatlar sebep olur, külli inaka irca olur.---- hiçbir olay, otat kozmik olmaz, natürel inaka dayanmaz, -külli inaka dayanır. Her iki durmada çenet- cehennem anlamsız olur.sınırlı hürriyet felsefesinde cüzi iradenin yapıtları, otantları, fenomenleri teolojik olmaz, külli iradeye dayanmaz, doğal olmaz, kozmik olur, natürel inaka dayanır , dogmatik boyutlar sebep olur. Bu felsefe yaradılış felsefesine, x tezine tersdüşer, her şey külli inaka dayanmaz, her şet kozmik olur. Varlıkların oluşmasına, değişmesine, varlıkların fonksiyonuna, reaksiyonuna, aksiyonu teolojik boyutlar sebep oluyorsa her şey teolojik olur, kozmik boyutlar sebep oluyorsa her şey kozmik olur.teolojik muhtevada tüm varlıklar ilahi amacı teessüs eden vasıta olur.insan ve hayvan beyni bilgi monatlarla donatılıdır, insan ve hayvan beyni külli veya kozmik muhtevanın cüzi monatlarını fenomen yapar.bilgi monatların bir kısmı teolojik, bir kısmı kozmik olursa yaradılış felsefesine, x tezine, ters düşer, gerçeğin doğrusu bir olmaz, cevabı iki olur, teolojik monatların mabudu başka tanrı, kozmik monatların mabudu başka tanrı olur, vahdaniyet tek olmaz, hiç olur, her şey kozmik inaka dayanır. Hırsız, fesat, fetvaz, küfür gibi monatlar teolojik olursa münezeh felsefesine ters düşer, kozmik olursa yaradılış, ve x tezine, gerçeğin doğrusu denklemin ters düşer. Her durumda cenet, cehendem anlamsız olur.****** her feraset kendi kendi fıtratın misyoner yapar- örneğin su gıda taşır, başka monat hücreye oksijen taşır.kozmik inakta yağmur duası yağmurun yağmasına vesile olmaz, dua edn ferasetin fenomenleri manyetik alan oluşturur buharları bir birine kilitler bulut yapar yada uzaktaki bulutları kendi merkezine iter, yoğunlaşır yağmur bulutu oluşur.erdemli monat kolları buluta, bitkiye, dokulara, çiçeğe kilitlenir, gıda, şifa katar, nevrine zerafet katar.***** nasılki limon sıkılınca içindeki su dışarı fışkırırsa depremlerde sıkışan kayalardan enerji fışkırır, ışından top olarak gök yüzünde görünür, bunlar ufo zanedilmiştir, insan beyninden fışkıran şifreli biyo fotonik fenomenler dünyayı kuşatır, insanların çevresi bu fotonik varlıklarla kuşatılıdır, her iyona kendi fıtratından fotonik varlıkdan enerji kilitlenir.**** --------gerçeğin metafizik kader koordinatları-bugünkü entirikal törede tüm insanlar hilebaz olmak zorunda, çıkarsamdan, adaptasyondan. Tüm insanlar topluma uyar, çıkarını korur, dışlanmaktan korkar, özü, yüzü, sözü aynı olmaz, deliler ve dahiler hariç.tüm insanlar yelkenin yönünü esen rüzgara göre deyiştirir, güneşe göre yön deyiştirir, akıntıya uyar, tersine kürek çekmez.hilebaz kafanın içindeki din monatları asal olmaz, marjinal olur, özü şeytan fıtratlı olur, yüzü, sözü rahmani görünür, asal islamiyet yok olur, marjinal islamiyet tabu olur. örneğin tücar samur emmi akşam tosunun kulağına fiyatın 900 lira diye bağırır, ekrek pazarına götürür alıcıya vallahi kulağı 9 00 lirayı duydu vermedim der, allahı hilebaz gayesine araç yapar. Eğer alıcı isar karekterli, zühüt imanlı olsa idi alahın huzurunda o fiyata alır, yada almadan saygı ve huşu ile ayrılırdı, marjinal müslüman ise vallahi bu hayvan 500-600 liradan fazla etmez der.samur emmi bu bilgi monatlarla donandığıiçinmi külli ferset hilebazlık yaptırıyor! yoksa bilgi monatları samur emmimi yaratıyor !isar karekterli insanın özü, sözü, yüzü aynı olur.sevgili allahım zerafetli monatını aşina eyle.tüm hikmet, hidayet, marifet şifrelerin fıtratında yatar.************erdemli kelime monatlarının fışkırdığı enerji pozitif enerjidir, hırsız, hilebaz, fesat, fetvaz, fitne, hoyrat, müsrif, hırslı, ihtiraslı, hezeyanlı, gadar, şernaz, vandal, hunhar, barbar, hükela, totaliter, monarşik monatların fışkırdığı enerji negatif olur, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz, ifetsiz, şeytan fıtratlı olur,dokuya kav bağ lifi olur, sertleştirir, elastikiyet özeliğini yok eder, gen, demir, pakır, protein gibi plazma monatlara kav katar kavmatik yapar, hormonik yapar, erime, çürüme, ölme süreci başlar, olacağa, geleceğe, kadere negatif fenomen katar, başarısız yapar, neticeyi hüzünlü, hezanlı yapar, ruhu aclı, sancılı, hezeyanlı, deprejli, azaplı, gazaplı yapar, sel, deprem ve diğer felaketler ivme katar.pozitif enerji dokulara gıda, şifa, zerafet olur, olacağa, geleceğe, kadere, gayeye, murada, niyaza başarı katar, zearafetli yapar, ömüre zaman katar, süre uzar, dokulara, bulutlara, çiçekler zerafet katar, nevri estetik olur, bereket katar, şifakatar, felaketleri önler veya azaltır.****** haram servetin villası marjinal atmofserli olur, negatif enerji fışkırır.helal kazancın binası nur atmofserli villa olur, pozitif enerji fışkırır.*******yaradılış felsefesinde ve x formülünde herşeyi oluşturan, oluşmasına sebep olan, sebep oluşturan allahtır.1- insanlar ve yaratıklar robot konumunda olur,2- robot olacağı, geleceği ( gaybı )bilemez, kafa hangi monatla donatıldı ise onu bilir var olan bilgi monatlarını fenomen yapar.cenet- cehendem anlamsız olur. Bilgi monatları beyin yaratı ise insanlar ve hayvanlar tanrı olur, vahdaniyet anlamsız olur, külli iradeler çoğalır, bir olmaz hiç olur herşey teolojik olmaz, kozmik olur, cenet, cehendem anlamsız olur.din profösörü kimin muttaki olduğunu allah bilir dedi,yunus, hz. Ömer, ayşe, ali, veysel garani peygamberler muttaki dedim, evet bunlar mutaki dedi formülüne göre sede tanrı oldun dedim. insnlar olacağı, gelecibilirmi, doktor hastalığı bilirmi teolojik kafalara göre bilemez allah bilir, bilen mabut olur. ******* her güçlü monat olacağa, geleceğe, kadere, konjüktüre, zekaya, dokulara, genlere, fenomen katar, kendi fıtratı karekter yapar.***** allah adına ilahi kanunları örseleye, hiçe sayan önemsiz yapan iman şarlatanları mabut olmazmı, yaratıkları sentezliyerek var olmuyan varlıkları yaratan monatlar mabut olmazı, teolojik kafalar hırsız, hilebaz, fetvaz, haydut gibi küfür monatların, fenomenlerin yaratılmasına vaısta olmazmı,teolujik kafalar yeni yaratılan monatlara, fenomenlere araç olmazmı, yaradılış gayesini ifşa etmezmi robot misali.insanın yaratığı, yoktan var etiği, yaprakların yarattığı, yoktan var ettiği gıda monatları kozmik olmazmı, hermonat evren gibi muhteşemdir, mükebeldir,dengelidir, ahenklidir, intizamlıdır, nizamlıdır,zerafetlidir, düzenlidir. Evrende bir monattır. Her fotonik bütüne, mekanizmata yani her varlığa monat ( fanton, senton, nusret, lezyon, zigot, kombi, kombinat, koordinasyon v.s. ) diyorum.peki bu nizamlı, intizamlı, mükebel, muhteşem bilgi monatlarını, gıda monatlarını hangi mühendis planlıyor, projeliyor, inşa ediyor, muhteşem bina olmasına sebep oluyor.tek bir bilgi monatında tiriyonun küpünden daha fazla foton vardır, gözden beyine bir günde onsuz sayıda foton girer, örneğin aynaya bir saniye bakarsanız kendi fotonik boyutunuz görme merkezine gider, fotonik mankeniniz olur, aynata bir saniye bakarsanız beyninize evrendekiyildız sayısı kadar mankeniniz beyne gider.bir ampülden bir saniyede yıldız sayısından fazla foton fışkırımış *bilmsel*bir monat gıdada miyonlarca demir, bakır, fosfor, potas, m. k.o.,h. Fotonları vardır, her monat muhteşem sanatsal eserdir. *****gerçeğin doğrusu birdir, cevabı iki olamaz.ilk çağ kilise felsefesinde gemiyi deniz üzerinde, dünyayı güneş çevresinde melekler tutardı, farklı fikirli feylezoflar zındana atılırdı.arşimet buldum, buldum diye hamam peştemali ie sokağa fırlamıştı, suyun kaldırma gücünü keşfetmişti.tüm hikmetler, kerametler, hidayetler erdemli şifrelerde saklıdır,feyizli şifreler ihya eder, hırsız, hilebaz, fsat, fetvaz, fitne hoyrat fiksiyonlar şeytan fıtratlı olur, helak eder.varlıkların, olayların oluşmasına, sıfat, şekil, eylem, yüklem kazanmasına kozmik monatlarmı saebep oluyor, ilahi monatlarmı sebep oluyor.evreni oluşturan her varlık, her olay bir fenomendir.ya tüm fenomenlere ilahi monatlar sebep olur, tüm mevuat, muhteva teolojikolur, yada kozmik monatlar sebep olur, tüm muhteva, mevzuat natürel olur.yaradılış felsefesinde varlıklar hangi monatlarla donatıldı ise mekanik feraset var olan monatları fenomen yapar.insan ve hayvan beyni hangi monatlar ile donatıldısa akıl var olan monatları fenomen yapar, örneğin- insan aklı hırsız, hilebaz, fetvaz, fitne, hoyrat, hunhar fıtratlı monatları fenomen yapar.varlığın moleküleri, dokuları, genleri, iyonları birer şifredir,her şifre sistematik mekanizmadır, organize düzenektir, ünitel, kollektif, komleks, sitematik bütündür.ğüneş ışığı güle çarpar, fotonik gül olrak yansır göz kanalı ile görme merkazine gider, fotonik varlık olur.akıl fotonik varlkardan ilham alarak kamyon, teyare, fırın gibi somut varlıklar yaratmıştır, yoktan var etmiştir, kozmik inakta böyle varlıklar varmı, elma ağacının yaprağı ışıktan, minarelerden gıda yaratmıştır, yoktan var etmiştir.bu varlıkların oluşmasına ilahi monatlar sebep oluyorsa cenet, cehendem anlamsız olur, varlıklar robot konumunda olur, araç, vaısta olur.bismillahirahmenirrahim, sevgili allahım ilahi irfanını aşina eyle.kozmik monatlar sebep olursa yine cenet cehendem anlamsız olur.ya herşey külli inaka ircadır, yada herşey kozmik inaka ircadır, bu yazılarım teolojikmi, kozmikmi.metanın moleküller manzumesi, boyutların olaylar manzumesi, varlkların foksiyonlar manzumesine ilahi monatlarmı sebep oluyor, kozmik monatlarmı sebep oluyor.—besmele şovu şirktir, totem olur, besmeleyi kibir, guruntu için söylemeten totem olur . rahmet ve yaratma yeteneği, gücü vahdani iradenin sıfatıdır, kudretidir. Eğer bazı fenomenleri kozmik monatlara irca edrsek bu monatlarda vahdaniyet konumunda olur, vahdani boyutlar çoğalır, tanrı bir olmaz iç olur, bazı paydaları teolejik, bazı paydaları kozmik boyutlara irca edersek gerçeğin doğrusu bir olmaz, cevabı tek olmaz--8-mart---çiçekten yansıyan zarif desenli ışın manken göz kanalından görme merkezine gider, beyin dokusuna kilitlenir, fotonik varlık olur.çiçeğin molekülleri ve içindeki monatlar varlığın şifresidir.şifresi zerafetli monatlar ruhu ihya eder, ruhu ateşliyen zerafetli monatlar erdemli, basiretli, onurlu, şerefli, nezaketli, merhametli monatların oluşmasına sebep olur, ilham kaynağı olur.insan beyni erdemli monatlar yaratır, yıpkı yaprakların gıa yaratığı gibi, yoktan var eder.hırsız, hilebaz, monatlar fesat, fetvaz, hırslı, ihtiraslı, hoyrat, hodul, maganda, hunhar monatların doğmasına sebep olmuştur.kozmik alemde bu monatlar yoktur, yoktan var edilmiştir.insan zahiratı rahmani, batını şeytani olan marjinal konjektürü endeksiyon yapar, heybeden para, itibar, unvan, nema kazanır.şeytan fıtratlı bilgi monatların fenomenleri dokulara kav bağ lifi olur,fotosentez, ozmoa, elastikiyet, bağışıklık gibi sistematik fonksiyonunu bozar, hücredeki gen, protein, gilikoz, demir, bakır gibi monatlara zarar verir, kav katar, yaralar, zedeler, sertleştirir, yumşatır, velhasılı orijinal yapıları bozar marjinal yapar. Tüm bunlar şeytani nazardır.zerafetli monatların fenomenleri dokuya orijinal bağ lifi olur, gıda,şifa, bereket, ahenk, başarı, güç katar, erdemli monatlar olacağa, geleceğe, kadere, konjektüre, murada, niyaza, amaca feyizli şifre kater, başarılı, kaderli yapar.tüm bunlar mutaki nazardır. Met- cezir olayıda ay monatlarının nazarıdır******haram servetin vilası şeytan ruhlu mekan olur,helal kazancın kalbi nur atmofserli vila olur.*************yaradılış felsefesinde varlıklar yaradılış gayesine uyun olarak donatılmıştır.örneğin ay monatları denizleri met- cezir yapsın diye yaratılmıştır,güneş dünyayyı aydınlatmak ve kendi çevresinde tutmak için yaratılmıştır. Görüldüğü gibi her varlık yaradılış gayesine hizmet eden bir araçtır, robot misali, robot konumunda olur, robotun aklı, şuru, ruhu, iradesi, zekası varmı ! vardır, kafasına takılan beşeri disket robota akıl, ruh, zeka, cüzzi irade olur, eller, ayaklar, ağız külli iradenin emrini ifşa eder, robot isali tüm varlıklar robot konumunda olur.yaradılış felsefesinde herşey teolojik olur, külli inaka ircadır.tüm olaylar külli irdenin fenomeni olur, hiçbir varlık, olay kozmik olmaz.cenet, cehendem anlamsız olur.aksi taktirde hiçbir varlık , fenomen teolojik olmaz, külli inaka dayanmaz, kozmik olur, natürel inaka dayanır, yine cenet, cehendem anlamsız olur, olaylara kozmik monatlar sebep olur. Örneğin yaprağın yaratığı gıda, insanın yaratığı traktör, teyare, nezaket, zerafet, basiret, fetvaz, fesat, fitne, hoyrat, sinkaf fıtratlı bilgi monatları,met- cezir fenomeni, güneşin fenomenleri,ekmek, mantı,gazaoz, telofon, rüzga, kar, yağmur, uçma, yüzme, yürüme, akma fenomenleri teolojik olmaz dogmatik olur. Bu yazılarım kozmik ferasetin muttaki fenomenleri olur.24—nisan-----erdemli, basiretli, zeafetli, asaletli fenomenler melek fıtratlı mutaki nefisi feraset yapar, beyin mekanındaki kara bulutlar yok olur, bahar iklimi mekana atmofser olur, insan hayata bahar gözüyle bakar, hırsız, hilebaz, hoyrat, fesat fenomenler şeytan fıtralı marjinal nefisi feraset yapar, mekana kara bulutlar akar, hayata şeytani gözle bakar.fenomenin niyeti insanın cemalinde ve dokusunda nevir olur,dokularına, olacağa, geleceğe, murada, amaca, niyaza kader katar- fıtrat dalgaları dokulara bağ lifi olur, hücreyi oluşturan genlere , diğer monatlara kader katar.-----------insan beyni hertürlü fenomeni oluşturmaya muktadirdir, velevki negatif enerjiden arınsın.yaradılış felsefesinde tüm varlıklar, olaylar allahın fenomenidir, teolojik olur, insanlar, hayvanlar, varlıklar gayenin gerçekleşmesine araç olur, robot misali.beyin hangi şifre ile donatıldı ise, robotun kafasına hanhi disket takılırsa ilahi şifreler varlığa beyin, feraset, akıl, ruh olur, dokuyu oluşturan monlar ilahi şifreyi fenomen yapmakla donatılmıştır, örneğin-at, öküz, teyare monlarının yaradılış gayesi insanlara hizmet etmektir, inek, bitki monlarının gayesi insanlara gıda üretmektir, aydede, yapay uydular dünya çevresinde döner bu fenomenleri kim oluşturdu-allah,teyareyi, ay dedeyihavada kim uçurdu- alla,güneş sistemini tüm sistemleri kim oluşturdu-allah, her olay bir fenomendir, mekanik sistemdir.beşeri olmuyan herşey doğaldır, ya küli monatların fenomenidir, yada kozmik monatların fenomenidir.medeni alem insanların eseri ise, doğal alaem külli iradenin eseri ise,bazı paydalar teolojik olursa, diğer paydalar beşeri olursa, hırsız, hilebaz, fesat, küfür fenomenleri beşeri iradenin esaei olursa, diğer olaylar külli iradenin eseri olursa tüm fenomenler allahın eseri olmaz, kozmik mabutların eseri olur, külli irade tek olmaz vahdaniyet çoğalır, bir olmaz hiç olur, cenet, cehendem anlamsız olur,mabutlar çoğalır yer altı tanrıları, savaş tanrları, bereket tanrıları, basiret tanrıları meydana gelir, tanrı tek olmaz, hiç olmaz, sanal olur, aksi taktirde gerçeğin doğrusu bir olmaz seçenekler çoğalır. Ya herşey tek vahdaniyetin fenomenleridir,fesat, fetvaz, fitne gibi sinkaf fenomenler beşeri iradeye dayanmaz teolojik olur , teolojik olur, yada herşey kozmik monatların fenomenleridir, yaradılş felsefesi hiç olur.ya herşey teolejiktir, ya hersey ko ********-evreni oluşturan boyutlar, olaylar ışın monatların fenomenleridir.bazı bitkiler insanlara şifa, gıda olur, bazı bitkiler zehir, zebani, ezrail olur, bilgi monatlarıda böyledir, mutaki (otantik , erdemli,zearafetli, basiretli , vakur, mütevazi, mülayim) bilgi monatları ihya eder, şifa, gıda, mutaki nazar olur, hırsız, hilebaz, fesat,fetvaz, fitne, haydut, korsan, hunhar, barbar gibi şeytan fıtratlı, onursuz, şerefsiz, izetsiz, merhametsiz marjinal bilgi monatları kendi dokusunu, yuvasını, kaderini , genetik yoldan nesline zarar verir, helak eder, kezap olur, zehir, virüs,vanpir, zebani olur, şeytani nazar olur. Marjinal monatlar evrene ve dokulara zarar verir, kav bağ lifi kata dokuyu, ahengi, düzeni, yörüngeyi kavmatik yapar, muttaki monatlar ahenk katar. ----Atomlar---tüm varlıklar yaradılış gayesine uygun monatlarla donatılmıştır- örneğin- kamyon ata çarptı , at öldü, at üzerindeki ali topa oldu, küfürbaz oldu.kamyondaki atomların yaradılış gayesi atın ölmesine, ali-nin topal olmasına sebep olmaktı, beyindeki küfür frekanslı atomlarını aktif olmasına sebep olmaktı, alinin küfür etmesine sebep olmaktı.kim bu fenomenlere sebep oluyor ! Atomlar, atomları yaratan, donatan kim! Allah. Allahın melek fıtratlı Erdemli atomları yapıtların, varlıkların, fenomenlerin kaliteli olmasına sebep olur,Allahın şeytan fıtratlı, hırsız, hilebaz, fesat, fetvaz, haydut, korsan, hunhar, barbar, fodul, hırslı, ihtiraslı, kuruntulu,basiretsiz, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz, izzetsiz marjinal atomları hezeyanlara, azaplara, acılara, ızdıraplara, fitneliklere sebep olur, kafiri fenomenlerin oluşmasına sebep olur.fenomenleri oluşturan, oluşmasına sebep olan, sebep oluşturan tabiatın külli kanunları ise veya Allah ise cennet, cehennem anlamsız olur, küfür ve hiçbir fenomenin oluşması insanın elinde olmaz,insanın kendi iradesine dayanmaz, vasıta olur kamyon misali,cüzi irade robot konumunda olur,taktirin dışında hareket edemez, taktir olmayan tedbiri alamaz,taktir olmayan fenomeni oluşturamaz, beyin atomları hangi şifre ile donatıldı ise insan, cin, şeytan, melek, hayvan iradesi, mahlukların ve varlıkların feraseti o şifreleri fenomen yapar.tek bir fenomen mahlukatın iradesine dayanırsa taktiri olmaz, sebepler teolojik olmaz, muhteva külli olmaz,tanrı tek olmaz çoğalır, küfür fenomenlerini oluşturan karanlıklar tanrısı,hırslı, hilebaz, haydut fenomenlerini oluşturan kötülükler tanrısı, kavgaları, harpleri oluşturan savaş tanrısı, bereket tanrısı, zarafet tanrısı,feyiz tanrısı gibi mabutlar çoğalır, külli irade anlamsız olur, vahdaniyet tek olmaz hiç olur, heşey dogmatik olur, kozmik inaka dayanır, tüm muhteva, mevzuat kozmik olur, tüm fenomenlere natürel atomlar sebep olur, cennet, cehennem, cin, şeytan asal olmaz, sanal olur.bu yazı fenomenlerini oluştura, oluşmasına sebep olan sebep oluşturan hangi tanrı! Bayideki teolojik atomlarım mı sebep oluyor, kozmik atomlarım mı sebep oluyor? teolojik müktesebatta ilaç hastayı iyileştirmez, Allah iyileştirir, aksi taktirde şirk olur, ilacın fenomeni teolojik olmaz, kozmik olur, ilaç hastanın iyileşmesine sebep olur, bu fenomen tüm fenomenlere örnektir İnanmak yaşamaktır, kul haki yiyip, insan haklarına tecavüz edip,hırsızlık, fesatlık, fetvazdık, haydutluk, hunharlık yapıp rahmani görünmek, din şovu yapmak, itikat fetvası vermek, şeydi maskesi takmak ilahi Emirleri hiçe saymaktır, Allahın kanunları tay sınmamaktır, geçersiz, hükümsüz, önemsiz, anlamsız yapmaktır, asal islamiyete marjinal islamiyete dönüştürmektir, Hıristiyan konumunda olmaktır, şeytanlığın daniskasıdır.varlıklar 38talas-samağır yazar ahmet aslaner. Bu yazılarımın müktesebatı telif hakı, bana aitir, başkaları tarafından kulanılamaz,iktisap edilemezSomut varlıklar – proton, elektron, bnötron gibi ışık çekirdek kütlelerden ve ışın liflerden mürekeptir.örneğin- atomlar. çekirdeksiz varlıklar fotonlardan mürekeptir, örneğin varlıklardan yansıyan, varlığın fotokopisi olan ışın monat.rüyalar, beyindeki varlıklar.her varlığa monat, fanton, senton, lezyon, nusret, zigot, kombinat, kombi, kombinat, koordinasyon dersek, monatı oluşturan eksenlerin şekilsel, hacimsel, sayıyasal, hareketsel fonksiyonları tüelü monat ve fenomenler oluşturur, örneğin met- cezir olayı ay kütleyi oluşturan monatların fenomenidir.26-mart****devletin, milletin parasını, hakini hortumlayan hırsız, hilebaz,fetfaz,fesat, fitne,hoyrat,fodul,korsan, eşkıya, haydut, barbar, hunhar, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz,İffetsiz, izzetsiz şeytan fıtratlı marjinal monatların fenomen kolları dokulara kilitlenir sert bağ lifi olur,sert basınçlar, baskılar, sert ve şiddetli etkiler dokunun esnek elastiki zarını ve hücredeki gen ve tüm elemanları örseler, hırpalar, ezer, kırar, parçalar monatların estetik vasfını bozar, varisli yapar, zarın esnek elastiki niteliği yok olur, hücrenin bağışıklık, üretme, onarma, gibi fenomenleri kavmatik olur, marjinal dallar plazmadaki genler ve diğer elemanlara kilitlenir kavlı, hormonlu, marazlı, kireçli, kilsi, paslı, tümürlü,kanserli, ülserli,, hezeyanlı, deprejli,stresli,fırtınalı,azaplı,gazaplı,tufanlı fenomen katar, bu mikroplar, vürisler genlere kilitlenir,nesle kader katar, marjinal ferasetler plazma elemanlarını şeytan fıtratlı monatlarla donatırlar.dürüst, çalışkan,basiretli, zarafetli, feyizli, onurlu,şerefli, İffetli, İzzetli, merhametli, şevkatli, nazlım, mülayim, vakur, mütevazi karakterli monatların fenomenleri dokulara orijinal bağ lifi olur, elastiki dengeye Ahenk katar, plazmaya kilitlenir şifa, gıda, bereket olur, insanların, çiçeklerin evrenin nevrine zarafet katar, olacağa, geleceğe, atiye kader, başarı, kalite, feyiz, ömür katar, muradın, amacın, idealin gerçekleşmesi için erdemli monatlar referans, koordinat, motivans, potansiyel olur.marjinal bilgi monatların şeytani fenomenleri olur, erdemli monatların rahmani fenomenleri olur, yapıtlara kalite katar, buluta,bitkilere bereket, şifa, gıda, feyiz katar, çiçekleri, dürüst vicdanları gül endamlı, yetenekli, marifetli yapar, nasıl ki çiçekten yansıyan güneş fenomenleri ruhu, dokuları ihya ederse, dokuları, kalbi sevgi monattı ile donatırsa, sevgi monat’ının erdemli, basiretli, zarafetli, merhametli, onurlu, şerefli fenomenler insanların erdemli monatlarla donanmasına sebep olur. Güçlü pozitif ( erdemli ) monatlar marjinal monatları eritir, etkilerini pasife eder, kalkan olur, güçlü marjinal monatlarda zayıf erdemli monatları eritir, feyizlerini pasife edr, kalkan olur, Çilede ferasetler alarma geçer feyizli monatlar irade olursa erdemli monatları fenomen yapar, marjinal feraset irade olursa şeytanlık yapar.öfke,şiddet, kin gibi marjinal duygular şeytani feraseti irade yapar, erdemli duygular beşeri feraseti irade yapar.kaza, acı, azap gibi belagat monatların işlevidir.beşeri monatlar belagat fenomenlerini enceler, iyilik monatlarını fenomen yapar.tüm bu monatlar, fenomenler altıncı iradeye ircadır.6. ferasetler ger duyguyu, düşünceyi, niyeti, maksadı kısaca tüm bilgi monatlarını fenomen yapar tüm bunlar mucize dediğimiz fenomenlerdir------------------Muhteşem ferasetten alıntılar--2008-----muhteşem feraset----Muhteşem feraset************-evreni oluşturan boyutlar, olaylar ışın monatların fenomenleridir.bazı bitkiler insanlara şifa, gıda olur, bazı bitkiler zehir, zebani, ezrail olur, bilgi monatlarıda böyledir, mutaki (otantik , erdemli,zearafetli, basiretli , vakur, mütevazi, mülayim) bilgi monatları ihya eder, şifa, gıda, mutaki nazar olur, hırsız, hilebaz, fesat,fetvaz, fitne, haydut, korsan, hunhar, barbar gibi şeytan fıtratlı, onursuz, şerefsiz, izetsiz, merhametsiz, melun fıtratlı marjinal bilgi monatları kendi dokusuna, yuvasına, kaderine , genetik yoldan nesline zarar verir, helak eder, kezap olur, zehir, virüs,vanpir, zebani olur, şeytani nazar olur. Marjinal monatlar evrene ve dokulara zarar verir, kav bağ lifi kata dokuyu, ahengi, düzeni, yörüngeyi kavmatik yapar, muttaki monatlar ahenk katar. ------------MUHTEŞEM FERASET------------------------------------------------------ 26-mart****devletin, milletin parasını, hakini hortumlayan hırsız, hilebaz,fetfaz,fesat, fitne,hoyrat,fodul,korsan, eşkıya, haydut, barbar, hunhar, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz,İffetsiz, izzetsiz şeytan fıtratlı marjinal monatların fenomen kolları dokulara kilitlenir sert bağ lifi olur,sert basınçlar, baskılar, sert ve şiddetli etkiler dokunun esnek elastiki zarını ve hücredeki gen ve tüm elemanları örseler, hırpalar, ezer, kırar, parçalar monatların estetik vasfını bozar, varisli yapar, zarın esnek elastiki niteliği yok olur, hücrenin bağışıklık, üretme, onarma, gibi fenomenleri kavmatik olur, marjinal dallar plazmadaki genler ve diğer elemanlara kilitlenir kavlı, hormonlu, marazlı, kireçli, kilsi, paslı, tümürlü,kanserli, ülserli,, hezeyanlı, deprejli,stresli,fırtınalı,azaplı,gazaplı,tufanlı fenomen katar, bu mikroplar, vürisler genlere kilitlenir,nesle kader katar, marjinal ferasetler plazma elemanlarını şeytan fıtratlı monatlarla donatırlar.dürüst, çalışkan,basiretli, zarafetli, feyizli, onurlu,şerefli, İffetli, İzzetli, merhametli, şevkatli, nazlım, mülayim, vakur, mütevazi karakterli monatların fenomenleri dokulara orijinal bağ lifi olur, elastiki dengeye Ahenk katar, plazmaya kilitlenir şifa, gıda, bereket olur, insanların, çiçeklerin evrenin nevrine zarafet katar, olacağa, geleceğe, atiye kader, başarı, kalite, feyiz, ömür katar, muradın, amacın, idealin gerçekleşmesi için erdemli monatlar referans, koordinat, motivans, potansiyel olur.marjinal bilgi monatların şeytani fenomenleri olur, erdemli monatların rahmani fenomenleri olur, yapıtlara kalite katar, buluta,bitkilere bereket, şifa, gıda, feyiz katar, çiçekleri, dürüst vicdanları gül endamlı, yetenekli, marifetli yapar, nasıl ki çiçekten yansıyan güneş fenomenleri ruhu, dokuları ihya ederse, dokuları, kalbi sevgi monattı ile donatırsa, sevgi monat’ının erdemli, basiretli, zarafetli, merhametli, onurlu, şerefli fenomenler insanların erdemli monatlarla donanmasına sebep olur. Güçlü pozitif ( erdemli ) monatlar marjinal monatları eritir, etkilerini pasife eder, kalkan olur, güçlü marjinal monatlarda zayıf erdemli monatları eritir, feyizlerini pasife edr, kalkan olur, Çilede ferasetler alarma geçer feyizli monatlar irade olursa erdemli monatları fenomen yapar, marjinal feraset irade olursa şeytanlık yapar.öfke,şiddet, kin gibi marjinal duygular şeytani feraseti irade yapar, erdemli duygular beşeri feraseti irade yapar.kaza, acı, azap gibi belagat monatların işlevidir.beşeri monatlar belagat fenomenlerini enceler, iyilik monatlarını fenomen yapar.tüm bu monatlar, fenomenler altıncı iradeye ircadır.6. ferasetler ger duyguyu, düşünceyi, niyeti, maksadı kısaca tüm bilgi monatlarını fenomen yapar tüm bunlar mucize dediğimiz fenomenlerdir --- TÜM varlıklar ışınlardan oluşur, ışınlardan oluşan bütünlere nusret- lezyon- fantan- senton-kombi- zigot- kombinat- koordinasyon kelimeleri simgeler—her varlık bir olaydır, her olay sabit boyutlardan mürekeptir, tinlerin kilitlenmesinden bütün oluşur, sistem meydana gelir, olay başlar, bütün her an başka boyuta geçer farklı özelik kazanır, son boyutta bütün dağılır, olay sona erer, sistem yok olur, ışın ögeler başka, başka boyutlara dönüşür.her olaya doğmatik şartlar sebep, kaynak, zemin, proje, plan, referans, motivans, kaynak, potansiyel, koordinat, rota, pota manşet olur.varlıklar a- somut varlıklar; hava, toprak, su, soyut varlıklar hafızadaki biyo varlıklar, tümceler, rüyalar vs. her dokuda milyonlarca iyon vardır, her iyonda milyarlarca şifre vardır, marjinal ( şeytani ) şifreler, orijinal ( rahmani 9 ŞİFRELER.KONJEKTÜRÜN NİYETİ NE İSE o nitelikte şifre kilitlenir,olacağa, geleceğe kader katar.muttaki kelimesi dürüst, özgün,basiretli, faziletli, nurlu, bereketli, nimetli, hikmetli, hidayetli, kudretli, irfanlı, feyizli, onurlu, şerefli, hasiyetli, İffetli, izzetli, merhametli, şefkatli, nezaketli, zarafetli, vakur, mütevazi sıfatlı iyonları şifreler, simgeler- marjinal kelimesi ise şeytan karekterli iyonları simgeler, şifreler.marjinal iyonlar hırsız, arsız,hilebaz, onursuz, ifetsiz, hasiyetsiz, merhametsiz, hırslı, ihtiraslı, kibirli, guruntulu, hoyrat, hodul, hödük, hunhar, barbar karekterli varlıklardır*****dürüst endüksiyonun faturası sadettir, hırsız ruhsatlı, şeytan karakterli endüksiyonun faturası hezeyandır, felakettir, azaptır, strestir, hazandır, rezeletir, zillettir.****marjinal nefis şeytan karakterli olur, melek fıtratlı namuslu, erdemli, feyizli, basiretli, erdemli muttaki ( özgün ) karakterlerden münezzehtir. Melek karakterli muttaki nefis marjinal sıfatlardan münezzehtir***çiçeğe ışıklar çiçeğin karakterini kazanarak yansır, görme merkezinde zarafetli soyut varlık olur, zarafetin simgesidir, simasıdır, kaynağıdır, formatıdır, potansiyelidir, zeminidir, anasıdır, referansıdır, motivansıdır, koordinatıdır, rotasıdır, erdemli karakterlerin növansıdır, nüvesidir, erdemli iyonlar kalpleri, dokuları, ruhları incitmez, zarafetli, basiretli, faziletli, dengeli, ahenkli, saadetli yapar.***** muttaki şifreler melek karakterli olur, iyilik yapar, marjinal iyonlar şeytan karakterli olur şeytanlık yapar.dürüst fonksiyonla(davranışlar, ifşaatlar ), hilebaz ruhsatlı, hırsız karakterli iyonlar şeytanlık yapar.iyonlar olacağa, geleceğe, kadere, enfeksiyona, beşeri inaka şifre katar, pay yapar.******zarafetli- arızalı genler : çiçekten yansıyan zarafetli ışın demeti duyu merkezinde zarafetli soyut varlık olur, zarafetli kolları dokulara, genlere kilitlenir, kromozomları, dokuları erdemli yapar, melek sıfatlı karakter katar.bir zamanlar anakaranın ortasından lağımlı ırmak akardı ilk defa gördüğümde midem bulandı çirkin ve çirkef soyut varlıkların metafizik kolları dokulara, genler kilitlenir, arızalı yapar, nesle miras yapar, kaliteli iyonlar yapıtları kaliteli yapar, şeytani şifre kav katar, kavmatik yapar -------------MUHTEŞEM FERASET-------------- -- Şeytan fıtratlı, hırsız şifrelerin metafizik fonksiyonu ruhu hezeyanlı, azaplı, fırtınalı, stresli yapar,ferasete onursuz, şerefsiz, İffetsiz, mesnetsiz ruh katar, dokuya pas, kis, tümör, virüs olur . Erdemli şifrelerin,çalışkan kalplerin, otantik diksiyonların, dürüst ferasetlerinmetafizik gücü dokulara, ruha, karaktere gıda, şifa olur, endam katar, onurlu, şerefli, İffetli yapar.Erdemli şifreler her türlü problemin yok olmasına Himmet olur, kaderin ihya olmasına hidayet olur. Her şey mekanik ferasetin nazarıdır.sevgili Allahım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle. Muttaki yazar Ahmet Aslaner.http// 38talas.sitemynet.torunu sıla. Samağır.bünyan. ---------------evreni oluşturan varlıklar (OLAYLAR ) ışın öğelerden oluşan kombinalardı. Tüm kombinasyonlar ışın öğelerin kombinezonlarıdır. Somut (toprak, su, hava ) materyalist gövdeden, metafizik ruhtan ibarettir. Ses, tad, koku, renk, şekil gibi varlıklar metafizik gövdeden ibaredir.örneğin kula gelen ses dalgaları salyangozda şifreli biyo enerji olarak işitme merkezinde soyut ( metafizik )varlık olur .metafizik ( soyut ) varlıklar ışın liflerden mürekkeptir. ----*****----pozitif enerji ; manevi ( metafizik ) erdemli şifreler manevi gıdadır, göz, kulak, burun, dil gibi duya organlıda oluşan otantik desenler, asortik frekanslar, mis kokular vs. şifreli biyo enerji .------NEGATİF enerji şeytan fıtratlı hırsız koordinatlı şifreler, kirli çevre, kötü koku vs.-*** sabır ve şükür erdemli şifrelerin feraset, kader, koordinat, referans, motivans olmasına himmet olur, şeytan fıtratlı, hırsız karakterli marjinal şifrelere köstek olur.****** milli feraset vatana zarar vermez, demokratik itikat insan haklarına zarar vermez, İslami feraset kul haklarına zarar vermez. -------------MUHTEŞEM FERASET-------------- -- Şeytan fıtratlı, hırsız şifrelerin metafizik fonksiyonu ruhu hezeyanlı, azaplı, fırtınalı, stresli yapar,ferasete onursuz, şerefsiz, İffetsiz, mesnetsiz ruh katar, dokuya pas, kis, tümör, virüs olur . Erdemli şifrelerin,çalışkan kalplerin, otantik diksiyonların, dürüst ferasetlerinmetafizik gücü dokulara, ruha, karaktere gıda, şifa olur, endam katar, onurlu, şerefli, İffetli yapar.Erdemli şifreler her türlü problemin yok olmasına Himmet olur, kaderin ihya olmasına hidayet olur. Her şey mekanik ferasetin nazarıdır.sevgili Allahım ilahi nusretinle tüm kalpleri ihya eyle. Muttaki yazar Ahmet Aslaner.http// 38talas.sitemynet.torunu sıla. Samağır.bünyan. ---------------evreni oluşturan varlıklar (OLAYLAR ) ışın öğelerden oluşan kombinalardı. Tüm kombinasyonlar ışın öğelerin kombinezonlarıdır. Somut (toprak, su, hava ) materyalist gövdeden, metafizik ruhtan ibarettir. Ses, tad, koku, renk, şekil gibi varlıklar metafizik gövdeden ibaredir.örneğin kulağa gelen ses dalgaları salyangozda şifreli biyo enerji olarak işitme merkezinde soyut ( metafizik )varlık olur .metafizik ( soyut ) varlıklar ışın liflerden mürekkeptir. --------------varlıklar ( lezyon- senton- fantan- nusret ) ışın nüvelerden oluşur, varlıklar türlü şekil deki, hacim deki, hareket deki, sayı daki nüvelerden oluştuğundan özeliği farklı olur. Nüvenin özeliği doğmatik şifredir.insan zekası hafıza ambarındaki dogmatik biyo varlıkları analiz-sentez ederek akademik lezyonları yaratmışlardır, foto sntez misali,yaprak ozmozla köke giren, itme ile gövdesine gelen minareleri, vitaminleri, ışınları bir birine kilitleyerek gıdalar, meyveler, harikalar yaratır.peki yaprak mineraleri çekermi su veya nemle şişe mineraler manyetik eller tarafından yukarı itilir balon misali, suya atılan demiri dünya merkezi çekermi hayır, demir manyetik eler tarafından itilir. ay dedenin manyetik elleri denizleri met- cezir yapar. ----------------------- zekanın yaratığı akademik ( beşeri ) şifreler iki katogoriye ayrılır.A- MELEK FITRATLI LEZYONLAR, B- ŞEYTAN FITRATLI LEZYONLAR.lezyonlar 1- somut, 2- soyut olur.beyindeki varlıklar, rüyalar biyo enerjidir soyuttur, televizyondaki varlıklar elektiriktir soyuttur.varlığı oluşturan ögeler varlığın şifresidir, her öge bir şifredir. Ali kelimesinde envayi çeşite milyonlarca metafizik şifre saklıdır, kimi mele, kimi şeytan fıtratlıdır. Kişinin niyeti ne ise o fıtradaki şifre fonksiyona kader katar, neticeye pay yapar.niyeti rahmani ise pozitif şifreler, şeytani ise negatif şifreler konjektüre kilitlenir. Marjinal feraset milli, dini, demokratik, özgün lezyonları çıkarına alet yapar, lezyonları kavmatik yapar, ihlası ( metafizik ) yumağı şeytan fıtratlı olur, negatif şifrelerden mürekeptir, erdemli nüveler pozitif şifrelerden mürekeptir- örneğin süte su katan, fahiş fiyatla mal satan tücarın, balon- laylon ftura ile okukulun parasını çalan müdürün, binanın parasını balon fatura ile çalan yöneticinin bili iyonları şeytan ihlaslı olur., helal para kazanan kalplarein bilgi iyonu melek ihlaslı, basiretli, faziletli, zerafetli, erdemli, asletli olur, marjinal iyonlar bu irfanlardan, feyizlerden münezehtir. Beşeri feraset kul hakı yemez, şeytanlık yapmaz, marjinal şifreleri karekter, kalite yapmaz. Mutaki iyonlar pozitif şifrelerden oluşur- mutaki iyonların karekteri basireti, faziletli, onurlu, şerefli, namuslu, ifetli, izetli, hasiyetli, merhametli, şefkatli, nezaketli, zerafetli, vakur, mütevazi , etik olur, marjinal iyonlar erdemli karekterlerden münezehtir, şeytan sıfatlı şifreler karekter olur.muttki şifreler evrenin dokusuna gıda, şifa, denge, ahenk, sadet, neşe, coşku, basire, fazilet, nur, rahme, berket, nimet, himet, hikmet, hidayet, kudret, irfan, feyiz, onur, şeref, hasiyet ar, namu zerafet, nezaket, merhamet, şefkat katar. Mutaki iyonlar kaliteli yapıtlara, basiretli olaylara, iyi neticelere kaynak, zemin, nema, motivans, referans, koordinat, rota, pota, himet, hidayet, hikmet lur, marjinal nazarlara kalkan olur, etkisiz yapar, zararını, hezeyanını, ziyanını, fırtınasını azaltır.muttaki iyonlar konjektüre, kadere feyizli şifre katar, pay yapar, kaderin zaman sürecine zaman katar- kaderin, yapıtların, konjektürün ruhuna erdemli şifre katar, hırsız iyonlar şeytani şifre katar.-mutaki iyonlar feasetin irfanlı, feyizli yetenekli olmasına, medeniyetin oluşmasına, uygarlğın gelişmasin sebep olur. Şeytan ihlaslı iyonlar hırsız, arsız, onursuz, şerefsiz, namusuz, hasiyetsiz, ifetsiz, izzetsiz, merhametsiz, nezaketsiz, hırslı, ihtirasli, kibirli, guruntulu, hoyrat, hödük, haydut, korsan, hunhar, totaliter, gangaster sapık şifreli olur, bu fonksiyonları nazar yapar---------------------------- Kaliteli mal pahalı görünür, ucuza mal olur, tasarruflu olur, sağlı korur,- sakının ha benim bms de hissem yoktur beşeri sevdanın figanıdır -----*--kutsal alana dolan hırsızlar, sahtekarlar, korsanlar,şarlatanlar kutsal mekanı şeytan fıtratlı yapar. *-erdemi oluşturan tüm dokular erdemli karakter kazanmalı.----*-- muğlak beyin marjinal konjektürü irade yapar, kombinasyona, yapıtlara şeytani şifre katar, karakterini kavmatik yapar.----*---muttaki ferasetin dogmatik şifreleri “ örneğin protonlar, nötronlar, elektronlalar lezyonun doğmatik şifresidirve bu çekirdeklere bağlı manyetik kollar lezyonun dogmatik şifresidir, lezyonun üniteleri kavmatik olursa, şifresi marjinal olur, üniteler kaliteli olursa şifresi muttaki olur.----*--- mekanik feraset mutasyondan akademik ferasete dönüşmüştür, zekanın evrimsel eseridir.tüm varlıkların mekanik feraseti vardır, doğmatiktir.traktör, ali okul açıldı, televizyon, bilgisayar, robotlar akademik ferasetin yaratığı eserlerdir.robotun kafasındaki disket küli iradenin bir cüzüdür.mutaki Seydiler Allaha aşıktır, bulara cenet, cehendem hiçtir, tüm varlıklarını alah yolunda insanlara ifa eder, idealeri sevdikleri yare kavuşmaktır, işte bu gerçek özveridir, evreni ihya eden özgün fonksiyondur,Edison, Arşimet, ibni sina gibi ilim adamları, mimar Sinan,Mozart, dede efendi gibi sanat adamları, yunus, gazali, pir sultan abdal, Hacıbektaş veli, gazali, Veysel garani, martin luter, Sokrat, eflatun, romondiyojen gibi fikir babaları, Atatürk gibi devlet adamları dünyayı ihya eden muttaki kalpli karizmalardır. Hz. İsa peygamberimiz dünyayı ilk çağdan orta çağa fırlatmıştır, peygamberimiz dünyayı orta çağdan motor çağına fırlatmıştır.gerçek imanlı Müslüman kul hakı yemez, şeytani endeksiyonlara vardam olmax, isar karekterli, züht imanlı olur, hırsızların kalbi şeytan ihlaslı olur, kafiri yaşam sürdürür, diksiyonu rahmani görünür, kiliseye giden insan konumunda olur. *****ulvi( özgün ) karakterli kavramları endüksiyon yapmak nefisteki şeytan karakterli iyonları eritmektir, melek karakterli iyonları çoğaltmaktır. Her iyon karaktere, dokuya, genlere, ferasete, ruha, fonksiyona, vizyona, konjektüre, endüksiyona, yapıtlara, olaylara, kadere, olacağa, geleceğe, atmofseare, yer küreye, evrenin dokusuna kısaca her şeye şifre katar, neticeye pay yapar, Erdemli iyonlar melek karakterli nefsi irade yapar, erdemli iyonlar herşeye kalite katar. hırsız, hilebaz, totaliter, sinkaf, fesat, hoyrat, fodul, hırslı, ihtiraslı, kibirli, gurun tulu marjinal iyonlar şeytan karakterli olur, her şeye zarar verir, kötülük yapar, kav katar, kavmatik yapar. marjinal iyonlar şeytan karakterli nefsin hegomanyasında olur, irade olan konjektüre şeytan fıtratlı şifre katar. Erdemli iyonlar melek karakterli nefsi irade yapar, muttaki şifre katar.*******her insan kaliteli kavramları konjektüre, fonksiyon, endüksiyon, davranış, karakter, ifşaat, aksiyon, işdehat yapmakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, kaliteli yapıt üretmekle mükelleftir, sosyal görevidir, sosyal borcudur, sosyal zarurettir, sosyal mecburiyettir. empoze etmekle, mükelleftir *****marjinal şifre negatif enerjidir, şeytan karakterli olur hırsız, hilebaz gibi harama, günaha nema olan marjinal kavramların ferasetidir.******deri, dil, burun, göz, kulak sinirlerinden beyine giden enerji boyutların hacmi, şekli, sayısı, frekansı farklı olur, bu nitelikler bilgi boyutların karakterini farklı yapar, bu boyutlar soyut ( metafizik ) varlıklardır. ********İyon dokulara, genlere, ferasete, fonksiyona, vizyona, endüksiyona, yapıtlara, olaylara, konjektüre, kadere, olacağa, geleceğe, atmofsera, yer küreye, evrenin dokusuna kısaca her şeye şifre katar, neticeye pay yapar, karaktere sıfat katar. erdemli iyonlar kalite katar, şeytan fıtratlı iyonlar kav katar. Marjinal iyonlar şeytan karakterli nefisin hegomanyasında olur.muttaki nefis kaliteli iyonların şifresini pay katar.********TÜRBAN—zinaya inana ferasete türban - göz,ses, koku zinasına kakandır,----türbanlı feraset göz, ses, koku zinasına hassas, yatkın olur, duyarlıdır, mıknatıs olur.----türbanlı ses, koku, göz zinasından korunmak için erkeklerle aynı mekanda görev yapmamalı, aynı atmosferi paylaşmamalı, aynı sınıfta oturmamalı, aynı meclis çatısında oturmamalı,aksi taktirde alahın emirlerini hiçe sayan, ilahi kanunları taysımayan melun karekterli, kafiri yaşam sürdüren, imanlı görünen, şeytanlık yapıp, rahmani görünen düzenbaz konumunda olur, batını kafiri, zahir atı rahmani--------- *****marjinal monatların hırsız, hilebaz fıtratlı fenomenler, karamsal duygu fenomenleri, fesat, fetvaz, hasit, korsan, eşkıya, haydut,hunhar, barbar, maganda fenomenleri, hırs, ihtiras, kibir, guruntu, hoyrat, hodul, bağnaz, yobaz fenomenleri negatif enerjidir, beyinin, dokuların gücünü, performansını, kondeksiyonunu, endeksiyonunu kısaca tüm yeteneklerini, kabiliyetlerini zayıflatır, direnç oluşturur, marjinal kollar monatlara sert bağ lifi olur,kav katar, yosunlu yapar, başarı zayıflar. hücredeki posaları ve ölen monatları güçlü hücre eritir, atık yapar-------hücre zayıf, halsiz düşerse dokudaki kavlaşan ölü monatlar ve posalar büyür, sertleşir, kireçler, taşlaşır, maraz olur. hamlık : kav öğeleri serecem parçalar,ezer, eritir,parçalar çevreye yayılır, vizyon boyunca parçrllanma, ezilme, erime esnasında kav ögelerden şideli eneji açığa çıkar, siniler vaıstası ile beyne gider, şidetli acı yaratır. Serecem hücrelerin, beynin güç kazanmasına sebep olu, sinir üzerindeki baskı kalkar, kan ırmağından akan kan orijinal debine kavuşur, hücreler orijinal kan limitine kavuşur, monatlardaki erime, ezilme, eprime düzelir. ---dua monatların, kaliteli monatların, fıtratı , niyeti , duyguları erdemli monatların feyizli fenomenleri beyin ve hücre nonatlarına orijinal bağ lifi olor, şifa,gıda, başarı, zerafet katar, güç katar, tüm ytenekleri kuvetli, kudretli yapar.örneğin babam imamdı, eskiden adanaya, tomarzaya yayan çalışmaya giderlerdi, 4-5 gişilik bir gurup bir eve misafir olur, itibar görmek için ali emmiye hoca derler, ev sahibi misafirleri ağırladıktan sonra hoca efendi bizim gelinin sütü az bir muska yazarmısın der. 2-3 yıl sonra aynı eve başka samağılılar misafir olur, ev sahibi derki sizin hoca efendi misafirim oldu, bizim geline bir muska yazdı, muskası çok keskinmiş, gelinin döşünden oluk gibi süt aktı der. Köylüler hayret eder, bir ali hafız var oda köyde imam, çalışmaya gitmez, getirde şu muskaya bir bakalım derler, muskayı açarlarki türkçe olarak muska yazdım ciciğine, süt gelsin biciğine, ali hoca neylrsin, alah yardım eylesin.görülüyorki südüm bol olacak duygusu beyne, dokulara enerji kazandırdı.beyin muhteşem boyuta, süper enerji kazanma performansında herşeyi yapma muktadirdir.*******işe, okula başlarkenakıl hangi niyeti motivasyon yaparsa beyin o duyguya motive olur, hipnotizme olur.okurum, yaparım duygusunda başarı artar, okuyamam, yapamam gibi karamsal duygular, başarıyı zayıflatır, beyinde direnç meydana gelir, konjektür monatlara, doku monatlara yansır, karamsal, fena, marjinal monatların manyetik kolları diğer monatlara kilitlenir, sert bağ lifi olur, hareketini frenler, direnci artar, sertlik yapar, monata kaynar kav olur, sekteli yapar, doku hasta olur, çevresine negatif enerji saçar.erdemli monatlar 0rjinal bağ lifi olur, çevresine pozitif enerji saçar, güç katar, şifa, gıda olur, monatların bağışıklık sistemine,eksenlerin şekilsel, sayısal, hareketsel, hacimsel fenomenlerine (fonksiyonununa, kondeksiyonuna, performansına, maniplansına, referansına, kondeksiyonuna, koordinasyonuna vs. ) güç katar, zerafeti, başarısı,yeteneği artar. Her tüm ( varlık ) bir monatır, her monat türlü monatlardan oluşan mekanik sistemir.her monat bir eksendir, etrafı fotonlar tarafında bir iplik yunağı gibi kuşaltılıdır.örneğin atom cekirdekleri ( proton, nötron, elektron ) fotonlarla kuşaltılıdır, çekirdekler, fotonlar ışınlardan teşekkül eder.akıl neyi niyet yaparsa gizzemli feraset çevreden aldığı bilgilerden gizemli fenomen yapar, akılı feraset uygun bilgileri seçer bilinçli fenomen yapar. Hortumcu hırsız, hilebaz, fesat, fetva, fena, marjinal beyin dalgaları fenomenlere, dokulara şer, kav, direnç katar, zarar verir, kötülük yapar, dermansız yapar.erdemli beyin dalgaları basiret, şifa, gıda, zerafet, güç katar, iyilik yapar. Beyin herşeye muktadirdir.*** her monata envayi çeşitte şifre vardır, her şifre kendi fıtratını fenomen yapar. İnsanın niyeti aynı fıtratlı şifreyi aktif yapar.******muhteşem boyutta insan beyni herşeyi oluşturmaya , herşeyi bilmeye, algılamaya muktadirdir.rüya insanın oluşturduğu fenomendir.ben rüyamda 2 yaşındaki torunumu 5-6 yaşında gördüm, demeki beynim mevcut hali 5-6 yaş formantına uygun büyütmüş.serecemde 60 yaşından 40 yaşına ışınlandım, yani sitem dokularımı yeniledi.***1980 de yerin sigilediğini gece mutfak kapısının titreşiminden duymuştum ruh doktoruna dediğimde bıyığının altından güldü geçti.2008 gazete yerin horladığını yazıyor, bu fikir 10 yıl önce atılmış.**** Göz, kulak, burun, dil, deri sinirlerine giren fizyo fenomenler beyin dokusuna kilitlenir, biyo varlık olur, eski bodruma itilir.çevreye bakan göze bir saniyede tirilyonlarca fenomen girer.örneğin karşıdaki ağaçlar, yoldan giden arabala, yolun ötesindeki binalar.bu arba beyindaki yoldan gider, bu ağaçlar beyide, bu evler beyindeki alanda dikilidir, yani karşımızdaki vizyonların, varlıkların simetriği beynimizde bionik olarak vardır.*******insan beyni evrenden daha mükebeldir, muhteşemdir, ihtişamlıdır, daha şahanedir,zerafetlidir. İnsan ışınlardan oluşan varlıkların en zekisidir, en yeteneklisidir, en üstün ferasete sahiptir.insan aklı evrenin gücünü işine, amacına vısta, araç yapar. Gizzemli feraset evrenin gücünü işine, amacına alet yapar. Örneğin med-cezir olayı ay ferasetin fenomenidir, uykuda gördüğmüz olaylar gizemli ferasetin fenomenleridir***Evliyaların mucizeleri ve hayatımızda yaşadığmız mucize dediğmiz olaylar gizemli ferasetin fenomenleridir bak diğer sayfalara. Beyin ambarındaki kelime kolları dokulara ve gizli ferasete şifre olur,her şeye gizli fenomen katar.***** İnsan beyni içindeki biyo varlıkları fotosentez, kimyasal reksiyon, seleksiyon ve analiz, sentez mutasyon neticesinde yeni varlıklar yaratır, yoktan var eder, örneğin arabalar, evler, radyolar, telefonlar, harfler, kelimeler gibi. Dünyada böyle doğal varlıklar var mı?******* Dünya, ay, güneş, gezegen, evren kozmik dalgaları ve çevredeki beyin dalgaları gizemli ( 6 ) betne girer, 6, merkez gizemli varlıklar yaratır, beyinin işi bu.mucize dediğmiz olaylar gizemli ferasetin fenomenleridir, örnekler diğer sayfalarda.*****şidetli acılar ve şok dalgalar sinirden beyne gider hem gitiği yoları, hem beyin dokusunu tahriş eder, kav katar.ancak serecem düzeltir.****** nasılki ay monatları denizleri met- cezir yaparsa içimizdeki erdemli monatlar dokumuzu, ruhumuzu metli ( endamlı ), hortumcu hırsız, hilebaz şeytan fıtratlı monatlarınmarjinal koları cezir yapar, kav katar. Herşeye kondoksiyona, endosiyona, performansa kısacası herşeye şifre katar.***** marjinal feraset insanı şeytani işine vasıta yapar. Erdemli feraset insanı rahmani işine vasıta yapar. Bu ferasetleri bilgi monatları yaratan ve donatan kim? Donatılmasına sebep olan kim? Sebep oluşturan kim? ***** tin kütle büyük patlama’da(big bang) ışınlara dönüşür. Işın tinler konkav ve konveks açıda 700 milyon ışık yılı yol aldıktan sonra hem dönersel hem doğrusal ivme kazanır. Oval tin yörünge meydana gelir. Dünyanın kendi ekseni ve güneş ekseni etrafında dönmesi emsali. ** Meydana gelen oval tin yörünge tüm monatların fenomeni odak paydasıdır.**********Marjinal atmofseade kara pede açılır , melun akörler feraset olur. Erdemli atmofserde beyaz perde açılır,erdemli aktörler feraset olur.her monaın metafizik gücü vardır, metafizik simetriği vardır.metafizik beynin gizemli feraseti çevresinde hangi bilgi monatları varsa fenomen yapar, mucize dediğimiz gizzemli olaylar gizemli ferasetin fenomenleridir. Met- cezir olayi ay ferasetin fenomenidir. Beyin fenomenlri dünyayıkuşatır büyük beyin meydana gelir.insanın iyonlarına büyük beyinden kendi fıtratında poz***********marjinal ferasetinfiksiyonu , diksiyonu,vilası lüks, konforlu, forslu, şatafatlı, ihtişamlı, muhteşem, onurlu, şerefli,zerafetli,ifetli,şifalı, gıdalı, görünsede bu muhteva şeytani ferasetdeki muttaki monatların fenomenleridi, batındaki cefa isemarjinal monatların fenomenleridir, muttaki monatların batındaki mekan en ihtişamlı viladır, saadettir, basiretir, zerafetir.------*****Sevgili allahım beşeri monatları ihya eyle.*************1995 de demokrasi kelimesi sahibine ateşten gömlek olurdu mlli demokrasi kitabını yazdım , şimdiki yazılarım bir ateşten gömlektir. İnsanlar ateşten gömleği göze almasaydı bugün uygarlık oluşmazdı, insanlar mağrada yaşardı.*******hortum, hırsız, hilebaz gibi marjinal menfi fenomenler herşeye zarar verir, toplumsal vardam, karekter, referans, endeksiyon, koordinat,amaç, gaye,utku olur.****akıllı olaylar bilinç üstü monatların fenomenleridir, akıldışı olaylar bilinç altı monatların fenomenleridir, her kelime, söz, duygu, düşünce monatları atiye, kadere, olacağa, geleceğe , murada, niyaza, başarıya, yapıta fenomen katar, yada monatın fenomenini ilerde olay olarak yaşarız, şaşarız, mucize deriz.her monatların feraseti vardır,kendi fıtratında fenomen oluştururörneğin genetik hastalıklar veya genetik zerafetler.******her monat kendi fıtratındaki monatı aktif yapar, beslar.****sevgili allahım sevgi feyziniaşina eyle.******her zihniyetin bireysel alanbı vardır bu alana tecavüz eden belagat fıtınasına maruz kalır.sevgili allahım marjinal monatları helak eyle.****bir kütlede türlü monatlar vardır, marjinal monatların alanı şeytani, mutaki monatların alanı rahmani olur.***yaradılış felsefesinde her türlü düze ve tüm monatlar yukarıdan gelir. ------------------------------------------------ ----------YERÇEKİMİ –ROBOT--------FERASET ----------------------------------VAHDANİYET-------------Aristoteles ve eflatun Külli felsefenin atasıdır.külli felsefede tüm olayları yani tüm monatları ve fenomenleri yaratan, oluşturan, oluşmasına sebep olan, sebep oluşturan tanrı Allah- tır.donatım felsefesinde tüm varlıklar yaradılış gayesine uygun monatlarla donatılmıştır, cüzi, beyin hangi ilahi şifre monatlarla donatıldı ise ilahi şifrelerin fenomen olmasına sebep olur, araç olur, kaynak olur, beşeri robot misali.beşeri robotun kafası beşeri şifre ile donatılmıştır, bu şifreler sistemi kafadan çıkarılsa robotun aklı,yeteneği, ruhu,feraseti yok olur, oluşum gayesine uygun bilgi donanımı yok olur, geriye ruhsuz eten, kemikten mürekkep mekanik sistem kalır, insanında ruhu çıkınca balçıktan oluşan mekanik sistemi kalır, kafadaki yaradılış gayesine uygun donanım monatları yok olur.görülüyor ki hiçbir varlık tek bir tane boyutu ne fenomeni ( olayları, şekleri, hacimleri, imajları, sitilleri, nevirleri, karakterleri,hareketleri, sıfatları, eylemleri, yüklemleri ) oluşturamaz, oluşturmaya muktedir değildir, araçtır, sebeptir, vasıtadır.din kitapları ve her şey ilahi monatların fenomenlerdir, her şey Allahın muhteşem sanatsal eseridir.hiçbir olay, otat dogmatik olmaz, natürel inaka dayanmaz,hiçbir mevzuat kozmik mevzuata dayanmaz. Tek bir olay, fenomen, monat natürel olursa monatları, olayları yaratan, oluşturan, oluşmasına sebep olan, sebep oluşturan tanrı tek olma dogmatik muhtevayı, mevzuatı yaratan, oluşturan tanrı başka mabut olur, tanrı bir olmaz hiç olur, natürel mevzuat vahdani mevzuata ters düşer, ,vahdani sıfattaki varlıklar çoğalır, külli irade konumunda olur külli irade anlamsız olur, --------------------SINIRLI HÜRRİYET-------sınırlı hürriyet felsefesindeki cüzi irade ilahi fenomenlerin oluşmasına sebep olan bir araçtır, bir vasıtadır, hiçbir monat, fenomen oluşturamaz aksi taktirde oluşturduğu monatlar, fenomenler dogmatik olur,muhtevası kozmik mevzuata dayanır, tüm donanımlar natürel olur, külli irade anlamsız olur.her şey natürel inaka dayanıyorsa dinsel giysiler,monatlar ilahi muhtevaya dayanmaz, natürel olur, çıkarsımdır, eğer ilahi inaka dayanıyorsa tüm dini fenomenler robot Donkişotların düellosudur. Yaradılış felsefesinde varlıklar robot konumunda olur, robotun kafasına beşerin cüzi disketi çıkarılınca, pili tükenince robotun cüzi iradesi yok olur, robot oluşum gayesine hizmet edemez, ruhsuz, yeteneksiz, iradesiz, ruhsuz akılsız, fikirsiz, madenden, elyaftan oluşan dokusal sistem kalır, robot pilotu bozulan teyare misali, insanın ruhu çıkınca aynı konumda olur, yaradılış gayesine hizmet edecek vasıta mezara gider. beşeri anayasa baki değildir değişir, ilahi kanunlar anayasa olursa, değişmez, değiştirilemez. Elhamdülillah hepimiz Müslümansız öyle ise ilahi kanunlar anayasa olmalı Müslümanlar İslami yaşam sürdürmeli, hırsız, hilebaz, fesat, fitne, fetvaz, hoyrat, haydut, eşkıya, korsa, onursuz, şerefsiz, hasiyetsiz, İffetsiz Müslümanlar şeriata göre cezalandırılmalı, gayri Müslimler kendi imanlarına göre yaşam sürdürme hürriyeti tanınmalı. hiçbir Müslüman ilahi kanunların anayasa olmasını istemez ! ? hani türbancı idiniz! çünkü entirikal törede tüm insanların zahir atı rahmani görünür, batını şeytani olur, özlü, yüzü, sözü aynı olmaz çıkarsımdan, toplumsal zaruretten, adaptasyondan, tüm insanlar toluma uyar, kafiri yaşam sürdürür, rahmani görünür, dışlanmaktan korkar, çıkarını korur, deliler hariç.entirikal törede hiçbir insan olduğu gibi görünmez, göründüğü gibi olmaz.egğer her şey yaradılışgayesine uygun monatlarla donatıldıysa bu yazım ilahi monatların fenomenidir, her şey teolejik olur ------------------------------- --------her olay bir varlıktır, tin öğelerin kilitlenmesinden bütün oluşur, vizyon başlar, sistem meydana gelir.her sistem sabit boyutlardan ibarettir, bütün başka boyuta geçer, farklı özelik kazanır, son boyuta bütün dağılır, olay sona erer, tin öğeler başka boyutlara dönüşür.her şey tin kümelerden meydana gelir, tin ışınların sayısından, şeklinden, hareketinden, hacminden kaynaklanan kombiler ve kombinasyonlar asal gerçektir, diğerleri algısal gerçektir. ---------------ışın lifler çekirdekleri ve ünitel varlıkları içten ve dıştan bir iplik yumağı gibi kuşatır ipek kozası misali *örneğin- gezegenlerin ve güneşin manyetik kolları birbirine kilitlendi güneş sistemi oluştu, dünya ve ay metafizik oval halkaları birbirine kilitlendi ay dünya ünitesi oluştu,ay sabit yörünge kazandı,kürelerin kaderleri farklılaştı,galaksilerin oval halkaları birbirine kilitlendi bütünü oluştu,evren ve evren ruhu meydana geldi. Manyetik ( metafizik ) ruh benim teorim dönesel çemberlerden oluşur halkalar dış çarpışmadan birbirini iter uzaklaşırlar,iç takışmadan teğet noktasında kilitlenir bütün oluşur, denge meydana gelir, yay olur çekirdeklerin çarpışmasını önler. Not iki yarım çemberler çizilirse gerçek bariz olarak görünür-, mıknatısın kutup manyetik çemberleri vardıra- iki Mıknatısın NN VE SS çemberleri dış çarpışmadan bir birini iter vuruşan boğa misali, zıt kutup çenberleri iç takışmadan güçlü zayıfı kendi eksenine iter, örneğin filerin dişleri bir birine kilitlense güçlü halka zayıf halkayı kendi merkezine iter. ------------.Cisimlerin itme, çekme özeliği yoktur., hareketten itme etkisi oluşur.sayısal, hareketsel, şekilsel, hacimsel fonksiyona dayanmayan her şey sanal gerçektir.örneğin.tad koku,ses,renk ,ağırlık yoktur. atmosfer ve dünya metafizik kolları baskı yapar, basınçtan cisimler tabana doğru itilir bu basınca ağırlık denilmiş, suya batırılan cismin ağarlığı azalmaz* Arşimedin kanunun bir kısmı çürüdü*, taşan su kadar manyetik fonksiyonlar farklılaşır. aynı kutuplu yörüngeler SS veya NN birbirini dıştan iter uzaklaşır, zıt kutupların yörüngeleri iç içe takışır, teğet noktasında kilitlenir kompleks bütünler oluşur, metafizik eler yay olur, ünitelerin çarpışmasını önler,denge,ahenk meydana gelir örneğin güneş sitemi.*** güçlüler zayıfı bağrına yapıştırır damdan atılan yumurta, denize atılan demir misali, yay olar iyonların birbirine yapışmasını, yıldırıma dönüşmesini önler.Newton-un yasaları itme gücünü, gitme vizyonunu şifreler , şifre asal gerçektir, çekme ifadesi ve çekilme vizyonu algısal varyanttır. ay kütle kendi yolunda giderken, ay, dünya yörüngeleri iç içe geçti, , teğet noktasında kilitlendi, ay, dünya bütünü meydana geldi, kaderleri deyişti. Kilise kanunu- eski çağda papazlar dünyayı melekler güneş çevresinde tutuyor,etrafında döndürüyor derlerdi birçok feylozofları zindana atarlardı (NOT-bu tezlerim kayseri HAKİMİYET ve kayseri günlük gazetelerinde Yayınlandı (1995 telif haki bana ait) gerçeğin doğrusu birdir, seçeneği tektir, iki olamaz, Newton-un yasaları asal gerçektir, vizyon göreseldir.manyetik kollar mekanik ferasetin fonksiyonunu endeksiyon yapar.her olay bir varlıktır, manyetik kolların vizyonudur,ferasetin reaksiyonudur.sayısal, hareketsel, hacimsel, şekilsel fonksiyonlar asal gerçektir bunun dışındaki olaylar ( varlıklar) algısaldır. ay dede bir uçtan öbür uca giderken ay kütlenin manyetik kolları denizi öbür uca iter, bir ucundaki deniz alçalır ( cezir ) öbür uç yükselir (met ) olayı.denize atılan tahtayı deniz tavana iter, gaz dolu balonu atmosfer yukarı iter her varlık itme ve itilmeden yoğunluğuna uygun yörüngeye gider.ışın tinler konkav ivmeden oval yörünge kazanır metafizik oval çember olur tüm varlıklar oval çekirdeklerden ve oval çemberlerden meydana gelir ( SOMUT VE METAFİZİK VARLIKLAR ) . göresel, işitsel, tadsal ve kokusal varlıklar manyetik liflerden ( biyo enerjiden ) oluşan soyut ( metafizik ) varlıklardır, toprak, su, hava somut varlıklardır. FERASET- her şey ışınlardan meydana gelmiştir, her şey eksenlerin şekilsel, sayısal, hareketsel, hacimsel özeliğine dayanır.bütünü oluşturan eksenlerin fonksiyonu müşterektir, kolektiftir. Örneğin- oksijen eksenin fonksiyonu karma deyimdir, su yun feraseti O. ve H. Eksenlerinden mürekkeptir.*******her şey Allahın muhteşem sanatsal eseridir okey mi, hayırsa her şey dogmatik inaka dayanır, külli inak anlamsız olur.birazı küllü, birazı dogmatik inaka dayanıra külli inak tek olmaz çoğalır, oysa külli demek hepsi, her şeyi kapsıysan tek feraset ----------ROBOT—ROBOT İNSANIN İCAT ETTİĞİ mekanik bir sistemdir, beşeri bilgisayar muhtevası robota sınırlı hürriyet ve cüzzi irade olur., cüzzi irade hür olmaz, muhtevası natürel olmaz, teolojik monatlardan meydana gelirCüzzi monotların dışında hareket edemez, hareket mevzuatı bilgisayara bağlıdır, beşeri bilgisayarın manevi monatlara robota akıl, feraset, ruh, yetenek, fikir, şuur olur.seçme, deyiştirme, medeniyeti oluşturma, uygarlığı geliştirme, sevme, dövme, öldürme, hırsız, hilebaz,, korsan, , koordinat, rota, hedef, amaç, referans, motivans, plan, proje, parametre, , persektif gibi icratı, işdehatı kendi öz aklına (iradesine ) mı dayanır gayet tabiki beşeri bilgisayara ircadır.robotun veya cüzzi iradenin yaradılış, oluşum gayesi nedir. Mekanik sisteme takılan veya kazandırılan beşeri veya telojik monotları irca etmektir.tüm varlıkların dokusu ve akıl gibi manevi mevzuatı külli iradeye irca ise hiçbir fenomen kozmik ( natürel, doğmatik ) inaka irca deyildir, hiçbir muhteva, fenomen, irade, feraset, akıl, manevi ve ruhsal fenomenler, maddi monatlar natürel olmaz, külli ( teolojik ) olur.1-teolojik muhtevada tüm varlıklar makinedir.2- Külli irade küfür, hırsız, hilebaz, haydut, barbar , hırs, ihtiras, kibir, guruntu, fesat , fitne, fecir, fetvaz gibi onursuz, şerefsiz, ifetsiz, hasiyetsiz, basiretsiz, erdemsiz gibi şeytan fıtratlı marjinal sıfatlardan münezehtir tevhidi anlamsız olur, külli tevhit, hiç olur.3- insan iradesi ( cüzzi irade ) hür olmaz külli radenin teolojik bilgisayarı olur.3- insan iradesi hür olmaz, külli iradenin telojik bilgisayarı olur,beşeri robot misali, tüm ferasetler teolojik olur.4- cüzzi irade teolojik olunca cenet- cehendem anlamsız olur, çükü marjinal fenomenler natürel olmaz, telojik fenomanların ircatı olur . --------------------- CÜZZİ İRADE HÜR OLURSA----------------------------------akıl, yetenek, zeka, şuur, fikir gibi ruhal ve manevi fenomenler natürel olur, tolojikmolmaz, 1--- a tezine ters düşer, dokusu külli, aklı natürel, vahdaniyet tek olmaz hiç olur, teolojik muhteva hiç olur.2- natürel ve külli mevzuat gerçeğin doğrusu denklemine ters düşer, gerçeğin doğrusu bir olmaz, cevabı iki olur. Yanatürel muhteva, yada külli muhteva asıl gerçektir, diğri sanaldır.herşey ister natürel inaka dayansın, ister küli inaka dayansın her iki konumda cenet. --------------*****fenomenlerin, monatların, kombinazonların anası büyük patlamadır.---**** beyni oluşturan metafizik eksenlerin fonksiyonu akıldır. ---***basiret, zerafet gibi erdemli monatların feyizli fenomanları pozitif enerjidir, erdmli monatları irca etmek en ülvi ibadetir, en feyizli sebildir, hırsız, hilebaz, fesat, hoyrat, hodul, sinkaf, hırs, ihtiras, kibir, guruntu, fitne, haydut gibi onursuz, şerefsiz, ifetsiz şeytan fıtralı monatlar negatif enerjidir, şeytani monatları irca etmek insanlığa ihanetir, azaptır, hezeyandır, ---**** mekanik sistemin muhtevası külli olurda, ruh, şur, feraset, akıl dediğmiz cüzi iradesi natürel olursa 1- a tezinne ters düşer, vahdaniyet bir olmaz hiç olur2- gerçeğin denklemine aykırı olur, varlığın dokusu külli olur sınırlı hürriyet potasındaki cüzzi irade külli iradeye bağımlı olmaz, müstakil olur, cüzzi irade külli iradeye bağlı olursa kuklaolur, tüm varlıklar kukla olur, cenet, cehendem anlamsız olur, küfür, hırsız, haydut gibi fena , kötü sıfatlar vahdani vasıf olur, ilahi tevhiteki allah kötü, fena sıfatlardan münezeh şifresi anlamsız olur. Muhteşem akıl- cisimlerden yansıyan desenli ışn monat ayna düzleminde metafizik akıl olur.denizde oluşan kollektif, komleks, ünitel mekanizma haline gelen varlığın çeşitli bölgelerden ışın, ses, koku darbelerinden biyo sicimler oluşur, bir dokuya kilitlenie beyin ve sinir sistemi meydana gelir, hasaslaşan noktalar göz, kulak gibi organlara dönüçür. ----****a tezinde yani ilahi tevhide akıl külli iradenin küçük bir parçasıdır, beşeri akıl pota çapı dini ( ilahi ) akıl pota çapından çok çok küçüktür, çünkü cüzzi ilim küli ilmin cok ufak bir cüzüdür , robota akıl olan beşeri bilgisayar misali, insan ve mahlukat aklıda külli iradenin bionik bilgisayarıdır. Ğüneşin pozitif ışınları akılı fotonlardır, marjinal monatları helak eder, erdemli monatları ihya eder, şeytan fıtratlı negatif fotonlar tesini yapar.------*****meyveli ağacın meyvesini düşürmek için taşlarlar, kavağı ise daldaki serçeyi düşürmek için taşlarlar. Kavak ağacının taşlanmasına kuş monatı sebep olur , haricidir robotdaki cüzzi disket misali, ağacın taşlanmasına dalındaki meyve sebep olur, sebep dahilidir, ağacın parçasıdır, eğer cüzzi irade teolejikse külli muhtevanın bir parçası olur daldaki elma misali, sınırlı hürriyete cüzzi irade külli iradeye bağımlıolmaz, bir parçası olmaz, müstakil olu, daldaki kuş misali, cüzzi irade kozmi olursa herşey kozmik olur ilahi muhteva bir hiç olur kanıt ;1-a tezi,2- gerçeğin denklemi ,3- münezzeh konjektürü. Natürel alemde hürriyet vardır, deyişim, evrim , devrim vardır, telojik alemde hürriyet yoktur,mecburiyet vardır, külli yete ircadır.türban kanunu- başı örtülü erkeklerin okuduğu, çalıştığı mekanda okur, çalışırsa allahın örtn emrini, ses, göz, koku zinasını men eden emirlerini hiçe sayan, ilahi kanunları taysınmayan şeytan karekterli feraset konumunda olur, ruhu şeytani, ihlası sahtekar, zahiratı rahmani görünen marjinal müslüman konumunda olur ---------------****teolojik mevzuatta sınırlı hürriyetin cüzzi potası insanlara bahşedilmiş paha biçilmez bir fenomen ise cüzzi potayı şeytan fıtratlı marjinal monatlarla doldurursak marjinal monatlar tüm potayı bir iplik yumağı gibi kuşatır, erdemli düzlemi ve ulvi monatlara hükmeder, bilhasa şeytan fıtratlı din suratlı monatlar çok güçlüdür. demokratik sistem din sıfatl monatlara hüriyet verirse, demokratik devlet düzlemi zaman içinde yavaş, yavaş din devletine dönüşür, demokratik sistemin laik devleti yok olur . ---**** feyizli monatlar pozitif enerjidir mutaki nazar olur, marjinal monatlar negatif enerjidir şeytani nazar olur **********************

Hiç yorum yok: